Hnutí Duha: Lesy ČR ve velkém kácí v NPR Boubínský prales

Hnutí DUHA zveřejnilo fotodokumentaci a dalo podnět ministerstvu k zastavení ničení rezervace

čtvrtek 10. září 2020

Hnutí DUHA dnes zveřejnilo dokumentaci rozsáhlých těžebních zásahů v Národní přírodní rezervaci Boubínský prales. Již dříve kritizovalo Správu CHKO Šumava za vydání výjimky, která umožnila státnímu podniku Lesy ČR kácet kůrovcem napadené stromy na velké části rezervace [1]. V rámci odvolacího řízení dalo již v červenci podnět Ministerstvu životního prostředí k úplnému zastavení kácení v boubínské rezervaci.

Kácení v NPR Boubínský prales nabralo v srpnu velkou intenzitu. LČR tam kácí tisíce stromů, vznikají mýtiny a proředění lesů (viz fotodokumentace). V několika případech intenzita kácení pravděpodobně překročila i omezení stanovená Správou CHKO Šumava [2]. Lesy ČR část pokácených stromů z rezervace odvážejí, ačkoliv během řízení o udělení výjimky opakovaně tvrdily, že nemají „žádný zájem na těžbě a přibližování dřeva“ [3]. Při vyvážení dřeva zajíždí do rezervace těžká technika, poškozuje lesní půdu a někdy i stojící živé stromy (viz fotodokumentace). Na skládkách dřeva uvnitř rezervace i v jejím okolí kůrovec z části stromů vylétává, takže zásahy paradoxně spíše napomáhají jeho dalšímu rozšiřování. Hnutí DUHA zveřejnilo fotodokumentaci poškozování boubínské rezervace na webové stránce Zachraňme lesy: zachranmelesy.cz/cs/clanky/rozsahla-tezba-v-npr-boubinsky-prales (zájemcům zašleme fotografie ve větším rozlišení).

Správa CHKO Šumava udělenou výjimkou zvětšila území ponechané přírodě a na ostatní ploše rezervace kácení oproti předchozím rokům omezila. Hnutí DUHA opakovaně upozorňovalo, že i při realizaci povolených zásahů dojde kromě přímého poškození rezervace také k  ohrožení lesů v rezervaci následnými polomy. Kácení v rezervaci vede k vytvoření ploch silně proředěných porostů, které rozvrátí vítr, jako se to stalo na hřebenech centrální části Šumavy nebo i v okolí NPR Boubínský prales a vzniknou holiny. Rezervaci takový postup ohrožuje mnohem více než kůrovec. Podobně již na jaře odsoudila snahu Lesů ČR o kácení a benevolentní přístup Správy skupina předních českých vědců [4]. Lesy ČR naopak požadovaly udělit výjimku k ještě mnohem intenzivnějšímu kácení, konkrétně o možnost vytvářet holiny větší než 1 hektar na území téměř celé NPR krom území původního oploceného pralesa, a proti rozhodnutí Správy se odvolaly.

V situaci, kdy Lesy ČR (stejně další vlastníci a správci lesů) nezvládají kůrovce v hospodářských lesích v celé republice, měly by okamžitě zastavit destruktivní těžbu v chráněných územích (zejména I. a II. zóna v CHKO Jeseníky, CHKO Beskydy, národní přírodní rezervace) a také v nejvíce postižených oblastech, kde jsou zásahy již neefektivní. Omezenou kapacitu těžařů pak soustředit do hospodářských lesů ve vybraných územích, kde mají zásahy ještě smysl.

Hnutí DUHA dalo v rámci odvolacího řízení podnět Ministerstvu životního prostředí, aby rozhodnutí Správy CHKO Šumava změnilo a neudělilo výjimku ke kácení v celé boubínské rezervaci, nanejvýš umožnilo nedestruktivní zásahy (tzv. loupání na stojato, tzv. drážkování vývratů) v jejích okrajových částech.

Ponechání lesů divoké přírodě je cílem ochrany v NPR Boubínský prales. Výsledky celé řady výzkumů ukazují, že, právě pralesovité zbytky i staré lesy ponechané samovolnému vývoji jsou přírodně velmi cenným stanovištěm. Obnovují se samy a lépe než na holinách. Přežívají v něm cenné druhy hub, mechorostů, brouků a dalších organismů. Právě kontinuální vývoj divokého lesa se zachovalou a na živiny bohatou lesní půdou, s dostatkem mrtvého dřeva a s velmi rozmanitou strukturou jsou zárukou, že tyto vzácné druhy mají dostatečnou ochranu. Výzkumy současně ukazují, že ochrana malých segmentů pralesovitých zbytků není efektivní. Mnoho druhů organismů vyžaduje pro své přežití a zachování životaschopné populace dostatečně velkou kompaktní plochu chráněného území. Hnutí DUHA i proto soudí, že namísto kácení, které by poškodilo půdu i podrost a narušilo lesní mikroklima, je vhodné území NPR ponechat bez zásahu.

Jaromír Bláha, expert na ochranu lesů Hnutí DUHA, řekl: „Intenzivní kácení na mnoha místech dělá z lesů v Národní přírodní rezervaci Boubínský prales doslova ementál a přeměňuje velkou část rezervace v dřevosklad. Z některých míst v boubínské rezervaci pak Lesy ČR dřevo vyvážejí těžkou technikou. S posláním rezervace – ochranou pralesovitých zbytků a divoké přírody – to nemá nic společného. Nechápu tuhle snahu Lesů ČR za každou cenu boubínskou rezervaci prokácet, když nezvládají kůrovce v okolních hospodářských lesích, kam by měly nedostatečnou kapacitu těžařů soustředit. A nejde jen o Boubín, plošné kácení a vytváření holin by se mělo zastavit i v dalších chráněných územích, když stejně není dost těžařů a těží se stromy, ze kterých už kůrovec vylétal a za cenu devastace chráněných lesů se na trh jen valí špatně prodejné dřevo, jehož cena tím dál klesá“.

Poznámky:
[1] https://hnutiduha.cz/aktualne/sprava-chko-sumava-povolila-lesum-cr-kaceni-na-vetsine-uzemi-npr-boubinsky-prales-0
[2] Rozhodnutí Správy NP a CHKO Šumava č.j. SZ NPS 03188/2020/14-NPS 05612/2020, podmínka č. 4 „V ostatních porostních skupinách v NPR Boubínský prales …. je možné aktivní kůrovcové stromy kácet, šetrně asanovat či vyvážet s tím, že na každém hektaru plochy porostů zůstane rozptýleně minimálně sto stojících stromů (tj. živých, odumírajících nebo souší přítomných druhů dřevin) … “
[3] Během řízení o udělení výjimky Lesy ČR (na jednání dne 25. 5. 2020) Lesy ČR uvedly, že nechtějí z rezervace dřevo odvážet „ … nebude mimo účelové komunikace vjíždět žádný mechanizační prostředek, …. je vyloučeno i přibližování a vyklizování dříví. Veškerá dřevní hmota zůstane v rámci NPR v lesním porostu k zetlení a bez manipulace ….“. Rovněž v odvolání proti rozhodnutí Správy CHKO Lesy ČR uvedly „ … je potřeba opakovaně zdůraznit, že v NPR Boubínský prales nemá odvolatel /tj. Lesy ČR/ žádný zájem na těžbě a přibližování dřeva ….“
[4] https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/vedci-pokus-o-zastaveni-kurovcove-gradace-kacenim-v-npr-boubin-znici-rezervaci-ale-lesy-v-okoli-nezachrani<

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments