Donald Trump – muž z teflonu, alebo poprava Usira, najvyššieho egyptského boha v priamom prenose (Časť 1.)

Pozorne som sledoval ČT24, ktorá sa obšírne venovala prezidentským voľbám v USA 2020, kde ma zaujali traja účastníci rozhovorov, v ktorých tvrdeniach bol obsiahnutý fundamentálny rozpor. Prvým bol poradca najväčšej českej banky a vysokoškolský pedagóg (Add.1), ktorý nič nepovedal, iba že Donald Trump nezačal vojnu, ale nevie, či vedome alebo zo svojej neschopnosti (asi ťažko je prezentovať sa, že vie, keď nič nevie, čo je ale naopak „sympaticky Sokratovské“). Druhým bol Lubomír Zaorálek, český minister kultúry (Add.2), ktorý bol pohoršený z „amorálnosti“ Donalda Trumpa, že nechce uznať svoju porážku (asi ťažko byť morálny, ak akceptujem podvod). Tretím a aj najkultivovanejším bol český filozof, ktorý bol aj profesorom na Janovskej univerzite v Taliansku (Add.3), a ktorý povedal, že si nevie vážiť voličov Donalda Trumpa, ale jedným dychom povedal, že dnešná spoločnosť ovládaná sociálnymi sieťami je tak polarizovaná, že znemožňuje vecnú argumentáciu a kultivovanú diskusiu (asi ťažko diskutovať s niekým, koho si nevážim).

Add. 1. Donald Trump študoval v 60. rokoch a bol odchovaný na pacifizme toho obdobia, zároveň bol športovcom (americký futbal a basketbal), je zarytý abstinent a odporca drog. Nikdy v jeho živote nie je obdobie, kedy by sa uchýlil k násiliu, už aj z toho dôvodu, že je to zlé pre biznis. Trump mal volebný sľub vo voľbách 2016, že ukončí americké misie v Afganistane a Sýrii, pretože nemajú žiaden prínos pre amerických občanov a iba zadlžujú verejné financie USA.

Pacifický a protidrogový odkaz Trumpa paradoxne vyznieva na pozadí vyjadrenia iránskeho vysokého úradníka, ktorý pri príležitosti preberania ceny za zásluhy pri potlačovaní drog od UNODC (organizácia OSN pre boj s drogami) za rok 2019 povedal, že najväčším veľkoobchodníkom s heroínom je americká armáda, ktorá ovládnutím Afganistanu ako hlavného producenta, distribuuje do celého sveta svojimi lietadlami; zároveň CIA ovládnutím politickej scény Kolumbie ovláda veľkoobchod s kokaínom. Potom stiahnutím vojsk z Afganistanu a postavením múru na US a Mexickej hranici by zúčastnené osoby utrpeli straty stovky miliárd USD na tržbách ročne, a preto dochádzalo k sabotovaniu prezidenta USA zo strany tzv. deep state, pričom musel permanentne čeliť impeachementu a to je dôvod nedostavania mexického múru a ani neskončila prítomnosť armády v Afganistane a Sýrii.

Donald Trump ako patriot nikdy neznížil vážnosť žiadnej časti štátnej administratívy USA a ako „muž potiahnutý teflónom“ radšej znášal „mediálny hnoj“, ktorým ho verejne ohadzovali. Permanentné personálne výmeny boli spojené s tým, ako prezident odhaľoval charakter a pozadie záujmov a aktivít jednotlivých svojich spolupracovníkov. Pre „popieračov a trolov“ odporúčam pozrieť si filmy Toma Cruisa „Jack Reacher: Nevracaj sa“ (2016) a „Barry Seal: Nebeský gauner“ (2017), kde Barryho riadiaci agent CIA mu hovorí, po tom, čo Baryho začne sledovať FBI a požiada CIA o ochranu, že ak chce mať pokoj, musí vedieť, pre ktorého obchodníka bude lietať. Tom Cruise od filmu „Top Gun“ (1986) má dobré vzťahy s útvarmi propagácie armády v Pentagóne a títo vojaci-patrioti si umelecky dovolili upozorniť dealerov drog v „deep state“, že o nich vedia a povedia to prezidentovi.

