Dopis Alešovi aneb Aby bylo lépe (II. díl)

Záměrně vytvořený „deregulační“ právní nihilismus

Co je motivem pravičáků k prosazování tzv. deregulací, např. formou optimalizací daní, jejich zastropovávání a pokusů o minimalizaci státu? Realita říká, že vedle snahy o trvale a selektivně přivřené oko justice nad šedou a černou ekonomikou pak už nic jiného, než jejich systémová a hamižná třídní snaha vyhnout se placení daní právě u těch, kteří mají příjmy, zisky a osobní luxus nejvyšší. Snaha, vedoucí jako by k paradoxu absurdní uzavřenosti kruhu jejich neoliberálních představ o funkci státu. Snaha o likvidaci státu právě pomocí jeho vlastních státních donucovacích a nařizovacích nástrojů, za jejichž funkci a existenci ale – právě oni nechtějí nic platit. Anebo si snad oni tu „platbu“ představují tak, že ty nástroje si napříště od státu už nějak „koupí“ a ty nástroje pak budou jen přímo jejich?

Tak vida, zdánlivě pěkný oxymóron, za nímž však stojí cílevědomé úsilí privatizovat do rukou majetkových elit už i samotný stát, přičemž privátní vymáhači dluhů a exekutoři byli zatím jen tím prvním zkušebním balónkem, jestli to politicky projde. A vida, ono to už prošlo …. Jistě tedy zde časem bude pokračovat úsilí, na jehož konci je už jen narůstající bezpráví, sociální křivdy, vykořisťování, zbídačování střední a nižší sociální třídy a jejich vydírání záměrně udržovanou nezaměstnaností, jen co se ta nejtvrdší pravice opět dostane k moci. Snaha, chudší lidi třídně ponižovat a záměrně tak vyvolávat ducha násilí a vzpoury bezmocných, kterou pan Duka možná opět nazve lůzou.

A co je cílem? Nic než chaos. Kalné vody, v nichž se snadno predátorům loví. Jak? S počátečním vyvoláním občanského a ekonomického chaosu pak pravice nakonec zřejmě dokonce přijde i se zákeřně jednoduchým řešením ála Ukrajina, na což lze vzít jed: V konečné fázi pak takovou zemi bude čekat už jen vražedná fašistická totalita oligarchů, třebas i pod vlajkou nějakého nacionalismu, rasismu či jiného uměle vymyšleného -ismu, a navíc to bude jako obvykle okořeněno antikomunismem, který to politicky výchovně, obzvláště u nevědomé mládeže, ještě pojistí.

Je tu proto zásadní otázka pro tržní komsomolce propagandy deregulací: Jestliže politický hardware, čili stát, bude neustále oslabován a navíc i vybavován jen vadným, chaotickým a nefunkčním legislativním softwarem, softwarem chybných, asociálních a chaotických zákonů, jestliže navíc i obsluha systému (administrativa státu) bude zkorumpovaná a lajdácká, tak kdo asi z té občanské a údajně „politicky tržní“ společnosti si takový státní hardware bude přát a kdo si ho politicky „koupí“ k vlastnímu neprospěchu? Inu zajisté, že s výjimkou té zkorumpované servisní obsluhy pak už vůbec nikdo, ledaže by byl původním povoláním blázen.

A je tu i další logická otázka: Proč je ten stát řízený vadným právním softwarem a ovládaný vadnou a lajdáckou politickou systémovou obsluhou? Proč přesto tady už dvacet pět let trpíme zadlužený a vadně fungující hospodaření státu, v němž nejsou peníze na přístřeší pro bezdomovce a na péči o ty nejubožejší invalidy? Důvodová odpověď logicky není tržní, je výhradně mocenská: Protože musíme.

A proč musíme? Protože ti, kteří nám vnucují vadný politický hardware, software i obsluhu toho Systému, tak právě ti, nás zaměstnance – nás, počtem silně většinové a všechen ten záměrný nepořádek platící svými odvody a daněmi – ti všichni společně nás mohou mocensky, sociálně a politicky vydírat. Zkrátka máme tu jako by neofeudální věk vlády menšinové hrstky novodobého panstva, jejich propagandistů a lokajů, za nimiž stojí soukromé armády zahraničních korporací a tuzemských privátních exekutorů – a to zatím jenom pro začátek.

Máme tu vládu panstva, které nás může vydírat a občansky ponižovat nejen mezinárodní podřízenou a plebejskou státní politikou, politikou koloniální země bez suverenity se všemi jejími důsledky a zejména pak vnitřní politikou bankovní a finanční. Politikou, která je semeništěm záměrně generované a nekontrolovatelné systémově kriminální korupce, skrývající se právě za ty pravicí tolik adorované právní „deregulace“. „Deregulace“, vytvářející v konečném výsledku nezaměstnanost a chudobu těch, kteří se tomu – z mnoha důvodů – nemohou ani bránit, natož jakkoliv nekriminálně podnikat.

A důsledky jsou nevyhnutelné: Absence spravedlivého, účinného a vynutitelného práva generuje a konzervuje chaos, nespravedlnost, kriminalitu a zločin. Právní nihilismus a legislativní lajdáctví nejenže vede k občanské nespokojenosti a ke kriminalitě ekonomické, ale i generuje kriminální a nesuverénní stát bez vnitřní sebeúcty a bez mezinárodního respektu. Vede k řešení konfliktů a sporů všech se všemi jenom násilím, vede k občanským a mezinárodním válkám.

A proč? Protože mocichtivost a majetková hamižnost majetkově elitních sociálních skupin, zištně se deroucích k ovládacím pákám státu a tím i k moci nad těmi ostatními, až do té doby politicky pasivními, pracovitými a mírumilovnými, tak právě ta hamižnost a mocichtivost je často mnohem silnější, než pud hladu u zvířat. A jak známo, prase od plného koryta přemlouváním ještě nikdo nikdy nedostal.

Petiční „právo“ – zákeřný stroj na zneužití moci

Proveďme si sumarizaci systémových vad tvorby našeho práva: Co vlastně jsou ty zákony, které v soudobé „demokracii“ vždy iniciuje a vymýšlí jen několik jedinců? Uvědomujeme si vůbec, že zákony následně vždy schvaluje zase jen další relativně maličká skupina lidí, kteří si říkají „zastupitelé“, čili reprezentanti? Uvědomujeme si, že zákony a jejich změny prakticky vůbec nikdy nevznikají z iniciativy nás, tj. mlčící občanské většiny?

Je nám jasné, že náš politický systém je dán zejména tím faktorem, že zákony jsou tvořeny zejména „na zakázku“ určitých politicko-mocenských a majetkových skupin a na ně navěšených korporací a to vždy jen v souladu s jejich zájmy? Korporací průmyslových, obchodních, profesních a mediálních, s mlčící občanskou většinou nekomunikujících jinak, než farizejskou, pravdoláskařskou a klausovsko-kalouskovskou jednosměrnou propagandou? Navíc ještě, propagandou veřejnoprávní, plně zaprodanou zájmům nejen nadnárodních korporací, ale i jejich cizím politickým mocnostem?

Nu – a jsme u základu totalitního jádra každé imitace demokracie. U záměrně legislativně ustanovené a právě té zejména veřejnoprávní, prakticky výhradně jednosměrné komunikace. V prostředí nulové zpětné vazby občanů voličů na jejich údajné reprezentanty – zastupitele a pro toho, kdo nemá na palmáre právníků i velmi obtížné komunikace s úřady, firmami a soudy. A co je už přímo tragické, jsme součástí politicko právního divadla ďábelsky jednoduché administrativní metody, zákonem nám „dovolených“ PETICÍ, které fungují v principu jenom takto:

Aby držitelé moci a organizátoři státu neměli příliš mnoho práce a byli ve svém vládnutí co nejméně občanstvem vyrušováni jeho případnou nespokojeností, vymysleli si politici systém, kterému se ironicky říká „právo“, zvané petiční. Stručně řečeno, politici svými zákony nám občanům „dohodli“ – jediný systémový způsob kontroly a kritiky vad a možná i eventuálních zločinů v jejich počínání – pouze cestou ponížených suplik. Pouze formou ponížených žádostí a úpěnlivých proseb těm bohům „nahoře“ o tom, co trápí nás, tj. „ty dole“. Dobrá ironie, že?

A ovšem, také i to, co se nám vůbec nelíbí, např. právě ta nedávná jejich ne-aktivita a zároveň tichá kampaň za náš souhlasný „podpis“ kolosálního mezinárodního pokusu o podkopání suverenity (nejen) našeho státu a zároveň i o totální útok na naše sociální práva – smlouvy zkráceně zvané TTIP. A to není ve hře jen „smlouva“ tato, připravují se už i další, kdy by nakonec měly mezinárodní smlouvy, schvalované jen vládami, zcela vyřadit lidová referenda a kdy vlády malých států bez suverenity budou muset poslouchat nadnárodní korporace ve vlastnictví oligarchů velmocí.

Je tudíž účelné popřemýšlet, proč .. když například nějaký stát nutně potřebuje nové nerosty nebo vědecké objevy a vynálezy, pak jeho úředníkům nikdy vůbec nevadí, je-li podstata popisu takových nalezišť, objevů nebo vynálezů napsána třebas i na papírovém pytlíku od mouky. A měli bychom si to dát dohromady s faktem, že když státní admnistrativa nechce potřebovat pro ni nepříjemná soudní podání anebo i ty nejponíženější petice, tak že právě tam vždy bude trvat na všech písemných a doručovacích formalitách, které si ti, kteří určují zákony, k tomu vymyslí.

Možná se mnou někdo nebude souhlasit, ale já osobně – vedle obstrukcí ve věcech referend a některých podivných ustanovení nového OZ o spolcích – právě tu petiční „vymyšlenost“ pokládám za jednu ze základních a nejchytřejších politicko manažérských metod inteligentních mocenských parchantů. Nástroj parchantů, jak právě bezzubostí těchto peticí ovládat zbývající jednoduché poctivce a manipulovat s nimi podle potřeb a zájmů zaprodané administrativy a mediálních a korporačních molochů. A jak už bylo zmíněno v článku o logice absurdit, je to metoda ďábelská nejen ve své praktické aplikaci, ale i jasně dokazující platnost principu Occamovy břitvy. Zásady, kdy právě v jednoduchosti jádra nějakého řídícího společenského opatření je skryta právě ta největší genialita zákeřnosti jeho důsledků.

Příště: Poučení z politického vývoje, Občansky uvědomělá aktivita a předpoklady pro ni, Mezinárodní základy všech vnitropolitických dějů, Centrální kontext a pořadí priorit

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
38 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Aleš
Aleš
27. 11. 2014 1:31
fajt
27. 11. 2014 7:37

opravdu hezky napsáno, ale….obecně vzato to jsou analýzy a soupisy příhod a procesů, které jsou už dávno za horizontem aktuálních událostí – obět nejdou pověsit, ale ta už nějakou drahnou chvíli visí ( a každý darebák si z ní beztrestně uřezává svojí flákotu – jenom prosté definování pravd chronicky známých věcí je ve žranici nezastaví a ovečce na oprátce nepomůže). ..)

Aleš
Aleš
27. 11. 2014 9:19

fajt napsal opravdu hezky napsáno, ale….obecně vzato to jsou analýzy a soupisy příhod a procesů, které jsou uždávno za horizontem aktuálních událostí – obět nejdou pověsit, ale ta už nějakou drahnou chvíli visí ( a každý darebák si z ní beztrestně uřezává svojí flákotu –jenom prosté definování pravd chronicky známých věcí je ve žranici nezastaví a ovečce na oprátce nepomůže). ..) Zato vy tak někomu pomůžete. Nebo mám tu aspoň nesystémově nechat vyvěsit číslo účtu, kam můžeme posílat čmrdlíky přímo lidem na oprátku? Že byste si nedal k nedělnímu obědu nějaké luxusní předražené víno, to po vás snad ani nemůžeme… Číst vice »

Dolmen
Dolmen
27. 11. 2014 10:25

Po přečtení článku mi docvaklo, jak i úplnými pitomostmi se v tomhle systému pěstuje u lidí ta naučená bezmocnost,zmiňovaná I. Davidem. Vezměme si ta různá call centra všelikých institucí, se kterými občan občas potřebuje něco vyřešit a „plechové huby“ v telefonech. Pokud chcete řešit a), zmáčkněte 1. Pokud chcete řešit b), zmáčkněte 2. Atd, atd. Pokud chcete řešit něco, co nemáme v nabídce, tak si nas.píppíp.te! Řešení spousty banalit se vyžaduje po internetu. Z tohoto standardní občan, jenž byl zvyklý jednat s živým člověkem a vždy se nějak domluvit, leze po zdi, protože na tu zeď každou chvíli bezmocně naráží… Číst vice »

Vlastimil
Vlastimil
27. 11. 2014 12:03

Teoreticky už není žádná možnost protestu, když po odborářské akci si hlavní odborář Zavadil jde na pivo s Kalouskem. Takového zabít, a hle, on je z něj poslanec parlamentu. Uvažování lze směrovat jinam. Uvést do praxe sofistikovanější způsoby odporu. Hromadně nejít do práce, stávkovat doma u kafe. Komu pak dají represivní složky po čuni? Koho budou honit a pronásledovat? Kdo bude za bezradně pobíhající a kvičící řídící kádry pracovat? Ona dobře posazená pasivita kolikrát udělá větší službu, než revoluce.

Aleš
Aleš
27. 11. 2014 13:19

Dolmen napsal Po přečtení článku mi docvaklo, jak i úplnými pitomostmi se v tomhle systému pěstuje u lidí ta naučená bezmocnost,zmiňovaná I. Davidem. Vezměme si ta různá call centra všelikých institucí, se kterými občan občas potřebuje něco vyřešit a „plechové huby“ v telefonech. Pokud chcete řešit a), zmáčkněte 1. Pokud chcete řešit b), zmáčkněte 2. Atd, atd. Pokud chcete řešit něco, co nemáme v nabídce, tak si nas.píppíp.te! Řešení spousty banalit se vyžaduje po internetu. Z tohoto standardní občan, jenž byl zvyklý jednat s živým člověkem a vždy se nějak domluvit, leze po zdi, protože na tu zeď každou chvíli… Číst vice »

zajoch
27. 11. 2014 13:37

Vím o odporu pana PPK k peticím. Rozumím mu. Ale co s nimi? Jednou tady jsou, stejně tak jako náš reálný kapitalismus a nám nezbývá, než se s tím nějak potýkat, vyrovnávat a žít vedle toho. Je to podle mne podobné jako s volbami. Je nás dost, kteří jsme otrávení, dopálení a nejraději bychom udělali nějaký just a k volbám nešli, roztrhali volební lístky před volební urnou a podobně. Ale čeho bychom, tím dosáhli? Akorát trochu pomohli těm, kterým pomoci nechceme. Tak je to i s peticemi. Mnozí známí mi tvrdí, že je podepisovat nebudou, že to k ničemu není.… Číst vice »

PPK
PPK
27. 11. 2014 15:22

zajoch napsal Vím o odporu pana PPK k peticím Paní zajoch, ono je to všechno taková pohádka o dvou základních principech politiky: O demokracii a o zodpovědnosti. Před 37 roky byla sepsána a odeslána tehdejšímu vedení státu Charta77. Byl to typicky velmi krotký petiční text. Vedením KSČ byl odmítnut a byla zahájena kampaň za jeho odmítnutí, aniž by ten text někdo znal, dokonce i z řad straníků KSČ. Po listopadu 1989 naše demokracie tento postup odsoudila a chartisty „vyznamenala“ různými posty „za odvahu“ s tím, že tehdy tu nebyla demokracie, ale byla tu totalita. No, dobrá … Nyní se na… Číst vice »

zajoch
27. 11. 2014 16:31

Pane PPK, já se vůbec nestavím proti vašim argumentům. Jediné v čem se rozcházíme je zda ty snad zbytečné petice podepisovat či ne. Snažila jsem se objasnit svůj přístup a nic jiného. To, že se lidé bojí je podepisovat je pravda a někteří mi to i přiznali. Samozřejmě si to nemyslím o vás, u vás to pokládám za projev vašeho přesvědčení. V Německu také běží petiční kampaň Compact, podepisovala se petice proti TTIP, v této chvíli je v běhu petice proti proniknutí GMO do Německa na podporu jejich ministra zemědělství Schmidta. U nich ty petice získávají statisíce podpisů. To, že… Číst vice »

jogín
jogín
27. 11. 2014 17:33

Čerstvá zpráva mimo téma: Indonezie podepsala oficiální memorandum o porozumění a připojila se k Asijské Infrastrukturní Investiční Bance. USA potichu lobovaly proti připojení u místních spojenců jako Jižní Korea a Japonsko. Podpisu byl přítomen čínský vyslanec. Banka má již 22 členů. http://www.nytimes.com/2014/11/28/world/asia/indonesia-to-join-china-sponsored-asian-infrastructure-investment-bank.html?action=click&contentCollection=Asia%20Pacific&region=Footer&module=MoreInSection&pgtype=article

Alice
Alice
27. 11. 2014 22:59

Paní Zajoch, já s Vámi souhlasím.Taky občas podepisuji (teď např. k odvolání Dvořáka) a ani moc nad efektivitou nepřemýšlím. Jen doufám. Pan PPK má sice částečně pravdu v tom, že to, co se s peticí poté děje, nedojde k výsledku, ale v poslední době už jsme zaznamenali pár pohybů právě díky peticím. A ta k ČT, kdyby byla 100 tisícová, tak už to snad nikdo nemůže zamést. Já když jsem byla malá, tak mně maminka nenápadným stisknutím ruky nutila zdravit, koho jsme potkali. Protestovala jsem, že ty lidi ani neznám. ALe ona odpovídala – pusa ti neupadne, ty získáš tím,… Číst vice »

mirror
mirror
27. 11. 2014 23:25

Připouštím, že někdo ze zoufalství podepíše nějako petici, jejíž účinek je skoro nulový, ale budiž. Za tohoto režimu nebude dobré být v databázích, aby v případě krizové situace mohly orgány jít na jisto. Mnohem důležitější je chodit k volbám a zásadně nevolit ty, kdo tady vládne. Úplně na hlavu je ten, kdo spoléhá na Sobotku.

zajoch
28. 11. 2014 5:18

Paní Alice děkuji. Jsem ráda, že nejsem mezi lidmi na OM v této věci osamělá.

Mirrore, nepřipadám si při podepisování nijak zoufalá. Nejsem zoufalec, jsem bojovnice alespoň tam, kde můžu. :-) Vy si myslíte, že v žádné databázi nejste? Jestli ano, tak jste dost důvěřivý.

fajt
28. 11. 2014 7:31

mirror napsal

Připouštím, že někdo ze zoufalství podepíše nějako petici, jejíž účinek je skoro nulový, ale budiž. Za tohoto režimu nebude dobré být v databázích, aby v případě krizové situace mohly orgány jít na jisto. Mnohem důležitější je chodit k volbám a zásadně nevolit ty, kdo tady vládne. Úplně na hlavu je ten, kdo spoléhá na Sobotku.

až na tu zbytečnou angažovanost v cinknutých ( i předem připravených) volbách souhlas…

…a kdo nemiluje Sobotku ( a po něm příjdou další frikulíni alias emerische lama boys) jako by obcoval s ďáblem :-)

peter.
28. 11. 2014 7:32

Stačí na toto len petícia?Prečo to robia deťom?Nie som puritán a myslím si,že nie som ani neprimerane intolerantný,ale za toto by som dokázal tých,čo to presadzujú aj skaličiť.
http://www.hlavnespravy.sk/otec-ktory-skoncil-vo-vazeni-pre-povinnu-sexualnu-vychovu-v-skole-prehovoril/453493

peter.
28. 11. 2014 7:56

peter. napsal Stačí na toto len petícia?Prečo to robia deťom?Nie som puritán a myslím si,že nie som ani neprimerane intolerantný,ale za toto by som dokázal tých,čo to presadzujú aj skaličiť. http://www.hlavnespravy.sk/otec-ktory-skoncil-vo-vazeni-pre-povinnu-sexualnu-vychovu-v-skole-prehovoril/453493 Myslel som,že tieto svinstvá páchané na deťoch majú v agende hlavne socialisti a liberálovia.V Nemecku ale vládne konzervatívna,kresťanská strana,takže je to presadzované stranami naprieč politickým spektrom a celkom zjavne je to záležitosť ľudí,ktorí ovládajú všetkých politikov bez ohľadu na to kde v tom politickom spektre stoja.Keď ale človek začne pátrať po tom kto je autorom týchto svinstiev a čo nimi sleduje,tak je označený za intolerantného konšpirátora.A kde sú tie… Číst vice »

mirror
mirror
28. 11. 2014 8:04

zajoch napsal Mirrore, nepřipadám si při podepisování nijak zoufalá. Nevím, jestli kdy nějaká petice něco změnila. Spíše tomu tak nebylo. Jedinou příležitost něco změnit je za plentou u voleb jednou za čtyři roky. Doporučuji nevolit, nevolit a ještě jednou nevolit strany, které tady po převratu vládly anebo nyní vládnou. Samozřejmě nikdy nevolit ani recyklované politiky, které najal například Babiš a jiní. Je třeba se naučit být asertivní a říci ne, i kdyby sliboval Slávek zlatoústý modré z nebe. Já jsem se vytrénoval při přestupu z vlaku na tramvaj, kdy jsem míjel spoustu lidí nabízejících vizitky, letáky a Strážní věž. S… Číst vice »

Alice
Alice
28. 11. 2014 9:24

Mirror – …. Za tohoto režimu nebude dobré být v databázích, aby v případě krizové situace mohly orgány jít na jisto. “ Jo, odvážnější je anonymně nadávat na diskuzích na všechno a na všechny. Víte, petice nejsou nic nového. Už za minulého režimu jsme podepisovali „stížnosti“, „žádosti“( např. aby cestičky mezi domy vedly napříč trávníkem a nemusel se obcházet celý blok:-)), jen se tomu módně neříkalo petice. Podepsali většinou všichni, až na 2-3 rodiny, které se taky bály nejspíš „databáze“. A přes to „rozvracení“ nás dokonce i do té Jugošky pustili. Já nevím, jestli tady na těch stránkách ta nadřazená… Číst vice »

mirror
mirror
28. 11. 2014 9:48

Alice napsal
prosím připravte alespoň náznak rozumné argumentace a ne pouze dogmata

Jaká dogmata? Tady je zkušenost 25 let budování rozvinuté kapitalistické společnosti. Vše podrobně popisuje PPK, jeho argumenty nevyvrátíte. Svobodu máme jen na OM.

Martin (už bez taky m)
28. 11. 2014 9:50

Mirrore, ne že by ve vašich komentech nebyla mnohdy přes velkou zahořklost zkušenost a rozum. Ale… A to dále neberte osobně: právě to angažmá lidí ve veřejném prostoru zajistilo možná dosud ještě pro někoho a někde trochu snesitelné prostředí k žití. Smyslem každé petice je hlavně UPOZORNIT NA PROBLÉM, či že daná věc, situace, návrh, atd., JE ČI MŮŽE BÝT PROBLÉM, ČI VYVOLAT NĚKOMU ČI NĚČEMU PROBLÉM/Y. A právě čím více podpisů, tím lépe- nejen pro „signatáře“, ale i pro realizátory, iniciátory. Samozřejmě, že mám na mysli rozumné a slušné petice. Ale zneužít se dá vše. Vážení, mnozí se tady… Číst vice »

mirror
mirror
28. 11. 2014 9:58

Alice napsal
Ale k tomu přesvědčování si prosím připravte alespoň náznak rozumné argumentace

Na Klárově 17. listopadu promluvil Foldyna, bůhví proč sociální demokrat. Vy se nestydíte za více než půl milionu nezaměstnaných, vydírání zaměstnaných, exekuce a že svobodné matky na severu Čech nemají na zaplacení obědů ve školní jídelně pro svoje děti? To přece musí být pro vládnoucí stranu hanba. Vám ty argumenty nestačí? Vy se tváříte, jakoby ty křivdy nebyly.

O mne starost nemějte. Já jsem se protloukl. Mám starost jedině o svoje děti, aby je režim neokradl.

Aleš
Aleš
28. 11. 2014 10:20

mirror: Jan Keller na semináři mimo jiné komusi anonymnímu (mohl to být i provokatér) odpovídal na otázku, „co si myslíte o B. Sobotkovi?“. J.K. odpověděl. „Je to v současnosti ten nejlepší kandidát na předsedu, kterého strana má“. Vůbec nic tam neblábolil o důvěře vůči němu a možností změn umožněných jeho předsednictvím. Když vidíme konsekvence posledních dní, je to velice tristní vizitka té strany. Prostě oni u nás asi doopravdy nikoho lepšího nemají. Asi i víte, jakou možností změny jsou i ty ostatní zparchantělé subjekty. Dokonce i ti členové KSČM. Prof. Staněk na závěr přednášky ve Frýdku vyzval účastníky, aby se… Číst vice »

Alice
Alice
28. 11. 2014 10:31

Mirror“…Vše podrobně popisuje PPK, jeho argumenty nevyvrátíte. Svobodu máme jen na OM.“ Nezlobte se na mne, ale mám dojem, že každý mluvíme o něčem jiném. Kde jsem se byť jen pokusila vyvracet argumenty PPK? Já s ním hluboce souhlasím. Napsala jsem jen svůj názor na petice (v tom jsem ani nikoho nepřesvědčovala ani neodsuzovala). Nikdy nikomu nevyvracím jeho přesvědčení, ani ho kvůli němu nenapadám. Ani starost o Vás jsem nikde neprojevila, je mi jasné, že lidé jako Vy, kteří mají svůj pevný názor na všechny a na všechno, jsou obrněni vůči jiným postojům. Jen nám prosím dovolte ty jiné postoje… Číst vice »

Aleš
Aleš
28. 11. 2014 10:52

To jsou náhody, souznění duší. Zcela nezávisle na mne o nějakou stovku km jinde něco podobného píše i jiná duše… A není to jen tím, že bych papouškoval, to co mi kdy Martin řekl. Na mnoho věcí jsme došli zcela nezávisle na sobě. Vylezením z anonymity jsem jim dal na vědomí. NEBOJÍM SE VÁS. VAŠI HRU NEHRAJU. A z odvahy svého nepřítele mají strach i oni. Na seznamech nás mají dávno. Tímto způsobem se jim nevyhneme. Na seznamech už mají dávno i ty, kteří levici ani nikdy nevolili, petice nepodepisují, o existenci alternativních médií možná jen matně tuší, ale nějakým… Číst vice »

