Je na čase oponovat americké moci?

V listopadu 2013 uskutečnil Kyjevský mezinárodní sociologický institut průzkum ukrajinského veřejného mínění, podle kterého bylo na jižní Ukrajině pro vstup do Evropské unie 29 % respondentů a na východní Ukrajině 15 % respondentů. Když v Kyjevě převzala moc prozápadní vláda a začala pracovat na vstupu Ukrajiny do Evropské unie, konaly se v jižní a východní Ukrajině proti tomu demonstrace, při kterých docházelo k obsazování místních úřadů. Kdyby kyjevská vláda respektovala odlišnost názorů východních a jižních Ukrajinců, mohla se Ukrajina nenásilně rozdělit, podobně jako se v devadesátých letech minulého století nenásilně rozdělilo Československo na český a slovenský stát. Češi by tenkrát nepochopili, proč mají vést válku proti Slovákům, když s nimi Slováci nechtějí být ve stejném státě. Na Ukrajině je podobná situace. Podle údajů ukrajinské vlády se mobilizačnímu rozkazu k nástupu do armády za první dva měsíce roku 2015 vyhnulo 39.000 Ukrajinců.  Podle německého deníku Handelsblatt se dokonce v Kyjevě vyhýbalo mobilizačnímu rozkazu 95 % mužů. Podle průzkumu veřejného mínění ukrajinského Razumkov centra bylo 41 % Ukrajinců k válce na východě země lhostejných. Vitalij Černětskij, profesor na Kansaské univerzitě a předseda Americké asociace pro ukrajinské studie, původem z Oděsy, řekl americkému deníku USA Today, že západní Ukrajinci jsou si vědomi odlišného vztahu východních Ukrajinců k Rusku a k Evropské unii a nevidí důvod, proč by kvůli tomu umírali

Ukrajinská vláda nerespektovala odlišný názor východních a jižních Ukrajinců a proti vzbouřeným územím vyslala armádu. Došlo tak k občanské válce, ve které se kyjevská vláda snaží vnutit svůj názor násilím lidem, kteří ho s ní nesdílejí. Ukrajinská vláda se tak dostala do rozporu s demokratickým myšlením, které se už v průběhu třetího století rozvíjí v západním světě. Kdyby se Západ držel tohoto myšlení, vyvinul by na nově vzniklou vládu západní části Ukrajiny, která se k němu chtěla připojit, tlak, aby nechala východní a jižní část země rozhodnout svobodně o svém směřování. Na evropském kontinentě by tak dál panoval mír mezi národy a spokojený život evropského obyvatelstva, prosperujícího v rozvoji celoevropských ekonomických vztahů.

To se však nestalo. Západní část Evropy se zřekla svých demokratických tradic a, jakkoli by nebránila osamostatnění Skotska, které by zůstalo ve sféře amerického vlivu, začala podporovat západoukrajinskou vládu v násilném záboru území, jejichž obyvatelé nesouhlasili s její politikou. Evropská unie, USA a další státy, hlásící se k Západu, se tak dostaly do rozporu se základními principy své politické koncepce a ideologie a v demokratickém světě začal převažovat boj o moc nad kultivováním demokracie.

Reálným důvodem této změny politické koncepce Západu bylo, že Spojeným státům vadilo, že jim Rusko bránilo v dobývání celosvětové moci postupným ovládáním na ropu bohatých států na Středním východě s použitím americké vojenské síly a věděly, že postavení Ruska ve světové politice bude ztrátou spojenectví s Ukrajinou oslabeno. Názory východních a jižních Ukrajinců tak pro USA přestaly být významné, když šlo o dobytí celé Ukrajiny a o to výraznější oslabení pozice Ruska v mezinárodní politice a nakonec možná dobytí pozice jediné světové vojenské velmoci, až budou americké vojenské základny na ukrajinském území, nějakých 300 km od Moskvy.

Rusko začalo z těchto důvodů podporovat ukrajinské povstalce, které by jinak zlikvidovala ukrajinská armáda, zatímco Západ, včetně Evropské unie, začal celou situaci interpretovat jako ruský útok na územní celistvost Ukrajiny, aby se vyhnul pro něj trapnému přiznání reality ukrajinské občanské války.

Obyvatelé i politici Evropské unie, alespoň pokud zůstává demokracie jejich cílovým projektem, by si ale měli klást otázku, proč USA usilují o to ovládnout demokratický svět převahou své vojenské síly. Bude takový svět ještě demokratický? Jak dalece si dovolí nějaká vláda oponovat vládě, která nad ní bude mít absolutní vojenskou převahu? Proamerická propaganda v evropských médiích během americké okupace Iráku, která byla zjevným porušením mezinárodního práva (stanoveného OSN na základě norimberských procesů po skončení druhé světové války), svědčí o tom, že Evropská unie byla ochotná se vzdát demokratické soudnosti ve prospěch svého „ochránce“. Stejně je tomu tak při tendenčním zpracovávání informací o Ukrajině, které se přiklání k tomu líčit Rusko jako agresora a ignorovat nezájem východoukrajinské populace o vstup do Evropské unie.

