Pro Libertate na téma právo a média

Naše první veřejná diskuse se zaměřila na téma právo a média. Členové a hosté Pro Libertate mluvili o roli médií a sociálních sítí v současné společnosti, o smyslu veřejnoprávních médií i o zkušenostech ze soudních síní při ochraně lidí před mediální dehonestací.

 

Manifestace PRO budoucnost nás a našich dětí

Přijďte nás podpořit svou účastí na manifestaci. Představíme Vám našich „sedm statečných“, sedm významných osobností, úvodních signatářů Charty 2022, kteří kandidují do Senátu za stranu Právo Respekt Odbornost. Vystoupí také profesor Jiří Beran, Jindřich Rajchl a další významní hosté.

 
 

Právníci proti novele pandemického zákona

Prostudovali jsme navržené znění novely a jsme přesvědčeni, že představuje zcela nepřijatelný pokus o další omezení práv a svobod občanů, zaručených Listinou základních práv a svobod a mezinárodními úmluvami, jimiž je Česká republika vázána.