Politika prezidenta Donalda Trumpa je orientovaná na civilizačné korene podporou pozitívnych sociálnych vzťahov ako materstvo, manželstvo, rodina, komunita a národ (ide o medziľudské vzťahy, ktoré predstavujú asymetrické investovanie času a úsilia jedinca v prospech blížneho), čiže dostal sa okrem konfliktu s obchodníkmi s drogami aj do konfliktu s elitami, ktoré majú ambíciu zničiť ľudskú civilizáciu. Pre bližšie vysvetlenie je nutné okrem sociálnych vzťahov pomenovať ešte kvázisociálne vzťahy, čo sú vzťahy síce sociálne vzťahy záujmu o blížneho, ale na báze reciprocity, čiže vo svojej podstate ide o ekonomiko-sociálne vzťahy (ide o sociálne domovy, enviromentálne alebo utečenecké organizácie) a nakoniec pseudosociálne vzťahy, ktoré združujú jedincov na základe vnútornej negatívnej tenzie ako sú skupiny LGBT, feminizmus, kriminálne gangy a podobne. Židovsko-kresťanská morálka oblasť pseudosociálnych vzťahov marginalizuje do oblasti súkromného hriechu, čím ich vytláča zo spoločnosti ako nepoužiteľné pre zdravý a mierový vývoj ľudskej spoločnosti. Pseudosociálne vzťahy majú vo verejnej oblasti prejav buď predátorský alebo parazitický a ani jeden nie je vhodný pre ľudskú spoločnosť, stačí si predstaviť vypustiť medzi ľudí na púti tigra alebo vírus COVID 19 a dôsledky budú tragické.

Toxicita pseudosociálnych vzťahov založených na negatívnej energii – psychickej tenzii je zrejmá, ale zrušenie pravých/pozitívnych sociálnych vzťahov má za následok zánik ľudskej civilizácie. Toto tvrdenie podporuje skúsenosť antropológa, lingvistu a protestantského pastora Daniela Everettona, ktorý žil dvadsať rokov v Amazónii s kmeňom Pirahov a tvrdí, že Pirahovia nepoznajú budúci a minulý čas, súkromné vlastníctvo, nepoznajú čísla, ale predovšetkým nedošlo k privlastneniu si detí zo strany ženy, ktoré vychovávajú ako opice v tlupe, čiže nevedia vytvoriť ľudskú civilizáciu a žijú ako prírodné spoločenstvo. Everetton na základe jazyka Pirahov tvrdí, že každý jazyk je osobitý a žiaden gén pre jazyk neexistuje, čím napadol jazykovú teóriu Noama Chomského, ktorý naopak tvrdí, že gramatika jazyka má univerzálny charakter a schopnosť používať jazyk je u človeka geneticky naprogramovaná. Pravdu majú obaja, avšak každý pre inú oblasť ľudského rodu a tým predelom je „prvotný hriech“, ktorým je materstvo ako základný protocivilizačný vzťah. Daniel Everetton hovorí o jazyku do presadenia sa materstva ako základného vzťahu ženy a dieťaťa v prírodnom spoločenstve ľudského rodu vrátane bočných línií ako boli neandertálci respektíve denisovani, naopak Noam Chomský hovorí o jazyku ľudského rodu v štádiu civilizácie, čo je obdobie tvorby zložitých sociálnych štruktúr, ktoré stoja a padajú na trvalej a neprerušenej časovej a zdrojovej angažovanosti matky voči dieťaťu od jeho narodenia až po svoju smrť alebo do smrti dieťaťa. Všetky ostatné sociálne vzťahy môžu mať dočasný charakter, ale nikdy nemôže byť ľudská spoločnosť bez sociálnych väzieb, preto aj keď jeden vzťah sa preruší, integritu spoločnosti zabezpečujú ďalšie a to aj novovznikajúce, ale ak prevládnu pseudosociálne vzťahy, tak nastane stav vojny.

Chomsky hovorí o genetickej determinovanosti jazyka, čo zodpovedá poznaniu doby vzniku jeho teórie, ale vďaka pokrokom v neurológii a programovaní umelej inteligencie je možné vysloviť tvrdenie, že ľudský jazyk je determinovaný spôsobom vnímania reality zmyslami a z toho plynúceho spôsobu tvorby abstraktných vzorov vo vedomí človeka, pričom štruktúru vedomia určuje determinuje sociálna štruktúra ľudskej spoločnosti (ľudská spoločnosť je tvorená množinou sociálnych, kvázisociálnych a pseudosociálnych vzťahov), toto bude vysvetlené v mojej knihe „Teória pravdy“ (www.theorytruth.com).

