Interview s Bašárem Asadem

Otázka: Nedávno jste umožnil humanitární pomoc do některých obklíčených území. Proč až nyní?

Assad: Nikdy jsme nevyhlásili embargo na jakýkoliv syrský region. Je rozdíl mezi embargem a obklíčením území, které je v rukou militantů. Problém je ten, že zabrali potraviny a životní prostředky a následně je lidem prodávali za horentní ceny. Co se týče naší vlády, nikdy jsme nebránili pomoci do těchto oblastí. Posílali jsme tam i peníze na platy a penze a posílali jsme tam očkovací látky.

Takže se peníze stále dostávají do Rakky a Islámského státu?

Přesně tak. Pokud něco pošleme do Rakky, která je v rukou ISILu, proč bychom tomu bránili v jiných oblastech? Takže jak jsem řekl nedávno: Nikdy jsme nezastavili pomoc nebo dodávky potravin.

Bude to pokračovat?

Ano.

Rusko a USA ohlásily příměří, bude syrská vláda toto zastavení vojenských operací respektovat?

Určitě a my jsme to již ohlásili, ale nejde jen o ohlášení, to možná druhá strana učiní taky. Příměří – a to asi není to správné slovo, protože příměří se uzavírá mezi dvěma armádami – tedy jde o zastavení násilností nebo spíše zastavení ozbrojených operací. Jde tedy o zastavení palby, ale i o další důležité faktory, aby se zabránilo teroristům využít příměří ke zlepšení jejich postavení. Znamená to i zabránění tomu, aby jiné země, hlavně Turecko, tam dopravovaly další teroristy, další výzbroj a jinou logistickou podporu a to není v rezoluci OSN a Rady bezpečnosti zmíněno. Jestli toto příměří nezahrne, pak to stabilitu nezlepší, chaos bude pokračovat a nakonec to povede k rozdělení země.

Takže lze očekávat, že nějaké boje budou pokračovat i při takovém příměří, přinejmenším proti některým ozbrojeným skupinám?

Ano, třeba proti ISIL, hnutí al-Núsra, a jiným teroristickým organizacím, které navazují na al-Kájdu. Sýrie a Rusko výslovně jmenovaly čtyři takové: Ahrar al-Šam a Džaís, al-Islám, al-Núsra a ISIL.

Otázka: Vaše síly obklíčily Aleppo. To bylo jedno z hlavních center opozice. Kdy očekáváte převzetí úplné kontroly nad tímto městem

Dnes už jsme ve středu města, takže velká část města už je pod naší kontrolou a většina obyvatel ostatních částí, kde se drží teroristi, se stahuje do námi ovládané části. Prakticky jde o uzavření silnic mezi Tureckem a teroristy. Naším cílem je uzavřít tyto zásobovací cesty. Nedosáhneme sice úplné přerušení, ale další propojení z Turecka bude obtížnější. Z toho důvodu započalo Turecko ostřelovat oblasti ovládané Kurdy.

A co bude po Aleppu? Chystá se syrská armáda zamířit na Rakku, nazývanou hlavním městem ISILu?

V principu bychom mohli zamířit kamkoliv, ale v současnosti bojujeme na deseti úsecích v Sýrii. Směrem na Rakku jsme pokročili, ale stále ještě jsme daleko. Takže ano, míříme na Rakku, ale výsledek záleží na průběhu dalších bojů, takže nějaký časový plán zatím není.

Rusko započalo intenzivní bombardování oblastí opozice. To byl bod zvratu v konfliktu. Zdá se, že nyní máte převahu. Myslíte, že byste jí dosáhli bez zahraniční pomoci?

Ruská a íránská podpora byla pro náš postup rozhodující. Dosáhli-li bychom totéž bez ní, je hypotetická otázka typu coby kdyby. Určitě potřebujme tuto pomoc z jednoduchého důvodu, protože více než 80 zemí podporuje různým způsobem teroristy, penězi, logistikou, výzbrojí a rekrutováním bojovníků. Některé země je podporují politicky, Bojujeme, ale teroristé mají neomezenou podporu. Proto potřebujete zahraniční pomoc.

Co se týče ruského bombardování, máte starost o civilní ztráty? Nedávno byla bombardována nemocnice.

Některá oficiální místa v USA konstatovala, že nevědí, kdo to udělal. Protichůdná vyhlášení jsou ze strany USA obvyklá, ovšem nikdo nepředložil žádný důkaz, kdo to udělal a co se stalo. Samozřejmě civilní ztráty jsou problémem každé války. Samozřejmě to neseme těžce, ale každá válka je zlá a nevinní v ní platí krutou daň.

A jak vysvětlíte svým lidem, že cizí armáda způsobuje takové ztráty?

Ne, my nemáme důkaz, že Rusové napadali civilní cíle. Vybírají své cíle precizně. Myslím, že Američané v severovýchodní Sýrii zabili mnoho civilistů, nikoliv Rusové. Ti nezasahují ve městech, ale ve venkovských oblastech.

Jak byste reagovali, pokud by Turecko a Saúdská Arábie pokračovaly ve svých plánech poslat do Sýrie své jednotky, které by údajně bojovaly proti ISILu?

Ano, jak říkáte „údajně“. Kdyby se tak stalo, postavíme se vůči nim jako teroristům. Budeme bránit svou zem. Od nich by to byla agrese. Nemají žádné právo intervenovat v Sýrii. Bylo by to porušení mezinárodního práva.

Turecko již započalo ostřelování Sýrie ze svého území.

Ano, před tímto bombardováním k nám Turecko posílalo teroristy. Je to stejný záměr, stejný účinek. Turecko se u nás angažuje od počátku.

Saúdská Arábie se snažila sjednotit opozici na konferenci v Rijádu. Na tom setkání byli i lidé, spojení s Al-Kajdou. Považujete tyto skupiny za legitimní stranu, se kterou můžete v rámci opozice jednat?

Myslíte rebely, kteří se účastní pozemních bojů?

Ano.

Ne. Právně a ústavně, kdokoliv pozvedne zbraně proti lidem a vládě, je považován za teroristu v kterékoliv zemi. Nelze o nich tvrdit, že mají legitimitu. Mají možnost odložit zbraně a zapojit se do politické činnosti. To je jediný způsob, jak lze přebudovat v kterékoliv zemi ať již ústavu nebo vládu, ale musí to být politický proces

Takže všechny, kteří bojují, považujete za teroristy?

Ano, pokud by neoznámili, že jsou připraveni vstoupit do politického procesu. S tím nemáme problém.

Takže tito lidé, kteří bojují za své ideály, mohou odložit zbraně a vrátit se?

Ano, budeme je amnestovat, a to se již stalo v uplynulých dvou letech a opakuje se to. Mnoho z nich se již zapojilo do naší armády a bojují proti ISIL za podpory naší armády a ruského letectva.

Takže podle tohoto vašeho prohlášení ti teroristi, kteří pozvedli zbraně proti vaší vládě, jsou ti, se kterými jednáte v Ženevě?

Nehovořím o nedávných jednáních v Ženevě, protože selhaly. Bylo to zamýšleno jako směr lidí, kteří jednali v Saúdské Arábii, dále teroristů a extremistů a dalších tak zvaných nezávislé opozice, která žije mimo Sýrii. S vlasteneckými silami můžeme jednat, ale nikoliv s teroristy, proto jednání ztroskotala.

Říká se, že ve Španělsku je asi 3 500 džihadistů a další 4 000 přišly z Evropy. Španělská vláda tvrdí, že asi 300 z nich má dokonce španělský pas. Co se s nimi stane, pokud je syrská armáda zajme?

Španěly?

Otázka: Obecně, zahraniční džihadisty.

Především, jednáme s nimi jako s teroristy, V tom případě není důvod rozlišovat jejich národnost. I vypovězení do jejich země musí být v dohodě s tamní vládou.

Co přitahuje tolik cizinců do vašeho konfliktu?

Je to jejich podpora, jsou sem posíláni. Je to aktivní podpora. Saúdská Arábie je jejich vlastním finančníkem. Naloží je do letadel, dovezou do Turecka a odtamtud přejdou do Sýrie. Dalším faktorem je chaos, chaos je živnou půdou pro teroristy. Třetím faktorem je ideologie. Je to tlak al-Kájdy, islamistické kultury, oni si myslí, že dokáží vytvořit vlastní stát. A pak by chtěli expandovat, oni přišli bojovat a umírat za svého boha a islám. To je jejich džihád.

Co se stane, pokud syrská vláda obnoví kontrolu nad svým územím? Započne tak politický proces? Půjdete znovu do voleb?

Především je přirozenou věcí vytvořit vládu národní jednoty, kam by se mohla, kdyby chtěla, zapojit jakákoliv politická strana. Taková vláda by připravila novou ústavu a budoucnost Sýrie. Je to vnitřní problém. Chcete-li změnit politický systém, závisí to na ústavě. To musí odsouhlasit syrský lid. Pak mohou být nové volby. Parlamentní volby. Někdo zmiňuje volbu prezidenta. Bude-li li to podporovat lid, budou. S mými osobními pocity to nemá nic společného.

A co si myslíte o své budoucnosti?

Nejdůležitější věcí je moje země, protože jsme její součástí. Takže za deset let, pokud zachráním Sýrii … to neznamená, že já tady za deset let budu. Míním jen moji vizi Sýrie – vizi bezpečné, uzdravené země a teď je mým úkolem toho docílit, to je moje současná povinnost. Takže já sebe vidím jako syrského občana

Chcete být u moci za deset let?

To není můj cíl. Nezáleží na tom. Bude-li mne syrský lid chtít, budu, nebude-li, nic s tím neudělám. Pokud nebudu moci zemi pomáhat, odejdu.

Budu citovat ze zprávy Rady OSN pro lidská práva ze 3. února, kde se říká: „Zadržení vládou byli ubiti k smrti nebo zemřeli v následku zranění a mučení“. Co na to říkáte?

Je to založeno na tom, co Katar zfalšoval před rokem či více, ve zprávě a neověřených obrazech mučených lidí z neověřených zdrojů, poslané do OSN. Byla to součást propagandy proti Sýrii. To je problém se západní propagandou – používají neověřené informace, aby obvinili Sýrii a zdůvodnili akce proti ní.

Mnozí utečenci prchají před Islámským státem, ale někteří z nich uvádějí, že prchají před vaší vládou.

Mohu vám uvést protiřečící si skutečnosti, pokud jste tady v Sýrii, že většina lidí z oblastí kontrolovaných teroristy emigrovaly do oblastí, spravovaných naší vládou. Kdyby prchali před vládou, neprchali by někam jinam? Samozřejmě tam, kde se bojuje, střílí a v určité oblasti bojuje mezi teroristy a vládou, je přirozené, že většina obyvatelstva prchá jinam, ale to neznamená, že prchají před vládou. Do oblastí, kontrolovaných vládou, prchly i rodiny teroristů.

Podle mezinárodních odhadů uteklo ze Sýrie 5 milionů utečenců. Jeden milion pokračoval do Evropy. Jaké mají záruky, že se mohou vrátit bez obavy z potrestání?

Samozřejmě se mohou vrátit, mají právo se vrátit, pokud nejde o teroristy nebo vrahy. Oni neutekli před naší vládou a dokonce jsou mezi nimi podporovatelé vlády, kteří se vlády nemuseli obávat. Podmínky života se tak zhoršily, že volili útěk. Mohou bez obav přijít zpět. My chceme, aby se vrátili.

Co může syrská vláda udělat, aby se zastavil ten tok běženců, z nichž někteří umírají nebo se utopí ve Středozemním moři?

Říkám, že nejde jen o Sýrii, ale i o zbytek světa. Evropa by měla zrušit embargo vůči Sýrii, není to embargo vůči naší vládě, ale vůči našemu lidu. Za druhé by Turecko mělo přestat posílat teroristy do Sýrie. Za třetí, naše vláda musí bojovat s teroristy a musíme umožnit Syřanům, aby mohli zůstat ve své zemi. Jen to je udrží nebo vrátí zpět do Sýrie. Jsem si jist, že většina se bude chtít vrátit do Sýrie, ale musí zde být minimální záruky pro klidný život.

Když jste se dostal k moci, sliboval jste demokratické reformy, tehdy se mluvilo o jaru v Damašku. Říká se, že ty reformy měli přijít rychle a zachránily by se životy tisíců. Jiní říkají, že by se ty životy zachránily, kdybyste odešel. Co vy na to?

Otázkou je, jaký je vztah mezi tím, co jste řekl, a tím, že Katar posílal peníze a výzbroj a poskytoval přímou podporu teroristům? Jaký je vztah mezi Tureckem a jeho rolí v podpoře teroristů? Jak to bylo s příchodem ISILu a al-Núsry do Sýrie? Chcete-li vyměnit prezidenta nebo předsedu vlády v jakékoliv zemi, musí to být přes politický proces. Nemůžete použít zbraně. Demokracie nevznikne zbrojením. A zkušenost USA v Iráku platí. Totéž v Jemenu. Prezident Saleh utekl pod tlakem. Ale co se stalo? Je v Jemenu lépe? Demokracii musíme dosáhnout dialogem a výchovou společnosti k demokracii. Skutečnou demokracii musí zajistit společnost. Máme zde různé národnosti, různá náboženství, různé sekty. Musí se vzájemně akceptovat, pak se mohou akceptovat politicky a tím se dosáhne skutečná demokracie. Nejde o prezidenta, to je jen snaha o personalizaci problému. Odstraňte prezidenta a všechno bude v pořádku. To není pravda.

Co byste z vašeho pohledu řekl o počátku protestů. Vy jste ty protesty označoval jako terorismus a infiltraci ze zahraničí. Jak se dnes na to díváte?

Od počátku tady byla směs demonstrantů. A především Katar platil, aby se objevily na al-Džazíře a vzniklo přesvědčení, že lid je proti prezidentovi. V celé Sýrii se demonstrací zúčastnilo kolem 140 tisíc lidí a to není počet, který by nás zneklidnil. Ale demonstrace infiltrovali teroristé, kteří stříleli na policii, takže se pokusili o revoluci. Když to selhalo, posílali další prostředky na podporu demonstrací. Byli tu demonstranti, kteří demonstrovali s čestnými úmysly? Ano, a já skutečně nemohu říci, že všichni demonstranti byli teroristi.

Zdroj: al Masdar News

Překlad: onlooker

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
31 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
asym
asym
25. 2. 2016 19:43

Nejen z tohoto rozhovoru je cítit s jakými obrovskými problémy se musí Bašár Háfiz al-Asad potýkat. To že Rusko nedopustilo další Lybii a rozhodlo se pomoci dává dosti velkou naději.

asym
asym
25. 2. 2016 19:47

opr. „Libyi“

hudryper
hudryper
25. 2. 2016 20:26

asym napsal To že Rusko nedopustilo další Lybii a rozhodlo se pomoci dává dosti velkou naději. Odpovědi Bašára jsou velmi uměřené,lecos zřejmě pochytil od Putina. Rusové nesměli připustit v Sýrii to,co se nadnárodním banksterům prostřednictvím jejich loutek podařilo v Lybii. Kdyby tam nezasáhli a ISIL se dostal až k Středozemnímu moři,padl by vzápětí Damask a bylo by zničeno za těsné spolupráce s Izraelem hnutí Hisbolah. To by byl první z kroků následující velké intervence proti Iránu a po jeho oslabení i z jihu do Ruska. Rusové říkají,že bojují s terorismem v zahraničí a mají pravdu,jenže to není pravda celá. Oni… Číst vice »

orinoko
25. 2. 2016 22:37

Tento Asad roste s dobou a jejimi problemy , a je to vlastenec , jakych je dneska malo vsude ve svete. Kdyz bylo Syrii nejhur , a spekulovalo se , ze ho uz odvazi ruska vojenska lod – spousta chytraku tady na OM uz vedela, ze je vymalovano – tak on prohlasil , ze do zadneho exilu nepujde, ze je Syran a ze v Syrii take zemre. Priznavam , ze me osobne tehdy dost vydesil. Osud jeho a jeho rodiny by byl galaktickym vykricnikem nad zvracenou prasarnou penez. Mel jsem zato, ze ho Rusove budou muset unest i s jeho… Číst vice »

hudryper
hudryper
25. 2. 2016 23:18

orinoko napsal Asad je syrsky Putin. Dneska vice nez kdy jindy. Taky mně to tak příjde,orinoko. No a Rezavé pohlaví udělal stejnou chybu jako před ním Hailé Selasie ,také král králů ,v tomto případě z Ethiopie . Přiletěl do Prahy a nechal si udělit bílého lva s řetězem.Kdo ze zahraničí udělá takovou hloupost,do roka a do dne příjde o císařství a o hlavu . Ten ethiopský císař po cestě z Ruzyně v otevřeném autě ve štrůdlu s prezidentskou kolonou každou chvíli sáhl do pytlíka a házel hrstě zlatých plíšků do kordónů tam nadirigovaných vítajících. To byla strašná psina,co ti lidé… Číst vice »

Viky
Viky
26. 2. 2016 7:32

I já mu fandím a přeji úspěch. Jedním z důvodů proč mu fandím je jeho manželka. Dříve než se začnete smát, přečtěte si zbytek. Ano, je žensky krásná, ano, je inteligentní, ano je vzdělaná… Ale především, patří k sunnitskému rodu. A Bašár Assad k Alavitům, to je ke dnešku přiznaná větev Šíitů. A? No, není nic známo o konverzi ani jednoho z nich. V tom případě by vlastně ani nemohli být podle islámských zvyklostí sezdáni. On i ona dali přednost vzájemné náklonosti před zkostnatělou zvyklostí a dokonale tím vyjádřili svůj světský postoj k životu a světu. Oni se neodkázali od… Číst vice »

M.C.
26. 2. 2016 8:20

Viky: Jojo Asma Assad je kočka. Ještě pořád vypadá dobře, a to už je jí okolo 40 a má čtyři děti. Mimochodem, to čtvrté dítě si pořídili už v době bojů. Asma studovala v Londýně bankovnictví a potom něco jako využití počítačů v bankovnictví. Píšu z hlavy, nechce se mi to hledat. Zhruba před deseti lety byl na idnes seriál o manželkách politiků a jeden díl byl i o Asmě. Někde bych našel fotku staženou z netu, na které sedí v nějaké lepší restauraci u stolu Bašár Assád a John Kerry s manželkami. Kamarádit se s neokonzervativci je ošemetná záležitost,… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
26. 2. 2016 8:31

Viky napsal I já mu fandím a přeji úspěch. Jedním z důvodů proč mu fandím je jeho manželka. Dříve než se začnete smát, přečtěte si zbytek. Ano, je žensky krásná, ano, je inteligentní, ano je vzdělaná… Ale především, patří k sunnitskému rodu. A Bašár Assad k Alavitům, to je ke dnešku přiznaná větev Šíitů. A? No, není nic známo o konverzi ani jednoho z nich. V tom případě by vlastně ani nemohli být podle islámských zvyklostí sezdáni.On i ona dali přednost vzájemné náklonosti před zkostnatělou zvyklostí a dokonale tím vyjádřili svůj světský postoj k životu a světu.Oni se neodkázali od… Číst vice »

M.C.
26. 2. 2016 9:03

Velmi mě pobavily včerejší články o tom, jak OSN nedokázala správně shodit potravinovou pomoc obyvatelům Deir-az Zoru. Kdyby radši byli zticha než takové výmluvy na úrovni první třídy ZŠ.
Se divím, že se takový pilot dokáže při přistání trefit na ranvej.
Apropos, ranvej, poblíž města drží armáda leteckou základnu. Když už se piloti letadel s pomocí báli na ní přistát, čímž by problém se shazováním odpadl, mohli nalétnout nad letiště a poshazovat palety právě na ranvej.
Tam by je určitě našli.

Martin (už bez taky m)
26. 2. 2016 10:16

Ač se naši merdiální srá.č.i snaží, větší důkaz upadajícího „světového humanitárního mírotvůrce“ snad ani neexistuje…
http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/395988-nebudeme-vahat-v-usa-provedli-test-nosice-jadernych-zbrani.html
Každý kdo se kdy zajímal o rakety a raketové motory ví své…
Zato když RF testuje R-36M2 chtějí se vždy korporátní merdia podělat, jak že „Rusko vyhrožuje světu“… Ti „yntelygenthi“ snad ani neví, že Rusko je nejen součástí světa, ale také „jejich“ Evropy… ba rozlohou dokonce její většinou…
Ne, hledat dnes soudnost a střízlivost na záPÁDĚ je nesmysl… orinoko má zcela pravdu ve svých expresívních vyjádřeních – jde už jen o velkou a smradlavou hromadu ho….

