Kazatelům

Kazatel nám sdělí, jak je na tomto světě VŠE ŠPATNÉ a bude to čím dál tím horší. Tím se automaticky vyčlení ze spokojeného stáda ovcí a posune se o stupínek výš, na piedestal, na pomyslnou kazatelnu.

Kazatel pokračuje dalším důležitým sdělením: MŮŽOU ZA TO… (ti nahoře, židé, politici, světové elity, nadnárodní kapitál, peníze…).

A do třetice následuje: MĚLO BY SE… (zpravidla řešení nereálné ve stylu „co bych dělal, kdybych byl všemohoucím“).

Kazatel, to je takový novodobý šaman. Představme si kupříkladu indiánské kmeny v Americe v době počínajícího osídlování Západu. Šamani bubnují na bubny, zpívají válečné zpěvy, vykonávají rituály. Nezmůžou ale nic. Žádný Indián nic nezmůže. Kdyby skutečně věděli, o co kráčí a dokázali posoudit situaci věcně, bez emocí, vidět realitu takovou, jaká skutečně je, možná by nalézali méně bolestná řešení. Ne, nezvítězili by. Lavina, která se na ně valila, byla příliš silná. Ale mohli zmenšit své ztráty. Ve vědění je velká síla. Šamani však nevěděli, jako nevědí ani dnešní kazatelé, předvádějící své rituální tance.

***

P.S.: Kontrolní otázka, jedna z mnohých možných, pro kazatele: Proč USA a západní média dnes tak zdůrazňují, že ruské letadlo nad Egyptem bylo obětí teroristického útoku Islamistů, a proč se k tomu Rusko staví tak vyhýbavě? Pokud však někdo zná smysluplnou odpověď, není „kazatelem“…

Převzato z Ostrova Janiky

Přejít do diskuze k článku 2 komentáře