V mojej knihe vychádzam zo silného tvrdenia, že panteón egyptských bohov predstavuje z pohľadu ľudského vedomia štandardizované kognitívno-behaviorálne transakcie (KHT), ktorých výsledok nie je možné ovplyvniť, niečo obdobné ako učebnica šachu, ktorá uvádza pre konkrétnu hernú situáciu víťazné ťahy bez ohľadu na to, aké ťahy urobí protihráč. Na vrchole panteónu sú bratia Usir, Sutech, Thovt a Usirova manželka Eset, ktorí sú neovplyvniteľnými bohmi/KHT a ich symbolika je prítomná aj vo Vatikáne. Človekom s povahou Usira je Donald Trump, ale boli ním aj Ceasar, Benito Mussolini, alebo Igor Matovič a Karel Gott. Usirovou účelovou funkciou a jedinou motiváciou bytia je publikum, ktoré nikdy nezradí, v zmysle nemožnosti ho akýmkoľvek spôsobom prinútiť vykonať proti, čo podľa jeho presvedčenia poškodí jeho publikum, dokonca aj keď by bolo ohrozené fyzické bytie, napríklad Karel Gott bol ťažko chorý, ale aj pre jedného diváka alebo fanúšika bol ochotný podstúpiť bolesť pri vystúpení. Všetky podnety z okolia spracováva tak, aby maximalizoval počet svojich podporovateľov, pretože toto chápanie sveta je ojedinelé, tak ho považujú za neštandardného, alebo ho pasujú jeho odporcovia za „divného“ a stúpenci za „výnimočného“.

Usir svojou schopnosťou sebaobetovania sa za svoje obecenstvo (ochoty investovať svoj čas a úsilie do blížneho) je považovaný za najvyššieho boha ľudskej civilizácie (najvyšším bohom, ktorý nie je z tohto sveta, bol v Egypte Amon-Ra) a jedinou možnosťou ako ho zničiť, je odtrhnutie od publika, podobne ako v kráľovskom mýte, keď Usir išiel osláviť svoje dielo – vytvorenie civilizácie so svojim bratom Thovtom do záhaľky a pochlebovania dvoranov (takúto satisfakciu Donald Trump nedostal, takže vydrží bojovať do konca). Eset bola najvyššou bohyňou, pretože svojou dvojnásobnou trvalou a neprerušovanou emocionálnou angažovanosťou – láskou voči synovi Hórovi a svojmu manželovi Usirovi je ochránená pred akýmikoľvek fyzickými strádaniami, a preto je vrchol cnosti a základom akejkoľvek civilizácie. Usirizmus ako politická doktrína je jednoduchý a spočíva v podpore a ochrane sociálnych vzťahov v spoločnosti (materstvo, manželstvo, rodina, komunita, národ), s čím je spojený konflikt so sponzormi pseudosociálnych vzťahov, ktorých biznis je postavený na manipulácii s obyvateľstvom.

Jaron Lanier, americký odborník na informačné technológie, ktorý stál pri zrode technológie virtuálnej reality, tvrdí, že technologické spoločnosti a hlavne sociálne siete vytvárajú umelú závislosť svojich užívateľov a to dosahujú zvyšovaním ich negatívnej energie – tenzie, pretože takýto človek je „nesvojprávny“ a ľahšie manipulovateľný pri predaji formou priameho marketingu, čo je trh v stovkách miliárd ročne. Keď si George Soros uvedomil, akú manipulačnú technológiu používajú sociálne siete k tvorbe tržieb, tak si povzdychol, že „je to nefér od IT firiem, ako zarábajú peniaze a ani nevedia akú mocnú zbraň využívajú“. Podľa Rudy Giulianiho George Soros ovládol personálne nominácie na diplomatických misiách USA vo svete, ovládol viac ako polovicu volieb štátnych prokurátorov a financuje organizácie indokrinujúce spoločnosť ideológiou pseudosociálnych vzťahov, ale na rozdiel od IT firiem on a jemu podobní „filantropi“ investujú do rastu sociálnej tenzie desiatky miliárd dolárov ročne.

Sila jedinca sa meria silou jeho nepriateľov a Donald Trump sa dostal do „krížku“ so skupinami, ktorí zarábajú stovky miliárd dolárov ročne nie pretože by bol „hlupák“, ale pretože ako jedinec s psychickou výbavou Usira nemôže konať inak. Donald Trump prezidentským dekrétom zrušil cenzúru na internete, zakázal financovanie z verejných zdrojov organizácii podporujúcich pseudosociálne vzťahy respektíve ideológie v rozpore s vedeckou/materiálnou pravdou, pripravil podmienky na súdne konanie s Google a ďalšími technologickými gigantmi, pričom v prípade znovuzvolenia by nasledovala legislatíva obdobná ako protimonopolná legislatíva zo začiatku 20. storočia zameraná na reguláciu virtuálneho prostredia.

Usirizmus v hospodárskej politike je tiež jednoduchý a podobne ako Usir v Egypte podporoval remeslá/výrobu, pretože to podporuje vzájomné väzby vo vnútri spoločnosti tým, že sa akumulujú poznatky a zručnosti. Hospodárska politika Donalda Trumpa by sa moderným slovníkom dala nazvať kapitálový merkantilizmus, čo znamená, že sa snažil, aby USA mali čo najväčšie podkladové aktívum fundamentálnej pridanej hodnoty z výroby, pretože toto dáva stabilitu v čase a možnosť rýchlej obnovy pre prípad krízy. Paradoxne Trumpov hospodársky usirizmus je najekologickejší koncept, pretože ak 20 % znečistenia pochádza z transportu v rámci zahraničného obchodu, tak potom jeho politika vedie k ochrane životného prostredia, na rozdiel od elektrických áut, ktoré majú vyššiu uhlíkovú stopu pri výrobe a nevedia to vykompenzovať zníženou pri prevádzke. Ďalším dôsledkom „výroby doma“ je zníženie nákladov na ochranu duševného vlastníctva, ktoré je vykrádané najmä zo strany Číny. Nemenej zaujímavý je efekt poklesu politickej korupcie vo svete, pretože sa nebude kšeftovať s dotáciami, emisiami, ale lokálni politici sa zamerajú na zdokonaľovanie vnútorných konkurenčných schopností a svet sa bude vyvíjať udržateľne a zodpovedne, nie paraziticky a devastujúco.

V neposlednom rade, treba spomenúť aj snahu Donalda Trumpa o zvýšenie financovania vlastnej obrany zo strany EU, čo môže byť interpretované rôzne. Dôsledky sú jasné, že pôsobením síl, proti ktorým on bojuje v USA, dochádza k oslabovaniu Európy a USA už nás neochránia, čo bude znamenať aj „rabovačku“ Európy. Keď sa pozrieme na medzinárodnú politiku, tak o názor Európy na medzinárodné dianie je pomaly menší záujem ako od Severnej Kórei vďaka jej jadrovým zbraniam. Európa sa stáva „tučnou husou“ na šklbanie a na základe krokov, ako spravila Angela Merkelová, zrušením jadrovej energetiky v Nemecku alebo predajom francúzskej technologickej spoločnosti Alstom (firma sa venovala aj jadrovej energetike a túto kompetenciu stratila), ktorý realizoval Emmanuel Macron ako minister hospodárstva. Po odchode Veľkej Británie z EU bude prebiehať boj o Francúzsko, ktoré jediné vie poskytnúť mimo USA jadrový dáždnik nad Európou, preto hlavným bojiskom o Európu bude Francúzsko, či už zo strany islamistov, Číny, Ruska, ale aj Veľkej Británie, pre ktorú bude jednou z alternatív ako sa zbaviť pobrexitovej dohody rozpad EU.

Zaslal som mail so žiadosťou na ČT24, aby mi zaslali meno ich diskutujúcich Add.1 a Add.3. Prejavil som ochotu na témy prezentované v ich vystúpení diskutovať.

Časť 2.

4.4 7 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
3 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Botičky od Diora
Botičky od Diora
13. 11. 2020 17:13

K čertu s těma amíkama, hlavně že je v Karabachu klid, už tam neumírají lidé a sorosoid Pašiňan jde od válu.

comment image

Bety
Bety
Reply to  Botičky od Diora
14. 11. 2020 9:35

Mají moc práce se svým vlastním majdanem, ale ať dopadne jak chce, stejně s těmi
sorošovinami nepřestanou. Zmetci.

fajt
14. 11. 2020 10:09

proč by se spojené státy nemohly ( s premeditací) rozpadnout jedněma zmanipulovanýma volbama, které neuznají dvě největší finanční korporace – rozpor tř. mezi Texasem a Kalifornii je obrovský, dost na to, aby zapálil občanskou válku a naporcoval tuhle už dost nefunkční velmoc na několik menších uskupení, které budou pro dnešní nově tvořené globální velmoci silně nečitelné, ekonomicky pirátské ( svůj státní dluh předají světu) a vojenský extrémně nebezpečné. ..)