Hovory s J. Lorencovou: Boj o vodu a petice Voda je život (2. díl)

O osud vody a všeho, co je s ním spojené, se začíná zajímat čím dál více lidí. Je také čím dál tím více těch, kteří pochopili, co se zde vlastně celá léta kolem ní odehrává. Díky Nadaci Pravda o vodě vznikla petice, pod kterou je dnes podepsáno už 31 tisíc občanů, kterým není situace lhostejná. Petice byla 22. června letošního roku doručena do Senátu ČR.

Důvodem, pro její vznik i proto, proč ji má dnes v rukou právě Senát, je jednak snaha otevřít debatu za dohledu co nejširší veřejností a především přijetí zásadních principů, které vrátí do správy a prodeje vody zájmy občanů, kteří jako jediní vše kolem vody vždy zaplatí. Ty tisíce podpisů pod peticí VODA JE ŽIVOT dokumentují, že se lidé probudili a zajímají se o vodu, ale i o podivné prodeje a pronájmy monopolu dodávky vody do rukou zahraničních koncernů. V té souvislosti nás docela jistě začne brzy zajímat i osud minerálních vod nejen z našich lázeňských zřídel.

Otázky klade Jana Lorencová, odpovídá Radek Novotný

Co má, podle Vás být výstupem té diskuse?

V první řadě to, aby se konečně o vodu a její správu začali zajímat politici a začali systém napravovat. Aby připravili Ústavní zákon, který nás chrání, přijali principy nápravy a zabránili, aby se ještě někdy mohlo opakovat to, že stát (to jsou občané) přijde o nezávislý vliv nad tak strategickou surovinou jako je voda.

Já mám v této chvíli pořád ještě dojem, že to velkou část politiků vlastně nezajímá a stále existuje i část politiků, kteří hájí především zájmy své a koncernů. Jinak by se nemohlo přece stát, aby negativní stav, který se dál a dál prohlubuje a taková léta trval a politici tomu nečinně přihlíží. Copak by dopustili podivný systém prodeje vody přes „překupníky“, kteří evidentně na úkor nás všech bohatnou bez ohledu na stav infrastruktury a drahou vodu? Pokud by jednali, tak máme kvalitní ústavní zákon dávno schválený a nápravu systému na stole!

Za 20 let řádná politická strana nepodala na obranu vody a vodáren jedinou žalobu a to ani poté, co jsem jim předložil Ústavní nálezy a rozsudky Nejvyššího soudu na které jsem se při obraně vody místo státu obrátil sám.  Přitom jsem od roku 2002 po každých volbách ministerstva i politické strany a poslance informoval o tom, co se kolem vodáren a vody děje. (Pozn. aut.: naposledy v roce 2020

Ano? Jenomže podle mých informací je v PS projednáván návrh zákona, který by měl všechno vyřešit. Řeší návrh zákona problémy a přináší potřebnou nápravu? Pokud vím, vypracovalo ho ministerstvo zemědělství už někdy v dubnu, ostatně, jeho analýzu jste vypracoval a opět předal osobně všem poslancům a senátorům. Jak s ním předkladatelé návrhu naložili?

Paní Lorencová, ten „zákon“ je past a dle mého názoru je naprosto nepřijatelný. Proto politiky informuji a doufám, že si konečně uvědomí, co mají v rukách a že zapracují do zákona výhrady. Podle toho, co vím, prošel zákon prvním čtením v té „neutěšené“ podobě“, ale rozhodující bude druhé čtení, kde, jak doufám vystoupí poslanci s pozměňovacími návrhy, než ho pošlou do třetího čtení.

Dává vám obrana vody smysl? Pak se přidejte k lidem, kteří sebe a vodu brání.

Chci podepsat petici

Ale vraťme se k osudu petice. Jak na ni reagoval Senát? Jakým přínosem pro vás v této chvíli je názor a angažovanost senátorů? V polovině letošního roku potvrdil senát převzetí petice Voda je život. To nejdůležitější je pro nás, aby politici vzali konečně na vědomí, že voda, není zboží, že voda je životní potřeba a ne prostředek, jak zbohatnout. Kam se jednání od té doby posunulo?

Uplynulo šest měsíců a poměrně hodně se toho událo. Došlo k tomu, co jsem předpokládal, a to je především k snaze lobbistů zneužít např. „covid“ a zmanipulovat proces projednání petice tak, aby se projednávala za zavřenými dveřmi, tzn. bez přítomnosti veřejnosti. Tomu jsem musel čelit a nebylo to právě jednoduché.

