Interview s Bašárem Asadem

Otázka: Nedávno jste umožnil humanitární pomoc do některých obklíčených území. Proč až nyní?

Assad: Nikdy jsme nevyhlásili embargo na jakýkoliv syrský region. Je rozdíl mezi embargem a obklíčením území, které je v rukou militantů. Problém je ten, že zabrali potraviny a životní prostředky a následně je lidem prodávali za horentní ceny. Co se týče naší vlády, nikdy jsme nebránili pomoci do těchto oblastí. Posílali jsme tam i peníze na platy a penze a posílali jsme tam očkovací látky.

Takže se peníze stále dostávají do Rakky a Islámského státu?

Přesně tak. Pokud něco pošleme do Rakky, která je v rukou ISILu, proč bychom tomu bránili v jiných oblastech? Takže jak jsem řekl nedávno: Nikdy jsme nezastavili pomoc nebo dodávky potravin.

Bude to pokračovat?

Ano.

Rusko a USA ohlásily příměří, bude syrská vláda toto zastavení vojenských operací respektovat?

Určitě a my jsme to již ohlásili, ale nejde jen o ohlášení, to možná druhá strana učiní taky. Příměří – a to asi není to správné slovo, protože příměří se uzavírá mezi dvěma armádami – tedy jde o zastavení násilností nebo spíše zastavení ozbrojených operací. Jde tedy o zastavení palby, ale i o další důležité faktory, aby se zabránilo teroristům využít příměří ke zlepšení jejich postavení. Znamená to i zabránění tomu, aby jiné země, hlavně Turecko, tam dopravovaly další teroristy, další výzbroj a jinou logistickou podporu a to není v rezoluci OSN a Rady bezpečnosti zmíněno. Jestli toto příměří nezahrne, pak to stabilitu nezlepší, chaos bude pokračovat a nakonec to povede k rozdělení země.

Takže lze očekávat, že nějaké boje budou pokračovat i při takovém příměří, přinejmenším proti některým ozbrojeným skupinám?

Ano, třeba proti ISIL, hnutí al-Núsra, a jiným teroristickým organizacím, které navazují na al-Kájdu. Sýrie a Rusko výslovně jmenovaly čtyři takové: Ahrar al-Šam a Džaís, al-Islám, al-Núsra a ISIL.

Otázka: Vaše síly obklíčily Aleppo. To bylo jedno z hlavních center opozice. Kdy očekáváte převzetí úplné kontroly nad tímto městem

Dnes už jsme ve středu města, takže velká část města už je pod naší kontrolou a většina obyvatel ostatních částí, kde se drží teroristi, se stahuje do námi ovládané části. Prakticky jde o uzavření silnic mezi Tureckem a teroristy. Naším cílem je uzavřít tyto zásobovací cesty. Nedosáhneme sice úplné přerušení, ale další propojení z Turecka bude obtížnější. Z toho důvodu započalo Turecko ostřelovat oblasti ovládané Kurdy.

A co bude po Aleppu? Chystá se syrská armáda zamířit na Rakku, nazývanou hlavním městem ISILu?

V principu bychom mohli zamířit kamkoliv, ale v současnosti bojujeme na deseti úsecích v Sýrii. Směrem na Rakku jsme pokročili, ale stále ještě jsme daleko. Takže ano, míříme na Rakku, ale výsledek záleží na průběhu dalších bojů, takže nějaký časový plán zatím není.

Rusko započalo intenzivní bombardování oblastí opozice. To byl bod zvratu v konfliktu. Zdá se, že nyní máte převahu. Myslíte, že byste jí dosáhli bez zahraniční pomoci?

Ruská a íránská podpora byla pro náš postup rozhodující. Dosáhli-li bychom totéž bez ní, je hypotetická otázka typu coby kdyby. Určitě potřebujme tuto pomoc z jednoduchého důvodu, protože více než 80 zemí podporuje různým způsobem teroristy, penězi, logistikou, výzbrojí a rekrutováním bojovníků. Některé země je podporují politicky, Bojujeme, ale teroristé mají neomezenou podporu. Proto potřebujete zahraniční pomoc.

Co se týče ruského bombardování, máte starost o civilní ztráty? Nedávno byla bombardována nemocnice.

Některá oficiální místa v USA konstatovala, že nevědí, kdo to udělal. Protichůdná vyhlášení jsou ze strany USA obvyklá, ovšem nikdo nepředložil žádný důkaz, kdo to udělal a co se stalo. Samozřejmě civilní ztráty jsou problémem každé války. Samozřejmě to neseme těžce, ale každá válka je zlá a nevinní v ní platí krutou daň.

A jak vysvětlíte svým lidem, že cizí armáda způsobuje takové ztráty?

Ne, my nemáme důkaz, že Rusové napadali civilní cíle. Vybírají své cíle precizně. Myslím, že Američané v severovýchodní Sýrii zabili mnoho civilistů, nikoliv Rusové. Ti nezasahují ve městech, ale ve venkovských oblastech.

Jak byste reagovali, pokud by Turecko a Saúdská Arábie pokračovaly ve svých plánech poslat do Sýrie své jednotky, které by údajně bojovaly proti ISILu?

Ano, jak říkáte „údajně“. Kdyby se tak stalo, postavíme se vůči nim jako teroristům. Budeme bránit svou zem. Od nich by to byla agrese. Nemají žádné právo intervenovat v Sýrii. Bylo by to porušení mezinárodního práva.

Turecko již započalo ostřelování Sýrie ze svého území.

Ano, před tímto bombardováním k nám Turecko posílalo teroristy. Je to stejný záměr, stejný účinek. Turecko se u nás angažuje od počátku.

Saúdská Arábie se snažila sjednotit opozici na konferenci v Rijádu. Na tom setkání byli i lidé, spojení s Al-Kajdou. Považujete tyto skupiny za legitimní stranu, se kterou můžete v rámci opozice jednat?

Myslíte rebely, kteří se účastní pozemních bojů?

Ano.

Ne. Právně a ústavně, kdokoliv pozvedne zbraně proti lidem a vládě, je považován za teroristu v kterékoliv zemi. Nelze o nich tvrdit, že mají legitimitu. Mají možnost odložit zbraně a zapojit se do politické činnosti. To je jediný způsob, jak lze přebudovat v kterékoliv zemi ať již ústavu nebo vládu, ale musí to být politický proces

Takže všechny, kteří bojují, považujete za teroristy?

Ano, pokud by neoznámili, že jsou připraveni vstoupit do politického procesu. S tím nemáme problém.

Takže tito lidé, kteří bojují za své ideály, mohou odložit zbraně a vrátit se?

Ano, budeme je amnestovat, a to se již stalo v uplynulých dvou letech a opakuje se to. Mnoho z nich se již zapojilo do naší armády a bojují proti ISIL za podpory naší armády a ruského letectva.

Takže podle tohoto vašeho prohlášení ti teroristi, kteří pozvedli zbraně proti vaší vládě, jsou ti, se kterými jednáte v Ženevě?

Nehovořím o nedávných jednáních v Ženevě, protože selhaly. Bylo to zamýšleno jako směr lidí, kteří jednali v Saúdské Arábii, dále teroristů a extremistů a dalších tak zvaných nezávislé opozice, která žije mimo Sýrii. S vlasteneckými silami můžeme jednat, ale nikoliv s teroristy, proto jednání ztroskotala.

Říká se, že ve Španělsku je asi 3 500 džihadistů a další 4 000 přišly z Evropy. Španělská vláda tvrdí, že asi 300 z nich má dokonce španělský pas. Co se s nimi stane, pokud je syrská armáda zajme?

Španěly?

Otázka: Obecně, zahraniční džihadisty.

Především, jednáme s nimi jako s teroristy, V tom případě není důvod rozlišovat jejich národnost. I vypovězení do jejich země musí být v dohodě s tamní vládou.

Co přitahuje tolik cizinců do vašeho konfliktu?

Je to jejich podpora, jsou sem posíláni. Je to aktivní podpora. Saúdská Arábie je jejich vlastním finančníkem. Naloží je do letadel, dovezou do Turecka a odtamtud přejdou do Sýrie. Dalším faktorem je chaos, chaos je živnou půdou pro teroristy. Třetím faktorem je ideologie. Je to tlak al-Kájdy, islamistické kultury, oni si myslí, že dokáží vytvořit vlastní stát. A pak by chtěli expandovat, oni přišli bojovat a umírat za svého boha a islám. To je jejich džihád.

Co se stane, pokud syrská vláda obnoví kontrolu nad svým územím? Započne tak politický proces? Půjdete znovu do voleb?

Především je přirozenou věcí vytvořit vládu národní jednoty, kam by se mohla, kdyby chtěla, zapojit jakákoliv politická strana. Taková vláda by připravila novou ústavu a budoucnost Sýrie. Je to vnitřní problém. Chcete-li změnit politický systém, závisí to na ústavě. To musí odsouhlasit syrský lid. Pak mohou být nové volby. Parlamentní volby. Někdo zmiňuje volbu prezidenta. Bude-li li to podporovat lid, budou. S mými osobními pocity to nemá nic společného.

A co si myslíte o své budoucnosti?

Nejdůležitější věcí je moje země, protože jsme její součástí. Takže za deset let, pokud zachráním Sýrii … to neznamená, že já tady za deset let budu. Míním jen moji vizi Sýrie – vizi bezpečné, uzdravené země a teď je mým úkolem toho docílit, to je moje současná povinnost. Takže já sebe vidím jako syrského občana

Chcete být u moci za deset let?

To není můj cíl. Nezáleží na tom. Bude-li mne syrský lid chtít, budu, nebude-li, nic s tím neudělám. Pokud nebudu moci zemi pomáhat, odejdu.

