O fiskálním paktu

Vyjádření předsedy Asociace samostatných odborů k návrhu Smlouvy o stabilitě, koordinaci a řízení v hospodářské a měnové unii. (+ odkaz na český text této smlouvy)

 
 
 

Dvourychlostní Evropa je skutečností

Celý ev­rop­ský ze­mě­děl­ský trh je po­sta­ven úplně na hlavu, pro­to­že mys­let si, že ev­rop­ské ze­mě­děl­ství spasí malí far­má­ři, je eko­no­mic­ký ne­smy­sl.