Přítomnost veřejnosti je první věc, na které při projednávání bodů petice trvám. Petice je legitimní požadavek 31.000 občanů na nápravu. Ve svobodné zemi rozhodně nemůže lobbistům a nominantům finančních skupin projít snaha vmanipulovat senátory do toho, že tak důležité jednání, jako je systém správy vody ve státě, nebude pod dohledem veřejnosti a médií.

Ještě nebezpečnější byla snaha předem ovlivnit „rozložením sil“, tzn. počet zástupců jednajících stran na senátních výborech, kde se petice bude projednat. Kdyby koncerny a vedení vodáren, která s nimi léta kooperují, měli na jednáních o obsahu petice jasnou převahu v počtu osob, pak by byl předem dán výsledek nepřijetí principů uvedených v petici.

Naštěstí jsem narazil na senátory ve vedení výborů ochotné brát na vědomí moje argumenty. Upozornil jsem je na snahy zneužít to, že se dostatečně neorientují v tom, kdo je kdo a pro koho část lidí navržená na účast při jednání o petici VODA JE ŽIVOT léta pracují. Když si vše ověřili, tak mi dali za pravdu. Jednání, kde bych byl jako kůl v plotě, kolem kterého běhá smečka psů, zrušili. Zajistili jednání, kde je počtem vyvážené zastoupení vodáren městských a koncernových. Tím důstojné složení diskutujících. Nebudu tedy jako  „kůl v plotě“, čelil drtivé převaze zastupující hájících zájmy cizinců a ne zájmů nás lidí.

Jak jste si s tím poradil a proběhne tedy nějaké jednání na to téma?

Většina senátorů a účastníků jednání nezná, ani  nemůže znát propojenost lidí, zájmů a jednání, např. mezi Veolií a dalšími osobami a firmami. Senátoři, ani poslanci nejsou odborníky na vodárenství. Nemohou tedy vědět, co a kdo v ČR kolem vodáren léta páchá a kdo to řídí. Nemohou znát propojenost lidí, zájmů a jednání. My je známe a senátorům jsme vztahy a provázanost osob s koncerny ukázali, a protože jsme si transparentnost hlídali, tak to dopadlo dobře.

Pokud by to takto nedopadlo, pak bych odmítl se těchto jednání účastnit, jen bych zdokumentoval a zveřejnil, že jde o frašku. Veřejně bych vysvětlil, proč se nebudu účastnit jednání, kde je předem rozhodnuto, že se nic nenapraví. Snaha o nápravu přes otevření diskuse vedoucí k nápravě by cestou „koncerny“ řízeného jednání byla ztrátou času, energie a peněz. V tom případě bychom se s lidmi vydali k nápravě o to důraznější cestou přes soudy a policii.

Proto při projednávání petice máme podmínku, že bude vždy projednávána za účasti veřejnosti. Dvacetileté zkušenosti s jednáním lobbistických skupin, které ovlivňovaly, ne-li přímo řídily proces instalace koncernů k českým studnám, se nám všem velmi hodí. Díky nim a díky ochotě senátorů naslouchat, je výsledek tento:

Na jednání výborů bude minimálně vyrovnané složení počty zástupců hájící zájmy občanů a druhé strany – koncernů a zástupci ministerstva zemědělství.  Vysvětlíme, že jen přijmout ústavní zákon (navíc špatný) k nápravě nevede, protože jak potvrzují soudy – koncerny a politici pro ně pracující naše zákony často nedodržují. Při tomto zjištění, o to více vyplouvá na povrch potřeba přijmout všechny navzájem provázané principy. Jen tak stát získá zpět plnou kontrolu nejen nad vodou a vodárenskou infrastrukturou, ale také nad peněžními toky a zisky z vody a bude o všem svobodně rozhodovat.

K nápravě je třeba do správy vody v ČR zapracovat daleko více principů, než jen napsat něco do zákona a pak to nebýt schopen prosadit.

V jakém složení tedy jednání v lednu příštího roku proběhne?

Několik lidí mne upozornilo, že koncerny na jednáních o občanské petici se zákonodárci vlastně nemají vůbec co dělat. Vlastně mají pravdu, petice je jednání o požadavcích občanů a zákonodárců. Není to petice vlastníků koncernů se zákonodárci o tom, kolik peněz chtějí odsát majitelé koncernů každoročně z české vody.  Nám otevřená diskuse o vodě nevadí, takže nechť se jednání  klidně účastní, ale ne v pozici, kdy ovlivní to, že nikdo nebude požadavky občanů poslouchat a řešit.

Důležitých principů, které jsou nejen podle mne potřebné zavést do správy vody v ČR, je deset. Je třeba je zapracovat do systému a do zákonů zapracovat všechny  a najednou, pak systém správy vody bude fungovat jako služba nám a ne zdroj dolování zisků soukromých firem. Tyto principy koncernům po chuti nejsou a nebudou.

Poměr sil, při jednání o petici bude „vyvážený. Budou zastoupena ministerstva, pozváni budou také zástupci protikorupčních organizací, Institut Aleny Vitáskové, prosazující vymahatelnost práva v ČR.  Paní Vitásková jako bývalá šéfka Energetického regulačního úřadu má s praktikami koncernů, resp. lobbistické mafie řadu osobních zkušeností. Senátoři by je měli znát.

Prostě chceme, aby senátoři měli všechny informace, proto je potřeba, aby se jednání účastnilo i státní zastupitelství a zástupci obcí, kteří své vodárny ubránili. Jen tak bude diskuse k věci, bude vyvážená a senátoři se dozví všechny podstatné informace o tom, co se kolem vody a vodáren páchá a co je třeba napravit.

Dostane-li koncern prostor 5 min., pak stejný prostor dostane zástupce městské vodárny, která se „nájezdům“ překupníků ubránila a které jsou díky tomu stále v rukou měst, vodu si prodávají, čerpají dotace a peníze reinvestují.

Požadujeme daleko více principů, než jen napsat něco do zákona a pak to nebýt schopen prosadit.

Chcete říct něco na závěr k tomu, co proběhlo během posledního půl roku? ​

Podařilo se zabránit snahám znehodnotit práci kolem petice. Není tím nic vyhráno, ale to, že se to podařilo, považuji za velký úspěch nás všech 31.000 lidí, kteří cestou petice požadujeme vrátit do správy vody zájmy lidí a vodu spravovat jako službu a ne zdroj dolování zisků.

Je potřeba vše řádně otevřít a přijmout principy, které vedou k nápravě. Veřejné jednání v senátu je k tomu cesta, kterou když podpoříme rozsudky a informováním veřejnosti, pak k nápravě dojdeme. O dalších krocích budeme veřejnost pravidelně informovat, aby vše kolem vody bylo čím dál více pod dohledem občanů.

Předpokládám, že souhlasíte s tím, abychom se v příštích Hovorech věnovali návrhu ústavního „zákona“ a boji o skutečném prosazení práva lidí na vodu v ústavě…

To rozhodně. Celou tuto podivnou „politickou“ satiru kolem údajné ústavní ochrany lidí a vody mapujeme. Dokumentujeme ji stejně důsledně jako dříve procesy vedoucí k vytunelování městských vodáren, které realizovali politici s nájezdníky ve spolupráci právě s Ministerstvem zemědělství.

Máme více než důvodné podezření, že se opakuje stejný scénář. Takže bude o čem mluvit a co rozebírat. Řada politiků by se měla zorientovat a své jednání přehodnotit. Chystáme zveřejnění materiálů, které se nám podařilo dát dohromady a budeme veřejně požadovat jejich vysvětlení, proč něco, co není v zájmu lidí, navrhují.  Jsem přesvědčen, že materiály, které mám, dokládají, že ve sněmovně je pár lidí, kteří u správy veřejného majetku nemají co dělat a to říkám se vší vážností.

Toto dílčí vítězství s jednáním o petici v senátu je malý dárek pro všechny lidi k Vánocům. Do Nového roku přejeme každému jen to nejlepší a samé dobré zprávy. A v roce 2021 Dárek v podobě přijetí zákona a principů, která skutečně chrání zájmy nás všech.

Převzato z blogu Radka Novotného

 

4.4 10 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
2 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
PPK
PPK
19. 12. 2020 15:10

Zavedením kapitalismu bylo dosaženo, že zdraví včetně lékařů, vzdělání včetně vědců a učitelů, propaganda novinářů a celý právní řád, včetně advokátů, úředníků a soudců státu jsou jen zboží. Tak proč nevytvořit i majitele vody a vzduchu, ustanovit to jako jejich vlastnictví, když vše má přece řídit pouze TRH tak, aby tu teprve potom mohla nastat ta správná demokracie? Všechno vždy začíná právním řádem, jenž má být výsledkem spravedlivého uspořádání státu. Za spravedlnost se však musí bojovat odporem proti špatným lidem, co tvoří špatné zákony. A ne je o ni prosit peticemi. 

Vaska
Vaska
20. 12. 2020 21:59

mrkněte se co na nás chystaj – https://www.youtube.com/watch?v=G9mD67gptZc