Braňte základní lidská práva

Otevřený dopis Evropskému parlamentu

Dne 9. 12. 2023 zveřejnilo tiskové centrum Evropského parlamentu zprávu, ve které oznamovalo, že Evropský parlament dosáhl politické dohody s Radou Evropské unie „na zákonu, který měl zajistit, že umělá inteligence v Evropě bude bezpečná a bude respektovat základní lidská práva a demokracii“. Zákon, který má vzniknout, má podle tiskového centra zakázat „systémy umělé inteligence, schopné manipulovat lidské chování a rušit lidskou svobodnou vůli“. Poslanci se také dohodli na jasných závazcích ohledně „systémů umělé inteligence, používaných k ovlivňování výsledků voleb a chování voličů“. (ZDE)

Nikdo nikde nevysvětlil, co se těmito závazky myslí. V odpovědi na petici několika představitelů a členů organizací na obranu lidských práv citovala předsedkyně petičního výboru Evropského parlamentu Dolors Montserratová přípravný dokument Evropského parlamentu, ve kterém se psalo: „Uvolnění pro trh, uvedení do provozu, nebo použití určitých systémů umělé inteligence s cílem nebo účinkem materiálně narušit lidské chování, přičemž by pravděpodobně mělo dojít k tělesným nebo psychologickým poškozením, by mělo být zakázáno. Toto omezení by mělo být chápáno tak, že zahrnuje neurotechnologie spojené se systémy umělé inteligence používanými k monitorování, zneužívání nebo ovlivňování nervových dat shromážděných přístroji propojujícími mozky s počítači, pokud materiálně narušují chování přirozené osoby způsobem, který způsobuje, nebo je schopný způsobit této nebo jiné osobě vážné poškození“. Tyto výroky zároveň odhalují a skrývají možnost hromadného ovládání lidských nervových systémů (myšlenek, citů, vjemů, činnosti vnitřních orgánů, nebo dokonce zabíjení lidí) na dálku. Je zjevné, že jenom v případě, že je masově ovládána činnost lidských mozků na dálku, může být umělá inteligence „použita k ovlivňování výsledků voleb a voličského chování“ tím, že bude formovat politické názory voličů a vnucovat jim rozhodnutí koho nebo jaké strany budou volit.

Z tohoto důvodu 11 lidskoprávních organizací odpovědělo Dolors Montserratové: „Jsme hluboce znepokojeni vaší odpovědí na naši petici číslo 0716/2023. Po prostudování informace o dohodě mezi Evropským parlamentem a členskými státy Evropské unie o zákonu o umělé inteligenci (ZDE a ZDE) nevidíme upřímný záměr zabránit manipulaci lidského myšlení, citů atd. vládními agenturami s použitím pulsovaných mikrovln, extra dlouhých elektromagnetických vln, nebo jiných, dosud nezveřejněných energií. To znamená, že dosud nebyla přijata opatření, která by zabránila tomu, aby se členské státy Evropské unie mohly vyvinout v totalitární státy, ve kterých by politické myšlení občanů bylo ovládáno vládami, které by používaly tato záření a umělou inteligenci. Aby zabránily takové situaci, musely by vlády odtajnit principy dálkového ovládání činnosti lidské nervové soustavy a vytvořit agentury objektivně schopné a ze zákona povinné odhalovat použití technologií dálkového ovládání činnosti lidského nervového systému k porušování lidských práv a likvidaci demokracie. Pokud vlády pokračují v utajování těchto technologií, nechávají si otevřenou možnost manipulovat myšlení jejich občanů, kdykoli se jim to bude hodit. Vlastnictví těchto nástrojů je zbaví zodpovědnosti před jejich občany, dojde-li ke katastrofám, způsobeným jejich zanedbáním nebezpečí, které se vynořují s pokračujícím růstem civilizace.“

Vědecké důkazy o tom, že přinejmenším pulsované mikrovlny (včetně frekvencí používaných mobilními sítěmi) a extra dlouhé elektromagnetické vlny mohou být použity k tomu, aby byly v lidských mozcích „vyráběny“ myšlenky, city, vjemy nebo bolesti na dálku, najdete na této adrese. Návrh zákona, který by uspokojil požadavky na politický systém, jenž by respektoval lidská práva a svobody občanů v elektronické éře, najdete ZDE.

Pokud má být v EU zaručena kontinuita demokracie, Evropský zákon o umělé inteligenci musí výslovně zakázat vládám členských států EU (včetně bezpečnostních složek, zpravodajských služeb a armád) používání umělé inteligence, kombinované s energiemi, umožňujícími dálkové ovládání myšlenek, citů atd. proti občanům. Stojí za vážné zamyšlení, jestli v nedaleké budoucnosti, kdy může nastat situace, že většina občanů bude nezaměstnaná následkem používání umělé inteligence, nebudou vlády uvažovat o tom, aby použily ovládání činnosti jejich mozků k tomu, aby nezaměstnaní občané volili v souladu s jejich představami. Tak by se mohlo stát, že by občané neměli ani právo odmítnout používání umělé inteligence, která je zbavila jejich zaměstnání a důstojnosti. Podle analýzy Mezinárodního měnového fondu ovlivní zavedení umělé inteligence 40 % všech zaměstnání na celém světě a 60 % ve vyspělých zemích, takže umělá inteligence „pravděpodobně zhorší celkovou nerovnost“.

Velitel holandského válečného námořnictva a expert ze Společného válečného centra NATO pro strategické komunikace a informační operace Cornelis van der Klaauw napsal v roce 2023 v článku Válka o vědomí: „Důvod, proč si cíle útoků na vědomí tyto útoky neuvědomují, spočívá v tom, že útoky na vědomí obcházejí vědomé myšlení a míří přímo na podvědomí osoby… většinu našich rozhodnutí provádí naše podvědomí… útoky na vědomí míří na to využít emocí, zakořeněných v našem podvědomí a obejít naše rozumové vědomé myšlení“. Psal také: „neurální nanotechnologie může být využita k tomu, aby dopravila prouděním krve do blízkosti neuronů roboty o velikosti miliardtin metrů a umožnila tak, s použitím umělé inteligence… přímé připojení mozku k počítači“.

Petici Evropskému parlamentu žádající poslance, aby vytvořili zákon, který bude chránit demokracii a úctu k lidským právům transparentním a nedvojsmyslným způsobem můžete podepsat na této adrese.

Můžete si být jistí, že tajné služby budou sčítat vaše „hlasy“ pod peticí.

3.4 5 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments