Americké impérium se zničí samo. Ale nikdo si nemyslel, že to půjde tak rychle

Saker

Očekával jsem, že konec dolarizované imperiální ekonomiky nastane tím, že se od ní odtrhnou další země. To se však nestalo. Američtí diplomaté se sami rozhodli ukončit mezinárodní dolarizaci a zároveň pomoci Rusku vybudovat vlastní prostředky soběstačné zemědělské a průmyslové výroby.


Říše se často chovají jako v řecké tragédii a přivodí si přesně ten osud, kterému se chtěly vyhnout. To je jistě případ amerického impéria, které se rozpadá opravdu rychlým tempem.

Základním předpokladem ekonomických a diplomatických prognóz je, že každá země bude jednat ve vlastním zájmu. Takové uvažování v dnešním světě nepomáhá. Pozorovatelé napříč politickým spektrem používají výrazy jako „střelba do vlastní nohy“ k popisu diplomatické konfrontace USA s Ruskem i se spojenci. Nikdo si však nemyslel, že se americké impérium zničí tak rychle.

Po více než jednu generaci nejvýznamnější američtí diplomaté varovali před tím, co podle nich představovalo konečnou vnější hrozbu: Spojenectví Ruska a Číny, které by ovládlo Eurasii. Americké ekonomické sankce a vojenská konfrontace tyto dvě země sblížily a ženou další země na jejich vznikající euro-asijskou oběžnou dráhu.

Očekávalo se, že americká hospodářská a finanční moc tento osud odvrátí. Během půlstoletí od doby, kdy Spojené státy v roce 1971 přestaly používat zlato, fungovaly světové centrální banky na dolarovém standardu a držely své mezinárodní měnové rezervy ve formě cenných papírů amerického ministerstva financí, vkladů amerických bank a amerických akcií a dluhopisů. Výsledný standard státních pokladních poukázek umožnil Americe financovat zahraniční vojenské výdaje a investiční převzetí jiných zemí, a to pouhým vytvářením dolarových dluhopisů. Deficity americké platební bilance končí v centrálních bankách zemí s přebytkem platební bilance jako jejich rezervy, zatímco dlužníci ze zemí globálního Jihu potřebují dolary, aby mohli platit svým držitelům dluhopisů a provádět svůj zahraniční obchod.

Toto měnové privilegium – seignorage dolaru – umožnilo americké diplomacii vnutit zbytku světa neoliberální politiku, aniž by musela použít vlastní vojenskou sílu, kromě toho, že se zmocnila blízkovýchodní ropy.

Nedávná eskalace amerických sankcí, které Evropě, Asii a dalším zemím brání v obchodu a investicích s Ruskem, Íránem a Čínou. To působilo spojencům USA obrovské náklady dané vnucenými okolnostmi, a navíc další ztráty dané ztracenými šancemi k obchodu. A k tomu přibyla nedávná konfiskace zlata a devizových rezerv Venezuely, Afghánistánu a nyní i Ruska spolu s cíleným zabavováním bankovních účtů bohatých cizinců. Krádež kont se dělala s nadějí, že se USA podaří získat srdce a mysl oligarchů a že budou zlákáni nadějí na návrat jejich obstavených účtů. Tím skončila představa, že držba dolaru – nebo nyní i aktiv v librách šterlinků a eurových satelitech dolaru v NATO – je bezpečným investičním útočištěm, když se světové ekonomické podmínky rozkolísají.

Jsem úplně rozčarován, když sleduji rychlost, s jakou se de-dolarizoval tento finanční systém zaměřený na USA., a to během pouhého roku či dvou. Základním tématem mé knihy Super Imperialism byl popis, jak posledních padesát let systém amerických dluhopisů směřoval zahraniční úspory na americké finanční trhy a do amerických bank, čímž dával volný průchod dolarové diplomacii. Domníval jsem se, že de-dolarizace bude vedena tím, že Čína a Rusko přejdou k převzetí kontroly nad svými ekonomikami, aby se vyhnuly takové finanční polarizaci, která zatěžuje Spojené státy. Ale američtí představitelé nutí Rusko, Čínu a další země, které nejsou uzamčeny na oběžné dráze USA, aby viděly varovný nápis na zdi a odhodily jakoukoli váhavost při de-dolarizaci svých ekonomik.

Očekával jsem, že konec dolarizované imperiální ekonomiky nastane tím, že se od ní odtrhnou další země. To se však nestalo. Američtí diplomaté se sami rozhodli ukončit mezinárodní dolarizaci a zároveň pomoci Rusku vybudovat vlastní prostředky soběstačné zemědělské a průmyslové výroby. Tento proces globálního přelomu ve skutečnosti probíhá již několik let počínaje sankcemi, které blokují americké spojence v NATO a další ekonomické satelity v obchodování s Ruskem. Pro Rusko měly tyto sankce stejný pozitivní účinek, jaký dělají ochranná cla.

Rusko zůstalo příliš okouzleno neoliberální ideologií volného trhu, než aby podniklo kroky na ochranu vlastního zemědělství a průmyslu. Spojené státy poskytly potřebnou pomoc tím, že Rusku vnutily domácí soběstačnost. Když se pobaltské státy podřídily americkým sankcím a ztratily ruský trh pro své sýry a další zemědělské produkty, Rusko rychle vytvořilo vlastní sýrařský a mlékárenský sektor – a zároveň se stalo předním světovým vývozcem obilí.

Rusko zjišťuje (nebo to začíná dělat), že nepotřebuje americké dolary jako podporu pro směnný kurz rublu. Jeho centrální banka může vytvářet rubly potřebné k vyplácení domácích mezd a financování tvorby kapitálu. Konfiskace amerických dolarových a eurových rezerv může Rusko konečně přimět k tomu, aby ukončilo své lpění na neoliberální měnové filozofii, jak ji dlouhodobě prosazuje Sergej Glazjev, ve prospěch Moderní měnové teorie (Modern Monetary Theory).

Stejná dynamika podkopávání zdánlivých cílů USA nastala v případě amerických sankcí proti předním ruským miliardářům. Neoliberální šoková terapie a privatizace v 90. letech 20. století zanechaly ruským kleptokratům jediný způsob, jak zpeněžit majetek, který ukořistili z veřejného vlastnictví. Tím bylo začlenění jejich majetku a prodej jejich akcií v Londýně a New Yorku. Domácí úspory byly vymazány a američtí poradci přesvědčili ruskou centrální banku, aby nevytvářela vlastní rublové peníze.

Výsledkem bylo, že ruské národní ropné, plynové a nerostné dědictví nebylo využito k financování racionalizace ruského průmyslu a bydlení. Místo toho, aby byly příjmy z privatizace investovány do vytváření nových ruských ochranných prostředků, byly spáleny na novodobé akvizice luxusních britských nemovitostí, jachet a dalších aktiv globálního kapitálu. V důsledku sankcí, které učinily z dolarových, šterlinků a eurových aktiv ruských miliardářů rukojmí, se však londýnská City stala příliš riskantním místem pro držení jejich majetku – a to i pro bohaté z jakéhokoli jiného národa, který by mohl podléhat americkým sankcím. Uvalením sankcí na nejbohatší Rusy, kteří mají nejblíže k Putinovi, doufali američtí představitelé, že je přimějí k tomu, aby se postavili proti jeho odtržení od Západu, a tím účinně poslouží jako vlivoví agenti NATO. Pro ruské miliardáře se však jejich vlastní země začíná jevit jako nejbezpečnější útočiště.

Americký Federální rezervní systém a ministerstvo financí již mnoho desetiletí bojují proti tomu, aby zlato znovu získalo svou roli v mezinárodních rezervách. Jak se však na své dolarové držby budou dívat Indie a Saúdská Arábie, které se Biden a Blinken snaží donutit, aby se místo vlastních národních zájmů řídily americkým „řádem založeným na pravidlech“? Nedávný americký diktát jim nedává jinou možnost než začít chránit vlastní politickou autonomii. Proto přemění držbu dolarů a eur na zlato jako aktivum, které je zbavené politické odpovědnosti. A tím přestanou být rukojmími stále nákladnějších a destruktivnějších amerických požadavků.

Americká diplomacie se Evropě podbízí tím, že po zablokování ruských devizových rezerv a propadu kurzu rublu nařídila jejím vládám, aby se jejich společnosti zbavily ruských aktiv za babku. Blackstone, Goldman Sachs a další američtí investoři se rychle rozhodli skoupit to, co Shell Oil a další zahraniční společnosti vyklidily.

Nikdo si nemyslel, že poválečný světový řád z let 1945-2020 ustoupí tak rychle. Vzniká skutečně nový mezinárodní hospodářský řád, i když zatím není jasné, jakou bude mít podobu. Ale konfrontace vyplývající z „popichování medvěda“ agresí USA/NATO proti Rusku překročila kritickou úroveň. Už nejde jen o Ukrajinu. Ta je pouze spouštěcím mechanismem, katalyzátorem pro odvedení velké části světa z oběžné dráhy USA/NATO.

K dalšímu střetu může dojít v samotné Evropě. Nacionalističtí politici budou snažit vymanit z přílišného mocenského vlivu USA na své evropské a další spojence, které je drží v područí obchodu a investic založených na diktátu USA. Cenou za jejich devastující poslušnost je uvalení inflace na jejich průmysl a zároveň podřízení jejich demokratické volební politiky americkým prokonzulům v NATO.

Tyto důsledky skutečně nelze považovat za „nezamýšlené“. Příliš mnoho pozorovatelů, včetně prezidenta Putina a ministra zahraničí Lavrova poukázalo na to, co by se přesně stalo, kdyby NATO trvalo na tom, že je Rusko nutné zatlačit do kouta a mezitím se bude útočit na východoukrajinské ruskojazyčné obyvatelstvo a budou se přesouvat těžké zbraně k západní hranici Ruska. Důsledky byly předvídatelné. Neokonzervativcům ovládajícím americkou zahraniční politiku to bylo prostě jedno. Uznávání ruských obav bylo považováno za projev patolízalství k Putinovi.

Evropští představitelé se necítili nepříjemně, když světu sdělovali své obavy, že Donald Trump je blázen a šlape ve vejcích mezinárodní diplomacie. Ale byli úplně slepí k faktu, že Bidenova administrativa prostřednictvím ministra zahraničí Blinkena a Victorie Nulandové-Kaganové obnovila viscerální nenávist k Rusku. Trumpův způsob vyjadřování a manýry byly možná neotesané, ale americká neokonzervativní parta má mnohem globálně hrozivější konfrontační obsesi. Pro ně šlo o to, čí realita zvítězí: „Realita“, kterou dělají ve svých hlavách, nebo ekonomická realita mimo kontrolu USA.

To, co cizí země neudělaly samy, aby nahradily MMF, Světovou banku a další silové složky americké diplomacie – k tomu je nyní nutí američtí politici. Místo toho, aby se evropské země, země Blízkého východu a země globálního Jihu odtrhly, protože kalkulují se svými vlastními dlouhodobými ekonomickými zájmy, Amerika je od sebe odhání, stejně jako to udělala s Ruskem a Čínou. Stále více politiků se snaží získat podporu voličů tím, že se ptají, zda by jejich zemím lépe posloužilo nové měnové uspořádání, které by nahradilo dolarový obchod, investice a dokonce i obsluhu zahraničního dluhu.

Stlačení cen energií a potravin dopadá na země globálního Jihu obzvláště tvrdě, což se shoduje s jejich vlastními problémy danými epidemií Covid-19 a hrozícím termínem splatnosti dolarové dluhové služby. Něco se musí vzdát. Jak dlouho budou tyto země zavádět úsporná opatření, aby zaplatily držitelům zahraničních dluhopisů?

Jak se s tím vyrovnají ekonomiky USA a Evropy tváří v tvář svým sankcím proti dovozu ruského plynu a ropy, kobaltu, hliníku, palladia a dalších základních materiálů. Američtí diplomaté sestavili seznam surovin, které jejich ekonomika nutně potřebuje, a které jsou proto z uvalených obchodních sankcí vyňaty. Putin tak má k dispozici šikovný seznam amerických nátlakových bodů, které může využít při přetváření světové diplomacie a pomoci evropským a dalším zemím vymanit se ze železné opony. Tu Amerika zavedla, aby své satelity uzavřela do závislosti na drahých amerických dodávkách.

Bidenova inflace

Konečné vymanění se z avanturismu NATO však musí přijít zevnitř samotných Spojených států. S blížícími se letošními volbami v polovině volebního období najdou politici úrodnou půdu. Mohou americkým voličům ukázat, že inflace cen v čele s benzínem a energiemi je vedlejším produktem politiky Bidenovy administrativy, která blokuje vývoz ruské ropy a plynu. (Špatná zpráva pro majitele velkých SUV, která žerou plyn!) Plyn je potřeba nejen k vytápění a výrobě energie, ale také k výrobě hnojiv, kterých je již nyní ve světě nedostatek. Tuto situaci ještě zhoršuje blokování ruského a ukrajinského vývozu obilí do Spojených států a Evropy, což způsobuje, že ceny potravin již nyní prudce rostou.

Již nyní je patrný nápadný rozpor mezi pohledem finančního sektoru na realitu a pohledem propagovaným v hlavních médiích NATO. Evropské akciové trhy se při svém otevření v pondělí 7. března propadly, zatímco cena ropy Brent se vyšplhala na 130 dolarů za barel. V ranním vysílání zpravodajské relace BBC „Today“ vystoupil konzervativní poslanec Alan Duncan, obchodník s ropou, a varoval, že téměř dvojnásobný růst cen futures na zemní plyn hrozí bankrotem společností, které se zavázaly dodávat plyn do Evropy za staré ceny. Ale stále běží militaristické „dvouminutovky nenávisti“ ve zprávách a BBC neustále tleská statečným ukrajinským bojovníkům a politikům NATO, kteří vyzývají k větší vojenské podpoře Ukrajiny. V New Yorku se Dow Jonesův průmyslový index propadl o 650 bodů a zlato se vyšplhalo na více než 2 000 dolarů za unci – což odráží názor finančního sektoru na to, jak hra v USA pravděpodobně dopadne. Ceny niklu vzrostly ještě více, o 40 %.

Snaha donutit Rusko vojensky reagovat a tím vypadat před zbytkem světa špatně se ukazuje jako trik. Jeho jediným cílem je zajistit, aby Evropa více přispívala do NATO, aby nakupovala více americké vojenské techniky a aby uzavřela stále hlouběji do obchodní a měnové závislosti na Spojených státech. Ukazuje se ale jedna věc. Nestabilita, kterou to způsobilo, má za následek, že Spojené státy vypadají stejně hrozivě jako Rusko, o němž to prohlašuje severoatlantický Západ.


Originální text je na stránkách The Saker (http://thesaker.is/america-shoots-its-own-dollar-empire-in-economic-attack-on-russia/)


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!

Převzato z e-republika.cz


Komentáře jen na vlastní nebezpečí, Stříž má oči ostříží…

 

5 11 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
21 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Bety
Bety
14. 3. 2022 19:31

Řekla bych, že poskoci, alespoň ti evropští, jsou nepoučitelní. Ale bylo by zajímavé, kdyby Rusko po všech těch krádežích jeho aktiv přešlo na platby předem za vše, co třeba USA potřebují , a za zlato hezky z ručky do ručky. A kdyby totéž vyžadovalo i od ostatních nepřátelských států. Ti by pak od USA žádali vrácení svých zlatých rezerv. Co by pak nastalo by záviselo na tom, jestli by ty rezervy byly k nalezení. Česko by s tím ovšem starosti nemělo, neboť tyto rezervy už dávno vyměnilo za bezcenné papíry a mohlo by se pak hrdě vyšvihnout do postavení poskoka… Číst vice »

M.C.
14. 3. 2022 22:50

Je takový starý vtip. On to vlastně není vtip.
Co dělají jednotlivé národy v reakci na teroristický útok:
Francouzi pořádají protestní setkání v kavárnách.
Němci pořádají protestní průvody v ulicích měst.
Rusové zavěšují bomby a rakety do pumovnic těžkých bombardérů.

Botičky od Diora
Botičky od Diora
Reply to  M.C.
15. 3. 2022 7:43

Co se stane když:

  • Ital, skopčák či frantík dostane po čuni?

Rozbrečí se a uteče.

  • amík dostane po čuni?

Uteče a začne se s Vámi soudit.

  • Rus dostane „po mordě“?

Vaše skutečné problémy začínají teprve teď…

Existují 1000 způsobů jak vytáhnout medvěda z brlohu, ale ani jeden jak ho vrátit zpátky :-)

Irena
15. 3. 2022 7:18

Británie má díky nové zbrani Ruska stažený zadek MOSKVA 15. března – RIA Novosti. Britský deník The Sun publikoval článek věnovaný záběrům ze startu ruské hypersonické střely Zirkon, „ze kterých mrazí“. Podle deníku bylo video zveřejněné minulý týden ukazující prosincový start rakety z fregaty „Admirál Gorškov“ v Bílém moři možná záměrně „pozdrženo“, aby se zvýšil psychologický dopad na Západ. Letos již ruská armáda začleňuje „Zirkon“ do své výzbroje, připomíná The Sun. Rusko opakovaně varovalo Západ, že bude čelit „nepředstavitelným následkům“, bude-li kvůli Ukrajině napadeno, upozorňuje bulvár. Západní země tedy přes naléhavé „prosby“ Vladimíra Zelenského nevytvořily nad Ukrajinou bezletovou zónu v… Číst vice »

orinoko
orinoko
Reply to  Irena
15. 3. 2022 9:08

Nevím, jestli jsem to pochopil správně… Ode dneška už Rusko nepovede žádné rozhovory s banderovci, pokud nepůjde o bezpodmínečnou kapitulací. Do Kyjeva prý za zeleninou poletí fialový hnus a polský dudák. To se jich cow boys chtějí zbavit?

Vaska
Vaska
Reply to  orinoko
15. 3. 2022 9:34

nojo ale dyk tam je válka a rusové přece vše sundaj – tady něco smrdí a nebo bude prima záminka na vyhlášení války Rusku – jako pokračování masírky z msm .

Botičky od Diora
Botičky od Diora
Reply to  Vaska
15. 3. 2022 9:42

Červený šátečkukolem se toč
my jdeme na Rusanevíme proč…“.

Když jsem já byl malý chlapec,

neznali jste mě,

hurá, vy vojenští páni!

Sotvaže jsem povyrostl,

odvedli jste mě,

hurá, vy vojenští páni!

Když jsem přišel chleba prosit,5

vyhnali jste mě,

hurá, vy vojenští páni!

Aby vám za to hrom zapálil

vaše svědomí,

hurá, vy vojenští páni!…

Alva
Alva
Reply to  orinoko
15. 3. 2022 10:03

Zelenina údajně není v Kyjevě už od 26.3.
Zpráva sice z „nedůvěryhodného“ Aeronetu, ale objevila se i jinde. Přesto zajímavá. Mimo jiné opsáno, jak se dělají „aktuální“ důkazy jeho hrdinné přítomnosti mezi „svými“ v Kyjevu.

https://aeronet.news/video-zelensky-navstivil-zranene-ukrajinske-vojaky-v-nemocnici-v-kyjeve-a-predal-jim-medaile-po-celou-dobu-ho-ale-doprovazela-jiz-2-tydny-mrtva-lekarka-ktere-dokonce-in-memoriam-udelil-rad/

Botičky od Diora
Botičky od Diora
15. 3. 2022 7:36

15.03.1939….
366 tis. zavražděných Čechoslováků…
67 tis. zajatých na Východní frontě Čechoslováků…

A ticho po pěšině abychom se nedotkli svých pánů…

P.S. Pane Stříži, nesouhlasím s tvrzením některých slabších povah, že dnes máme Protektorát 2.0, který opět podporuje …. Vůbec s tím nesouhlasím.

fajt
fajt
15. 3. 2022 8:20

ale než hydra padne, udělá ještě nehezký světový bordel – včerejší bezprecedentní raketový útok ( a ještě mezinárodně zakázanou municí) na civilisty na Donbasu je toho důkazem – v tuto chvíli uncle sam prudce aktivuje v Rusku svou pátou kolonu a spící krtky dává do maximální pohotovosti, začíná to být boj na všech frontách a bude bez rukavic a pravidel. ..

kolokol
kolokol
Reply to  fajt
15. 3. 2022 8:58

V posledních Otázkách V. Moravce jsem se dozvěděl od ministryně NO, že jsme ve válce. Metnar se to snažil kamuflovat, ale podle mě je to pokrytec, který jen kalil a hasil jasná a plamenná slova ministryně Černochové. A nejen v tomto ohledu. Bohužel na frontě už republice nepomůžu. Nejen kvůli svému věku, ale i zdravotním indispozicím. Tam bych už nejspíš jen překážel. Pořád však může být člověk prospěšný a aspoň pomoct rodině byť ze skromného důchodu k nákupu válečných zásob. I týl musí být dostatečně silný, jestliže máme tuto válku vyhrát!

Last edited 3 měsíců před by kolokol
Botičky od Diora
Botičky od Diora
Reply to  kolokol
15. 3. 2022 10:08

V době, kdy lesy na řece Rábu v Haliči viděly utíkat přes Ráb rakouská vojska a dole v Srbsku rakouské divize jedna za druhou dostávaly přes kalhoty to, co jim dávno patřilo, vzpomnělo si rakouské ministerstvo vojenství i na Švejka, aby pomohl mocnářství z bryndy. Švejk, když mu přinesli vyrozumění, že se má za týden dostavit na Střelecký ostrov k lékařské prohlídce, ležel právě v posteli, stižen opětně revmatismem. Paní Müllerová vařila mu v kuchyni kávu. „Paní Müllerová,“ ozval se z pokoje tichý hlas Švejkův, „paní Müllerová, pojďte sem na chvilku.“ Když posluhovačka stála u postele, řekl Švejk opět takovým… Číst vice »

Bety
Bety
Reply to  kolokol
15. 3. 2022 10:20

Oni jsou ve válce. Já ne.
Bojí se zastropovat ceny benzínu a potravin aby si nerozhněvali zahraniční šmelináře, a tak válčí hubou a vyvolávají nesmyslnou hysterii.
Čekám, až dojde na další kolo covidové hysterie, protože dobytek musí žít ve strachu aby se nebouřil.
A jestli se něčeho bojím, tak toho, že se z těch americko-náckovských laboratoří, které ještě Rusové nestačili zlikvidovat
dostane ven nějaká skutečně morová pohroma.
Victorie Nulandová svým příkazem sice celému světu potvrdila jejich existenci, ale zároveň ukronáckům – a dost možná záměrně – nasadila do hlavy myšlenku jejich využití.

Vaska
Vaska
15. 3. 2022 10:03

jen tak pro zajímavost – včera byla v rádiu zajímavá reklama: nabízeli rekvalifikaci na pilota dronu – za cenu 35 000,- kč a 80 procent zaplatí úřad práce – co to asi znamená ????

Bety
Bety
Reply to  Vaska
15. 3. 2022 11:31

Ony se dějí i jiné zajímavé věci. V sobotu jsem v megamarketu zjistila, že si nemohu vybrat peníze, protože bankomat zmizel. Byl a není. V dalším novém obchodním komplexu mi řekli, že tam žádný bankomat nainstalován nebyl.. Na dalším místě bankomat byl, ale prázdný –
sorry jako. Až napočtvrté jsem uspěla.
Zajímalo by mě, zda stejnou zkušenost mají i jiní.

orinoko
orinoko
Reply to  Bety
15. 3. 2022 11:48

Hotovost jsem vybral do běžné rezervy už ve středu tentokrát najednou. Problém nebyl. Včera ve Spořitelně jinou hotovost na pokladně. A překvapení – už to tam běží bez ropuch na moulach.

Bety
Bety
Reply to  orinoko
15. 3. 2022 12:59

Inu běží zvěsti, že tato vláda by ráda konečně prosadila euro a pouze elektronické platby je také jejich sen.
To víte, „jsme ve válce“ , tak se leccos může prosadit ve zrychleném režimu. Nechci strašit, ale u této vlády překvapení nebere konce.

fajt
fajt
15. 3. 2022 12:59

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-politika-premier-fiala-miri-do-kyjeva-setka-se-s-prezidentem-zelenskym-193666#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_req_id=ap1h55c49S0-202203151254&dop_id=193666&source=hp&seq_no=2&utm_campaign=abtest189_panel_sluzeb_varAA&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz – může mi někdo logicky vysvětlit, proč tam koalo premiér jel ( krom toho, že ve vlastní zemi má tolik problémů, které tady nebyly od druhé světové války a které v podstatě vědomě ignoruje)? – proč až tak hluboko do válečného pole, do země, která v tuto chvíli nemá jasné vedení a sama neovládá své ozbrojené síly – má za úkol tam padnout a zatáhnout i česko do přímého válečného konfliktu??

Botičky od Diora
Botičky od Diora
Reply to  fajt
15. 3. 2022 15:33

„Ten modro-červený pán musí bejt z toho blbej,“ prohlásil Švejk, „von nikdy nebyl chytrej, ale tahle vojna ho jistě dorazí.“
„Je blbej,“ s určitostí prohlásil voják z kasáren, „blbej jako poleno. Von snad ani neví, že je vojna. Může bejt, že se mu to styděli říct. Jestli je podepsanej na tom manifestě k českému národu, tak je to zlodějna. To dali do tisku bez jeho vědomí, von už vůbec nemůže na nic myslet.“

„Poslušně hlásím, pane fajt, že mám náramnou radost – to bude něco nádhernýho, když voba padneme spolu za Bideta pána a jeho povedenou rodinu…“

Aleš
Aleš
Reply to  Botičky od Diora
15. 3. 2022 18:49

Lumíci na Bělehrad! Pardon na Moskvu!!!