Jaké nebezpečí lze očekávat od migrantů

Březen 02, 2013

Přeložil Hamilbar, převzato odtud

Naši Rusové z povolání do nás neustále hustí cosi o nebezpečnosti kavkazských národů pro Rusy. Prý nás co nevidět povraždí! Okamžitě je třeba se oddělit!


Ovšem pro Rusy, Rusko a pro vládnoucí třídu nepředstavují Kavkazané nebezpečí. I když, někoho zaříznout, v rámci osobní inaciativy, mohou. Tím to ale končí. Pro stát nepředstavují nebezpečí. Neboť dobře zapadli do společnosti. V drtivé většině to nejsou žádní chudáci. Na živobytí si většinou vydělávají jako drobní podnikatelé nebo, v horším případě, kriminálníci. (Kromě nich máme málo banditů?) Mají co ztratit (nejsou to žádní proletáři) a nejsou zainteresováni v bourání systému. To, o co se perou, je jejich místo v tomto systému.


Nebezpečí představují imigranti pocházející ze Střední Asie – Tádžikové a Uzbekové. Právě oni jsou těmi skutečnými proletáři. Podle Marxe jsou proletáři ti, kdo nevlastní nic jiného než své pracovité ruce. Jejichž pronájmem se živí. Prodávají svou pracovní sílu.


Žijí ve stejných podmínkách jako ruští proletáři koncem 19. století (Přečtěte si Gorkého a Giljarovského). V noclehárnách, kde je jeden člověk na metr čtvereční. Bez jakéhokoliv příslušenství. Bez rodin, které, jak ruští proletáři tehdy, tak asijští proletáři dnes, zanechali ve vesnicích a aulech.


A při tom srovnávají svůj život s životem Rusů, kteří pronajímají své byty jako noclehárny pro 50 lidí a sami žijí na chatách. Jako rentiéři. Díky gastarbajtrům. Oni mají vůbec všechny Rusy za parazity žijící z jejich práce. A ne bezdůvodně. Přibližně stejně vnímali ruští proletáři inženýry a učitele před 100 lety. A tehdejší inteligence se k tehdejším proletářům chovala stejně, jako současní Rusové k tádžickým gastarbajtrům.


A revoluční ideologii již neruskému proletariátu vštěpují. Wahhábismus. S jeho učením sociální spravedlnosti, rovnosti a bratrství. A také s vysokou, až do extrému, morálkou. A s připraveností obětovat sebe sama v boji. Současný bolševismus na náboženském základě.


Ovšem dělnické masy pro wahhábismus neagitují internetoví intelektuálové, skrývající se za pseudonymem, ale stejní proletáři, jako jsou oni sami, žijící a pracující s nimi bok po boku. Ztělesnění pracujícího lidu. Agitují z očí do očí, ne anonymně jako na internetu. Přesně stejně jako bolševici před sto lety.


A tato propaganda je navíc posilována tím, že je vykořisťují nemuslimové a ještě k tomu cizí národnosti. Proletáři-muslimové naprosto upřímně věří tomu, že skuteční muslimové by se k nim nikdy takto nechovali. Takže třídní útlak se přidává k národnostnímu a náboženskému. Podle Lenina je to ta nejvýbušnější kombinace.


Již dnes je počet gastarbajtrů v procentech srovnatelný s počtem proletářů v Ruské říši. A jejich počet bude jenom stoupat. Vízový režim a ostnatý drát na hranicích nepomohou. Sami si přivezeme svoje hrobaře. Protože, kdo by pracoval? Kdo bude zvedat ekonomiku, rozvíjet infrastrukturu, stát u pasu? Rusové nechtějí ani rodit, ani fyzicky pracovat. Ale někdo přeci musí mýt záchody.


Přitom mnozí z dnešních proletářů, kteří sem přijeli s představou, že si našetří penízky a dají dohromady své rozpadlé hospodářství u sebe doma, stejně jako proletáři před sto lety, zůstanou navždy v postavení proletářů. Snu většiny z nich, dnes stejně jako tehdy, není souzeno se vyplnit. A budou definitivně donuceni usadit se v našich městech. Oni, a o to více jejich děti a vnuci nebudou mít kam odjet. Přetrhají všechny vztahy se svou pravlastí, aniž by se začlenili do společnosti Ruska. Je to stejně nevyhnutelné jako střídání ročních období. Mohli jsme to sledovat před 100 lety s ruským proletariátem a dnes to můžeme sledovat v Evropě.


Pokud stát nepřijme efektivní programy k asimilaci gastarbajtrů v Rusku, výbuch bude nevyhnutelným. A pro začátek je nutné vytvořit jim základní podmínky k životu a v žádném případě nedopustit vytváření monoetnických pracovních kolektivů a teritoriálních enkláv. (Neopakovat chyby Evropanů.)  Přiměřeně v nich smíchat Číňany, Tádžiky, Uzbeky, Vietnamce, Rusy a další. Pouze tak lze dosáhnout postupné asimilace proletářů na základě ruské kultury a ruského jazyka.


Potlačování proletářů pomocí OMONu a FMS (Federální Migrační Služba, pozn. překl.) dosáhne přibližně stejných výsledků jako potlačování proletářů četnictvem a kozáky před sto lety. Nepotlačí, jenom rozezlí. Neboť potlačit sice lze, ale kdo bude potom umývat záchody? OMON spolu s úředníky FMS?

Převzato z ostrova Janiky

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments