Vzdělání není zboží!

Nově vzniklá studentská iniciativa Vzdělání není zboží! připravila na pátek 12. března 2010 protestní pochod proti komodifikaci vzdělávání a podřizování vysokých škol tržní logice. „Pochod produktů" začne ve 14 hodin na pražském Albertově před Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy, projde centrem města a bude zakončen na Palachově náměstí divadelním sketchem.

Účastníci průvodu budou symbolicky označeni čárovými kódy, které mají symbolizovat přeměnu vzdělání ve zboží a absolventů v produkty škol. Na vysoké školy budou také připevněny čárové kódy jako znamení podřizování škol zájmům firem a trhu.

Den před touto demonstrací, tedy 11. března 2010, se od 18 hodin uskuteční na půdě Pedagogické fakulty UK diskuse o perspektivách a reformách vysokoškolského vzdělávání z hlediska těch, kteří nesouhlasí s Bílou knihou terciárního vzdělávání a v Evropě zaváděným Boloňským procesem. Zúčastní se jí zástupci iniciativ Vzdělání není zboží!, Už se na to nemohu dívat a občanského sdružení Fórum Věda žije. Se svým příspěvkem vystoupí i zástupce Centra pro studium vysokého školství. Po vystoupení panelistů bude následovat diskuze z pléna.

Tyto akce jsou součástí celoevropského akčního týdne proti reformám Boloňského procesu. Na 11. a 12. března se ve Vídni a Budapešti chystají oslavy výročí deseti let zavádění Boloňského procesu, který výrazně zužuje chápání funkce vysokých škol ve společnosti. Evropské školství má být podle boloňských reforem především efektivní, adaptabilní a konkurenceschopné.

Více informací je k dispozici na internetových stránkách vzdelaninenizbozi.cz

Vzdělání není zboží! se inspirovalo rakouským studentským hnutím, které nedávno reagovalo na boloňské reformy masovými demonstracemi a obsazováním univerzit.

 

Ohrazujeme se především proti:

 

* Podřízení obsahu vzdělávání zájmům firem

* Podfinancování školství

* Hrozícímu poklesu úrovně vzdělávání – místo rozvoje kritického myšlení „vyrábění" loajálních zaměstnanců firem

* Zavádění školného

* Manažerskému vedení a oklešťování autonomie univerzit

* Důrazu na "produktivitu" a „efektivitu" vzdělávacího procesu, tj. tržní přístup ke vzdělávání


Iniciativa také reaguje na celkový stav společnosti, ve které je zisk a osobní prospěch kladen nad veškeré ostatní hodnoty. Jako velmi problematickou vidíme letargii občanské sféry, která je frustrovaná z oficiální politiky, ale nepostaví se ani proti oklešťování vlastních práv a komercializaci veřejného sektoru. Nejde nám o výhody pro nás, ale o pozitivní změnu.

Vzdělání není zboží, vysoké školy nejsou výcviková centra!

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments