Vejce budou v Brsku

Drubezarna Barice


Ze zaznamu stenotypistky plenarniho zasedani Euro Parlamentu vyjimame nasledujici body, duležite pro naše ženy, kere se připravuju na svatek Vajec (kdysik nekorektně zvanych Velikonoce)


Předsedající EP s. Baroš: Děkuji sudružce van Kurove. Slovo má poslanec Kohut. Připraví se poslanec Pařat.


Poslanec Kohut: Vážený soudruhu předsedo, vážené soudružky a soudruzi poslanci Euro Parlamentu, dodavatelsko-odběratelské vztahy jsou v současné době jednou z nejvíce problémových oblastí našeho národního hospodářství, a tím i jedním z hlavních problémů našeho dalšího hospodářského rozvoje. Potvrdil to i provedený poslanecký průzkum dodržování zákonnosti a kázně v těchto vztazích, který provedli poslanci Sněmovny lidu ve vybraných organizacích resortu zemědělství České republiky, se zaměřením na výrobu vajec.


Tento průzkum ukázal, že se při realizaci právní úpravy dodavatelsko-odběratelských vztahů, ale i v samotné právní úpravě těchto vztahů, projevují sice problémy a nedostatky, ale základem problémů je především nevyváženost zdrojů, ekonomická převaha dodavatele nad odběratelem. Nízká úroveň dodavatelsko-odběratelských vztahů se projevuje negativně i v zabezpečování kvality dodávek, přičemž jako stát s vysokým podílem exportu jsme na kvalitě svých výrobků přímo existenčně závislí. Upevnění disciplíny v dodavatelskoodběratelských vztazích je proto bezesporu prvořadým úkolem v oblasti hospodářsko-právních vztahů.


Při průzkumu bylo zjištěno, že se v této oblasti projevují nedostatky, které budou napraveny v horizontu několika měsíců.


Uvedené nedostatky rozhodně nenastaly v důsledku zlepšené úrovně legislativy Euro Parlamentu, která se dlouhodobě věnuje zlepšení životních podmínek slepic. Přes nedostatky v dodavatelsko-odběratelských vztazích mi dovolte konstatovat a ubezpečit především naše ženy, že vejce budou v Brsku. 

PS: Chapu, že mladši generace text nepochopi. Ale snad staršim dojde, že tady zme už byli…


Převzato z blogu autora na blog.idnes.cz

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments