Burza pokřivených zázraků

Stačí prostudovat celou řadu lákavých návodů, jak se dá na burze lehce a snadno vydělat, v podstatě bez nutnosti poctivé práce, a dojdete k závěru, že se jedná o opravdový zázrak. Pokud občan zapomene, že burza sice stále závratně roste, ale vlastní ekonomicko-společenská produkce chřadne, musí být zákonitě potěšen ujištěním burzovních naháněčů, nikoli nepodobných tzv. „šmejdům“, že toto je jediná cesta a šance, jak se zbavit odpovědnosti vyplývající z principu uplatňování poctivé práce a získat závratné jmění, vše jen vychytralou spekulací.

Lidová definice burzy: Ti, co na burze ostatní přechytračí, vydělají to, co ti hloupější prodělali. Jde o trvalý proces, v jehož průběhu se nic nevytvoří, jen se neustále donekonečna nafukuje cena čehokoli. Prospěch této činnosti pro lidskou společnost se rovná…. nule. Negativní vliv= inflace, znehodnocená měna, pokles celkové kupní síly a prosperity, což je způsobeno odlivem peněz z reálného podnikatelského prostředí, následně přichází bankroty firem, nárůst nezaměstnanosti, rostoucí chudoba a dluhy. K čemu to společnosti je, že burza trvale roste? Nůžky nerovnosti se nebezpečně rozevírají, ekonomika stagnuje a lidé chudnou.

Před časem mě šmejdi, kteří jsou vyškoleni kohokoli přesvědčit, aby investoval do různých burzovních komodit, pravidelně (ob čtrnáct dnů) otravovali a jejich přidrzlá rétorika mnohokrát zašla až do absurdit typu: „Pokud nemáte dostatek financí, tak my vám na investování na burze půjčíme, stačí, když vložíte alespoň 2 tisíce, zbytek zajistíme sami.“. Na moji logickou otázku, proč tedy neinvestují sami své peníze, když to je tak jednoduché a výhodné, odvětili, že mi přece chtějí pomoci. No uznejte sami, není to doslova zázrak? Burzovní naháněči se svatozáří nad hlavou pomáhají lidem zbohatnout. Za těchto okolností se opravdu není čemu divit, že nám ta burza tak hezky vzkvétá a roste. Lidé důvěřivě vkládají svoje peníze do burzovních spekulací, s vírou, že se jim podaří získat vrch nad těmi druhými.

To je ale jen slabý odvar toho, čeho se dá na měnové burze podvodem dosáhnout. Než se pustím do popisu současného stavu, je třeba se zmínit o tom, kdo je hlavním hráčem na burzovním trhu s deriváty. Jsou to převážně banky a nejsilnějším hráčem v této burzovní oblasti finančních derivátů jsou americké banky. A abych na rozdíl od politiků a jejich mediálních poskoků „polopatě“ vysvětlil, o co na burze jde, uvedu pár příkladů toho, jak fungují podvodné burzovní superspekulace.

Příklad č.1

Obchod s platidlem. Podstata peněz jako platidla, tedy formy zabezpečující potřebnou směnu vyprodukované materiální hodnoty mezi dvěma stranami, bez nutnosti vzájemné směny jednotlivého zboží nebo služby, je uplatňována lidskou společností od nepaměti. Obchod (měnová burza) s platidlem, tedy s penězi, je neuvěřitelný a zcela nesmyslný podvod, zplozený chorobnými ziskuchtivými mozky, který se zcela vymyká kontrole a chápání zdravého lidského rozumu. Představte si, že hodnoty měn, tedy jejich kurz, někdo ovlivňuje na základě politických rozhodnutí a dlouho dopředu ví, co se s kurzem té nebo oné země stane. Je jedno, zda to bude vojenský konflikt, navýšení těžby ropy, nebo jen prostá intervence proti vlastní měně. Podstatou je, že vy to nevíte, ale oni ano. Jak je to možné? Čtyři americké banky, spojené v kartelových monopolech, kontrolují deriváty o celkové hodnotě mnohonásobku světového HDP.

Vás potřebují jen k tomu, abyste nalili do systému podvodné hry letadlo (rovná se burza) další a další potřebné palivo, které zmíněné letadlo při svém podvodném zázračném letu vzhůru spálí. A jak je patrné z celosvětového vývoje stálého růstu aktivit na burze, šikovným hochům z burzovních a hlavně bankovních domů se to daří. Otázka zní: Jak dlouho ještě?

Příklad č.2

Na burze platí jedno nevyřčené pravidlo: politika je silnější než ekonomika. Finanční trhy vychází z manipulací, nikoliv z fundamentálních ekonomických ukazatelů. Tyto manipulace jsou z hlediska prospěšnosti pro společnost časovanou bombou, která musí dříve či později explodovat.

Pokud se nejsilnější hráči, tedy banky na burze, dohodnou na společné strategii, není žádné síly, která by mohla zvrátit předem stanovený cíl. V současném finančním světě, řízeném za pomoci centrálních bank, není nic jednoduššího. Nejsnadněji se za pomocí vzájemných kartelových dohod ovládají měnové kurzy. Nesmyslná intervence České národní banky proti koruně s cílem snížit kupní sílu obyvatel země je toho zářným příkladem. Povídačkám o podpoře vývozu a obavám z deflace již dnes uvěří málokdo. Těsně před intervencí proběhly obrovské přesuny finančních prostředků zasvěcených z korunových účtů do jiných měn. Společný plán zafungoval. Znehodnotila se hodnota peněz, ale jen pro někoho. Informovaní a mocní, kteří přesunuli svá konta například do dolarů a eur, na poklesu domácí měny neuvěřitelně vydělali. Ekonomická prosperita naší země, myšleno občanů, neboť oni jsou představiteli a vlastníky ČR, nikoho nezajímá, jelikož tato vysoká politická hra se jich netýká a je jen pro vyvolené.

Příklad č.3

Podvod jako řemen. Akciové společnosti si berou úvěry od bank na to, aby mohly nakupovat své vlastní akcie, a přesvědčily tak důvěřivého občana o vysokém zájmu o jejich akcie, a tím vyšroubovaly jejich cenu do virtuálních, ničím nepodložených, výšin. Posléze je s tučným ziskem zase nic netušícím investorům, lačným po zisku, prodají. Tento systém veletočů se dá opakovat do nekonečna. Že nic nevytvořily, to nikoho nezajímá, důležité je, že na někom bez poctivé práce akciovka a také banka, která vše posvětila a financovala, vydělají. A aby se na tento neslýchaný podvod jen tak nepřišlo, nabízí brokeři financování burzovních operací potenciálním, nic netušícím, investorům za půjčené peníze z bank.  Tento rafinovaný podvod se dá zařadit do kategorie pokřivených finančních zázraků – nafouknuté bubliny – (neboť se zcela vymyká chápání) jejichž realizace je založena na obyčejné lidské důvěřivosti, slušnosti a poctivosti.

Příklad č.4

Dalším ukázkovým příkladem jsou sankce uvalené na Rusko, které ale v sobě mají chytře zabudovaný symetrický zpětný dopad nejen na Rusko, ale také na celou EU, a tedy i budoucí změnu cen finančních derivátů ve prospěch dolaru, se kterým někdo dopředu počítá. Rubl toto ekonomické svinstvo odskákal natvrdo, za aktivní strategie americké kolony spekulantů působících na měnové burze v Moskvě. Koruna bude z logiky věci následovat. Pokud ne, ČNB, poslušná vyšší moci, se další neopodstatněnou intervencí o decimaci koruny postará. Nedávné do éteru puštěné informace o dalším plánu intervenovat proti koruně jsou toho důkazem. Cíle bude dosaženo. Zvláštní je, že toto svinstvo prokouklo zatím jen pár zřejmě nezkorumpovaných politiků. Rakouský prezident razantně odmítl sankce proti Rusku a zatím s opatrným nesouhlasem přichází i naši, slovenští a maďarští politici.  Zřejmě jim nejsou lhostejné ekonomické dopady a ztráty vlastních zemí.

Evropa svým poslušným postojem k sankcím vůči Rusku páchá svoji vlastní asistovanou sebevraždu.  Je to jeden z dlouho připravovaných strategických plánů USA, jak se vyhnout oslabení a možná i strmému pádu bezcenného papírku s nápisem USD, který šíří po celém světě jako nekrytou směnku.

