Hnutí Duha: Okolí spaloven odpadů je kontaminované vysoce toxickými látkami

Nový výzkum: Většina vajec z okolí spalovny Chotíkov je zdraví nebezpečná

čtvrtek 4. února 2022

Výzkum organizace Zero Waste Europe (ZWE), na kterém se podílelo Hnutí DUHA, zjistil v okolí spaloven ve třech evropských zemích – Česku, Španělsku i Litvě – vysokou úroveň kontaminace dioxinů a příbuzných perzistentních organických látek (POPs). Tyto látky jsou nejsilnějšími karcinogeny na světě. Opakovaná expozice těmito látkami již při velmi malých koncentracích způsobuje poškození plodu nebo hormonální poruchy.

Aby bylo možné posoudit skutečný dopad spalování odpadů, analyzoval biomonitorovací výzkum Nadace ToxicoWatch pro Zero Waste Europe přítomnost POPs v okolí spaloven ve Valdemingómezu (Španělsko), Chotíkově u Plzně (Česko) a Kaunasu (Litva).

Výzkum zjistil, že:

  • Vejce ze sedmi z osmi zkoumaných lokalit překračují limit pro dioxiny a furany nebo pro polychlorované bifenyly (PCB) stanovený na 1,75 pg/g tuku podle doporučení Komise [4].
  • Vejce z poloviny zkoumaných lokalit překračují bezpečnou úroveň POPs pro lidskou spotřebu danou nařízením Evropské komise [5]. Pokud byla tato vejce určena pro komerční trh, musela by být stažena z trhu.
  • Rozbory vegetace, jehličí a mechů také ukazují vysoké hladiny dioxinů v okolí spaloven odpadu. To znamená, že lidé žijící v blízkosti spaloven by mohli být poškozeni na zdraví, pokud by konzumovali zeleninu vypěstovanou v takto kontaminované půdě.

Studie byla založena na biotestech, což je analytická metoda ke stanovení koncentrace látky na základě jejího vlivu na zvířata, rostliny, buňky nebo tkáně. Tato konkrétní studie použila pečlivě shromážděné vzorky biomarkerů – jako jsou vejce slepic ze dvorku, jehličí a mech – v oblastech kolem spaloven.

Studie varuje, že politika založená na podpoře spalování odpadů může mít negativní vliv na lidské zdraví. A zdůrazňuje neslučitelnost politik založených na pálení odpadů s agendou EU směřující k nulovému znečištění. Varuje také před kontaminací životního prostředí vysoce škodlivými toxickými látkami pro lidské zdraví a životní prostředí – jako jsou dioxiny (PCDD/F) a dioxinům podobné sloučeniny PCB, PAH a PFAS.

Mezi zdroje dioxinů a POPs patří obecně spalování, nejen odpadů. A to jak průmyslové spalovací zdroje, tak i domácí topeniště. Není jisté, že za kontaminací v okolí spalovny Chotíkov může přímo spalovna. Výzkum bude pokračovat i v tomto roce.

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA: “Výsledky chemické analýzy vajec ze dvorků v okolí spalovny jsou alarmující. Polovina vajec by musela být stažena z prodeje, pokud by se prodávaly na trhu. Nutně potřebujeme zjistit více o skutečném vlivu spalování odpadů na životní prostředí. Lidé žijící v okolí spaloven odpadů musí přesněji vědět, jakým zdravotním rizikem spalovny jsou. Spalovny odpadů sice musí plnit přísné emisní limity, ale emise těch nejtoxičtějších sloučenin nejsou měřeny kontinuálně, ale pouze několikrát ročně.”

www.hnutiduha.cz

3.4 8 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
1 Komentář
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
idiotronic
idiotronic
6. 2. 2022 22:35

Pro nás, ateisty, to vypadá tak, že Všemohoucí, tvoře Zemi, nedodržel některé platné normy.Světová výroba Cl činí 40 000 000 tun,rozkladem oceánské vody slunečním světlem vznikne 800 000 000 tun ročně. Hnilobou a požáry (přírodními) vznikají látky typu PCB, PCDD/F (o těch je článek a z nich jde hrůza) a na průmysl připadá čtvrtina (na světě vznikne asi 200 kg těchto substancí.). Malá lokální topeniště vycházejí ze srovnání nejhůř. Údaje ukradeny z
prof.Ing.Kamil Wichterle, Chemická technologie I , skripta, volně ke stažení téma na straně 73, 74 .