IPC: Zpráva o nežádoucích účincích vakcíny proti koronaviru (duben 2021)

Žádná vakcína nikdy nepoškodila tolik lidí

Toto je stručný výtah z úplné zprávy zveřejněný kvůli naléhavosti jejího obsahu. Úplná zpráva bude brzy zveřejněna a rozšířena. Tímto dáváme na vědomí, že Israeli People’s Committee je nezávislá organizace spoléhající se na oficiální zdroje a sociální sítě. Tyto informace byly zkontrolovány členy výboru, abychom se vyhnuli falešným, vyvráceným a chybným údajům. Tato zpráva by nicméně neměla být využívána jako podklad pro medicinské či jiné účely a rozhodně neobsahuje žádná lékařská doporučení. Každý, kdo ji za takovou považuje, činí tak na základě vlastního uvážení.

Zatímco se izraelský ministerský předseda a vysocí úředníci izraelského ministerstva zdravotnictví chlubí, že Izrael slouží jako světový příklad celostátního očkování, a přestože se chvástají, že si nás Pfizer vybral jako experimentální zemi kvůli pokročilým technologickým systémům našich poliklinik, náš stát systematicky umlčel všechny monitorovací systémy, které byly vytvořeny, aby zjistily a varovaly před nežádoucí účinky, ke kterým dochází po podání vakcíny.

Toto nezodpovědné chování Ministerstva zdravotnictví během masové kampaně, při níž byly experimentální léčbě vystaveny miliony lidí,  vedlo (ať už úmyslně nebo záměrně) k bezprecedentní záplavě tisíců hlášení vážných vedlejších účinků po vakcinaci v sociálních médiích, jež se zdají jedinou platformou, jež stále ještě umožňuje lidem sdílet své zkušenosti. Tento všeobecně rozšířený fenomén však překvapivě nebyl pokryt médii ani nevzbudil žádnou pozornost u veřejných činitelů.

Umlčovaný mechanismus zdravotního systému týkající se vedlejších účinků vakcín i popírání jejich závažnosti a znepokojivého rozsahu, to vše v kombinaci se skutečností, že mainstreamová média ignorují vedlejší účinky a odmítají o nich informovat, vytvořilo situaci, v níž je izraelská veřejnost ponechána ve stavu blížícím se nevědomosti o existenci, povaze a rozsahu vedlejších účinků vakcín.

Tato kouřová clona, která je mezi izraelskou veřejností a těmito nežádoucími účinky vakcín, brání občanům, aby obdrželi všechny informace, které potřebují, aby učinili vyvážené a zodpovědné rozhodnutí o vakcinaci, a navíc vzbuzuje obavy, že chybějící kontraindikace při vakcinaci rizikových skupin zbytečně poškozuje občany a dokonce vede až ke zbytečným úmrtím.

Neschopnost zdravotnického systému sledovat nežádoucí účinky vakcín a vydávat varování společně s tím, že média selhala ve své roli důležitého mechanismu pro sledování a kritiku chování establishmentu a stěžejní platformy pro odhalování kruté pravdy, vedlo k tomu, že bylo obětováno zdraví lidí v této zemi. V takto vytvořeném vakuu nám, jako nezávislému vyšetřovacímu výboru složenému ze znepokojených občanů, nezbylo než použít všech prostředků, byť omezených, které máme k dispozici, abychom zjistili a odhalili pravdu týkající se vedlejších účinků vakcín proti koronaviru. Z našeho vyšetřování vyplynul znepokojivý obraz vysokého počtu vážných vedlejších účinků bezprostředně po očkování, dokonce i mezi mladými lidmi. Mnohé vedlejší účinky jsou život ohrožující a nemálo jich skončilo smrtí.

Nepředstavitelná propast mezi skutečností a informacemi publikovanými izraelským ministerstvem zdravotnictví a izraelskými médii vyvolává obavy z nebezpečného podvodu nejenom na izraelských občanech, ale i na občanech celého světa, kteří vnímají Izrael jako zkušební laboratoř vakcíny proti koronaviru od Pfizeru. Takový podvod, ať už z nedbalosti nebo úmyslný, by mohl přivodit další cyklická poškození lidí po celém světě.

V této zprávě apelujeme na izraelskou vládu a vlády na celém světě: Nedostatek transparentnosti zabíjí lidi. Podvádění a zakrývání vede k invaliditě a ztrátám na životech. Odstraňte všechna utajení, vytvořte transparentní a kontrolované ohlašovací mechanismy. Pouze v tom případě budou opravdovým nástrojem, který má chránit zdraví, zachráněny životy a odvráceny budoucí škody. Hovoříme o léku, který způsobuje více úmrtí než sama nemoc? Nebo je stejně či méně smrtící? Ke správnému závěru můžeme přijít pouze tehdy, pokud budou komplexní data zveřejňována v reálném čase a pokud svobodný tisk, který je považován za hlídacího psa demokracie, zůstane na stráži a spustí poplach, pokud to bude potřeba. A nezbytné to opravdu je.

Zde jsou naše hlavní zjištění:

 • Obdrželi jsme 288 hlášení o úmrtích po vakcinaci (90 % z nich do 10 dnů po vakcinaci). 64 % z nich byli muži. Podle údajů Ministerstva zdravotnictví bylo po vakcinaci zaznamenáno pouze 45 úmrtí.
 • Podle dat z Centrálního statistického úřadu (Central Bureau of Statistics – CBS), došlo v Izraeli v lednu až únoru 2021, tedy v době vrcholící vakcinační kampaně, k 22% nárůstu úmrtnosti v porovnání s těmito dvěma měsíci předchozího roku. Období leden až únor 2021 je ve skutečnosti obdobím, v němž došlo k nejvíce úmrtím za posledních deset let, přičemž celková míra úmrtnosti je  ve srovnání se stejnými měsíci nejvyšší za posledních 10 let.
 • Nárůst celkové míry úmrtnosti ve věkové skupině 20-29 let je dokonce mnohem dramatičtější. V této skupině a v tomtéž vakcinačním období (leden-únor 2021) došlo ke zvýšení celkové úmrtnosti o 32 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2020. 
 • Statistická analýza dat z CBS v kombinaci s informacemi z izraelského ministerstva zdravotnictví vede k závěru, že míra úmrtnosti mezi očkovanými je odhadována na 1:5000 (1:13000 pro věkovou skupinu 20-49; 1:6000 pro věkovou skupinu 50-69 a 1:16000 pro věkovou skupinu nad 70 let). Na základě těchto údajů lze odhadnout, že krátce po vakcinaci v Izraeli zemřelo 1000 až 1100 lidí.
 • Existuje vysoká závislost mezi počtem vakcinovaných za den a počtem úmrtí za den v rozmezí 10 dnů po očkování ve všech věkových skupinách. Ve věku 20-49 let v rozmezí devíti dnů od očkování po úmrtí, ve věkové skupině 50-69 let v rozmezí 5 dnů od očkování po úmrtí, ve věkové skupině 70 a více let v rozmezí 3 dny od očkování po úmrtí.
 • Riziko úmrtí po druhé očkovací dávce je vyšší než riziko smrti po prvním očkování.
 • Israeli People’s Committee do zveřejnění této zprávy obdržel 2066 hlášení o vedlejších účincích a jejich příliv neustává. Tato hlášení indikují poškození téměř všech orgánových soustav. Tato data také zdůrazňují nepředstavitelnou propast mezi informacemi oficiálních izraelských médií a tím, co se skutečně děje, což vytváří situaci „paralelních světů“ v důsledku toho, že novináři nevnímají, neidentifikují a neinformují o tom, co se děje ve skutečném životě občanů.
 • Existuje velká podobnost ve zprávách o vedlejších účincích ze zemí s přibližně stejně vysokou mírou proočkovanosti, se stovkami hlášení o úmrtí, stejně tak s hlášeními o poškození mnoha orgánových soustav.
 • V našich analýzách jsme zjistili poměrně vysoký podíl poškození srdce. K 26 procentům všech srdečních příhod došlo u mladých lidí do 40 let, nejčastější diagnózou v těchto případech byla myokarditida (zánět srdečního svalu) a perikarditida (zánět osrdečníku).
 • Navíc byl zjištěn vysoký výskyt masivního vaginálního krvácení a vyskytovaly se i problémy neurologické, kostní a kožní.
 • Je třeba zmínit, že výrazný počet nahlášených vedlejších účinků přímo či nepřímo souvisí s koagulopatií – poruchami srážlivosti krve (infarkt myokardu, mozková mrtvice, potrat, narušení oběhu krve v končetinách, plicní embolie).
 • Hlášení vedlejších účinků z nemocnic a poliklinik byla velmi vzácná a existuje tendence k diagnostickému zkreslení, které vylučuje možnou spojitost mezi vedlejšími účinky a vakcinací. Existují zřejmě tisíce neohlášených případů.
 • Vzhledem k rozsahu a závažnosti vedlejších účinků, kterých jsme svědky, zastává náš výbor pozici, že vakcinace dětí může také vést k vedlejším účinkům podobně jako u dospělých, tedy že může vést i k úmrtím naprosto zdravých dětí. A protože koronavirus děti vůbec neohrožuje, výbor je přesvědčen, že rozhodnutí izraelské vlády očkovat děti ohrožuje jejich životy, jejich zdraví a jejich budoucí vývoj.
 • Dva dny před zveřejněním této zprávy v hebrejštině jsme se ze systému VAERS (USA) bohužel dozvěděli o smrti dvouleté dívky těsně po očkování vakcíny proti koronaviru. Doufáme, že radikální myšlenka na očkování dětí proti koronaviru bude smetena ze stolu a pokud ne, tak že bude zcela odmítnuta většinou rodičů v Izraeli.
 • Ještě nikdy žádná vakcína tak moc neškodila. Systém VAERS zveřejnil 2204 hlášení o úmrtí mezi očkovanými lidmi ve Spojených státech v prvním čtvrtletí roku 2021, což znamená růst o tisíce procent oproti ročnímu průměru, který je 108 hlášení ročně. (Tabulka ve zdrojovém textu, str. 5)

