Hnutí Duha: Ekologické zemědělství zbytečně stagnuje

Tisková zpráva Hnutí DUHA

VLÁDA POZÍTŘÍ PROJEDNÁ JEHO „AKČNÍ PLÁN“. AKČNÍ VŠAK NENÍ. DRTIVOU VĚTŠINU PODPORY MÁ DÁL PRŮMYSLOVÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

středa 18. listopadu 2015

Vláda v pátek projedná Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství na období 2016-2020. Vyplývá z něj, že v posledních čtyřech letech ekologické zemědělství převážně z důvodu nedostatečné podpory nerostlo. Cíle plánu pro rok 2020 jsou téměř stejné, jaké byly už na rok 2015. Podpora ekologického zemědělství i investice do jeho výzkumu jsou nadále malé a v některých případech dokonce klesají [1]. Drtivou většinu dotací pobírá průmyslové zemědělství, které často devastuje krajinu a půdu.

Podle projednávaného dokumentu ekologické zemědělství svým komplexním přístupem pomáhá zlepšovat devastovanou půdu – její zhoršenou kvalitu i velkou erozi. Ekologičtí farmáři tak brání povodním nebo naopak suchu, zlepšují kvalitu vod a podporují návrat zvířat a rostlin do krajiny. Ekologické zemědělství také zvyšuje na venkově zaměstnanost. Akční plán konstatuje, že potenciál ekologického zemědělství pro ochranu krajiny není dostatečně využit.

Stát by proto měl nastavit agrární dotace tak, aby pomáhaly rozvoji ekologického zemědělství, a to především na orné půdě, a stanovit pružná, ale závazná pravidla podporující dobrou péči o půdu a krajinu. Naše doporučení a příklady dobré zemědělské praxe shrnujeme v publikaci Krajina potřebuje nápravu [2].

Akční plán (AP) je strategickým dokumentem, který stanovuje hlavní cíle a doporučení pro další rozvoj ekologického zemědělství v České republice. Cílů z předchozího AP (do roku 2015) se však nepodařilo dosáhnout a nový je přebírá v téměř původním znění do dalšího období. Důvodem nenaplnění cílů do roku 2015 je podle dokumentu především slabá, případně žádná finanční podpora navrhovaných opatření. Nový AP je málo ambiciózní především ve svém cíli zvýšit výměru ekologicky obhospodařované orné půdy, která tvoří stále jen dvě procenta celkové výměry orné půdy. Dobře naopak shrnuje situaci a doporučení pro trh s místními biopotravinami.

Cíle Akčního plánu ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2016-2020:

•    dosáhnout 15% podílu ekologických ploch na celkové zemědělské půdě v ČR
•    dosáhnout podílu minimálně 20 % orné půdy z celkové výměry půdy v EZ
•    zvýšit produkci biopotravin, zvýšit hodnotu produkce ekofarem o 15 %
•    dosáhnout 3% podíl biopotravin na celkové spotřebě potravin a nápojů, zvýšit podíl českých biopotravin na 60 % na trhu s biopotravinami
•    zvýšit průměrné výdaje za biopotraviny na 600 Kč/obyvatele/rok
•    zajistit financování výzkumu a poradenství v EZ v rozsahu odpovídajícím podílu ploch EZ na celkové zemědělské půdě (15 %)

Mezi lety 2011-2014 vzrostl podíl ekologicky obhospodařované půdy z celkové zemědělské půdy o pouhá 0,3 %, tedy jenom o necelých 11,5 tisíc hektarů [3]. Za stejné období u nás přitom ubylo zhruba 18 tisíc hektarů zemědělské půdy [4].

Naplněn není dle strategického dokumentu také potenciál ekologického zemědělství pro produkci biopotravin. Biopotraviny tvoří v celkové spotřebě potravin pouze 0,7 %. Přitom v Dánsku je to 8 % [5]. Důvodem malé spotřeby v ČR je podle dokumentu nedostatečná osvěta a propagace ekologického zemědělství u veřejnosti nebo absence biopotravin ve veřejném stravování, a také nízké procento spotřebitelů (9 %) nakupujících přímo od producentů. Nakupování biopotravin přímo od farmářů totiž řeší nejčastější bariéry v nakupování biopotravin – tedy vyšší cenu (danou u maloobchodních řetězců vyšší marží) a nedůvěru. Trend nakupování přímo od zemědělce nicméně stoupá – od roku 2010 téměř trojnásobně.

K podpoře produkce a spotřeby místních biopotravin je podle AP nutné více podporovat místní výrobce a také faremní zpracování a přímý prodej z farmy (například zjednodušením podmínek pro drobné zpracovatele bioproduktů) a také nové, alternativní způsoby odbytu, například komunitou podporované zemědělství [6]. Hnutí DUHA proto provozuje webovou a mobilní aplikaci www.adresarfarmaru.cz. Díky ní si spotřebitelé mohou najít nejbližšího farmáře hospodařícího šetrně k přírodě, od kterého mohou nakupovat, a také všechny fungující skupiny komunitou podporovaného zemědělství u nás.