Touha po moci, která nerespektuje názory lidí, ale musí vyvolávat obavu, že demokracie je pro tuto moc jen zástěrkou. Předpoklad, že evropské sdělovací prostředky budou ještě více zastávat názory americké vlády v rozporu s mezinárodním právem a zásadami demokracie v případě, že se USA podaří získat ve světě absolutní vojenskou převahu, je naprosto realistický.

Pro americkou moc je charakteristické, že jí nejde o to mít všude sobě podřízené diktátory, nýbrž o to ovládat vlády ostatních států finančními prostředky a získávat pro americké finanční instituce a korporace co nejvíce peněz. Když jde o dosažení tohoto cíle, jdou principy demokracie stranou, jak se to stalo, když Američané mučili irácké vězně, aby z Iráku udělali Americe přátelský stát. Moc a peníze jsou vykládány jako hlavní americké hodnoty i v amerických médiích, přičemž moc je chápána jako vliv odvozený od finanční síly. Americká armáda má ve světě tuto sílu amerických peněz chránit a napomáhat rozmnožování jejich množství.

Získají-li USA ve světě nezvratitelnou vojenskou převahu, budou jí nepochybně využívat především k tomu, aby zabránily jiným státům se jim v této moci vyrovnat získáním rovnocenných zbraní (jako se to dnes děje například v Iránu, kterému se USA snaží zabránit v tom, aby získal atomovou bombu a stal se tak nepřístupným pro americký vojenský útok), a za druhé k tomu, aby prosazovaly své finanční zájmy, tedy růst příjmů amerických finančních skupin a korporací. O tom svědčí i odposlouchávání celého světa a získávání informací o zahraniční konkurenci amerických korporací ze strany NSA.

Příkladem takové politiky je probíhající jednání s asijskými státy a Evropskou unií o dohodě o Transpacifickém partnerství a Transatlantickém partnerství pro obchod a investice, která by měla poskytnout velkým korporacím šance prosazovat své zájmy proti zájmům národů, reprezentovaných jejich vládami, cestou vysokých pokut za omezování jejich zisků, které by udělovaly soudy, složené z právníků korporací. Korporace by tak byly fakticky nadřazeny věčně zadluženým vládám. Zvlášť v situaci, kdy je stále zřejmější, že světu hrozí klimatická katastrofa, která se už dnes projevuje čím dál častějšími povodněmi, zavání tato americká politika pokusem o získání převahy moci pro velké, hlavně americké korporace, bez ohledu na to, jestli svých zisků dosáhnou jedině za cenu ignorování ekologických problémů nebo likvidace lidských životů. Tyto otázky jsou v rozvahách korporací zastiňovány potřebou dosáhnout co největších zisků.

V El Salvadoru začaly americké společnosti Coca-Cola, Jumex a Aqua Cristal čerpat pro své potřeby vodu ze studní poblíž řeky San Antonio, ze které se zásobuje vodou 30.000 lidí z města Nejapa. Průmyslová činnost amerických společností způsobila, že voda z řeky přestala být pitná a vody v řece výrazně ubylo. V některých částech města dokonce voda přestala být dostupná. Obyvatelům by mohl pomoci Zákon o vodě, který se připravuje v salvadorském parlamentu. Jak velkou ale budou mít budoucnosti naději, že podobný zákon projde, když za něj budou moci korporátní soudy uvalit na nejspíš zadluženou el-salvadorskou vládu vysokou pokutu?

V roce 2013 využila kanadská společnost Lone Pine Resources dohod mezi americkou a kanadskou vládou, přesunula své sídlo do USA a zažalovala kanadskou vládu o 250 milionů dolarů za to, že zakázala v Kanadě těžbu ropy frakováním, které způsobuje kontaminaci spodních vod a lehčí zemětřesení. Stále pokračující a rostoucí těžba ropy má přitom velký podíl na postupujících klimatických změnách. Rozhodne se kanadská vláda zaplatit 250 milionů dolarů a nebo frakování povolí? (Zdroj)

V roce 1995 začala americká společnost Monsanto indickým zemědělcům prodávat semínka bavlníku, jehož rostliny nevyprodukovaly další plodná semena, za 17 rupií za kilogram a potom začala využívat toho, že si indičtí farmáři nemohli zasadit semínka z poslední úrody a museli znovu nakupovat u firmy Monsanto a do roku 2009 zvýšila cenu na 17 tisíc rupií za kg. Následkem toho 300 tisíc indických farmářů spáchalo sebevraždu, protože nebyli schopni splácet své půjčky u bank (Viz zde a zde) . Indické úřady nakonec v roce 2013 potrestaly společnost Monsanto jenom tím, že jí neschválily další dva nové patenty, ale podle nových mezinárodních smluv propagovaných americkou vládou by za to mohly být potrestány vysokou pokutou. Díky spolupráci českých a evropských sdělovacích prostředků s americkou mocí přitom většina českých občanů ani neví, že Evropská unie a americká vláda transatlantickou dohodu, která by měla nadřadit korporace státům, vyjednávají. Zdůvodnění, že vyjednávání je tajné, jenom svědčí o tom, kam demokracie spěje. Poradce amerického prezidenta pro mezinárodní obchodní vyjednávání dokonce pohrozil americkým kongresmanům trestním stíháním, pokud obsah dohody prozradí občanům.

Minulý týden navrhla Evropská komise, aby pro řešení sporů mezi korporacemi a vládami byl vytvořen speciální mezinárodní soud. Představitel USA ale tento návrh odmítnul.

Ředitelka Evropské spotřebitelské organizace Monique Goyensová nedávno napsala na svém blogu (do médií své poznámky nemohla poslat), že v devátém kole jednání mezi Evropskou unií a USA došlo k největším sporům mimo jiné právě o geneticky modifikované plodiny, které vyrábí společnost Monsanto a další americké genetické společnosti. Američtí vyjednavači žádali vědecké důkazy, že geneticky modifikované plodiny jsou škodlivé.

Je na místě připomenout, že Evropská komise se pokusila vydat nařízení, podle kterého by si lidé nemohli zasadit vlastní semínka, ale jenom semínka, schválená Evropskou komisí. Udělala to za úplatek od amerických genetických společností typu Monsanta? V roce 2005 zaplatila společnost Monsanto pokutu 1,5 miliónů dolarů za uplácení 140 indonéských vládních úředníků a členů jejich rodin při prosazování geneticky modifikovaných plodin (zdroj). Na případnou korupční činnost Evropské komise by měly mít právo dohlížet tajné služby všech členských států Evropské unie. Není mi známo, že by tomu tak bylo.

Američtí politici prosazují americké genetické plodiny u vlád na celém světě. V červnu loňského roku požádal prezident salvadorského Střediska vhodných technologií (CESTA) Ricardo Navarro americkou velvyslankyni v El Salvadoru, Mari Carmen Aponte, aby zastavila tlak na vládu El Salvadoru, při kterém vázala americkou pomoc El Salvadoru ve výši 277 miliónů dolarů na to, aby salvadorská vláda začala kupovat geneticky modifikovaná osiva od firmy Monsanto, místo nemodifikovaných osiv od domácích dodavatelů (zdroj). Salvadorští rolníci se nakonec tomuto nátlaku ubránili. Získají-li ale USA absolutní vojenskou převahu ve světě, nepokusí se prostřednictvím prodeje geneticky modifikovaných semínek získat kontrolu nad produkcí potravin a zisků z ní v celém světě? A neovládnou tím celý svět? Která demokratická vláda si dovolí jim oponovat, když by jí americké genetické společnosti mohly odmítnout prodávat semínka rostlin, které už zemědělci nebudou moci vypěstovat z vlastních semínek a místní zemědělství by mohlo zůstat bez úrody? V rámci globální americké moci by tak mohl celý svět platit na růst amerického blahobytu a americké moci a zároveň nejspíš směřovat vstříc ekologické katastrofě, protože ekologická hlediska jsou schopné velkým společnostem vnutit jedině vlády, které jim ale v americkém pohledu na věc mají být spíše podřízeny.

Pokud má mít svět reálnou šanci na demokratickou budoucnost, ve které budou mít občané právo rozhodovat o politice svých států a motivovat své vlády, aby čelily ekologickým problémům a chránily je před vyděračstvím velkých společností, bude nutné, aby byla americká touha po získání absolutní vojenské převahy ve světě zastavena a aby tak ve světové politice dál platila alespoň minimální demokratická pravidla. K tomu ale zřejmě nedojde, dokud USA nepochopí, že se jim absolutní vojenskou převahu ve světě nepodaří získat.

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
53 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Miloslav
Miloslav
16. 6. 2015 17:44

Bez výhrad souhlasím se závěrem článku: „Pokud má mít svět reálnou šanci na demokratickou budoucnost, bude nutné, aby byla americká touha po získání absolutní vojenské převahy ve světě zastavena a aby tak ve světové politice dál platila alespoň minimální demokratická pravidla.“
Jednu možnou cestu vývoje globálního demokratického uspořádání celého lidstva popisuje článek: „Dopis všem lidem na planetě“, který byl zveřejněn např. na: http://miloslav7.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopis-vsem-lidem-na-planete.html

Dana
Dana
16. 6. 2015 18:32

Spojene Staty vzdycky reagovaly a reaguji na hromadne demonstrace obcanu. Takze neknucte a zorganisujte se do tisicovych zastupu, kde se bude jasne presentovat postoj k te ci one problematice. Amerika prece vyslysela prani Cechu, ze si americky radar nepreji, to jen na ukazku o rozumne zmene americke politiky. Absolutni vojenskou prevahu ve svete uz Americane davno maji, to ale neznamena, ze chteji nekoho zotrocovat. Ted nastala vazna, nalehava, byt domaci situace s kvotami pro bezence. Opet se domluvte a statisicovy dav na Vaclavaku domahajici se suverenniho vyberu a poctu immigrantu bude bran vazneji.. USA si take vybiraly nove pristehovalce na… Číst vice »

Sio
Sio
16. 6. 2015 18:43

: Asi se vám krásně žije s tak ničím nezkaleným nádherně černobílým pohledem na USA. Bohužel, dožijete se ještě i toho, že se vám to vaše teplé a pohodlné mraveniště rozpadne. Možná pokud máte majetek alespoň pár miliónů dolarů v nemovitostech po celém světě, tak se vám podaří utéci.

ducatista
ducatista
16. 6. 2015 19:05

Dana: Jo bývávalo, tak možná ještě za války ve Vietnamu. Dnes má ta reakce zhusta podobu slzáku a gumových projektilů.

orinoko
orinoko
16. 6. 2015 19:07

Emerika? Jedna veliká duha a dost holé prdele.

https://www.youtube.com/watch?v=Z9oSqE7o6rw

orinoko
orinoko
16. 6. 2015 19:23

Obřad zasvěcení u Svobodných zednářů. Made in USA.

https://www.youtube.com/watch?v=Ks_D2drIs6E

K. J.
K. J.
16. 6. 2015 20:03

Pravdou je, že v USA mají neomezenou svobodu. Státní moc a exekutiva si zde může podle své momentální libosti naprosto neomezeně dělat a prohlásit cokoliv, na co si vzpomene… A práva tohoto stylu americké svobody jsou nedotknutelná. Bohužel v poměrně velké části světa.

Dana
Dana
16. 6. 2015 22:45

Vztek na Ameriku je silnejsi, nez instinkt sebezachovy, ze. S temito nazory se Evropska Unie potopi daleko driv, nez USA a az se mesta vybydli a zdevastuji vsecny barokni sochy v Praze, tak to budete ignorovat a neunavne nadavat Americe, pac je to jeji vina. Nevim, jestli jste si vedomi naprosteho rozkladu evropske kultury a zpusobu zivota jak jej znate, kdyz vas zaplavi miliony lidi, kteri vyrostli za drsnych okolnosti a jejich mentalita je naprosto jina. A ze jsou miliony planovane, to mi verte.. S touto vlaastni sebevrazdou Evropanu nema Amerika nic spolecneho. Neni ve vasich schopnostech se domahat lepsi… Číst vice »

Georgius z Raduně
Georgius z Raduně
16. 6. 2015 23:14

Vážení přátelé, ano, musím konstatovat, že užitečnost rad a význam této Dany vůbec, ale vůbec nechápete. I K.J. nám tu vysvětluje, že v USA mají svůj vlastní letitý folklór, který my ve své středoevropské zabedněnosti vůbec nechápeme – přestože poměrně velká část světa je už před námi. Jestliže my u nás na Moravě o velikonočním pondělí poléváme vodou a seřežeme ženské, tak v zemi neomezené svobody při demonstracích a rabování polévají vodou a řežou převážně černochy. I každý začátek je těžký, nevidím to však beznadějně černě. Jestliže čas od času si v USA svého prezidenta zastřelí, tak u nás se… Číst vice »

Sio
Sio
16. 6. 2015 23:17

@Dana: Uvidíme, co se rozdrbe dřív, možná i EU. To by byla dobrá zpráva, každý stát by si rozhodl sám, koho vpustí a koho ne. Vztek na Ameriku? Jako myslíte stát s loutkovou vládou jménem USA? Spíše lítost. USA existuje už jen proto, že je elity potřebují proti Rusům a Číňanům. Stát USA je jen nástrojem elit, občané v něm nemají žádný vliv. Ale procesy jasně hovoří pro jeho ekonomickou i vojenskou porážku, právě díky Rusům a Číňanům. Nepůjde o jadernou válku, jen o ztrátu navlády na mořích a oceánech a ve vesmíru. O pozemním napadení Ruska nebo Číny nemůže… Číst vice »

Dana
Dana
17. 6. 2015 1:22

Jiste, ze jsme na valecne a katastrofalni situace pripraveni lepe, nez Evropane. Take lepe organisujeme, byt s nedostatky, ochranu americkych hranic. Tisice clunu a pozorovacich letadel hlidaji americke vody, nespocitane Coast Guard- pobreznich hlidek vraci do mista bodu odpluti tisice radoby immigrantu. Pres plot v Texasu se sice drapaji mnozi, ale vetsina je pak deportovana do Mexika. Jedno zda zahodili doklady a jsou z Venezuely.. Ale i tak, latinos maji prevazne krestansko-spanelske koreny. Nejsou to Africane z Konga… Takze my Americane se o sebe postarame, protoze, jednoduse, Americane preferuji sve vlastni deti pred detmi jinych narodu. Svete, prskej si jak… Číst vice »