Israeli People’s Committee je nezávislá a apolitická skupina izraelských občanů, kteří se liší ve svém světonázoru a odbornosti. Mezi námi jsou lékaři, právníci, vědci a výzkumníci ze široké škály akademických oborů. To, co nás spojuje, jsou naše vážné obavy o bezpečnost izraelského lidu a o osud naší země při pohledu na chaotický vír, v němž byla uvězněna izraelská veřejnost a který byl během posledního roku ve stínu „koronakrize“ zorganizován izraelským vedením. Ve vakuu, jež bylo vytvořeno dezintegrací všech systémů naší země, jsme dospěli k poznání, že lék na všechny ty zdravotní, morální, sociální a ekonomické nemoci, které byly způsobeny chaotickým vířením nezodpovědného vládního managementu koronakrize, musí přijít od lidu. Proto jsme se před několika týdny spojili a vytvořili Israeli People’s Committee, abychom se pokusili iniciovat proces vyšetřování, odhalení, změny, nápravy a zotavení, s nadějí povzbudit mnoho dalších izraelských občanů, aby nás následovali a připojili se k naší samoléčebné misi.

Autoři (s pomocí všech dalších členů Israeli People’s Committee):

 • Dr. Pinki Feinstein, psychiatr
 • Adv. Irit Yankovich, právnička
 • Dr. Galit Tzefler Naor, lékařka
 • Dr. Yaffa Shir Raz, výzkumník v oblasti zdraví a krizové komunikace
 • Prof. Eti Einhorn, výzkumnice v oblasti ekonomie
 • MPA Limor Frira, veřejná správa
 • MPH Ella Naveh, epidemioložka

Web: the-people-committee.com

Kontakt: the.people.committee@gmail.com

Zdroj (ANJ)

Zdroj (RUJ)

Překlad: Stan

4.5 18 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
9 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Gatta
Gatta
8. 5. 2021 19:01

Zajímavé složení autorů článku.

Poněkud zavádějící je srovnávat rok 2021 s rokem 2020.

Jinak je myslím už všeobecně známo, alespoň mi to i několik postižených i několik doktorů s velkým D potvrdilo, že poruchy srážlivosti krve a tvorba nebezpečných krevních sraženin není vedlejší následek očkování, ale právě dosti častý projev Covidu.

O nějaké vzornosti izraelského očkování si iluze pochopitelně nedělám. Možná by stálo porovnat s výsledky masového očkováni v GB.

PPK
PPK
9. 5. 2021 2:45

Kdo nežil dlouho, aby měl zkušenosti či nestudoval psychologii, ten neví, v jakém experimentu moci se my lidé nacházíme proto, aby POHYB PENĚZ a tím i kapitalismus přežil, když otrocky budeme své elity poslouchat. Oč jde? O dvojí využití pudu sebezáchovy. O strach z nemocí a smrt a o sobectví zachovat klídek především sobě. Začalo to eko-Grétou, zákazy kouření v hospodách a vyšlo to. Potom lockdowny, masky na obličeji při chůzi ulicí a teď jede fest byznys očkovacího apartheidu. Ovce poslouchají, elita se tiše směje. Dobře nám tak, když si to neuvědomujeme.

