Základní otázka, nejen filosofická

Přijede syn domů na návštěvu a povídá matce: Tak jsem si už vybral směr studia "Bude ze mě doktor filosofie". "To je prima, Pepíčku," odpoví matinka, "a co je to za nemoc, ta filosofie?"

Tato krátká poznámka je reakcí na zajímavý příspěvek pana Tichánka "Ukončit normalizaci české fyziky" .

Myšlenky příspěvku o novém paradigmatu ve fyzice, a tedy ve všech přírodních vědách, připomínají názory, které britský fyzik, Peter Russel, diskutuje v knize Od vědy k Bohu, což doufám pana učitele potěší – jednak tím, že tyto názory nejsou ve fyzice zakázány, a také tím, že není sám.

Russell vystudoval fyziku u známého profesora Hawkinga (Cambridge) a je uznávaným filosofem fyziky. Na jeho websajtu je kromě pasáží z jeho knih a i videa o "prvotnosti vědomí" mnoho zajímavých stránek, třeba stránka Hodiny světa (en), která ukazuje přehledně a dynamicky základní parametry našeho světa: kolik lidí používá internet, kolik utratíme na zbrojení a kolik lidí, aut, bicyklů a oxidu uhlíku přibývá na Zemi a v atmosféře.

K tomu, mimo kontext, chci zde popsat reakci, kterou mám, když ty růsty pozoruji, a to je Chvála ošuntělosti:

Ošuntělost vyžaduje odvahu. Odvahu říci NE konzumní společnosti a neúprosnému útoku reklam, které na nás chrlí masové sdělovací prostředky, billboardy i internet. Vyžaduje důvěru v lidi. Víru, že ne všichni nás budou posuzovat povrchně, podle obleku, přízvuku, či odstínu pokožky, že někteří se zastaví, sednou si, a zamyslí se nad našimi názory.

Podstata vesmíru a příští paradigma, který si Země vybere, by mohla být ošuntělost, klid, méně soutěže a shonu, a za to více existenční jistoty, víc kontemplace.

Když jsem ještě pracoval v nedostatečně ošuntělé Kalifornii, zadíval jsem se někdy mimo obrazovku, do nekonečna, do minulosti, a viděl jsem ve vzpomínkách ošuntělou, zasněženou chalupu někde na Moravě, a tak nějak mi chyběla. Teď ji mám a nejsem zklamán.

Zpět k podstatě vesmíru: Myšlenka, že žijeme ve virtuálním světě, který byl vytvořen jinou, nám neznámou civilizací, se vyskytuje ve sci-fi Stanislava Lema, v Schellingově filosofii i v sočasné populární serii filmů Matrix . Vyskytuje ovšem i v moderní formě pseudovědecké nauky kreacionismu, které se říká ID (Intelligent Design), podle níž je proces konstrukce vesmíru popsán v Bibli. Pseudovědeckost není v tom, že zastává Kantovu a Hegelovu primárnost vědomí, ale v tom, že se vydává za vědu, aniž by užívala metody vědy, tedy těch kritérií, jako je například vyvratitelnost experimenty .

Hypotéza o tom, že tento vesmír je konstrukcí či manifestací vědomí, není dnes diskutována v referovaných časopisech fyziky. To není proto, že by byla podle dnešního paradigmatu kacířská, ale proto, že nikdo zatím nevymyslel a nenavrhl experiment, kterým by se dala testovat, potvrdit či vyvrátit. Takže, pokud bych chtěl kritizovat příspěvek pana učitele, nebylo by ta za to, že uvažuje o novém paradigmatu, ale za to, že problém vědecký vidí ve světle ideologie, takto:

"Obávám se, že názorová normalizace československé společnosti, která skončila převratem roku 1989, ještě přetrvává v exaktní vědě. Lidská společnost značně důvěřuje vědě a málo vnímá, jaké omezení věda sama sobě ukládá z ideologických důvodů! Vesmír nesměl být před svým vznikem projektovaný?"
(Bohumír Tichánek: Ukončit normalizaci české fyziky)


Ona totiž česká fyzika neexistuje. Ani německá fyzika. Existují čeští fyzici (což zahrnuje i fyzičky), kteří se podílejí na rozvoji světové vědy. Možná že žijeme během změny paradigmatu, přechodu k informační, a třeba i spirituální společnosti, ale určitě žijeme v přechodu ke globální společnosti, a nikde to není tak zřejmé, jako na příkladu vědy a zvláště fyziky. Světová fyzika je otevřená novým myšlenkám i novému paradigmatu. Ale musíme se vyvarovat stejného omylu, kterého se dopustil Biskup v případě Galiela Galilei, totiž nerozlišení víry, autority a vědy.

Na závěr si nemohu odpustit poznámku, že stejného omylu se dopouští i president Klaus ve svých názorech na problémy klimatu. Jako lék proti tomu bych doporučil přeložit Russellovu knihu do češtiny.

 

Foto: zdroj

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments