Adventní hádanka

Uhodnete kdy, kde a kdo pronesl tento projev?

„Milý synu, na vše, co jste právě pravil, vám říkám: Církev, jež je nevěsta Kristova, moje i vaše královna, mně brání, podle slov jejích biskupů, abych někdy pozemské žádostivosti postoupil něco z jejích právoplatných statků. Kdybych byl světský pán, nevím, jestli bych nepřistoupil z lásky k pokoji na vaše požadavky aspoň částečně. Vy však nemíříte na moje vlastní jmění, nýbrž na jmění svaté církve, jež nepatří mně a jehož ochrana mi byly svěřena, abych je jako správce vrátil ve chvíli své smrti rozmnožené snad a zesílené, ne však umenšené. Vězte, že nikdy, dokud budu aspoň trochu poroučeti v tomto domě, nebude zcizena nejmenší částečka toho, co má! Vy jste, trvám, ubozí lidé svedení lichými touhami. Setrváte-li však v započaté krádeži, upadnete do záhuby na tomto světě, a což je horší, i na onom světě.“

Správná odpověď:

a)  Za časů panování Louise VI. le Gros (Ludvík Tlustý) L.P. 1108 -01137

b) Francie – Champagne

c) Anselm, opat typhainský

(podle románu Opatství typhainské, Artur de Gobineau, Praha „Družstevní práce“ 1923, s.55)

Pozn.: Ludvík Tlustý skutečně na radu svého ministra Sugera podporoval vznik obcí , comunes, aby oslabil své zpupné vazaly. To konečně známe i z české historie.

Teď ještě pro upřesnění projev zástupce měšťanů, kteří nežádali nic jiného, než co vyhlásil král: „Víte lépe než já, pane opate, že Adam a Eva byli stvořeni svobodnými a že my všichni stejně jsme vzešli z těchto našich společných rodičů a jsme dědici jejich práv. Nečteme nikde ve Svatém Písmě, že by jiní předci byli zplodili rytíře a kněží, jiní sedláky. A že by tak jedni byli stvořeni pro poslušnost a ustavičnou strázeň, druzí pro věčné rozkazování a blahobyt. Poněvadž nešťastní měšťané a nevolníci typhainští jsou vskutku vaši opravdoví bratři, rozhodli se, že vám už déle neponechají lepší část ze svého dědictví nebeského. Nevidí v tom žádné spravedlnosti, a tak se rozhodli, že po příkladě mnoha měst Francouzského království, hrabství Flanderského  a země Languedoc se spřísáhnou v obec, a žádají vás, abyste uznali a schválili jejich vůli. Poctiví obyvatelé typhainští jsou pokojní a nechtěli by se svářiti s vámi. Žádají po vás přátelství a slibují vám oplátkou sto snopů pšenice, stádo padesáti ovcí, osm býků a koně s čabrakou, a pak vy je budete míti za prosty berní řádných i mimořádných a roboty. Dále se nezpěčují zaplatit rozumný peníz jako náhradu za vaše stará práva.“

Odpověď opatovu již znáte, dále navíc odsoudil za podporu měšťanům vládce území, hraběte Raoula z Nevers i samotného krále. Skoro to vypadá, že to byl čirý materialismus, skrývaný za nebeskou oponou a Kristovou bederní rouškou.

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments