Hnutí Duha: Zákon o odpadech v Poslanecké sněmovně

Podporuje třídění, ale neřeší recyklaci. Poslanci by jej měli opravit

Tiskový komentář Hnutí DUHA
pátek 31. ledna 2020

Poslanci a poslankyně dnes zahájili projednávání dlouhou očekávaného nového zákona o odpadech, když jej propustili prvním čtením do výborů. Nová legislativa správně zvyšuje motivaci k třídění odpadů, konkrétní podpora jejich návazné recyklace v návrhu chybí. Vláda místo toho navrhuje skládkovat snadno kompostovatelné odpady o deset let déle, než povoluje český zákon už nyní. V celé Evropské unii je přitom skládkování odpadů bez předchozí úpravy zakázáno již 20 let. Česku za ignorování evropských směrnic hrozí každý rok sankce ve výši přes 60 mil. Kč.

Kladem vládního návrhu je zvýšení nízkých skládkovacích poplatků a jejich doplnění o motivační slevu pro obce, které budou zvyšovat třídění. Třídící sleva, kterou navrhovalo a prosazuje také Hnutí DUHA, zajistí, že se zvýšení skládkových poplatků nedotkne obcí, které zajistí vysokou míru třídění odpadů. I díky Hnutí DUHA se do návrhu zákona o odpadech navíc dostala povinnost třídit bioodpady i pro firmy. Ekologická organizace však upozorňuje, že Poslanecká sněmovna musí požadovat, aby legislativa mezi vytříděné odpady zahrnula i odpady končící v domácích kompostérech. Především menší obce by na třídící slevu nedosáhly a domácí kompostéry by byly nuceny nahrazovat zbytečným a v podmínkách malých obcí neekologickým tříděným sběrem bioodpadů.

Výrazným nedostatkem navržené legislativy je prodloužení skládkování recyklovatelných a kompostovatelných odpadů až do roku 2030 [1]. Již nyní končí na skládkách každoročně až 2,5 milionů tun odpadů, z čehož je až milion tun snadno kompostovatelných [2]. Vládní návrh umožňuje vysypat na skládky navíc až 10 milionů tun odpadů, ze kterých do ovzduší  nekontrolovaně unikne asi 10 milionů tun CO2 ekvivalentu, tedy víc než veškerá letecká doprava z celé ČR za dané období [3].

Také evropské předpisy požadují, aby nejpozději od roku 2024 byl biologický odpad tříděný a nebyl směšován s ostatními druhy odpadů [4]. Naplnění tohoto ustanovení – tedy zavedení zákazu skládkování těchto odpadů už k roku 2024 a motivace k domácímu kompostování a třídění – by výrazně snížilo skládkování kompostovatelných odpadů.

Návrh zákona zatím bohužel neobsahuje poplatek za spalování směsných komunálních odpadů, jehož zavedení nám doporučuje jak Evropská komise [5], tak OECD [6].

Vláda také také nenavrhuje v zákoně o odpadech ani v jiných návrzích zákonů žádná opatření na podporu skutečné recyklace. Například zlepšení odbytu výrobků z recyklátů nebo zdražení použití primárních surovin, aby se materiál ve finále opravdu recykloval a nejen třídil.

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA: “Zákon správně zdražuje skládkování a motivuje obce k výraznému zlepšení separace odpadů třídící slevou, kterou jsme léta navrhovali. Tam, kde se bude poctivě třídit, mohou mít domácnosti nižší poplatky za nakládání s odpady. Poslanci by však měli odmítnout návrh prodloužit o dalších deset let skládkování kompostovatelných odpadů. Tato praxe je totiž v EU již dvacet let nelegální. Naopak je potřeba, aby podpořili domácí kompostování a třídění bioodpadů. Pokud zákon neopraví, na skládkách se budou rozkládat odpady dál a vypustí do ovzduší během příštích deseti let stejné množství skleníkových plynů, jako veškerá letecká doprava u nás.”

Poznámky:
[1] Směrnice Rady 1999/31/ES o skládkách požaduje v článku 6a), aby “odpady byly ukládány na skládku pouze po předchozí úpravě.” a v článku 5, aby do roku 2020 bylo v ČR “množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů (dále jen BRKO) ukládaných na skládku sníženo na 35 % (hmotnostních) z celkového množství BRKO vyprodukovaných v roce 1995”. V roce 2017 jsme však skládkovali více než 62 %, viz [2] [2] www.mzp.cz/cz/indikatory_odpady_2017 Indikátor I.22 ukazuje, že se ČR v roce 2017 uložilo na skládky 62,11 % množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) oproti množství skládkovaných BRKO z roku 1995 (MŽP toto množství určilo na 1,53 milionů tun). V roce 2017 bylo tedy skládkováno 950 000 tun BRKO, které nebyly vytříděny a zůstaly bez předchozí úpravy zamíchány ve směsném komunálním odpadu.
[3] https://bit.ly/2DPzfc7
[4] článek 22, odstavec 1, rámcové směrnice o odpadech
[5] Communication from the Commission: Towards a thematic strategy on the prevention and recycling of waste. COM(2003) 301 final, European Commission, Brussels 2003
[6] OECD: Hodnocení stavu a politik životního prostředí, Česká republika, 2018

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
3 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
racek
racek
2. 2. 2020 19:18

Nechápu. Ať jsou bioodpady na velkých skládkách nebo malých, krátce nebo dlouze, stejně se to CO2 uvolní, ne? A když se uvolní, tak mají rostliny co jíst, ne?

Gatta
Gatta
2. 2. 2020 21:46

Ale rozloží se to organizovaně a podle zákona o dpadech.

Ono to ekologické myšlení nabírá docela nebezpečnou rychlost.
https://tn.nova.cz/clanek/kradez-kola-je-zlocin-proti-ekologii-zlodej-dostal-tri-roky-natvrdo.html

Gatta
Gatta
2. 2. 2020 21:59

PS
A to ještě pani Schillerové nedošlo, že domácí kompostéry jsou vlastně jen sprostý daňový únik.
Navíc jsou provozovány neproškolenými laiky bez povolení a bez pravidelných kontrol – tedy u nich není zaručena jejich správná funkce.