Béda
17. 6. 2015 3:27

Dana napsal Spojene Staty vzdycky reagovaly a reaguji na hromadne demonstrace obcanu. Takze neknucte a zorganisujte se do tisicovych zastupu,kde se bude jasne presentovat postoj k te ci one problematice.Amerika prece vyslysela prani Cechu, ze si americky radar nepreji, to jen na ukazku o rozumne zmene americke politiky.Absolutni vojenskou prevahu ve svete uz Americane davno maji, to ale neznamena,ze chteji nekoho zotrocovat. Ted nastala vazna,nalehava, bytdomaci situace s kvotami pro bezence. Opet se domluvte a statisicovy dav na Vaclavaku domahajici se suverenniho vyberu a poctu immigrantubude bran vazneji.. USA si take vybiraly nove pristehovalce na Ellis Islandu. Chce to nebyt… Číst vice »

orinoko
orinoko
17. 6. 2015 3:32

Muze byt receno vice? Asi tezko. Klasicka emericka gutaperca. Chocholousek by se vyradil. A pak ze tisk hajzlpapiru se vsevidoucim volskym vokem je konspiracni teorie. A mezinarodni svineni taktez. Hlavne Cinu otocit proti Rusku. Na tom stoji existence emerickeho hlinaka.

abx
abx
17. 6. 2015 5:19

otazka: ako dlho trva kym v amerike kulturne zdegeruje predtym normalny obcan?

abx
abx
17. 6. 2015 5:23

Senát USA hlasoval o zákaze mučenia pri výsluchu a prijal opatrenia zamerané na ukončenie brutálnych metód, ktoré boli použité na podozrivých z terorizmu po útokoch 11/9 z roku 2001. Opatrenia prešli drvivou väčšinou, 78 hlasov oproti 21 hlasom – za návrh hlasovali všetci členovia Demokratickej strany a 32 republikánov. Za zákaz mučenia hlasoval aj republikán John McCain, ktorý bol mučený vo Vietname, kde bol vojnovým zajatcom viac ako päť rokov potom, čo bol zostrelený nad mestom Hanoi v roku 1967. “Tento pozmeňovací návrh poskytuje väčšiu záruku toho, že Spojené štáty neobetujú naše vžité hodnoty, aby zabezpečili krátkodobé bezpečnostné potreby” tvrdí… Číst vice »

Gatta
Gatta
17. 6. 2015 5:52

orinoko napsal

Obřad zasvěcení u Svobodných zednářů. Made in USA.

https://www.youtube.com/watch?v=Ks_D2drIs6E

Tak tím se to vysvěltuje.
Banda chlapů pod pantoflem, kteří kdyby šli do normálního stripptýzovýho baru, tak dostanou doma po čuni. A pak si svoje mindráky chtějí léčit snahou o nápravu světa.

Gatta
Gatta
17. 6. 2015 6:01

Trocha prosté zpoezie na toto téma:

https://www.youtube.com/watch?v=duTsaHJGWlM

Gatta
Gatta
17. 6. 2015 6:04

Nebo lépe zde (nemohl jsem to najít).
https://www.youtube.com/watch?v=RONs2_WqXZ0

abx
abx
17. 6. 2015 6:44

zidia na Slovensku vitaju zbrojenie v EU, zevraj „Obamov hviezdny krok“

Plán Pentagonu premiestniť ťažkú bojovú techniku do Pobaltia a Poľska, preto oceňuje ako vôbec najlepší krok Baracka Obamu na bezpečnostnom poli. Teda, samozrejme, za predpokladu, že Biely dom iniciatívu Pentagonu aj schváli. (Predpoklad je silný, bez politickej objednávky by to nepripravovali.)

http://komentare.sme.sk/c/7863085/obamov-hviezdny-krok.html#ixzz3dCldMmdT

abx
abx
17. 6. 2015 7:56

http://tv.sme.sk/vhd/31976/aky-zmysel-budu-mat-americke-zbrane-vo-vychodnej-europe.html

vojnovi stvaci v akcii. propaganda bezi na plne obratky, pouzivaju zabery „vitania“ americkej armady v CR ako ARGUMENT.

Gatta
Gatta
17. 6. 2015 8:08

Štěpán Kotrba: Uprchlíci musejí dožít chudí ve svých zemích, jinak padneme na úroveň Afriky.

http://www.novarepublika.cz/2015/06/stepan-kotrba-uprchlici-museji-dozit.html

Gatta
Gatta
17. 6. 2015 8:47
Sio
Sio
17. 6. 2015 8:56

abx napsal

otazka: ako dlho trva kym v amerike kulturne zdegeruje predtym normalny obcan?

Tohle bude záporné číslo a čas měřený na roky.

Sio
Sio
17. 6. 2015 8:58

abx napsal Senát USA hlasoval o zákaze mučenia pri výsluchu a prijal opatrenia zamerané na ukončenie brutálnych metód, ktoré boli použité na podozrivých z terorizmu po útokoch 11/9 z roku 2001. Opatrenia prešli drvivou väčšinou, 78 hlasov oproti 21 hlasom – za návrh hlasovali všetci členovia Demokratickej stranya 32 republikánov. Za zákaz mučenia hlasoval aj republikán John McCain, ktorý bol mučený vo Vietname, kde bol vojnovým zajatcom viac ako päť rokov potom, čo bol zostrelený nad mestom Hanoi v roku 1967. “Tento pozmeňovací návrh poskytuje väčšiu záruku toho, že Spojené štáty neobetujú naše vžité hodnoty, aby zabezpečili krátkodobé bezpečnostné potreby”… Číst vice »