Dolaru hrozí izolace ze strany sdružení BRICS a snaha Ruska, Číny a dalších zemí o nastolení zlatého standardu jejich měn je noční můrou amerických jestřábů. Rusko s Čínou uzavřelo dohodu o swapovém obchodování. Rusko tedy může vydávat kredity svým bankám v jüanech. Obama musel po této informaci dostat škytavku. To, že se Čína jako největší věřitel USA postavila na pomoc ruským bankám, bude dle mínění ekonomických autorit mít v budoucnu drtivý dopad na USA. Nějaký čas to zřejmě ještě potrvá, ale výsledek bude pro USA a následně i pro ČR jako poslušného tajtrdlíka, pardon, satelit EU, neblahý.  Cílem současné agresivní měnové politiky vůči Rusku, řízené Amerikou, je destabilizace a následná ekonomická kolonizace Evropy a Ruska, bohatého na nerostné suroviny. Připravovaná a utajovaná Transatlantická dohoda o obchodu a investicích mezi EU a USA (TTIP) je toho zářným důkazem. Co myslíte, kam se po podpisu takovéto smlouvy, která je perfektním načechraným dolarovým polštářem, asi ostatní měny pohnou? Troufnu si tipnout, že směrem nahoru to nebude. Na této smlouvě vydělá zase jedině americký dolar. Americká militaristická politika vývozu válečných konfliktů do strategických zemí za účelem odříznout Rusko od Evropy, za podpory skupin ve vedení rozhodujících západních států, s cílem provokovat Rusko a bez skrupulí pošlapávat Chartu NATO a všechny dohody od doby Gorbačova, je bezohledným důkazem a snahou o udržení dolarové (papírové) nadvlády nad světem za jakoukoli, byť i krvavou, cenu.

Závěrem lze jen připomenout, že aktivní angažovanost bank na finanční burzovní bublině je se vší pravděpodobností i příčinou jejich chatrného zdraví, což odhalil poslední, nedávno zveřejněný ratingový průzkum, neboť tyto peníze chybí v reálné ekonomice, která na rozdíl od burzovních spekulací přináší společnosti práci a tolik potřebnou ekonomickou rovnováhu a stabilitu. Pokud někdo uvěří pohádkám o tom, že „naše“ (rakousko-německo-francouzské) zdravé banky, sající z Čechů úroky a poplatky, nemůže ohrozit pád jejich nezdravých zahraničních matek, které v nedávném ratingovém hodnocení nedopadly zrovna nejlépe, tak jen připomenu, že to není tak dlouho, co se položila banka Lehman Brothers někde daleko za mořem a ČR se z toho nevzpamatovala dodnes. Tím chci jen poukázat na skutečnost, že i možný budoucí pád dolaru bude mít dalekosáhlé dopady na ekonomiky všech zemí po celém světě.

Ke značnému znehodnocování peněz dochází také nezodpovědnou politikou Evropské centrální banky, která se snaží vyvolat umělou inflaci (znehodnocení úspor) za každou cenu. A do toho přebujelá regulace všeho a nekompetentnost politiků, kteří ani netuší, která bije.  Dají se přirovnat k loutkám v rukou světových mocipánů, kterým se za jejich tupé pomoci daří zamlčovat zásadní fakta, která ovlivňují a degradují prosperitu a kvalitu lidského života.

Osobně se domnívám, že sankce by měly být uvaleny spíše proti USA, za jejich agresivní, krvavé politické praktiky, které uplatňují všude, kde jen zavětří vlastní bezohledný prospěch. Amerika je trvale ve válečném stavu, a to s každým, kdo nechce přijmout jejich koloniální pravidla, která mají zabezpečit energetickou a ekonomickou kořist, tedy bohatství získané odjinud. Pravidlo petrodolaru zní: Chceš ropu, kup si dolar, jinak si ani neškrtneš.

Z těchto důvodů by měla být Amerika z NATO vyloučena, a pokud se nenajde v rámci členských států pro tento společný postoj konsenzus, tedy odvaha, měla by ČR z této aliance zavčas vystoupit a zaujmout status nezávislé země po vzoru Rakouska nebo Švýcarska. Americká demokracie, kterou se neustále USA zaštiťuje, je jen obyčejným neuvěřitelným drzým podvodem a zástěrkou pro imperiální drancování světa, neboť agresivní trh v pojetí USA se s demokracií navzájem zcela vylučuje. USA mají vojenské základny rozmístěné po celém světě a nesmyslně rozpoutané válečné konflikty vedené ve prospěch bezcenného dolaru jsou toho důkazem. Vinen za toto válečné masakrování statisíců nevinných lidí není kupodivu nikdo.

Můj táta nám dětem říkával: „Komunistické zlo musí zaniknout tam, kde vzniklo. Jinak se ho nezbavíme.“ A, světe, div se, ono se tak opravdu stalo. Táta se sice rozpadu SSSR a pádu komunizmu nedožil, ale jeho moudrá a pravdivá prognóza dává naději v to, že každé zlo zanikne tam, kde vzniklo. Čím dál silnější rasové nepokoje v USA a odpor proti stále se navyšujícímu vojenskému rozpočtu na financování agresivních válek a navyšování státního dluhu se stává pro americkou společnost nepřijatelným. Věřím, že si Američané ve své zemi udělají co nejdříve pořádek. Otázka zní: Kdy to bude?

