Gaza

Opona se rozhrnula. Před konsternovaným světem se odehrává inscenace genocidy pod dohledem, asistencí a ochranou světového hegemona.

 

Al-Aksá Flood

Mým závěrem je, že izraelská a pravděpodobně i americká politická, zpravodajská a vojenská elita o připravovaném útoku nejen předem věděly, ale že tvořil osu jejich širšího strategického plánu. Předem uvádím, že to je má konspirační teorie a nemohu ji podložit důkazy. Ale, jak již to bývá, konspirační teorie bývají předmětem nedůvěry a difamací, než se prokáže, že měly pravdu.

 

Zabránit vzniku rivala

Boris Jelcin i řada předních amerických a evropských politiků, diplomatů, analytiků a zpravodajců varovali, že rozšiřování NATO dříve či později povede ke konfliktu s Ruskem. To ovšem pro kruhy neocons, které americkou zahraniční politiku převzaly, nebylo hrozbou, ale naopak cílem. Cílem o to naléhavějším, že se obavy z německo-ruského spojenectví začínaly materializovat v podobě výstavby společného plynovodu Nord Stream.

 

Řešení ukrajinského konfliktu není zas až tak jednoduché

Z 52 milionů Ukrajinců počátkem 90. let jich 7 milionů odešlo již do roku 2014, další 2 miliony do roku 2021 a 7 milionů od počátku války. Do roku 2100 poklesne jejich počet z dnešních 36 milionů na 20. To nejsou jen krymští a donbaští Rusové, kdo na Ukrajině žít nechce, a Rusové nejsou jedinou etnickou menšinou.

 

Vyjádření k cenzuře mailů servery gmail.com a seznam.cz

Jak se dalo předpokládat, obě podání byla zamítnuta. PČR jej uložilo bez dalšího opatření a oddělení právního a metodického řízení voleb MV „není příslušné k tomu, aby prověřovalo, zda nedošlo k volebním manipulacím či k maření přípravy a průběhu voleb“.

 

Retro: Psychopaté

S lidmi s profilem nejbrutálnějších zločinců se setkáme v některých společenských strukturách podobně často či častěji, než ve věznicích se zvýšenou ostrahou.

 

Volební kampaň gmail.com

Mail je, podobně jako dopis nebo ústní či telefonický rozhovor, soukromou komunikací mezi dvěma či více osobami. Popsaná cenzura obsahů je obdobou toho, kdyby pošta rozlepovala dopisy a podle obsahu se rozhodovala, zda je doručí. Nebo kdyby telefonní provider poslouchal, o čem se bavíte, a při nevhodných tématech spojení přerušil. Je to ze zákona trestné.

 

Psychopaté II

Přesun zájmů managmentu k osobnímu profitu, změny podnikové kultury, vysoká fluktuace a eroze stabilních poměrů znemožňující kontrolu vytvořily pro vzestup psychopatických osobností ideální podmínky. Důsledky jejich působení a rozšiřování jejich sítí tento trend v začarovaném kruhu dále posilují. Ve výsledku nabývá nepřehlédnutelné psychopatické rysy jednání globálních hospodářských elit jako celku: narcismus, antisociálnost a obsese osobním bohatstvím.

 

Boj za válku

Slepá nenávist a boj proti Rusku perzonalizovanému Putinem sledují archetypické vzorce extatického boje naší tlupy proti cizí. Navzájem se ve svém nenávistném bojovém opojení ujišťujeme, nepřítele je třeba démonizovat, upřít mu atributy citu, rozumu, lidskosti, nepřítel je ztělesněním zla. Bojovnost je třeba podpořit naší morální převahou dobra a vyhlídkou vítězství. Kdo není s námi, je proti nám. Pochybnosti jsou zradou. Veškeré ohledy stranou, teď jde jen o to, zabíjet Rusy.

 

Předurčená k válce?

Součástí válečné propagandy je i likvidace demokracie. Ta nezačíná ruskou agresí ani covidem, ale probíhá zejména v posledním desetiletí celosvětově, v USA stejně jako v Evropě. Dva roky covidové pandemie znamenaly velký skok směrem k totalitním režimům a současná válečná hysterie dokončuje zbytek. Rusko není výjimkou. Nová Putinova doktrína formuluje ruskou politiku hodnou amerických neocons: Konfrontace, obrana, omezení politických svobod.