Čím se provinil A. Babiš – skončí jako D. Cameron?

…a jako R. Fico?

Panama Papers: Cameron  a  Brexit. Pandora Papers – Babiš a  dvourychlostní Evropa?

Když jsem před dvěma dny napsala tento komentář, nenapadlo by mě, že hned vzápětí budu mít opět důvod vložit odkaz, který jsem tam vložila a sice odkaz na svůj starší článek Čím se provinil A. Babiš – zopakuje osud Fica?  A najednou je tady kauza Pandora Papers. Chtěla jsem o tom původně napsat jen další komentář jakožto o související aktualitě, ale téma mi najednou přijde natolik významné, že jsem zvolila formu článku.

Jak se uvádí např. zde, za projektem Pandora Papers stojí přes 600 novinářů ze 117 zemí světa a na 150 médií, dokumenty m. j. zmiňují i asi 300 Čechů i více než 40 Slováků, jak ale můžeme sledovat, média, včetně světových, si nejvíce všímají Babiše . Co je pro mě ale důležité: „Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů koordinovalo i projekt Panama Papers z roku 2016.“ Kdybychom se v čase ale vrátili právě do roku 2016, tak v té době jsem mohla napsat  článek s parafrázovaným názvem „Čím se provinil D. Cameron“. Takový jsem nenapsala, přesto jsem napsala jiné, popisující, že Brexit byl globalisty naplánovanou akcí k přeformátování Evropy, resp. že Brexit byl spouštěčem k realizaci dlouhodobých plánů globalistů  o nové podobě Evropy – viz například závěrečná část  článku pod názvem: „Rok 2016 – Panama Papers, Coxová, brexit, konec vlády Camerona, vlastní armáda EU, americké volby“ ZDE.

A v souvislosti s rokem 2016 je nutné zdůraznit, že Brexit byl spouštěčem! – je to totiž důležité proto, že celý proces má pokračování, a to právě takové, že vším se mi potvrzuje, že přišla řada na Babiše (jako před ním na Fica). Ale nejdříve alespoň krátce k roku 2016 a ke Cameronovi.

Panama papers, Cameron a Brexit 

Takhle to zní zcela nenápadně, cituji: „Britský premiér D. Cameron připustil, že při vysvětlování kauzy kolem Panamský dokumentů pochybil. Odmítl ale, že by se dopustil něčeho nezákonného. Původně tvrdil, že žádný majetek ve firmách v daňových rájích  nevlastní, teď ale přiznal, že spolu s manželkou vlastnil akcie offshorové společnosti svého zesnulého otce, v roce 2010 prý ale všechny prodal“.  Až potud informace, na jakou jako na „první dobrou“ skočila (a vždy skočí) všechna média a výsledkem bylo, že davy volaly po rezignaci Camerona. Méně pozornosti už ale bylo věnováno tomu, že Cameronovi k jeho „nejničivějšímu týdnu v premiérském křesle“ dopomohla jeho letáková kampaň za setrvání Británie v EU!!!

Tady si připomeňme, že Británie měla v EU postavení jako žádná jiná země a že to byl právě Cameron, kdo pro ni v únoru vyjednal takové podmínky, že odcházet vůbec nepotřebovala (ostatně – dnes ten odchod ve velkém pociťuje). A tady jsme u první pointy: Globalisté mají plán na přeformátování Evropy, jeho spouštěčem měl být Brexit (izolace atlantické strany od Evropy, ve které vůdčí roli mají zaujmout Francie a Německo) a Cameron si přijde s tím, že žádný Brexit nechce. A přišla kauza Panama Papers a Cameron se kál a hned v březnu 2016 Brexit spustil, ač s postojem „Já bych byl pro setrvání, ale musíme odejít“. Aby to šlo lépe, byla vytvořena i sakrální oběť (Coxová), výsledkem ale bylo, že 23. června 2016 referendum o Brexitu proběhlo. Že s výsledkem „půl-napůl“ a že jeho realizace se protáhla až do 31. ledna 2020 (m. j. do doby spuštění koronakrize), to má další souvislosti a je to na dlouhé psaní, ale něco o tom později. Závěr této analogie s Babišem uzavřu tím, že hned po Brexitu Cameron odstoupil a jestli si při svém posledním projevu zpíval radostně, či spíše rezignovaně  nad svou bezmocností, ať každý posoudí sám, video ZDE. V souhrnu si dnes ale můžeme říct, že dnes si jen těžko někdo vzpomene, komu všemu kauza Panama Papers zlomila vaz, protože nad tím vším ční, že vaz zlomila především Cameronovi. Nyní se ale v čase posuňme a podívejme se na kauzu Pandora papers – a na Babiše.

Pandora papers, Babiš a dvourychlostní Evropa?

S odstupem času můžeme pozorovat, jak významným prvkem se v rámci EU stávají země V4 na straně jedné a dominance Francie a Německa na straně druhé.  Aktuálně můžeme přidat, jak atlantická strana světa pokročila v trhání se od Francie (viz aktuální aliance AUKUS ze září), ale také  od celé Evropy (viz odchod USA z Afgánistánu, spojený s voláním EU po vlastní armádě).  Ale jsou tady další plány globalistů o přeformátování Evropy. Hned v březnu 2017, tzn. po  již „jako“ odchodu Británie, přišla EU s pěti scénáři o budoucnosti EU a jedním z nich byl právě plán o dvourychlostní Evropě. Tady si ale připomeňme, že už v roce 2012 vznikl projekt „16+1“, kde číslo „1“ představuje Čínu. Hned po Brexitu byl tento projekt v říjnu 2016 spuštěn, jeho předstupněm, projektem rovněž z roku 2012, byl ale menší, a sice  „Visegrád + země východní Evropy“ (ZDE).

Co je ve všech těchto projektech spojujícím prvkem, je to, že zaprvé země V4 mají jako první připadnout pod vliv Číny (vzpomíná si ještě někdo, jak prezident Zeman předal čínskému prezidentovi symbolický klíč od Prahy, a že se tak stalo poté, kdy se čínskému prezidentovi poklonili britská královna a Obama a že jedinou zemí, kterou čínský prezident při této své cestě navštívil, bylo Česko?). A zadruhé že vliv Číny na oba projekty má být uplatněn především přes čínské finance – konktrétně přes čínskou Regionální rozvojovou banku. A Regionální rozvojová banka, financovaná Čínou, to dle mého není nic jiného, než právě projekt dvourychlostní Evropy, resp. odtržení východní Evropy od EU a ještě jinak – připojení zemí východní Evropy k postsovětským zemím plus připojení Evropy k Balkánu a dalším zemím směrem Východ (Euroasie). Přičemž ale vše s tím, že i tato část Evropy stále zůstane pod velením EU – nově ale s Německem a Francií v čele, jen se mi chce dodat, že zdánlivě, protože ve skutečnosti pod velením globalistické Vídně, která pracuje na obnově Rakouska-Uherska.

Tandem Merkelová – Orbán. A role Vídně

Tady je prostor krátce se podívat na dvě zásadní postavy celého procesu – na Merkelovou a  Orbána, oba to poslušné žáky H. Kohla, který neučinil ani krok bez posvěcení Otty von Habsburka (a s ním bez posvěcení plánu Paneuropa podle Calergiho) – viz obrázky H. Kohl a Otto von Habsburg a H. Kohl a V. Orban (Kohla a Merkelovou si každý může dohledat).

Jako spojené nádoby, resp. jako ono již klasické tandemové řízení, Merkelová i Orbán kopou za stejné hřiště, byť to vypadá, že jsou nepřáteli, když  jeden je pro migraci a druhý proti migraci. Ve skutečnosti ale oba pracují pro zájmy Vídně, jen s tím rozdílem, že zatímco Německo se s muslimy spojuje, Maďarsko (a V4) je odmítá. Ve skutečnosti ale oba kopou za to, aby se východní Evropa od EU trhla  – avšak pouze „jako“  trhla, protože pokud jde o Čínu a Írán, tak jsou oba na společné lodi! K čemuž připomínám, že jak pro Německo, tak pro Maďarsko není Rakousko nepřítel! (tzv. anšlus Rakouska Hitler popsal tak, že nikde se mu nedostalo vřelejšího přijetí, než právě v Rakousku a pokud jde o Maďarsko, to spolu s  Rakouskem tvořilo onu velikou monarchii, po jejímž obnovení Orbán touží tak, že prohlásil, že Maďarsko je jedinou zemí, která ze všech stran sousedí s Maďary a který datum Trianonské smlouvy 4. červen v roce 2010 zavedl jako Den smutku).  Tady ale jde ještě o další věc, o tzv. Třetí Řím, po kterém „žádného dalšího již nebude“ – aneb křesťanství ještě musí být načas udrženo, protože islamizace celé Evropy najednou by pro globalisty znamenala naprostý chaos  a udrženo má být přes Moskvu (pravoslaví), přičemž jádrem evropské křesťanské části mají být právě země V4 – plus Rakousko! To je důvod, proč má Rakousko k migraci rovněž zdrženlivý postoj. a dále je to důvod, proč jsou především Maďarsku a Polsku antimigrační postoje tolerovány, resp. proč zemím V4 prochází odmítání migračních kvót.  Ony ty postoje Maďarska a Polska plus celé V4 jsou ve skutečnosti žádoucí, protože mají posloužit  právě pro globalisty naplánované rozdělení (federalizování) Evropy.  Merkelová a Orbán tak pro svět ve skutečnosti hrají onen klasický ping-pong. A co je důležité:  Moc dobře to ví i Soros, se kterým Vídeň spolupracuje – když byl vyhnán z Česka i z Maďarska, ve Vídni obdržel vyznamenání, m.j. za své působení ve východoevropských zemích, za pomoc disidentům a podporu svobodné společnosti prostřednictvím nadace Open Society Fundation. Celé to pak pokračovalo tím, že právě do Vídně se přestěhovala jeho univerzita.

Když tuto část shrnu, tak Babiš se neprovinil tím, že je proti migraci, protože takové postoje  zemí V4 jsou plánem globalistů. Neprovinil se ani tím, že jde na ruku Merkelové a už vůbec ne tím, že snad jde na ruku americkým neokonům. Babiš se totiž provinil tím, že odmítá dvourychlostní Evropu.

Přeloženo: Babiš trvá na tom, aby Česko zůstalo zcela rovnoprávným členem EU (totéž chtěl i Fico) . Tím je proti federalizaci Evropy tak, aby byla tvořena vyspělejší a bohatší  západní částí na straně jedné a zaostalejší a chudší na straně druhé.  A brzdou v tomto plánu je hlavně tím, že odmítá, aby onu zaostalou a chudou východní Evropu financovala Čína, resp. aby tato část jako první naplno připadla pod čínský vliv.  A právě v tom je jeho postoj velmi odlišný (a byl i Ficův)  – na rozdíl od Maďarska a Polska., přičemž hlavní personou je i v tomto dění Orbán.

Brexit byl prvním krokem, dvourychlostní Evropa je pokračováním globalistických plánů

Jak je to všechno mazané, o tom svědčí skutečnost, že Maďarsko bylo první zemí, která po roce 1989 zavedla s Čínou bezvízový styk.  Po migrační vlně v roce 2015 začal hlas Maďarska sílit, což znělo zemím V4 líbivě, (a s tím nelze nesouhlasit), ve skutečnosti ale na pozadí této líbivosti už běžel jiný plán – odtržen zemí V4 od EU, resp. federalizace EU. V té době ale půda ještě nebyla připravena, protože nejdříve bylo nutné odtrhnout Británii plus zrušit vliv USA v Evropě plus dostat do čela EU Německo a Francii. K tomu v roce 2016 posloužili Cameron a Trump, resp. Farage a Trump.

Další pokračování od kroku jedna ke kroku dvě následovalo.  Hned po Brexitu EU představila pět scénářů pro další vývoj v Evropě, přičemž jedním z nich byl právě plán dvourychlostní Evropy. A dvourychlostní Evropa, to je právě vznik čínské Regionální rozvojové banky pro střední/východní Evropu, resp. projekt „16+1“.  Toto téma začalo být aktualizováno hned v roce 2017 a  V. Orbán, hlavní to globalistický aktér  v tom dění, před summitem  V4 v červenci 2018  v Sofii a již ve formátu 16+1, řekl zásadní větu: Jestli střední Evropa nedostane peníze od EU, obrátíme se na Čínu.“ Před  summitem se vyjádřil i Babiš:  Regionální rozvojová banka není potřeba, nejdříve musíme dát do pořádku české banky.“ Summit byl ale zajímavý ještě tím, že se jej zúčastnilo i Rakousko, k čemuž Babiš řekl: „Setkání jsem se účastnil poprvé. Myslím si, že je to velice důležitá forma setkání zemí střední a východní Evropy zastoupených premiéry s Čínou. Důležitost potvrzuje i to, že například Rakousko tady mělo zastoupení ve formě pozorovatele. Řecko usiluje o to se přidat k tomuto formátu.“ Babiš však vůči vzniku Regionální rozvojové  banky držel pořád odmítavý postoj, načež v listopadu 2018 Orbán přijel do Prahy, kde ale Babiš pořád trval na svém „Odmítám dvourychlostní  Evropu“ (videa v mém již odkazovaném článku z roku 2018  „Čím se provinil Babiš“). Ruku v ruce s příjezdem Orbána do Prahy se do Babiše rovněž v listopadu 2018 pustila i světová média – psaly o něm globalistický Washington Post i  Sudetendeutschen Zeitung, přidal se i britský The Guardian a další.  A to nemluvě  o tom, jak Babiš po celý čas současně byl (a stále  je) v hledáčku EU.  Summit 2018 ale proběhl, po něm však  následoval Pražský summit V4/V5, který proběhl 16. ledna 2020. Ale k tomu se od roku 2018 posuňme do velmi důležitého roku 2020, který velmi, velmi souvisí právě s Brexitem.

Rok 2020 – korona, odchod Británie z EU a nový rozpočet EU

Po summitu z července 2018 následoval další důležitý, a to v lednu 2020 v Praze, tentokrát už ovšem s tím, že Rakousko se jej už zúčastnilo  jako součást V4 – V4 se tak už téměř oficiálně stala V5.  Co je v tom ale důležité a velmi vhodné pozornosti? Pražský, summit V4/V5 proběhl 16. ledna 2020.A důležité je to proto, že v té době zbývaly už jen dva týdny k reálnému odchodu Británie z EU! Praktický dopad tohoto kroku přitom měl být ten, že pro Británii tím skončí povinnost odvádět do EU jakékoliv finance.

Přeloženo: Nastal čas, aby finanční příspěvky Británie byly pro Evropu nahrazeny financemi z Číny, a to přesně podle plánu globalistů o tom, že britské centrum moci má nahradit Čína. Orbán to moc dobře chápal od začátku, Polsko také, na Slovensku byl mezitím odstraněn Fico, takže tam už to bylo vyřešeno, a jen ten Babiš pořád ne a ne to pochopit.

Přičemž s rokem 2020 přišla ještě jedna velmi důležitá věc – v tomto roce měla EU sestavit rozpočet na roky 2021-2027, tzn. na příštích sedm let. Jaká to „náhoda“, že ve stejném roce, konkrétně 31. ledna 2020, Británie konečně odešla z EU, a jaká to další „náhoda“, že v únoru téhož roku svět zasáhla koronakrize, údajně pocházející z Číny!  Na pozadí těchto „náhod“ EU svůj rozpočet na příštích sedm let sestavovala velmi dlouze a velmi komplikovaně a – světe div se – největší brzdou byl opět Babiš.  Když v únoru 2020 proběhl mimořádný summit EU k rozpočtu, Česká televize si pozvala „odborníka“, který konstatoval, že požadavky premiéra Babiše jsou „mimořádně nadsazeně“. Jaké  byly ty „mimořádně nadsazené“ požadavky českého premiéra, k tomu vkládám citaci, která hovoří za vše: „Podle premiéra je rozpočet výhodný pouze pro bohaté země“ (dodejme – pouze pro země západní Evropy). K tomu Babiš říká: „Já jsem měl teďka mítink, kde byly i země jako Francie, Nizozemsko, Lucembursko a další  … a já si myslím, že bychom měli zůstat v jednoduché rovině a říct si nejdříve, kolik se zaplatí a až potom to rozdělit… Rozpočet EU je snad jediný na světě, kde se nejdříve rozděluje a až potom se hledají zdroje…. to neexistuje nikde na světě… z rozpočtu budou dostávat nejvíce bohaté země… není to o tom, jestli ustupovat nebo neustupovat, mě se se nelíbí, že země, které v minulosti měly možnost si vybudovat infrastrukturu a dnes mají vyšší nezaměstnanost a nižší růst než my, tak mají vlastně výhodu… nám se nelíbí, že EK hovoří hlavně o Green Dealu, o nových technologiích…my máme plán na 320 milionů Eur a to je naše priorita a o tom budeme s kolegy diskutovat…“ Zkrátím to – video je ZDE a ač jej doporučuji celé, k pozornosti dávám obzvláště čas od 08:50, kde hovoří Babiš.

Nežádoucí Babiš aneb ještě jednou parafrázovaně:  Čím se provinil Babiš – zopakuje osud Camerona?

Nový rozpočet EU byl nakonec přijat až v prosinci 2020, tzn. téměř po roce vyjednávání a byl to nejvyšší čas, pokud měl od ledna 2021 začít platit. Abychom v tom ale nevynechali roli Číny (a to její globální roli), v květnu 2021 EU přijala ještě plán na oživení pocovidové ekonomiky, a to nástrojem zvaným Next Generation EU.  Ve zprávě EU se k 31. květnu 2021 uvádí: „Dnešek je pro EU velkým dnem. Všech 27 členských států oznámilo Radě ratifikaci rozhodnutí o vlastních zdrojích. V důsledku toho vstupuje toto rozhodnutí v platnost 1. června 2021. Next Generation EU začíná zítra! EU je nyní schopna získat nezbytné finanční prostředky na evropské  sociální a hospodářské oživení. Nemůžeme si dovolit plýtvat časem. Do konce června musíme zajistit rychlé schválení prvních plánů pro oživení a odolnost.“

No, tak to bychom měli: Od 1. června 2021 mohou být globalisté spokojení: Británie je pryč, přes koronu, ve které jediná Čína obstála bez velkých dopadů a ztrát, byl posílen její vliv (resp. výměna role Británie za Čínu) a jediné, co zbývá, je odstranění toho českého Babiše, který nepochopil to, co dávno tomu pochopily Maďarsko a Polsko.

K tomu neopomeňme ty výše zmiňované „náhody“:

  • Británie z EU skutečně odešla až 31. 1. 2020, což pro EU až tehdy znamená ztrátu britských příspěvků.
  • Hned v únoru svět zasahuje koronakrize.
  • V únoru téhož roku EU sestavuje rozpočet na příštích sedm let, v něm zvýhodňuje západní země, s čímž Babiš nesouhlasí.
  • Rozpočet je přijatý až v prosinci 2020, přičemž po celý rok běží koronakrize s ekonomickým dopadem na celý svět, tedy i na Evropu/země EU, rozpočet je přitom schválený s tím, že EU neví, odkud vezme finance (jak zdůraznil Babiš).
  • V červnu 2021 EU oslavuje program Next Generation, přičemž už se ví, že pouze Čína v koronakrizi obstála.

Shrnutě můžeme říct, že předání čínského vlivu na Evropu místo Británie, proběhlo dokonale  a dokonale nenápadně – kdo jiný by totiž britské finance pro EU mohl nahradit lépe, než právě Čína.

Můžeme říci, že celý proces předávání moci nad EU od Británie k Číně byl završen právě v červnu 2021. K tomu si ale znova přidejme, jak tažení EU proti Babišovi neustále pokračuje. A jak od toho slavného dne EU 31. května 2021 uplynuly cca pouhé čtyři měsíce, tak několik dnů před volbami v Česku je najednou Babiš opět (!) propírán ve všech světových (!) médiích.  Komu snad uniklo, tak znova zdůrazňuji, že za projektem Pandora Papers stojí stejní lidé, kteří stáli za Panama Papers. A k tomu zdůrazňuji, že zatímco po všech těch, kteří byli v rámci Panama Papers odhaleni, dnes ani pes neštěkne, všem (nebo přinejmenším většině těch, které zajímají širší souvislosti) v paměti jistě utkvělo především to, že jediným, komu akce Panama Papers zlomila vaz, byl D. Cameron, resp. akce Brexit. A historie se opakuje tentokrát tak zjevně, že každý soudný a přemýšlivý člověk by se nad tím měl zamyslet: nejen ve světě, ale hlavně v Česku je všem sice říkáno, že těch odhalených lidí a firem je cca 300, ale že o těch se dozvíme až později (po volbách?), zatímco Babiš musí být v centru odhalení hned, protože je to (jak zaznělo i ve včerejších UK na čt 24), „člověk vyčnívající“. Já bych to ale obrátila: Všichni odhalení, ač dosud ještě nezveřejněni, jsou jen zástěrkou k tomu, aby byl odstraněn Babiš.

Babiš totiž  vadí stejně, jako vadil Cameron, který chtěl zachovat Británii v EU. A protože to nebylo v souladu s plány globalistů o Nové Evropě (New Europe), na Camerona vytáhli Panama Papers. Rozhodně tím neobhajuji zájmy Británie, chci tím jen říct, že v rámci plánů globalistů je Babiš brzdou vyššího levelu plánů globalistů – pokračování Brexitu. A že právě proto na něj stejní lidé, kteří stáli za akcí Panama Papers, vytáhli akci Pandora Papers. Jestli se v tom Babiš (podobně jako Cameron) choval vlastenecky, to nechám na posouzení každého, můj názor ale je, že Babiš se choval nejvlastenečtěji ze všech českých politiků ( a to jsem nikdy nebyla a nejsem jeho slepou fanynkou a mám k němu spoustu výhrad,) ale tento hon na Babiše je mi velmi, velmi proti srsti m. j. už proto, že Čína je novým nástrojem proti Rusku a Babiše chválím za to, že na tuto vlnu dlouhodobě odmítá nastoupit.

Tak takový je můj pohled na akci „Pandora Papers“.

Související:

Brexit: Británie z EU odešla, ale odešla, protože to byl plán

4.2 25 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
19 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
orinoko
7. 10. 2021 18:54

Kriste pane, tak ono to začíná znovu. Přiznaný penis „pozoroveTELKA“ dál jede svůj transgender a obsahem je zase samozřejmě tautologický guláš pejska a kočičky, který neříká ale vůbec nic kromě starých floskulí o globalistech a neglobalistech. Informačně to má nulovou hodnotu a takový Větvička je vedle takovýchto blábolů přetěžký osvětář. V rámci Pandory byl těžce osočen i Putin a Orbán. O tom je v „dílku“ totální kulové, a přesto si ten sajrajt hraje na světovost. Aby bylo naprosto jasné, jak má vypadat zcela zásadní materiál k pojmu Pandora papers v českých souvislostech, tak se musí člověk podívat sem: https://www.novarepublika.cz/2021/10/zasah-do-nejrozstrilenejsiho-mista Křížovými… Číst vice »

orinoko
Reply to  orinoko
7. 10. 2021 18:57

Na Nikolu Bornovou pytlák Říha nemá ani náhodou.

orinoko
Reply to  orinoko
7. 10. 2021 19:10

Doklad o tom, jak se švábovi se šourkem dařilo jinde:
Jako obvykle, kapitalni blaboly israelske trollky. Snaha, vyvolat dojem ze pejzata mafie je mezi sebou rozhadana a Israel jsou ti dobri. Obvykle muppet show pro blbecky kteri nechapu ze Kosher Nostra vzdy a vsude infiltruje oba poly politickeho spektra.“

Dolmen
Dolmen
Reply to  orinoko
8. 10. 2021 7:05

Není nadto posbírat na divoké skládce všeliké harampádí, poslepovat kváskem, potom prohlásit za umělecké dílo a tvářit se u toho vševědně a tajuplně.

orinoko
7. 10. 2021 19:21

I jinde má soudružka reputaci: „https://1gr.cz/u/disk/rukaon.gifKarma, jak uz dole napsala Dana, aeronet je okupovany Pozorovatelkou, ktera se doprosovala pred nekolika mesici financni podpory, takze asi uz ambasada poslalacomment image

Dokonce někdo tipoval, že by mohlo jít o soudružku Tydlitátovou. Dobré name do rvačky.

PPK
PPK
7. 10. 2021 20:14

Již přes hodinu jsem to odkládal, ale teď to přece jen sem dám: Pořád je mi záhadou, KDO vlastně jsou ti globalisté a PROČ jsou to právě oni, kterým ten „titul“ patří? Jinými slovy: CO je základním znakem evropského GLOBALISTY a jaký logický smysl ten znak má? A také, jestliže islamizace Evropy není PLÁN globalistů, tak KOHO je to plán a PROČ si tu islamizaci Evropy ti „neglobalisté“ přejí? A ještě něco: Fakt, že britské centrum moci má nahradit Čína, nemohl být PLÁN globalistů, jelikož globální role Číny je POUZE dílem moudré politiky vůdců Číny a pracovitosti Číňanů, nikoliv „řídící“… Číst vice »

Irena
Reply to  PPK
8. 10. 2021 6:10

Co pro jednoho vypadá jako chyba řízení, je pro jiného cílem – to k tomu řízení EU. O tom, že roli světového řídícího centra místo USA/VB přebírá Čína mluví Pjakin fakticky od doby, co ho překládám. Stejně jako o tom, že v rámci toho budou USA/VB odepisovány – jak dnes sledujeme v přímém přenosu, dříve se tomu všichni posmívali… O Trojmoří a obnově R-U v nové podobě jsem také slyšela nejprve od něho. Dnes o Trojmoří mluví kdekdo… Myslím, že Pjakinovy teze o tom, co je globální a státní elita se nejvíce blíží realitě s tím, že se samozřejmě do… Číst vice »

PPK
PPK
Reply to  Irena
8. 10. 2021 14:13

Myslím, že si nerozumíme. Chyba v řízení jakožto cíl je pro mne jen sofisma slov. Cokoliv být může, aneb vůbec být nemusí. Nikdo nic totiž neřídí s pravomocemi, neomezenými okolnostmi, které už ovlivnit nemůže. Pro mne důležitý je tedy reálný výsledek a ten, kdo z toho pak měl prospěch a kdo škodu. Argumentace názorem autority (třebas i toho Pjakina) je mi rovněž k ničemu, jestliže nevidím, čím a proč on umí ten svůj názor v realitě politiky dokázat jakožto konkrétním něčím činem, který se už stal s nějakým konkrétním důsledkem. Ano, on analyzuje a občas něco prognózuje, že se to… Číst vice »

Bety
Bety
Reply to  PPK
8. 10. 2021 20:55

Jeden myslím docela silný důvod islamizace Evropy má. Ne že bychom toho měli proti většině světa moc, ale o osmihodinové pracovní době, dovolené, důchodech, nároku na vzdělání….. se značné části světa stále jen zdá. V Libyi tohle všechno zlikvidovali pomocí barevné revoluce, v Evropě si to jen tak lidé vzít nedají. Ovšem pokud se utopíme v přílivu imigrantů, kteří jsou ze svých domovských zemí zvyklí na to, že žádná práva nemají a navíc jsou poslušnými církevními ovečkami, přetvoří nás hezky rychle v poslušné poddané. A jestli se mezi sebou částečně vybijeme, žádná škoda, lidí je přece víc, než je třeba.… Číst vice »

Alva
Alva
7. 10. 2021 23:11

Tak nevím. Opravdu je Babiš tak významnou figurkou na světové šachovnici?

A co má znamenat mainstreamová zpráva: Pandemie celosvětově ustupuje.
„Dokonáno jest“, nebo je to jen přechodné povolení obojku pro nadechnutí před další corona-vlnou?
https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/pandemie-celosvetove-ustupuje-40374059#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=rPxxtLHbN8k-202110072251&dop_id=40374059&source=hp&seq_no=7&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

PPK
PPK
Reply to  Alva
7. 10. 2021 23:17

Tohle vše se ukradlo. Teď jen „Babiš“. Profesor Svoboda už nemůže mlčet07.10.2021 4:35 | Analýza

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/politologove/Tohle-vse-se-ukradlo-Ted-jen-Babis-Profesor-Svoboda-uz-nemuze-mlcet-679361

orinoko
8. 10. 2021 4:08

Lži trotlovského obSERvera: Další jména daňových optimalizátorů a milovníků nedanění /podle papyros/ jsou například již zmíněný Putin /ženská – Monaco/, ZelensKYJ – Halič, Shakira – zpěvačka, Claudia Schiffer – bývalá modelka, jordánský král Abdulah – nemovitosti v USA, Imram Khan – šéf Pakistánu, Uhuru Kenyatta family – Keňa, Elton John – zpěvák, dement Bidet – tomu se pomstila Francie, Orbán atd., atp. … a lítají v papyrech už veřejně další a další. Roluje v „tom“ spousta jmen, u nichž ani nevím, co jsou zač. Hodně indických. Daňovým eskamotérem byl a je několikanásobný bankrotář Trump, velký oblíbenec znovu se zjevivší flaksy.… Číst vice »

Alva
Alva
Reply to  orinoko
8. 10. 2021 8:34

„Globalisté projebli, co mohli.“

Nezdá se mi, naopak. Za pomoci Covidu a hlavně strachu se jim dařilo. Dovážení muslimské invazní armády úspěšně pokračuje a to pod pláštíkem Covidu téměř nepozorovatelně. Příprava na celosvětový nedostatek všeho – od energií po potraviny – už taky nepozrovatelně začala, poslušné provádění jakkéhokoliv nesmyslného nařízení se stalo úplně normálním jevem – a co chtít víc za necelé dva roky?

orinoko
Reply to  Alva
8. 10. 2021 8:58

To nepopírám. Na druhou stranu varovně zkolabovala Ksichtokniha a ten druhý, ten HiFi. Insta nebo Twiter. – Samy zbytny sajrajt. Čína měla blackout, jakepak světové řízení? Jako na smilování se čeká na průběh zimy. Budou plynové uhelky? Budeme se všichni řadit u lapačů, aby nějaký plyn vůbec byl? Hrách z konzumu bude povinný denně. Fašistický Seznam je pod těžkou palbou antivaxantu, u nás už 10 dní žádný smutek na vývěsce, JHradec má minimum a Veselí nad Lužnicí prakticky opanoval Okamura. Beze smutku. Ve Slovinsku mohutně rozháněli zdivočelé antivaxanty a svojí mokrou dávku obdržel i opodál stojící obSERver, kterému nepomohla ani… Číst vice »

Hudryperman
Hudryperman
8. 10. 2021 10:49

Zdá se mi,že máte oba -Alva i Orinoko z větší poloviny pravdu. Tuhle jsem na AC24 četl článek od jakéhos grafomana o těžké covidtotalitě v Itálii.Musel jsem se podívat z okna, abych se přesvědčil kde žiju. Prý pár stovek demonstrantů nic neřeší…Přitom je veřejně známo,že možná více než polovina příslušníků italské policie,včetně lesní stráže,odmítá očkování ! Řada lékařů odmítajících se na tom podvodu ůčastnit odešla z nemocnic a jsou na volné noze.To vše za stavu,kdy už léta se italský minsterský předseda nemusel podrobit volbám a je jen kýmsi navržen a jmenován.Pro získání potřebné důvěry kdosi „pustí chlup“,nebo ústy premiéra nabídne… Číst vice »

orinoko
Reply to  Hudryperman
8. 10. 2021 12:14

Já jsem vcelku zásadní příspěvek na toto téma napsal už na jaře 2020. Ale tady to asi nebylo, takovou paměť zase nemám. Stalo se tak na Ostrově pukavců. Věc se má podle mého dost jinak, než se běžně chápe a vysvětluje. Nahoře se rvou o bytí celosvětoví dobytci a my jsme do toho logicky zavlečeni. Systém narazil do zdi, dluhy už se nedají konzumovat, socíkem prodloužený život kaposajrajtu skončil, digitální čmrdlík zajel do písku, emerický hliňák se kýve tak, že není jasné, na kterou stranu padne a drogová mafie byla začleněna do výzbroje antidigitálního života. Bankohovada mají mezi sebou těžkou… Číst vice »

orinoko
Reply to  Hudryperman
8. 10. 2021 12:35

Něco čeká na schválení, ale to je jedno. Použil jsem ostrý výraz pro ty nahoře.
Právě jsem shlédl Putina, kterak sdělil evropským „partnerům“, že je mnohokrát varoval před spekulacemi nakrátko. Mluvil o plynu, ale spekulace tzv. trhu jsou zásadním záchudním výdobytkem. Spotové ceny, s@réšovy boxerky a bombarďáky Lejnojourové mají vždycky jen jeden konec. – Konec imperiálního kapíku.
A shůry mi kyne socíkův velký rum.

Hudryperman
Hudryperman
Reply to  orinoko
9. 10. 2021 9:42

Návrat k zdravému rozumu v Evropě začal na jejím severu :

https://www.zvedavec.org/komentare/2021/10/8876-zelezna-erna-degraduje-covid.htm

Alva
Alva
Reply to  Hudryperman
9. 10. 2021 22:18

Díky za odkaz. Potvrzuje všechny alternativní fejky, a dezinformace. :-)))

„Kdyby naši zákonodárci opravdu chtěli a měli k tomu odvahu, i na naší ulici by mohl být svátek.

Možná by to chtění i odvahu v sobě našli, kdyby si byli jisti, že za Covid najdou náhradu, protože ani kuře nehrabe zadarmo.
Politika je nestabilní zaměstnání a co je doma, to se počítá.