Klára Havlová, expertka na ekologické zemědělství a šetrné spotřebitelství Hnutí DUHA, řekla:

„Aktuální Akční plán pro rozvoj ekologického zemědělství, který projedná v pátek vláda, dobře analyzuje neutěšenou situaci ekologického zemědělství a trhu s biopotravinami. Jeho potenciál není zdaleka využit. Tato situace se v posledních letech prakticky nezměnila. Otázkou tedy je, jak chce stát tuto situaci zlepšit bez cílené finanční a jiné podpory ekologického zemědělství, jeho výzkumu a také zpracování a spotřeby biopotravin na místě.“

„Pokud chce vláda brát strategický dokument o rozvoji ekologického zemědělství vážně, musí ho podpořit dotační politikou a investicemi do výzkumu a inovací. Stát zatím stále směřuje drtivou většinu podpory průmyslovému zemědělství postavenému na velké spotřebě fosilních paliv. Na jeho negativní dopady v podobě zdevastované krajiny a půdy neschopné mimo jiné zadržovat vodu, doplácí navíc celá společnost jak při povodních, tak při obdobích sucha.“

Poznámky:

[1] viz. Podpora ekologickému zemědělství klesla prakticky sedmkrát http://pro-bio.cz/Aktuality/Podpora-ekologickemu-zemedelstvi-klesla-prakticky-sedmkrat/
Zástupci 12 nevládních organizací požadují změnu dotačních podmínek http://www.ctpez.cz/cz/clanky/zastupci-12-nevladnich-organizaci-pozaduji-zmenu-dotacnich-podminek
Zajímavý report pro Evropský parlament: Více investic do výzkumu ekologického zemědělství http://www.ctpez.cz/cz/clanky/zajimavy-report-pro-evropsky-parlament-vice-investic-do-vyzkumu-ekologickeho-zemedelstvi

[2] Dostupná zde http://hnutiduha.cz/publikace/krajina-potrebuje-napravu

[3] viz. Statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2014, dostupné zde http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/statistika/ekologicke-zemedelstvi/statisticke-udaje-ekologickeho.html

[4] Roční průměrný úbytek půdy v tomto období byl 4,5 ha, viz. http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2015_zprava-o-stavu-zemedelstvi-cr-za-rok.html

[5] viz. Transforming food & farming. An organic vision for Europe in 2030 dostupné zde http://www.ifoam-eu.org/en/what-we-do/vision-2030

[6] Co je Komunitou podporované zemědělství: http://hnutiduha.cz/temata/komunitou-podporovane-zemedelstvi

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
5 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Gatta
Gatta
18. 11. 2015 12:22

Vše začíná a končí u vlastnictví.

Námět pro Duhu: Co takhle udělat seznam třeba 100 nejnětších vlastníků zemědělské půdy v ČR. Včetně rozlohy a procentuálního podílu na celkové rozloze.

humbru
humbru
18. 11. 2015 15:28

Gatta napsal

Vše začíná a končí u vlastnictví.

Námět pro Duhu: Co takhle udělat seznam třeba 100 nejnětších vlastníků zemědělské půdy v ČR. Včetně rozlohy a procentuálního podílu na celkové rozloze.

Hlavně vlastnictví potravinářského průmyslu, jehož privatizace se z politických důvodů nemohla účastnit bývalá JZD.

cnemo
18. 11. 2015 17:36

humbru napsal
Hlavně vlastnictví potravinářského průmyslu, jehož privatizace se z politických důvodů nemohla účastnit bývalá JZD.

To máte asi, v tom je asi zásadní problém. Se zpracovatelským průmyslem ovládaným ze zahraničí jsou zemědělci nahraní. Nikdy mi to nedocvaklo.

Aleš
Aleš
18. 11. 2015 21:12

To vám to trvalo, omáci. Cvak. Prichvatizace, církevní prostituce, ovládnutí pozemkových fondů, SZIF, státní i veřejné správy, průmysl potravinářský i dřevozpracující, ovládání veřejného života i celých regionů. Oligarchie klausovskokalouskovského stylu, jíž dal agent B. stabilitu a všeobjímající rozměr. Když tu byl člověk, který před tím varoval, do procesu aktivně zcela zadarmo s nasazením života pro společnost pozitivně zasahoval, z pozice poučeného laika s mnohaletým hlubokým zájmem o vojenství a geopolitiku zasazoval i do aktuálního dění světového včetně poměrně přesných predikcí vývoje (např. článek Jak odpovědí Rusové? Asymetricky.), tak tu přišli salonní revolucionáři, kteří ho onálepkovali jako sluníčkáře a byli se… Číst vice »

Aleš
Aleš
18. 11. 2015 21:36

že musí mít stejné názory jako ta skupina lidí. Diskuse na om pak ovšem je zahlcena různými napadáními či bludnými kořeny. Exemplárně se zmiňuji pod tiskovou zprávou hnutí duha, protože všechny diskuse pod články zavánějícím něčím eko takto byly zavaleny, pokud nebyly přímo ignorovány. Připusťte si, že občas přijde někdo, kdo vidí dále. To že se ocitnete na jednom pódiu při řečnění s prezidentem, nemusí znamenat, že nejste idiot. Povím vám jednu osobní zkušenost s biopotravinami. Pěstuji ve větším jablka v kvalitě bio. A víte, jaké jsou s tím největší problémy? Lidská blbost. Lidé přijali za své různá absurdní přesvědčení… Číst vice »