hudryper
hudryper
17. 6. 2015 10:09

Sio napsal Sio • 17. Červen 2015 abx napsal otazka: ako dlho trva kym v amerike kulturne zdegeruje predtym normalny obcan? Tohle bude záporné číslo a čas měřený na roky. Za nejvtipnější charakteristiku toho,co se děje v USA považuji reakci jednoho Francouze,který po odvlečení S. Kahna z letadla francouzských aerolinek ,stojícího ještě na letišti JFK prohlásil : Americká kultura dokázala zdegenerovat dřív,než dosáhla svého vrcholu… No a celý další proces s vyvoleným (sic) do té doby prezidentem MMF, až do jeho bankéři sledované „vyrovnání“ Kahna s prostitutkou toto tvrzení jenom podpořilo. Přitom prý šlo jen o jeho zvědavost. Ne snad… Číst vice »

Irena
17. 6. 2015 10:44

hudryper napsal Za nejvtipnější charakteristiku toho,co se děje v USA považuji reakci jednoho Francouze,který po odvlečení S. Kahna z letadla francouzských aerolinek ,stojícího ještě na letišti JFK prohlásil : Americká kultura dokázala zdegenerovat dřív,než dosáhla svého vrcholu… No a celý další proces s vyvoleným (sic) do té doby prezidentem MMF, až do jeho bankéři sledované „vyrovnání“ Kahna s prostitutkou toto tvrzení jenom podpořilo. Přitom prý šlo jen o jeho zvědavost. Ne snad na tu černou kurvu,ale jestli je v amerických sejfech skutečné zlato,nebo hlavně volfram. No to se podívejme. Tak mě je upíráno právo častovat pitomce slovem idiot a tady… Číst vice »

hudryper
hudryper
17. 6. 2015 11:24

Vážená paní Ireno, možná jste si všimla,že je rozdíl mezi uvedením pojmu jako druh zaměstnání a nebo coby nadávku. A že byla černá ,černá jako uhel,o tom není žádná pochybnost.Tady bych se chtěl politicky korektně omluvit,o barvě jsem psát nemusel. Přiznám se Vám, paní Ireno,že jsem předtím,než jsem zmáčkl tlačítko „odeslat“ o tom pojmu přemýšlel. Nakonec jsem to nechal tak a čekal,že mi to hlídací systém proti sprosťákům jako jsem já nevylepí,nezveřejní. Asi mám u něho protekci,nebo spíše „dobrou pověst“, kterou jsem si tímto neuváženým experimentem zničil. To by mohlo být docela přijatelné vysvětlení Vašich potíží,na něž si nepochybným profesionálním… Číst vice »

Irena
17. 6. 2015 11:42

Hudrypere. Tak to vidíte. Opravdu jste si tím neuváženým experimentem svoji pověst zničil. Je po ní veta. Pel korektního pána rozvál vítr do dalekých končin. Já naštěstí nikdy na podobnou korektnost ani nepretendovala, takže mohu své silné výrazy používat bez omezení a strachu o svoji reputaci dál :-)

Neználek
Neználek
17. 6. 2015 11:48

America is the only nation in history which miraculously has gone directly from barbarism to degeneration without the usual interval of civilization.

Za autora tohoto tvrzení je považován Georges Clemenceau. Onen Francouz na letišti ho pouze volně citoval.

https://en.wikiquote.org/wiki/Georges_Clemenceau

petr
petr
17. 6. 2015 12:59

to Hydrypetr. Pro upřesnění: výraz prostitutka označuje profesi a kurva – označuje charakter.

hudryper
hudryper
17. 6. 2015 13:20

Irena napsal
Pel korektního pána rozvál vítr do dalekých končin.

Ono jednou k tomu muselo dojít. Když ne ke konci puberty,tak alespoň po sedmdesátce. Ve Vašem
případu zřejmě platí ,že blaze je tomu,co nic nemá,nic nemůže ztratit.
Panu Neználkovi vysekávám velký hlubokosklon. Zřejmě ovládá dnes už nemoderní encyklopedii coby směr a metodu vzdělávání. Ten Francouz na letišti byl patrně podobně vzdělán,jako on. A já si nezapamatoval jeho jméno. Ono pamatovat si slovo ve francoužštině není pro nefrancouzštináře nic snadného.
Peter : Dík za upřesnění. Taky jste si zaexperimentoval s virtuálním pomocníkem Stana ?

Irena
17. 6. 2015 13:36

hudryper napsal
Když ne ke konci puberty,tak alespoň po sedmdesátce.

Víte ono vyjadřování ala high society ani věk patent na rozum nikomu nedávají. Jistě je možné přihlížet k letitým zkušenostem, ale pořád se za ně schovávat…? Já nikdy ohled na věk nebrala a začínat s tím nehodlám.

