Co je za zákonem o změně pohlaví?

Ministerstvo spravedlnosti spolu s ochránkyní práv podali návrh zákona, aby děti už od 12 let měly právo oficiálně změnit pohlaví i bez chirurgického zákroku. Jednohlasně tento zákon podpořili Piráti. Už dvanáctileté děvče by tedy mělo mít právo dostat dokumenty, že je chlapec, a opačně. Pokud by před 40 lety někdo navrhl takový zákon, byl by odvezen na psychiatrii, a to v lepším případě. V horším případě by byl souzen za osnování zločinů proti lidskosti a dostal by doživotní trest. Letos před Vánocemi se tím ale čeští poslanci zcela vážně zabývají.

Je šokující, jaká změna myšlení během několika posledních let nastala! Probíhá systematický proces sebezničení společnosti.

Co je za tzv. právem na přeoperování? Specialisté z různých lékařských odvětví, ale rovněž i psychologové a pedagogové mohou lehce dokázat, že jde o podvod. V člověku je komplexní psychosomatický systém, který se nedá žádnou operací ani žádnou hormonální terapií změnit tak, aby se muž skutečně stal ženou a opačně. Tyto tzv. operace jsou podvodem a zločinem proti lidskosti.

Společnost, která skrze lež uzákoňuje nejtěžší zločiny proti lidskosti, nemá žádnou perspektivu, sama sebe zničí. V současné době je však už uzákoňování mrzačení mladé generace pod termínem „právo na změnu pohlaví“ něčím „normálním“. Už malé děti jsou v rámci genderové ideologie pod psychologickým terorem a lží tlačeny k tomu, aby irealitu a tragický klam přijímaly jako své dobro a právo. Jde o existenční podvod a formu ideologické a psychologické války k zničení budoucí generace. Hormonální léky určené k realizaci transgenderismu působí neplodnost. Přeoperování je nezvratný zásah do fyzické i psychické stránky člověka, takže takto zmrzačený jedinec už pak není schopen nést běžné těžkosti života a v žádném případě nemůže založit rodinu ani v rodině není schopen žít. Nakonec zůstává jako nešťastný bezdomovec, kterého nikdo nemá rád, egoista, cynik, narkoman končící sebevražednou eutanazií. Řeč o důstojnosti člověka tu zní jak výsměch.
Copak toto my, současná generace, která nese zodpovědnost za budoucí, nevidíme?

Kdyby nějaký fašistický lékař v koncentračním táboře přeoperovával muže na ženy a opačně, po ukončení války by za tyto zločiny proti lidskosti dostal trest smrti. Dnes jsou však lékaři podle nových mezinárodních zákonů povinni tyto zločiny chladnokrevně páchat už i na dětech.

Kde je kořen problému?

Bylo naprogramováno choré myšlení. Lidem od dětství je systematicky vtloukáno do hlavy, aby svůj životní program nebudovali na realitě, ale na irealitě! Dnešní lidstvo přestává být homo sapiens a začíná být homo debiliens či homo demoniens.

Školství, medicína, kultura, legislativa, politika, všechno pracuje v jednotné linii: urychlit sebevraždu jedinců i celého národa.

Zákon o změně pohlaví svědčí o duchovní atmosféře abnormálního zamoření démony. Démon oklame člověka genderovou ideologií, vnutí mu tzv. práva, která jsou však největšími zločiny proti němu samému. Přeoperovává se pohlaví, rodičům se kradou tzv. preventivně děti… Lisabonská smlouva (2009) v legislativě zrušila principy Dekalogu. Tím likviduje evropskou civilizaci, spravedlivé soudnictví, zdravé mezilidské vztahy. Zlo je preferováno, dobro trestáno, místo pravdy nastoupil systém lži a smrti. Lisabonská smlouva pomocí mlhavých termínů „sexuální orientace“ a „lidská práva“ postavila celé zákonodárství na hlavu a zahájila proces uzákoňování nejhrubších zločinů proti jedinci, rodině i lidstvu!

Změna legislativy od reality k irealitě jde takovým tempem, že se může už jen Božím zásahem zastavit. Sugestivní naprogramování ireálného myšlení proniká do všech oblastí veřejného života. Za chvíli bude mít každý podvodník „právo“ tvrdit co chce, nezávisle na realitě. Když má dnes muž právo tvrdit, že je žena, za chvíli bude mít na tomto principu preferování ireality právo tvrdit, že sousedův automobil je jeho a úředně si to dát zapsat do dokumentů. Kdo by mu toto právo bral, dopustil by se zločinu jurisfobie, tedy upírání práva. Zřejmě poslanci v Česku za několik let budou hlasovat za podobné zákony. A proč ne? Vždyť dnes už tu máme precedens. Přijdou tzv. uprchlíci a řeknou: „To je naše zem, vypadněte! My máme právo na migraci, tedy máme plné právo na vaše domy, pozemky, národní bohatství. Přece sami jste si to odhlasovali. A komu se to nelíbí, půjde do vězení jako xenofob.“

Zákon o změně pohlaví i bez operace je samozřejmě humánnější než člověka definitivně zmrzačit a pak mu to zapsat do dokumentů. Ale jaké bude mít následky? Psychopatické měnění pohlaví se má stát nejen módou pro masy nezletilých, ale i psychologickým terorem, takže normální teenager už v tlaku neobstojí. Celospolečenské myšlení se posune o další stupínek, ale tím to neskončí. Budou následovat další sebezničující kroky a nové sebezničující zákony.

Administrace prezidenta Trumpa naproti tomu žádá od trans-žadatelů důkladné genetické vyšetření, čímž však padá celá zločinná komedie s transgenderismem!

Dědičný hřích

Sebevražednými procesy promítnutými do legislativy se viditelně projevilo ovoce ložiska zla v nitru člověka, zvaného dědičný hřích (srov. Ř 6), skrze který působí duch lži – démon. To, co se dnes uzákoňuje, je nejen nelidské, ale je to démonické.

Hluboce zakódovaný program dědičného hříchu v naší duši nás klame, abychom odmítali přirozenou, ale i zjevenou Boží pravdu. Skrytý program lži a sebezničení vede člověka k postupnému sjednocování se s démonem – s duchem lži (J 8,44). Sám ke své škodě pak odmítá Boží lásku. Ta se projevila tím, že Bůh nám dal lidské bytí a že Jednorozený Boží Syn přijal na sebe naši lidskou přirozenost, aby nás spasil a vysvobodil od hříchu a ďábla – ducha lži a smrti.

Ježíš se narodil i kvůli tobě v chudém Betlémě. To si připomínáme i o letošních Vánocích. Ježíš pak zemřel i za tebe, za tvé hříchy! Slepý egoismus v nás však odmítá tuto největší oběť přinesenou k naší záchraně. Místo přijetí Spasitele i daru věčného života má kořen hříchu v nás – pýcha a duch lži – jiný cíl: uvrhnout nás v hodině smrti do věčné záhuby (pekla). Skrytý a sebevražedný program v každém z nás – to je dědičný hřích. A právě kvůli hříchu se Boží Syn stal člověkem, aby nás zachránil. „Slovo se stalo Tělem“, Bůh se stal člověkem, aby člověk se stal bohem – Božím dítětem. „Těm, kteří Ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi.“ (J 1,12)

O letošních Vánocích Mu s vírou otevři své srdce a přijmi Ježíše do svého nitra. On stojí u tvých dveří a klepe. (Zj 3,20) Otevři Mu své srdce, dej Mu svůj hřích. Dej Mu své problémy a bolesti a On ti dá odpuštění a pokoj, který ti svět dát nemůže! Udělej tento krok víry! Přijmi Boží lásku, danou ti v Ježíši. On se i kvůli tobě stal bezbranným dítětem.

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
3 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
J. Hruška
J. Hruška
21. 12. 2018 16:40

Jojo. Komunisti poroučeli větru dešti, tihle poroučejí i pohlaví. Pokrok nezastavíš. Ve skutečnosti se nabízí místo svobody svévole. Místo lidství postavení chovného dobytka.

Bety
Bety
21. 12. 2018 19:12

Dvanáctiletý kluk nebo holka nemohou ještě vůbec vědět, co je to být mužem
nebo ženou. Zmanipulovat je je rozhodně mnohem lehčí než dospělé jedince.
Stačí je nasměrovat na něco co je „cool“, na něco čím budou „zajímaví“ a je to.
Každý, kdo volil Piráty by teď už měl s jistotou vědět, že šlápl zatraceně vedle.

idiotronic
idiotronic
22. 12. 2018 3:20

Znal jsem mimořádně schopného maturanta, který se ve dvacátých létech života rozhodl pro trans. Jelikož dáma odstranila později ze svých stránek rubriku pro trans-lidi, nebudu jmenovat. Ale koncem 90. let vyšel na stránkách Deníku Bohemia dvoustránkový popis, jaký vnitřní konflikt předcházel tomuto rozhodnutí. Dámy se tam vyjadřují dvě.
Ale obě přešly ,,na druhou stranu“ z vlastní vůle. Neurochirurg údajně pozná ze snímku
CT, resp. NMR, zda sleduje mozek mužský, ženský, leváka a já nevím co ještě. Rozpor mezi tělem a mozkem (duší ) se tím zmírní, ale dál už si netroufám soudit.