Černí dealeři

Emancipace černochů v Evropské civilizaci,
návrat nabubřelé populace do lůna vyprahlé Afriky.

Barvy a magie,
pach pyžma, zpocených rukou s ruličkou bankovek
a sáčkem bílého prášku.

Oči lísajících se psů,
zaslepených strachem a nedůvěrou.

Vlezlost. Lež. Lži. Tisíc lží.
A přitom podolek pravdy souká své bělmo z rozedraných kalhot.

Zlato. Zuby. Rozplácnuté nosy.
Větří tlusté Evropanky toužící po objetí.

Protest proti společnosti,
co stejně dávno rozbořila hranice konvencí.

Afriko, má sladká neznámá kurvo.

Milovat a nenávidět?
Akceptovat?
Nebo se pousmát nad hrncem,
co do sebe spolykal tolikero protikladů?

© Dominika Dery

Přejít do diskuze k článku 6 komentářů