Mudrc
Mudrc
17. 6. 2015 13:47

Dana napsal Vztek na Ameriku je silnejsi, nez instinkt sebezachovy, ze. S temito nazory se Evropska Unie potopi daleko driv, nez USA a az se mesta vybydli a zdevastuji vsecny barokni sochy v Praze, tak to budete ignorovat a neunavne nadavat Americe,pac je to jeji vina. Nevim, jestli jste si vedomi naprosteho rozkladuevropske kultury a zpusobu zivota jak jej znate, kdyz vas zaplavi miliony lidi, kteri vyrostli za drsnych okolnosti a jejich mentalita je naprosto jina. A ze jsou miliony planovane, to mi verte.. S touto vlaastni sebevrazdou Evropanu nema Amerika nic spolecneho. Neni ve vasich schopnostech se domahat lepsi… Číst vice »

hudryper
hudryper
17. 6. 2015 13:51

Irena napsal
Jistě je možné přihlížet k letitým zkušenostem, ale pořád se za ně schovávat…?

Vzhledem k Vašemu zvyku mít za každých okolností poslední slovo,vzdávám se dalších komentářů
k Vašim názorům a předsevzetím.

abx
abx
17. 6. 2015 14:50

petr napsal to Hydrypetr. Pro upřesnění: výraz prostitutka označuje profesi a kurva – označuje charakter. presne tak, prostitucia je tazke, namahave povolanie – ktore si nikto nevazi a prostitutky su zaznavane, nikto to neberie ako nejaku odbornost, hoci teda… jednu som poznal, bola parkrat v TV so svojim cislom, nebudem rozvadzat. mna nabalila v jednej putike po 8 pive. ked doslo na navrhy, povedal som, ze nemam zaujem o jej telo, ale by som chcel spasit jej dusu. na co ma teda vysmiala a este som jej musel dat na taxika, lebo som mnou zbytocne stratila plno casu. bola to… Číst vice »

orinoko
orinoko
17. 6. 2015 14:56

Pridam etymologie co by za nehet vlezlo. Kurva neni az tak sproste slovo. Samozrejme v nasich koncinach se jim velmi bezne oznacuje charakter. Ale i tak je to konsekventni, ze. Kurva je predevsim zatacka, ze. Jak rikame my polygloti – die kurve. Take se kdesi bezne plkalo: jedes kurevskou Havaj. At tak anebo tak at, my cesti oblude jsme nemecke zatacce vdechli uplne nove komunikacni obzory. Cestina je skvela. Velmi dobre zvlada cizi terminy, aby jim vdechla nove zivoty. Ovsem … nejakou zahybaci zenstinu, popr. nelinearniho Bivoje … tezko zahrneme do slova – zakruta. Na druhou stranu prohlasit na adresu… Číst vice »

Dana
Dana
17. 6. 2015 14:58

Ja si nemyslim, ze za rozvraceni celych oblasti mohou jen Americane, uz proto, ze se tyto chaoticke narody premnozily a proste nemaji prostredky na svou zakladni obzivu. Ale budiz, kazdy ma pravo na svuj nazor. Podstatnou otazkou je, jak se k tomu postavite V CINECH, jak budete resit NYNEJSI situaci. S Francouzy bych nepocitala, protoze zvlaste Sarkozy se snazi zaclenit severni Afriku do Evropy a Rusko ma daleko vic problemu nez Amerika, jen to tak nevytrubuje. Napriklad islam se v Ruske Federaci take agresivne prosazuje a rozpina, emigranti, mnozi ilegalni, z oblasti Dagestanu a Cecnyje pocitaji do statisicu a to… Číst vice »

Irena
17. 6. 2015 16:06

Dano, buďte tak hodná a nekazte tady svou přítomností a scestnými úvahami to téma tak pěkně rozváděné místními pány. Sice chápu, že byste se ráda vřadila a speciálně vy na to jistě máte plné právo, ale ponechte jim víc prostoru.

Béda
17. 6. 2015 16:48

Specielně pro nick Dana,

dokud USA nezačaly podporovat mudžáhedíny v Afghánistánu a nepoložily tím základ pozdější Al Kaidá, dokud USA nezačaly podporovat muslimy v Rusku a kosovské Albánce, dokud USA nerozvrtaly Irák, dokud USA, VB a Francie nerozvrtaly Libyi, dokud USA nerozvraly Sýrii neměly ČR ani Evropa vážnější problémy s muslimy.

orinoko
orinoko
17. 6. 2015 17:31

Ireno, vy se občas projevujete takměř ďábelsky. Máte mnohovrstevný smysl pro humor. To není běžně k vidění. O čtení a slyšení ani nemluvě. Víte … tady u nás je jeden kostel, ve kterém se znovunašly velmi podivné fresky. Vlastně těch míst je několik. Nejde jen o kostel. V jednom případě je na rodinné fresce poněkud stranou evidentní žena /má evidentní prsa a nemá kolík pro dolík/ , která disponuje dlouhým čertovským ocasem . Prý není znám v této zemi výskyt popsané postavy notabene na středověké fresce. Je to údajně dokonce jediná evropská ďáblice. A ten kostelní případ je sám o… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
17. 6. 2015 17:40