zajoch
28. 11. 2014 11:58

Paní Alice, ještě jsem si uvědomila jakýsi dodatek. U nás petice v tuto dobu nikdy stotisícová nebude, pokud nebude organizovaná a zaplacená odjinud, případně zfalšovaná a připravená pro rozvraceče. Už i z toho důvodu bych podepisovala ty, s nimiž souhlasím. Dobře to napsal podle mého soudu krom vás jak Martin, tak Aleš, jenom bych nesouhlasila s Martinovým konstatováním, že lumpové mají z aktivních lidí strach. Myslím si, že dosud nemají, že dosud vidí, že jich je málo a že jsou většinou osamělí. Z petic si samozřejmě nemusejí nic dělat, když je pod nimi v desetimilionovém státě pár tisíc podpisů, tak… Číst vice »

mirror
mirror
28. 11. 2014 12:37

Alice napsal Skvěle to napsal Martin. Zkuste se nad tím zamyslet – „Společnost bez koheze, vzájemné podpory a sdílení, solidarity a pomoci NENÍ SPOLEČNOSTÍ.“ Tedy ne bojovat jeden proti druhému, jak to předvádíte Vy. Hezký den Mirrore. Vážená paní, už čtvrtstoletí nás vodí za nos. To si máme všechno nechat líbit? Já už je nerozeznám, kdo je kdo. Socan, odeesák, černoprdelník a soudruh oligarcha Babiš, všichni korytáři táhnou za jeden provaz. Oni se zajistí a na ostatní kašlou. Proč bych je měl volit? Tvrdím, že nejlepší obranou je nevolit tu pakáž, i kdyby slibovali hory doly. Píšete, že chci bojovat… Číst vice »

Alice
Alice
28. 11. 2014 13:33

Ne Mirrore, je to trochu jinak. Začnu těmi volbami – pokaždé když nevolíte, posilujete ty darebáky. Když v konci bude volit pouhých 10 tisíc lidí (protože takoví jako vy volit nepůjdou), z toho může být klidně 9 tisíc těch lokajů a podobných a budou vládnout silou 90%. Co tím pak získáte? Čím míň nás bude volit, tím ti, co mají v moci média a jsou naprosto bez skrupulí, budou silnější. NA to myslete. Máte ve všem pravdu, ale takovou tu vyhrocenou. Tím bojováním proti jiným jsem měla na mysli tady diskuze. Útočíte na mne, protože jsem volila SObotku. AŤ už… Číst vice »

Aleš
Aleš
28. 11. 2014 13:37

mirror: Oni se neodstaví sami. Musíme je odstavit MY.

mirror
mirror
28. 11. 2014 13:49

Alice napsal
Ne Mirrore, je to trochu jinak. Začnu těmi volbami – pokaždé když nevolíte, posilujete ty darebáky.

Vážená paní, já jsem volby nevynechal až na druhé kolo senátních voleb, když postoupili dva pravičáci. Dokonce jsem naposledy hlasoval pro socana, který zakrátko hlasoval pro antikomunistický zákon v senátu. E-mail ten zrádný poslanec neměl, stěžoval jsem si touto cestou u Dientsbiera, který se zdržel hlasování, ale neodpověděl mi.

mirror
mirror
28. 11. 2014 13:50

Aleš napsal
mirror: Oni se neodstaví sami. Musíme je odstavit MY.

Jsem proti násilné revoluci, jiná cesta jak se jich zbavit, kromě voleb, není.

Alice
Alice
28. 11. 2014 13:54

Máte pravdu paní Zajoch, nikdy (ačkoliv?), těžko nás bude 100 tisíc. To jsem jen tak plácla. Taky si nemyslím, že se oni někoho bojí. Jsme sice početně v převaze, ale ty miliony lidí mají jiné starosti, než revoltovat. Mnozí ani internet nemají, či neumí. Zatímco druhá strana (ač je jich hrstka) má peníze, má čas a média. Navíc jim nedělá problém vydávat zlo za dobro, lež za pravdu a slabomyslného starce za jurodivého mladíka s bystrou myslí. Neštítí se ničeho. Proto si myslím, že je jediná naděje v tom, aby lidé i vedle svých starostí dokázali rozlišovat jedno od druhého… Číst vice »

mirror
mirror
28. 11. 2014 14:04

Vážení diskutéři, místo zásadního řešení nám nabízejí pastelkovné nebo almužnu. Každý ví, že nás zaměstnance šidí na platech. Naše mzdy jsou zlomkem mezd ve starých zemích EU. Přece za stejnou práci by měla být stejná odměna. Ten problém se musí vyřešit v Bruselu. Jestli má Sobotka koule, tak už tam měl dávno praštit pěstí do stolu. Když nebyl Keller napojen na socdem, občas si postěžoval také. Teď si nedokáže asi vzpomenout. Neslyší, nevidí. Paroubek vypočítal, že na dividendách odchází z republiky 315 miliard. Máme mít schodek mizerných 80 miliard. Za tu všivárnu bychom je volit už neměli.