Tento článek lze libovolně šířit po internetu.

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
14 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
ducatista
ducatista
11. 1. 2015 20:35

Chjo… V lecčems má autor pravdu a finanční trhy šílí a nespoutané regulacemi jsou vymknuté z kloubů, ale často také plete pojmy s dojmy – a to pak silně znehodnocuje celý článek. Viz třeba měnová burza – nic takového neexistuje. Spot forex je decentralizovaný mimoburzovní trh a i když je skutečně tvořen z větší části spekulacemi je samozřejmě nezbytný pro fungování světové ekonomiky ( platby za zboží a služby, zajištění budoucích kontraktů). Na burze se obchoduje s futures kontrakty na měny, ale to je zas trochu něco jiného než spot. Vykupování vlastních akcií za účelem zvýšení poptávky a tím i… Číst vice »

Vlastimil
Vlastimil
11. 1. 2015 21:26

Není co dodat. Tedy ono by bylo, jen nechci být vulgární na adresu našich politiků. Dnes, ve večerních zprávách ČT, už byl úmysl opět devalvovat korunu, potvrzen.

hudryper
hudryper
11. 1. 2015 21:50

ducatista napsal
Vykupování vlastních akcií za účelem zvýšení poptávky a tím i ceny je nelegální praktika, za kterou hrozí vysoké tresty. Viz třeba film Vlk z Wall Street, či

Tváříte se jako nepolíbená panna kapitalismu. Kdo byl v posledních létech potrestán za inside trading nebo za vykupování vlastních akcií ? Nebo snad vykupování vlastních státních obligací
jejich vydavatelem v USA někdo potrestal ? Působíte dojmem soft trolla,vážený. Už nějakou dobu.

Alena
Alena
11. 1. 2015 21:51

Vlastimil napsal

Není co dodat. Tedy ono by bylo, jen nechci být vulgární na adresu našich politiků. Dnes, ve večerních zprávách ČT,už byl úmysl opět devalvovat korunu, potvrzen.

v naší nesvéprávné republice mohou nastat dvě varianty: buď nastoupí politici typu Kalousek a spol., kteří zvýšením sazby na DPH, zmrazením důchodů , minimální mzdy a soc.dávek sníží životní úroveň.
Pokud se přes masivní mediální kampaň toto nepodaří a nastoupí rozumnější vláda, provede se devalvace měny, aby se dosáhlo téhož

ducatista
ducatista
11. 1. 2015 22:34

hudryper napsal
Tváříte se jako nepolíbená panna kapitalismu. Kdo byl v posledních létech potrestán za inside trading nebo za vykupování vlastních akcií ? Nebo snad vykupování vlastních státních obligací
jejich vydavatelem v USA někdo potrestal ? Působíte dojmem soft trolla,vážený. Už nějakou dobu.

slušná prezentace vlastních názoru je trolling? No to jsou mi tedy novinky, vážený

hudryper
hudryper
11. 1. 2015 22:51

ducatista : Netvrdím,že děláte trolling,jen to,že Vaše slušná prezentace vlastních názorů působí,
alespoň na mne,působí tím dojmem .Tedy alespoň na mne. Vaše tvrzení se opravdu opírají jen
o ten film „Vlk z Wall Streetu“ ,nebo mi dokážete odpovědět na moje otázky ?

ducatista
ducatista
11. 1. 2015 23:08

hudryper: co se týká insider tradingu, tak třeba toto:
http://byznys.ihned.cz/c1-62621420-manazer-microsoftu-zneuzil-interni-informace-na-burze-za-insider-trading-dostal-dva-roky

http://byznys.ihned.cz/c1-58116150-manazer-goldman-sachs-si-odpyka-dva-roky-za-mrizemi-usa-zaluji-bank-of-america

http://byznys.ihned.cz/c1-53204560-novodoby-gordon-gekko-pujde-za-podvody-na-wall-street-na-11-let-za-mrize

Jen si dovolím malý dodatek – můj světonázor není až tak nalevo, jako u většiny čtenářů OM. Přesto, myslím si, se ve spoustě věcí shodujeme. Jen možná, tam, kde se odlišuju, mohu působit jako nějaký troll, ale opravdu tomu tak není. Rozhodně není mým záměrem jakkoli narušovat slušnou výměnu názorů.

hudryper
hudryper
11. 1. 2015 23:58

Ani já nejsem nějak extrémně nalevo,jak by se Vám mohlo zdát. Příklady,které uvádíte,jsou na zhruba podobné úrovni,jako byl ten vlk z filmu. Tyto případy se trestají,jenže o tom nebyla řeč v článku, tam šlo o zločiny příliš velkých bank,než aby mohly zbankrotovat : .“.Pokud se nejsilnější hráči, tedy banky na burze, dohodnou na společné strategii, není žádné síly, která by mohla zvrátit předem stanovený cíl. V současném finančním světě, řízeném za pomoci centrálních bank, není nic jednoduššího. Nejsnadněji se za pomocí vzájemných kartelových dohod ovládají měnové kurzy. Nesmyslná intervence České národní banky proti koruně s cílem snížit kupní sílu obyvatel… Číst vice »

ducatista
ducatista
12. 1. 2015 8:53

hudryper: v pohodě, já jsem se nezlobil, spíše mě to překvapilo… A máte recht, reagoval jsem unáhleně, v článku byly myšleny ty „nedotknutelné too big to fail“. Je vidět, že máte informace z první ruky, ono taky mluvit přímo s lidmi ze zákulisí se nepoštěstí jen tak někomu:-) Já mám zkušenosti se „šmejdy“ z obchodování na forexu, tedy na té retailové „mikroúrovni“. Retail forex je dnes asi největší džungle a způsobů, jak ostříhat ovečky mají šmejdi, tedy fx brokeři mraky. Typický je stop hunting – broker manipuluje cenu tak, aby „vymetl“ ochranné příkazy pro zastavení ztrát a jelikož v retailu… Číst vice »

Sio
Sio
12. 1. 2015 9:46

ducatista napsal Chjo… V lecčems má autor pravdu a finanční trhy šílí a nespoutané regulacemi jsou vymknuté z kloubů, ale často také plete pojmy s dojmy – a to pak silně znehodnocuje celý článek. Viz třeba měnová burza – nic takového neexistuje. Spot forex je decentralizovaný mimoburzovní trh a i když je skutečně tvořen z větší části spekulacemi je samozřejmě nezbytný pro fungování světové ekonomiky ( platby za zboží a služby, zajištění budoucích kontraktů).Na burze se obchoduje s futures kontrakty na měny, ale to je zas trochu něco jiného než spot. Vykupování vlastních akcií za účelem zvýšení poptávky a tím… Číst vice »

Sio
Sio
12. 1. 2015 9:52

No, nebudu nikoho napínat:
Imperialismus jako nejvyšší stadium kapitalismu, Vladimír I. LENIN, 1916
A teď ať mi někdo vysvětlí, čím se vývody antikomunisty Havlíka liší od vývodů ďábla Lenina, které popsal před 99 lety a to mnohem lépe.

hudryper
hudryper
12. 1. 2015 12:28

Milý Sio, když jsem se dověděl v posledním Tvém vstupu,že jde o článek Havlíka, kterého znám osobně a to rozhodně ne coby finančního ekonoma,ihned jsem se podíval do záhlaví článku.
Nejde o Havlíka , ale o Havlíčka ! Ještě žes to nespletl s Hejvlem ! Ale ta citace je skvělá .

Sio
Sio
12. 1. 2015 12:47

Jo, překlep. Asi že na Havlíka mám celkem pifku. Tento článek není špatný. Toho antikomunistu jsem si vydedukoval z odstavce: „Můj táta nám dětem říkával: „Komunistické zlo musí zaniknout tam, kde vzniklo. Jinak se ho nezbavíme.“ A, světe, div se, ono se tak opravdu stalo. Táta se sice rozpadu SSSR a pádu komunizmu nedožil, ale jeho moudrá a pravdivá prognóza dává naději v to, že každé zlo zanikne tam, kde vzniklo.“ Tím nechci nějak chválit realný socialismus (slovo komunismus ve smyslu existujícího zřízení ani komunisté nepoužívali). Měl své chyby a je dost lidí, kterým ublížil, aniž by si to zasloužili.… Číst vice »

Sio
Sio
13. 1. 2015 0:07

Ví se už 100 let. I toto je zajímavé …
Mezi bankami a velkým průmyslem vzniká tzv. „personální unie“, kdy ředitelé a náměstci bank vstupují do dozorčích nebo správních rad obchodních a průmyslových podniků a naopak. Tato personální unie mezi bankami a průmyslem je doplňována i „personální unií“ mezi společnostmi obou druhů a vládou. Tak se „nachází místa“ i pro vysloužilé vládní úředníky, pro osoby se zvučnými jmény. Ti mohou svými kontakty z minulosti zase napomoci, usnadnit…