Hnutí Duha: Ústecký kraj se definitivně odkloní od uhlí

Společná tisková zpráva Hnutí DUHA, Greenpeace a sdružení Limity jsme my, Kořeny Litvínov a STUŽ

pondělí 9. ledna 2017

Vláda právě schválila Strategický rámec hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje, navržený ministerstvem pro místní rozvoj. Jde o další potvrzení, že rozvoj krajů má jít od těžby uhlí k moderní ekonomice, snižování sociálních rozdílů a lepšímu životnímu prostředí. Na strategický rámec má nyní dle rozhodnutí vlády navazovat vytvoření akčního plánu konkrétních kroků.

Ministerstvo pro místní rozvoj výslovně uvedlo: “Strategický rámec hospodářské restrukturalizace je návrhem strategie změny, nikoliv návrhem strategie záchrany či udržení dosavadních poměrů v dotčených krajích.” Chce rozvíjet podnikání, výzkum a inovace, lákat do krajů zahraniční investice, pomáhat vytváření nových kvalitních pracovních míst a zvyšování odbornosti i motivace lidí k nové práci.

V krajích bude také stát usilovat o zlepšení stavu silnic a železničního spojení. Má se zlepšit fungování úřadů a také snižovat sociální rozdíly. Jedním z pilířů restrukturalizace má být ozdravení životního prostředí. Zejména je třeba zlepšit stav ovzduší. V severozápadních Čechách jej znečišťují zastaralé uhelné elektrárny a také topení uhlím v domácích kotlech.

Hnutí DUHA, Greenpeace a sdružení Kořeny Litvínov, Limity jsme my a Společnost pro trvale udržitelný život vítají přijetí strategického rámce a upozorňují, že navazující akční plán by měl přinést mimo jiné konkrétní opatření, která v Ústeckém kraji pomohou najít práci lidem pracujícím na končím velkolomu Československé armády a na něj navázaných provozech.

Podle dříve předložených výpočtů ministerstva práce a sociálních věcí část lidí tvoří kvalifikovaní provozní zámečníci, údržbáři a další, o něž mají zaměstnavatelé v kraji velký zájem. Víc než 600 lidí, kteří budou podle předpokladů postupně propouštěni, má navíc přejít na jiné velkolomy v Ústeckém kraji pokračující v těžbě.

Právě Ústecký kraj má velký potenciál rozvíjet čisté obnovitelné zdroje a posilovat energetickou efektivitu. Díky tomu by podle propočtů expertů vzniklo 2 300 pracovních míst – tedy více než dvojnásobek postupně propouštěných z velkolomu ČSA. Podle studie však vzniknou i další pracovní místa v navazujících sektorech služeb, dodavatelských podnicích nebo zemědělství [1].

Ekologické organizace a iniciativy také připomínají vládě, že nyní je nejvyšší čas odepsat nepotřebné uhlí za limity a dát po hornících (kteří nedávno dostali speciální nepodmíněné sociální dávky) jistotu i obcím a místním lidem, kteří se roky obávají o své domovy. Zároveň navrhují, aby stát získal peníze na restrukturalizaci kraje i hornické dávky vyšším zpoplatněním těžby státního uhlí. Současné neadekvátní mnohamiliardové zisky těžařů ukazují, že je to možné [2].

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:

„Vláda učinila definitivní strategické rozhodnutí o přeměně Ústecka z uhelného skanzenu k modernizaci regionu. Nyní jsou potřeba konkrétní opatření. Stát by se proto měl zaměřit na rozvoj obnovitelných zdrojů energie, které vytvoří velké množství nových pracovních míst a pomohou obcím i kraji. A přírodovědci dokonce na Mostecku našli možnost vymezit nové území pro ochranu divoké přírody v Krušných horách. Taková rarita by na Mostecko přilákala turisty a podílela by se na jeho oživení.”


Jan Freidinger, koordinátor kampaní Greenpeace ČR, řekl:

“Schválená strategie vlády není jedinou cestou, která může Mostecku přinést naději a prosperitu. Již během příštího roku se začne své závislosti na uhlí zbavovat město Horní Jiřetín, které bylo donedávna těžbou ohrožené. Mohlo by tak posloužit jako příklad i dalším obcím v severních Čechách, jak mohou chytrou kombinací energetických úspor a obnovitelných zdrojů zajistit lepší podmínky pro své obyvatele.”


Petr Globočník, o.s. Kořeny Livínov, řekl:

“Akční plán navazující na dnes schválený strategický rámec by měl předestřít jasnou koncepci využití prostoru po zaniklém velkolomu a předem vyřešit případné majetkové nesrovnalosti tak, aby předešel sporům a průtahům ve využití tohoto prostoru, jako je tomu v případě jezera Most. Velkolom ČSA může být využit jako přečerpávací elektrárna, která – coby záložní zdroj – vhodně doplní rozvoj elektráren větrných.”


Jiří Dlouhý, předseda STUŽ, řekl:

“Rozhodnutí vlády dává naději, že situace krajiny i kulturních památek, ale i obyvatel jak Mostecka, tak i Krušných hor, se konečně začne obracet k normálním standardům, na které jsou zvyklí obyvatelé jiných částí naší republiky.”

Radek Kubala, iniciativa Limity jsme my, řekl:

“Aby však mohla hospodářská restrukturalizace probíhat, musí vláda odstranit i dlouholeté bariéry rozvoje, například odepsat nepotřebné uhlí za limity. Obyvatelé obcí ohrožených těžbou si zaslouží jistotu. Musí na ně pamatovat akční plán, který má navazovat na schválený strategický rámec.“

Poznámky:

[1] EkoWATT pro ALIES: Možnosti využití energických úspor a obnovitelných zdrojů energie v Ústeckém kraji (http://www.alies.cz/wp-content/uploads/Moznosti_vyuziti_energetickych_uspor_a_OZE_v_Usteckem_kraji.pdf)

[2] http://hnutiduha.cz/aktualne/davkami-pro-horniky-byly-stvrzeny-limity-tezby

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
5 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Admirál
Admirál
10. 1. 2017 10:20

Utlum těžby uhlí je podmíněn existencí cenově dostupných zdrojů pro vytápění domácností. Nejlépe čistými. Nejvhodnější v našich podmínkách plyn, elektřina, jako doplněk dřevo.

Tzn. dostavět jaderky, zajistit si dodávky levného plynu bez prostředníků, utáhnout penězovody darmožroutům zdražujícím prostřednictvím dotací na různé švindly el. energii.

To by se to dýchalo.

Gatta
Gatta
10. 1. 2017 10:56

Re
Admirále, mám nejasný pocit, že zrovna takhle to ta Duha nemyslela … :-)

idiotronic
10. 1. 2017 12:46

Admirál napsal
utáhnout penězovody darmožroutům zdražujícím prostřednictvím dotací na různé švindly el. energii.

V článku není zmíněna možnost sešrotování fotovoltaických panelů )pouze těch s dotovaným provozem) a návrat zohyzděné krajiny její zeměělské funkci.

Vlastimil
Vlastimil
10. 1. 2017 22:24

Jediným faktem zmíněné vyjádření neoplývá: Kde na to vládnoucí kormidelníci vezmou. To taktně zamlčuje Duha, která se pasuje na státotvornou a neříká to ani vláda. Tož pochlapte se a sdělte národu, kde to při bilionovém dluhu státu chcete vzít. Víte kolik by stálo jen zalesnění toho co se zničilo v krušnohoří?

idiotronic
11. 1. 2017 7:18

Příčinou ukončení těžby by mělo být dotěžení otevřených ložisek a neotevření dalších. Čtyřicet let se exportovalo hnědé uhlí do Německa (například elektrárna Schwandorf) a Angela zařídila přechod na srovnatelné uhlí z druhé strany Krušných hor, takže žádná změna, jen na české straně je najednou potřeba hledat odbyt, nebo počítat s poklesem tržeb. Opuštěné doly nejsou ztracenou půdou navěky. To jen ti, kdož chtějí rychle zbohatnout nevidí dál, než na několik let dopředu.Těžba hnědého uhlí držela životní úroveń území ČSSR většinu XX.století. A ještě to nestačilo. Teprve otevřením Dukovan se frekvence sítě vrátila z 49,5 Hz na nominálních 50 Hz. (ten,… Číst vice »