pzdm
pzdm
28. 11. 2014 14:10

mirror napsal Jsem proti násilné revoluci, jiná cesta jak se jich zbavit, kromě voleb, není. Jsem takřka pacifista (ano jsou výjimky), ale představa, že vás otrokář pustí bez revoluce je mylná. Otrokář vás pustí v okamžiku, kdy mu vyrvete střeva z břicha. Otázkou je, zda si ten materiál vůbec nabídku spravedlivějšího systému zaslouží. Zda stejně nebude nejvíce řvát, že přijde o dementní telenovelu jako v dobách Chaveze. Velký díl společnosti ani neví, že sedí na galéře. Stačí jim, že jim televize servíruje jejich sny. A o tom media jsou. Ne, není jiné cesty. Pokud chcete změnu, pak musí přijít silou.… Číst vice »

Aleš
Aleš
28. 11. 2014 14:30

mirror napsal Jsem proti násilné revoluci, jiná cesta jak se jich zbavit, kromě voleb, není. Aby volby byly možností, musíme být aktivní MY. Nenabádám k násilí. Myslím, že jk za nás dělá hodně. Za KSČM v Bruselu není proto, protože mu to KSČM nenabídlo. On jim to těm eurokašparům (nemyslím komunisty) v EU černé na bílém diplomaticky říká, že jsou to pěkní debilové, jít proti vlastním zájmům. Ale už jsem tu vytahoval podobenství o eskalátorech. Zkuste mluvit s eskalátorem. Ten jede a jede. Žádná odezva. KSČM musí projít zásadní reformou, nebo musíme vytvořit novou antiestablishmentovou stranu. Přimlouvám se u Vás… Číst vice »

Béda
28. 11. 2014 14:35

pzdm napsal Jsem takřka pacifista (ano jsou výjimky), ale představa, že vás otrokář pustí bez revoluce je mylná. Otrokář vás pustí v okamžiku, kdy mu vyrvete střeva z břicha. Otázkou je, zda si ten materiál vůbec nabídku spravedlivějšího systému zaslouží. Zda stejně nebude nejvíce řvát, že přijde o dementní telenovelu jako v dobách Chaveze. Velký díl společnosti ani neví, že sedí na galéře. Stačí jim, že jim televize servíruje jejich sny. A o tom media jsou. Ne, není jiné cesty. Pokud chcete změnu, pak musí přijít silou. Jedinou cestou je revoluce. Ta má schopnost změnu přinést, ale bohužel příliš často… Číst vice »

Aleš
Aleš
28. 11. 2014 15:12

https://www.youtube.com/watch?v=pMmwkZt_kts
Asi jsem se já i jk zmýlil s tím Sobotkou. Severní Čechy jsou od nás z ruky a skandály se jim nevyhýbaly, tak jsem jedno jméno patrně podcenil. Patrně by měl co říct.

PPK
PPK
28. 11. 2014 17:10

pzdm napsal Jsem takřka pacifista (ano jsou výjimky), ale představa, že vás otrokář pustí bez revoluce je mylná. Otrokář vás pustí v okamžiku, kdy mu vyrvete střeva z břicha. Otázkou je, zda si ten materiál vůbec nabídku spravedlivějšího systému zaslouží. Zda stejně nebude nejvíce řvát, že přijde o dementní telenovelu jako v dobách Chaveze. Velký díl společnosti ani neví, že sedí na galéře. Stačí jim, že jim televize servíruje jejich sny. A o tom media jsou. Ne, není jiné cesty. Pokud chcete změnu, pak musí přijít silou. Jedinou cestou je revoluce. Ta má schopnost změnu přinést, ale bohužel příliš často… Číst vice »

mirror
mirror
28. 11. 2014 19:21

Aleš napsal Asi jsem se já i jk zmýlil s tím Sobotkou. Severní Čechy jsou od nás z ruky a skandály se jim nevyhýbaly, tak jsem jedno jméno patrně podcenil. Patrně by měl co říct. Někdo tady napsal, že komunisté by se měli zreformovat. Já to vidím tak, že zreformovat nebo poslat do kytek by se měla úplně jiná strana. Žádný z problémů, které zmiňoval Foldyna, komunisté neměli. V televizních zprávách se mluvilo, že asi 500 lékařů odchází do ciziny. Na jejich místo přijdou kromě Slováků, jejichž standardy jsou vysoké, noví lékaři z Ukrajiny, Rumunska a Bulharska. Nechci je podceňovat,… Číst vice »