Martin (už bez taky m)
26. 2. 2016 11:09

Ofenzíva RF na diplomatickém poli:
https://www.youtube.com/watch?v=qM4kfO1NDdM
akce v Sýrii jsou jen její část…
Srovná-li to RF s akcemi „západu“ je snad i řadě Arabů jasno KDO JE KDO… a komu a o jaké PRINCIPY a na čem založené jde…

Viky
Viky
26. 2. 2016 11:14

M.C. – on to bude mít Assad hodně složité, i když se mu bude dařit. Celá zem je ve skutečnosti jedna obrovská humanitární katastrofa. Ono se sice „válečně daří“, ale ani to není tak úplně pravda. Samotné dohody o příměří jsou … (no Peter to asi nechtěně a nevědomky vyjádřil – kdo s kým to uzavírá to „příměří“ ?/to je samozřejmě jen volně citováno a přizpůsobeno/) Některé skupiny rovnou řekly své „nikdy!“ jiné řekly opatrné „ANO“. alééé, I když se podepíše velící švejk pod příměří, pod něj ještě spadají další podskupiny, které s tím vyjadřují nesouhlas. Střílet? Nestřílet? Počkat? Pak… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
26. 2. 2016 11:27

RF vyzdvihuje i „Arabskou mírovou iniciativu“, nezapomíná na Palestince, Jemen… zákazu ZHN na BV… Přístup LAS k Palestinské problematice a nalezení řešení…nezvýhodňujícího Izrael… Naproti tomu jsou „protiuprchlické akce“ EU pouhou nesmírně trapnou srač… plně odpovídající jejímu stavu – faktického rozpadu, kdy si „ve svém zájmu“ konající jednotlivé stíny bývalých samostatných států dělají co jejich aktuální poblitická parta uzná za vhodné… Na S. Lavrova a jeho veliký podíl na vzestupu RF i na udržování světového míru bychom neměli zapomínat. Tu TK inzerovanou v předchozím komentáři doporučuji zejména „válečníkům až do konečného vyřešení islámské otázky…“ shlédnout celou… A na rozdíl od US… Číst vice »

peter.
26. 2. 2016 11:57

Viky napsal
(no Peter to asi nechtěně a nevědomky vyjádřil – kdo s kým to uzavírá to „příměří“ ?/to je

Prečítajte si prosím ešte raz čo som k téme napísal,a (možno,snáď), pochopíte,že svoje príspevky píšem vždy vedome a preto,že ich napísať chcem.Len idiot píše niečo, z čoho možno usúdiť,že to napísal „nachtěne a nevědomky“.

Martin (už bez taky m)
26. 2. 2016 12:03

A pro „nesmiřitelné zastánce nejednání“ mám maličkou poznámku: v 54 min TZ můžete sledovat PRAKTICKÝ VÝSLEDEK JEDNÁNÍ RF S rezavějící obamovou administrativou, když i zástupce SAE musí hovořit o „Rusko.-americké“ dohodě a vyjednávání… V podstatě vyjádření SAE vůči Íránu jsou mnohem jemnější nežli třeba u Kataru, musí akcentovat ruskoamerická jednání… Řečeno strohou stručností: vyjednavačům RF a zejména S.Lavrovovi se daří nejen manévrovat amerikou a využívat ji k příslušným cílům, ale zároveň S.Lavrov hovoří o ZODPOVĚDNOSTI VŠECH JEDNAJÍCÍCH STRAN jednat ve smyslu občanských, neimperiálních ambicí… Všichni „vnější hráči“ mají povinnost vyvinout tlak na všechny „vnitřní hráče vSýrii“ tak aby tito všichni… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
26. 2. 2016 12:13

S.Lavrov upozorňuje na současné první pozitiva dohody o zastavení palby, připomíná souhlas Kurdů, řady opozičníků, vč. těch kteří jednali v Káhiře či Moskvě…čímž do řešení vtahuje i Egypt a nezapomíná na jeho význ. roli… Nějakou amies vyjádřenou „dočasnost“ příměří (opět „vakcína made by US“) na dva týdny ODMÍTÁ, upozorňuje že o tom žádná dohoda NEBYLA. Upozorňuje na základ jednání: vzáj. souhlas, dohoda o nové syrské ústavě, volbách, bez stanovování JAKÝCHKOLIV PŘEDBĚŽNÝCH PODMÍNEK, přičemž na celý průběh politického procesu se stanovila lhůta přibližně 18 měsíců… s tímto „grafikonem“ vyzvala souhlasit všechny zainteresované OSN. S. Lavrov velmi dovedně využívá otázky médií k… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
26. 2. 2016 12:27

pán peter- O Vaší DOBRÉ VŮLI TU NIKDO SOUDNÝ NEPOCHYBUJE. ale… odkaz na „medcicas“ je fajn, je to střípek informací, nikoliv ale „souhrn“, a na „souhrny“ uvádějící objektivně vzato vždy jen část skutečností + díl domněnek je třeba si távat pozor a tyto od sebe odličovat. Jde o příspěvky „do koláče pravdy“ – který si musíme slepit sami… Každý si jej lepíme „po svém“ jinak – což nemusí být na závadu. Za žádného vojenského analytika se osobně zdaleka nepovažuji, ale nezastírám, že docela umím analyzovat texty i mapy. Chtěl bych Vás jemně upozornit, že by jste za vojenské analytiky neměl… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
26. 2. 2016 12:34

Z dalšího psaní se omlouvám, musím jít řezat trochu dřeva pro topení na Rysí hlídce. Účastníků nahlášených je málo, ale dřeva na topení ještě míň…

peter.
26. 2. 2016 13:02

Martin (už bez taky m) napsal Ne každý kdo se z různých důvodů rozhodne že bude analyzovat texty to umí či se naučí, naproti tomu jsou lidé, kteří to dělají či dělali desetiletí… a ano – i mezi nimi klidně mohou být manipulanti…i oni stojí na různých „stranách“, ba někteří mnohdy jen na té své… Ak ste si nevšimol,tak pred nedávnom bol myslím,že aj na OM uverejnený článok p.Glazjeva,ktorý hodnotil Minsk I.ako premárnenú príležitosť.Podobne sa vyjadril aj Starikov.V priebehu vyvražďovania povstaleckých veliteľov na Donbase sa vyjadrovali druhovia týchto obetí oligarchov a ich spojencov v Kremli nie len k týmto činom,ale… Číst vice »

slava
slava
26. 2. 2016 17:50

„Čerstvý“ briefink ruského Ministerstva obrany
http://youtu.be/yJxCkiK0dOE

Aleš
Aleš
26. 2. 2016 21:24

Zákaz postmodernismu bychom měli implementovat do ústavy. Postmodernismus je protimluvem demokracie, republiky, svobody i socialismu. Postmodernismus je novodobým nástrojem fašismu. Někteří diskutéři sem nechodí žvanit, každou minutou se snaží dělat něco pro dobro lidstva a života na zemi. Kdo promarnil dobu platnosti Minsku 1 a 2? EUROATLANTIDA!!! A žvanilové. Plán B v Sýrii nebude, bude platit plán A. A proč? Protože pro jistotu byly vytvořeny další varianty, a tudíž není důvod plán A měnit… Statečné Ukrajinské Rusy na Donbase nezradil Putin, ale ukrajinský lid. Naši fašisté z fanatismu obviňují kde koho, (i já jsem byl se svojí obhajobou Ruska na… Číst vice »

Viky
Viky
27. 2. 2016 6:46

Peter.: Použil jsem nechtěně a nevědomky část Vámi napsaného tak, že se Vás to dotklo, možná Vás to i urazilo. Omlouvám se Peter.

Viky
Viky
27. 2. 2016 7:07

Martine, S.Lavrov je momentálně asi nejjasnější hvězda na diplomatickém nebi. Má co říci, a nepotřebuje se vykrucovat. Nyní zbývá, aby to dolehlo i do mozků těch, co rozhodují. Do uší už to dolehlo, ale mezi ušima a mozkem je trasa plná vlastní pokřivenosti. Když si přečtete současný Západní tisk, zjistíte, že slyší něco jiného než říká, a vidí něco jiného než koná. A vlastní pokřivenost jim brání … Ale, my to vnímáme? takže to možné je! A „my“, to jsou miliony lidí, kteří vidí, slyší a vnímají svět kolem. Svět lží a propagandy je velmi mocný, ale pokud se potká… Číst vice »

hudryper
hudryper
27. 2. 2016 7:51

peter. napsal p.Martin! Možno by bolo lepšie,keby ste viac diskutovali a menej mentorovali. peter.Citovat Pane Peter , znám Martina natolik,abych mohl dosvědčit,že byť to tak může působit,Martin nemá ctižádost mentorovat Vás ,ani nikoho jiného.On je jenom taková upřímná duše,co na srdci ,to na jazyku. Když něco dělá,pak se zaujetím a poctivě. A protože jde o čestného člověka,který neklame, naráží ve společnosti jež ho obklopuje na potíže. On než by někoho školil proti jeho vůli,tak jde raději do lesa,kde se kvalifikovaně stará a zabývá o zachování nezbytného počtu velkých predátorů v krajině v zájmu přirozené rovnováhy lesa. Možná si vzpomenete,v důsledku… Číst vice »

Béda
27. 2. 2016 9:33

Řekl bych, že B.Asad je vzdělaný politik a v rámci možností mezi muslimskými vládci (v celém širokém regionu) patří k těm nejdemokratičtějším, nejosvícenějším a nejumírněnějším. (Stačí srovnat kupř. s jeho politickými protějšky ze špiček Turecka, S.Arábie, Kataru…. Nebýt toho, že do jeho země cíleně a po svém zvyku konspirativně vlétli vývozci „demokracie“ se svými válkami a barevnými převraty, mohla zůstat Sýrie (a nejenom Sýrie ale třeba také Libye a Irák) vzkvétající stabilní zemí.

Béda
28. 2. 2016 9:58

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Hradni-poradce-Kmonicek-promluvil-o-imigraci-V-Bruselu-aby-si-bezeli-pro-prasek-na-bolest-hlavy-423823

Podle posledních zpráv Maďarsko mezi uprchlíky hlásí lidi ze Srí Lanky, Turecka, Egypta či z Haiti. Podle Kmoníčka to svědčí o tom, že se zdaleka nejedná jen o lidi prchající z válečných zón. „Je to živý důkaz toho, že pašeráci hledají stále další a další rezervoáry potenciálních zákazníků, migrantů. Na Srí Lance a na Haiti žádná válka není. Ani v Turecku,“ prohlásil….

Béda
28. 2. 2016 10:02

V Sýrii probíhá řada sporů současně Syrský konflikt se podle Kmoníčka skládá z několika velkých i několika menších sporů současně. „Ty používají Sýrii jako testovací omezené bojiště,“ míní Kmoníček. A které to jsou konkrétně? „Saúdsko-íránský spor o dominanci v oblasti Perského zálivu. Rusko-turecký spor o vliv v Černomoří a Středomoří. Turecko-kurdský o státnost. Katarsko-saúdský spor o to, kdo je tvůrcem politiky. Americko-ruský o to, s kým mají arabští vůdci dojednat svůj deal a zda bude platit. A tak by bylo možno pokračovat ještě asi osmi dalšími spory,“ vysvětlil s tím, že každý z hráčů má svou skupinu Syřanů, kterou si… Číst vice »

Béda
28. 2. 2016 10:05

Ještě zapomněl kupř. na americko-ruský konflikt o uchování americké diktatury nad světem, resp. o podřízení a kolonizaci RF americkým kapitálem …

peter.
29. 2. 2016 16:52

Viky napsal

Peter.: Použil jsem nechtěně a nevědomky část Vámi napsaného tak, že se Vás to dotklo, možná Vás to i urazilo. Omlouvám se Peter.

Viky:
Beriem na vedomie a vážim si to.