Balíček na boj s dezinformacemi

Tisk EU č. K 006/12
Tisk EU č. K 007/12

1. místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček:

Děkuji, vážený pane místopředsedo, vážené paní senátorky, vážení páni senátoři. Záměrné a masové šíření dezinformací, se kterým se setkáváme v poslední době, představuje bezprostřední ohrožení demokratických systémů. EU si toto nebezpečí plně uvědomuje. Snaží se proti němu intenzivně bojovat. V této souvislosti bych vás dnes rád stručně seznámil se dvěma dokumenty, které jsou nyní projednávány jako balíček pro boj s dezinformacemi, které zveřejnila Evropská komise společně s Evropskou službou pro vnější činnost v prosinci loňského roku.

Jedná se o Akční plán EU proti dezinformacím a Sdělení o boji proti dezinformacím na internetu: Evropský přístup. Významnou součástí akčního plánu, jehož cílem je posílit schopnost EU reagovat na dezinformační kampaně, především ze strany Ruska, je vznik systému včasného varování o dezinformačních kampaních, tzv. rapid alert system. Dokument zároveň vyzývá evropské instituce a členské státy, aby se zaměřily na informační kampaně o fenoménu dezinformací a na podporu nezávislé žurnalistiky a sítě nezávislých ověřovatelů faktů, tzv. fact checkers.

Zpráva o provádění sdělení převážně hodnotí vytvoření mechanismu pro transparentnější a odpovědnější online prostředí, zejména v souvislosti s přijetím kodexu zásad boje proti dezinformacím, mezi jehož signatáře se zařadily Facebook, Google, Twitter nebo Mozilla. S ohledem na nadcházející volby do Evropského parlamentu sleduje také opatření k zajištění bezpečného průběhu voleb. S úmyslem posílit odolnost naší společnosti vůči dezinformacím oba dokumenty poukazují na zlepšení vědomí o hodnotách a politikách EU, mediální gramotnost, kritické myšlení a kvalitní novinářskou práci.

Vzhledem k aktuálnímu vývoji na mezinárodní scéně a prokázané existenci případů ovlivňování demokratických procesů v některých státech ČR považuje prohlubování evropské spolupráce v oblasti boje proti dezinformacím a vnímáme je jako krok správným směrem. Oceňujeme, že akční plán uznává vůdčí roli EastStratComu týmu v rámci Evropské služby pro vnější činnost. V boji proti dezinformacím však zároveň zdůrazňujeme nutnost aktivního přístupu jednotlivých členských států. ČR vítá snahu komise podporovat online platformy v aktivnějším přístupu v boji proti dezinformacím, v této souvislosti považuji za nutné zmínit, že tyto aktivity neusilují o cenzuru, ale naopak se snaží podpořit transparentnost neprůhledného prostředí, sociálních sítí a platforem.

Závěrem bych chtěl zmínit, že v současné době se ČR aktivně věnuje implementaci akčního plánu na národní i evropské úrovni a děkuji vám za pozornost.

Senát ČR
Tisk
Podkladový materiál

Milan Vorwitz na Twitteru: Největší dezinformace současnosti je tvrzení politiků, že je potřeba „bojovat s dezinformacemi“. S dezinformacemi se nebojuje, dezinformace se vyvracejí. Onen „boj s dezinformacemi“ je ve skutečnosti jen jiné označení pro cenzuru a kriminalizaci nepohodlných názorů.

Přejít do diskuze k článku 3 komentáře