To je vlastně fakt, že- proč tam někam neposlat pár Tomahawků, nebo trošku munice s ochuzeným uranem – když „…se tyto chaotické národy přemnožily…“ A některé „útlocitné“ děvčata na to s k o r o NIC… Ano, ku.va- „každý má opravdu právo na svůj vlastní názor“- asi jako Kesudis, že – do prčic! (Aby to bylo ku.va korektní!). Ireno, Ireno… no ano – KAŽDÉMU/KAŽDÉ cosi někdy ulítne… Ale člověk s nadhledem bývá obvykle chápavý… Pro mne má hudryper svůj formát stále. A žádná „Dana“ na tom nic nezmění… A aby bylo jasno – nemám na mysli onu „samohybku“ kdys ve… Číst vice »

Starý doktor
17. 6. 2015 17:49

Trolling Američanů od generálmajora justice Vladimira Markina 16.06.2015 16:22 Markin – hlava Centrálního vyšetřovacího výboru při prezidentovi RF. V reakci na pokusy Ameriky vměšovat se do záležitosti všech států v celém světě, stavět se do role jediného arbitra dokonce i v záležitostech mezinárodních institucí (třeba FIFA), generál Markin pověděl, jak by Rusko a mezinárodní společnost mohlo pomoci USA v tomto jejich snažení. Třeba – pomoci USA vyšetřit, kdo v Kyjevě způsobil státní převrat, a za čího přispění vznikají takové teroristické organizace jako ISIL… „A ještě je možné pomoci provést mezinárodní vyšetřování, kam zmizel originální film, který američtí astronauté natočili na… Číst vice »

Starý doktor
17. 6. 2015 17:54

Stat Texas stahuje zlate rezervy za 1 miliardu USD a buduje vlastne ulozisko pre ne, na uzemi Texasu.
Angl. linky
http://gov.texas.gov/news/signature/21038
http://www.capitol.state.tx.us/tlodocs/84R/billtext/pdf/HB00483I.pdf

orinoko
orinoko
17. 6. 2015 18:06

Nevím, jak u koho, ale s čím delším odstupem se dívám na záznamy z Měsíce Hollywoodu, tím větší mám problém věřit oficiálnímu prodeji této události. Měsíc je šestkrát menší než země, ale jeho hollywoodský horizont připomíná situaci , kdy die kurve mizí už za padesáti metry. A dvěma decimetry, že. Rovněž nepřítomnost hvězd v prostoru je poněkud závěsová. Hvězdy prý nebylo možno vidět kvůli záznamové expozici. Nevím, jsem jenom selský rozum, který má problém strávit, že emerický astronaut leze po Měsíci Hollywoodu , a najednou se v rohu obrazovky někdo objeví bez skafandru, zvedne nějaký klacek … a zmizí. A… Číst vice »

Irena
17. 6. 2015 18:16

Víte Orinoko, už Mark Twain se podivoval, proč je křesťanské nebe tak strašně nudné, a jak si někdo vůbec může přát tam pobývat celou věčnost, takže jste mě odhadl asi dobře. Tělesné orgány sice mám tam, kde se obvykle nacházet mají, ale kdoví, co přinese budoucnost…

orinoko
orinoko
17. 6. 2015 18:52

Fucking Moon. Jak bychom řekli my polygloti – zkurvenej Měsíc.

https://www.youtube.com/watch?v=kFAZoVGxqY4

Tohle jsem dneska viděl prvně. Není nad GoogleMoon.

https://www.youtube.com/watch?v=g9CKBD4VtNI

Kolik ujel mil? Mohl by zpívat – v Roveru mám už 1 000 mil, o přistání už Kubrick snil ….

https://www.youtube.com/watch?v=7o3Oi9JWsyM

Tady to je, ale nějaké doplněné. V každém případě u modulu jsou dva … a najednou tam vleze někdo třetí. Takový NASA manželský triangl.

https://www.youtube.com/watch?v=fFs-iNNfU1I

Sio
Sio
17. 6. 2015 18:52

K těm Amíkům na měsíci Měsíci si musím přisadit. Moje babička z tátovy strany (nar. 1900) byla přesně taková, jako ta, co o ní píše Božena Němcová. Vzrůstem malá, nesmírně houževnatá žena pro mě když jsem byl opravdu malé dítě byla jako slunce, tolik v ní bylo lásky. Mimoto jí to velmi dobře myslelo, takže s věkem byla i lidsky moudrá. Četla nám před spaním příběhy z Bible, bylo to jako pohádky. A když jsem měl tak 10 let, přel jsem se s ní o náboženství a uvedl, že na nebi nic není, že byli přece kosmonauti na Měsíci. Posadila… Číst vice »

Irena
17. 6. 2015 19:00

Sio napsal
A nakonec se ještě její slova potvrdí.

Jo, to jsou ty věci mezi nebem a zemí. A můj děda z máminy strany se taky narodil 1900. Opravdu, nelžu.

abx
abx
17. 6. 2015 19:28

Irena napsal
Jo, to jsou ty věci mezi nebem a zemí. A můj děda z máminy strany se taky narodil 1900. Opravdu, nelžu.

moj tiez. to bol vynikajuci rocnik. vzdy si to pochvaloval – na prvu vojnu bol prilis mlady – narukoval akurat ked to skoncilo – a na tu druhu prilis stary…