Budu citovat ze zprávy Rady OSN pro lidská práva ze 3. února, kde se říká: „Zadržení vládou byli ubiti k smrti nebo zemřeli v následku zranění a mučení“. Co na to říkáte?

Je to založeno na tom, co Katar zfalšoval před rokem či více, ve zprávě a neověřených obrazech mučených lidí z neověřených zdrojů, poslané do OSN. Byla to součást propagandy proti Sýrii. To je problém se západní propagandou – používají neověřené informace, aby obvinili Sýrii a zdůvodnili akce proti ní.

Mnozí utečenci prchají před Islámským státem, ale někteří z nich uvádějí, že prchají před vaší vládou.

Mohu vám uvést protiřečící si skutečnosti, pokud jste tady v Sýrii, že většina lidí z oblastí kontrolovaných teroristy emigrovaly do oblastí, spravovaných naší vládou. Kdyby prchali před vládou, neprchali by někam jinam? Samozřejmě tam, kde se bojuje, střílí a v určité oblasti bojuje mezi teroristy a vládou, je přirozené, že většina obyvatelstva prchá jinam, ale to neznamená, že prchají před vládou. Do oblastí, kontrolovaných vládou, prchly i rodiny teroristů.

Podle mezinárodních odhadů uteklo ze Sýrie 5 milionů utečenců. Jeden milion pokračoval do Evropy. Jaké mají záruky, že se mohou vrátit bez obavy z potrestání?

Samozřejmě se mohou vrátit, mají právo se vrátit, pokud nejde o teroristy nebo vrahy. Oni neutekli před naší vládou a dokonce jsou mezi nimi podporovatelé vlády, kteří se vlády nemuseli obávat. Podmínky života se tak zhoršily, že volili útěk. Mohou bez obav přijít zpět. My chceme, aby se vrátili.

Co může syrská vláda udělat, aby se zastavil ten tok běženců, z nichž někteří umírají nebo se utopí ve Středozemním moři?

Říkám, že nejde jen o Sýrii, ale i o zbytek světa. Evropa by měla zrušit embargo vůči Sýrii, není to embargo vůči naší vládě, ale vůči našemu lidu. Za druhé by Turecko mělo přestat posílat teroristy do Sýrie. Za třetí, naše vláda musí bojovat s teroristy a musíme umožnit Syřanům, aby mohli zůstat ve své zemi. Jen to je udrží nebo vrátí zpět do Sýrie. Jsem si jist, že většina se bude chtít vrátit do Sýrie, ale musí zde být minimální záruky pro klidný život.

Když jste se dostal k moci, sliboval jste demokratické reformy, tehdy se mluvilo o jaru v Damašku. Říká se, že ty reformy měli přijít rychle a zachránily by se životy tisíců. Jiní říkají, že by se ty životy zachránily, kdybyste odešel. Co vy na to?

Otázkou je, jaký je vztah mezi tím, co jste řekl, a tím, že Katar posílal peníze a výzbroj a poskytoval přímou podporu teroristům? Jaký je vztah mezi Tureckem a jeho rolí v podpoře teroristů? Jak to bylo s příchodem ISILu a al-Núsry do Sýrie? Chcete-li vyměnit prezidenta nebo předsedu vlády v jakékoliv zemi, musí to být přes politický proces. Nemůžete použít zbraně. Demokracie nevznikne zbrojením. A zkušenost USA v Iráku platí. Totéž v Jemenu. Prezident Saleh utekl pod tlakem. Ale co se stalo? Je v Jemenu lépe? Demokracii musíme dosáhnout dialogem a výchovou společnosti k demokracii. Skutečnou demokracii musí zajistit společnost. Máme zde různé národnosti, různá náboženství, různé sekty. Musí se vzájemně akceptovat, pak se mohou akceptovat politicky a tím se dosáhne skutečná demokracie. Nejde o prezidenta, to je jen snaha o personalizaci problému. Odstraňte prezidenta a všechno bude v pořádku. To není pravda.

Co byste z vašeho pohledu řekl o počátku protestů. Vy jste ty protesty označoval jako terorismus a infiltraci ze zahraničí. Jak se dnes na to díváte?

Od počátku tady byla směs demonstrantů. A především Katar platil, aby se objevily na al-Džazíře a vzniklo přesvědčení, že lid je proti prezidentovi. V celé Sýrii se demonstrací zúčastnilo kolem 140 tisíc lidí a to není počet, který by nás zneklidnil. Ale demonstrace infiltrovali teroristé, kteří stříleli na policii, takže se pokusili o revoluci. Když to selhalo, posílali další prostředky na podporu demonstrací. Byli tu demonstranti, kteří demonstrovali s čestnými úmysly? Ano, a já skutečně nemohu říci, že všichni demonstranti byli teroristi.

Zdroj: al Masdar News

Překlad: onlooker

Přejít do diskuze k článku 31 komentářů