Zavíráme krám a otvíráme kasírtašku

Vysvětloval jsem nedávno jedné babičce, co znamená to podivné slovo obstrukce. Slyšela to z TV a z rádia každý den, snad stokrát a nechápala. Šel jsem na to podobně jako se slovem outsourcing. Dával  jsem jako příklad lidovou hospodu. Výklad se trochu komplikoval několika odbočkami, ale pro vás je tu jen zkrácený záznam. Jednou holou větou. Již brzo bude nám všem předložen k proplacení „Závěrečný reformní účet“. Vysvětlím co tím myslím.  

Na jednání sněmovny  ve dnech 25., 26., 27. října, 1., 2., 3., 4., 5., 6. listopadu 2011 si připsala reformní klika další čárku na společný účet. Každého, kdo je svéprávný, by mělo zajímat nejenom, kdo odejde s plnou kasírtaškou, ale i to, kdo zaplatí všechny čárky na účtu.  

 V prvním bloku se schvalovaly  zákony upravující nově vztahy v poskytování zdravotní péče.   

 • zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování – tisk 405;

 • zákon o zdravotnické záchranné službě – tisk 406;

 • zákon o specifických zdravotních službách – tisk 407;

 • zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě – tisk 408;

 • zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění – tisk 409.

O postupu „řešení“ krize ve financování zdravotní péče se každý přesvědčí na statistickém přehledu. Krásně doloží trend vývoje změn.

Zdroj ČSÚ: Výsledky zdravotnických účtů ČR 2000 až 2009  Informační služby: tel: 274052304  e-mail: infoservis@czso.cz 

 

Graf končí v roce 2009, ale to vážení konzumenti zdravotní péče, byl reformní gulášek  ještě v kuchyni. Dnes na konci  roku 2011 už nám leží v žaludku. Pravda, některým nechutnalo, ale dluhové strašidlo zase jednou pomohlo. Čísla dokládající výši vašich výdajů v roce 2013 už možná ani neuvidíte. Úřední čísla už nebudou, nebo se rovnou zruší oddělení ČSÚ, které to tak hezky počítalo. Připravte si peněženky, protože vrchní čeká.  Proč to platíte? Vysvětlení  je  jednoduché, protože se otevřel nový obor v podnikání se zdravotními službami. Je to dynamicky se rozvíjející sektor s řadou investičních příležitostí. Trvalý růst tržeb mu zajistily právě tyto zákony.  


Dovolím si připojit jeden titulek z Lidových novin (6. října 2011):  Jídlo z nemocnic: 40% pacientů trpí podvýživou  

Tady už páreček nebude, jen suchý chlebíček. Každému se naléhavě doporučuje svačinku s sebou.  Ale můžete si připlatit, a když to bude v akci, tak ušetříte. Slovy jedné reklamy:

"Při výměně amalgámových plomb za fotokompozitní (bílé) plomby zaplatíte pouhých – 1.838,- Kč za 2 bílé plomby, a to bez ohledu na jejich velikost. Abychom vám dopřáli maximální pohodlí a zamezili případné bolestivosti zákroku, je v této ceně započítána i anestezie. (Ušetříte dalších 396,- Kč!)   Abychom vám co nejvíce usnadnili rozhodnutí stát se našimi pacienty, snížili jsme v rámci této akce cenu vstupní prohlídky včetně RTG-OPG na 432,- Kč.   (Běžná cena je 1.168,-Kč.) Máte zájem využít naší nabídky? Pak neváhejte a objednejte se co nejdříve na…"  (zdroj zde).

Toto je ten otevřený nový obor v podnikání se zdravotními službami. Vznikl změnou zákonů ČR na objednávku domácích i globálních investorů. Veřejné, solidární zdravotnictví nebude, a tak budeme solit  vrchnímu za každou houstičku v nemocnici.  Z dalších přijatých zákonů je zřejmé, že jen u houstiček to nezůstane.

V druhém bloku se schvalovaly  zákony upravující nově vztahy v poskytování sociální péče.   

 • zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí – tisk 315

 • zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony – tisk 372

 •  zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 373/

Ze zdravotně postižených se stali trojím kliknutím hlasovací mašinérie „socky“  označené speciální kartou. Soudní psychiatr by pro toto skupinové chování zákonodárné většiny našel i příslušnou diagnózu. Organizovaně okrádat skupinu právě těch, co se už se nemohou bránit je mimořádně kruté.  O způsobu i důsledku-žebračenkách, jsme psali už v prosinci 2009, klikněte zde.

V třetím bloku se schvalovaly  zákony upravující nově zvýšené inkaso z DPH  a snížení státní podpory stavebního spoření.   

 • zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony – tisk 377;

 • zákon, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů – tisk 378.

Ti nejbohatší platí jako ti nejchudší. Spravedlnost? Možná i ano, ale pro koho vlastně?  Důsledkem řízeného odklonu státu od výběru přímých daní je rozval státních financí. Chronické podfinancování klíčových služeb nutných k zachování chodu společnosti, tak jak ji známe dnes,  je už na první pohled vidět.  Jsou mezi námi zastoupení i ti, kteří stát k ničemu nepotřebují, ale tvoří jen asi 1%.  Zbytek fungující stát potřebuje, i když někteří jen občas. V poslanecké sněmovně fungující stát většinové zastání nemá a zastánci demokracie tam možná jednou dopadnou  jak chcíplý dobrý víly z Landovy písně.

V těchto dnech bylo o způsobu projednávání slyšet ve veřejných sdělovacích prostředcích mnoho.  Většinou presentovaly jen kolotoč sprosté demagogie a ztrapnění sněmovny jako reprezentativního orgánu. Byla to výstavní ukázka (zne)užití zákonodárné moci pohodlné parlamentní většiny i zoufalé obrany čehosi tak trapného, jako je sociální stát.  Občan, smýkaný v umně předené síti virtuálních událostí, se o podstatě jednání  ze zpravodajství TV nedověděl nic.

Ve čtvrtém bloku se schvalovaly  zákony upravující důchody.    

 • zákon o důchodovém spoření – tisk 412;

 • zákon o doplňkovém penzijním spoření – tisk 413;

 • zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření – tisk 414.

Jen strach před rychlým zhroucením státních financí přiměl vládu k hledání triku, jak odložit účinnost už schváleného důchodového balíku změn. Vážení zákazníci, odklad placení nic neřeší. Vrchní zamkne dveře a v klidu si personálem počká až se z toho WC ke stolu vrátíte.  Kasírtašku už má připravenou. Věřte tomu, že ho vůbec nezajímá, jestli vám páreček chutnal.

Převzato z Umlaufovin

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments