Pro Libertate na téma právo a média

Naše první veřejná diskuse se zaměřila na téma právo a média. Členové a hosté Pro Libertate mluvili o roli médií a sociálních sítí v současné společnosti, o smyslu veřejnoprávních médií i o zkušenostech ze soudních síní při ochraně lidí před mediální dehonestací.

 
 

Veřejné slyšení k Petici proti omezování svobody slova na sociálních sítích

Pokud někdo znemožní lidu přijímat všechny nefiltrované informace, znemožňuje mu se svobodně rozhodovat. A proto společnost, kde nějaký vyvolený lidem filtruje informace, omezuje jejich dosah na základě vlivu, kterým disponuje, za účelem udržení se u exekutivní moci, nemůže vykazovat zřetelné postupy demokracie, ale naopak oligarchické snahy o ovládnutí masy.

 

Interaktivní mapa vojenských základen USA

Na rozdíl od ostatních států mají Spojené státy vojenské základny po celém světě. Unikátní interaktivní mapa organizace World Beyond War poskytuje komplexní informace o 867 zahraničních základnách amerických ozbrojených sil. Roční náklady na jejich provoz jsou odhadovány v rozmezí 100 – 250 mld. USD.

 
 
 

Transnacionální dějiny krajní pravice: Centuria

Důkazy odhalené v tomto dokumentu Institutu pro evropská, ruská a euroasijská studia Washingtonské univerzity ze září 2021 naznačují, že se Národní akademie pozemních vojsk hejtmana Petra Sahajdačného (NAA), přední ukrajinská vojenská vzdělávací instituce, stala sídlem Centurie, samozvaného řádu vojenských důstojníků, kteří chtějí přetvořit ukrajinskou armádu na základě pravicové ideologické linie a hájení „kulturní a etnické identity“ evropských národů proti „bruselským politikům a byrokratům“.