Dolmen
Dolmen
Reply to  PPK
9. 5. 2021 7:07

Je tu ještě docela očividná souvislost s avizovanými covid pasy. V podstatě se chystá rafinovaný apartheid – rozdělení populace na poslušné a neposlušné. Neposlušným bude přišlápnut kyslík…., však oni se ještě rádi stanou poslušnými. A ani se nebude muset panstvo moc činit…., ochotně to vše za ně obstarají ti poslušní.

Gatta
Gatta
Reply to  PPK
10. 5. 2021 4:26

Tak nevim proč tolik mínusů.
S panem PPK plně souhlasím, ale i když je to celé manipulace a příznačně třeba původce Covidu už nikdo nehledá – tak to neznamená, že na něj nemůžete umřít, nebo mít dlouhodobé následky.

Ona realita je vždy směs pravdy a manipulace.

orinoko
orinoko
Reply to  Gatta
10. 5. 2021 6:01

Plusy a mínusy vůbec neřeš. Nástroj vrcholně primitivní informační expanze. Kromě toho, že takto lze odklikat pomalu cokoli, tak to s obsahem nemusí vůbec souviset. Příklad: Na you tube je video nazvané – 76 letounů a vrtulníků proletělo nad Rudým náměstím. … Má to právě teď 446 lajků a 16 mínusů. Co z toho plyne: a/ Letadel a vrtulníků bylo málo nebo moc? b/ Letěly nad Rudým náměstím. To je dobře nebo špatně? c/ Rusko ukazuje svaly. To se mi líbí. To se mi nelíbí. d/ Nebylo příliš příjemné počasí. Poprchávalo. Na leteckou ukázku bylo špatně vidět. Nebo nebylo? e/… Číst vice »

Gatta
Gatta
Reply to  orinoko
10. 5. 2021 8:43

Zdar – jo to je přesně ono.

Plus je jasný – „souhlasím a nemám co podstatného dodat a nechci se opakovat s autorem“.

Minus (bez vysvětlení proč) – jak to říct slušně – „takový kámen hozený ze skrytu davu“.

Jan Kristek
Jan Kristek
10. 5. 2021 5:55

To, že bude na „vakcíny“ větší úmrtnost než na koronavirus a budou mít víc zdravotních následků, bylo od začátku jasné, a potvrzování toho je jen pro nevěřící Tomáše. Věci se mají řešit podle stupně důležitosti: tedy napřed zastavit „vakcinování“, a pak se můžeme zabývat koronavirem. Opačný postup je jen odpoutáváním pozornosti od podstatného.

orinoko
orinoko
Reply to  Jan Kristek
10. 5. 2021 6:37

Včera jsem na baru pokecal s mladou holkou. Kéž by takový všeobecný přehled, jako měla ona, měl aspoň každý jeden a půltý.
Hodně má na tom zásluhu její matka. Jen tak na okraj obecnější jev: Pokud by někdo odmítající vakcínu proti covidu 3 000 000 souhlasil nakonec s její aplikací u sebe, tak zásadně připouští jen ruský Sputnik, a to ještě aplikovaný v Rusku.
Bez jediného výstřelu Rusko boduje nad záchudem a jeho numismatickou vakcínou jakéhokoli názvu.

Gatta
Gatta
Reply to  Jan Kristek
10. 5. 2021 9:01

Ona je spousta věcí později „předem jasná“.

Každopádně je ale každé očkování zátěž pro organismus a každé tělo může zareagovat různě. Tedy potenciálně vakcína nikdy není bez rizika. Tedy vždy jde o poměru přínosu vůči riziku.
Bohužel už od začátku kauzy Covid nejsou uváděna žádná relevantní a důvěryhodná data a srovnání. Vše se pohybuje v rovině emocí – z obou stran.

A co je to podstatné???
To myslím vystihl pan PPK výše.

PS
A protestně rozšířit o jeden případ,v mém případě, seznam „zemřel s Covidem“ – v tom opravdu nevidím žádné kouzlo ani žádný přínos pro nikoho.