Komora OZE: Bez obnovitelných zdrojů se smogu nezbavíme

TISKOVÁ ZPRÁVA KOMORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

3. 2. 2017

Komora obnovitelných zdrojů energie navrhuje intenzivní zaměření vlády na co nejrychlejší zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie. „Každá kilowatthodina získaná z obnovitelných zdrojů nám pomáhá zlepšovat zdraví, protože ušetří emise z fosilních paliv, které vznikají např. pálením uhlí v domácích topeništích nebo v uhelných elektrárnách.“, uvedl Štěpán Chalupa.  Poslední týdny ukazují, jak jsme na tom v ČR špatně s kvalitou ovzduší. Kritické smogové situace posledních dní jen upozorňují na problém, který tu máme každý den, fosilní zdroje nám znečišťují vzduch, který neustále  dýcháme a tím samozřejmě zhoršují naše zdraví. V kritických obdobích, jako nyní, dokonce omezují naše aktivity, ať už je to přímo doporučení omezení pohybu osob, dopravy či podnikatelských aktivit vč. pohybu zboží nebo výrobních procesů.

„Bez obnovitelných zdrojů se smogu nezbavíme, zdrojem smogu je využívání energie z fosilních zdrojů. Cestou k čistému vzduchu je nahrazení fosilních zdrojů těmi obnovitelnými, které zajistí bezemisní výrobu elektřiny, vytápění či chlazení, a to i v domácnostech a dalších místech spotřeby.“, komentoval rozhodnutí Energetického regulačního úřadu předseda Komory obnovitelných zdrojů energie Štěpán Chalupa.

„V současné době je nejdůležitější zastavit vytápění uhlím v domácnostech, v kotlích a kamnech, které na rozdíl od velkých zdrojů nemají vůbec žádné řízení procesu spalování a čištění spalin.  Stát by měl spustit intenzivní kampaň o škodlivosti topení uhlí, na každých kamnech by měl být obrázek zdravotních následků používání uhlí obdobně jako je tomu na krabičkách od cigaret. Tzv. kotlíkové dotace nových kotlů na uhlí jsou stejně, jako kdybyste kuřákům místo startek bez filtru dotovali cigarety s filtrem.“dodal Jan Habart, místopředseda Komory OZE

Požadujeme po státu okamžité kroky ke zlepšování kvality ovzduší prostřednictvím podpory rozvoje obnovitelných zdrojů, jako jsou kotle na biomasu z kotlíkových dotací, nebo tepelná čerpadla a solární kolektory a samozřejmě také úspory energie. Nesmíme také zapomenout na globální emise oxidu uhlíku, proto by stát měl omezit také výrobu elektřiny z uhlí a podpořit výrobu elektřiny v nových větrných elektrárnách např. formou aukcí. Jenom uhelné elektrárny v ČR vypouštějí při spalování uhlí z komínů či kombinovaných chladících věží do ovzduší 6 tisíc tun nejmenších prachových částic (PM10 a PM 2,5), 3,7 tis. tun tuhých znečišťujících látek, 81 tis. tun SO2, 74,8 tis. tun NOX, 5,7 tis. tun VOC a 43,82 tis. kilotun CO2.[1]

Roční příspěvek na provozní podpory výroby elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů energie ve výši cca 39 mld. Kč (po odečtení prostředků vybraných ze solární daně) je přitom stále nižší, než jsou celkové škody způsobené uhelnými elektrárnami v České republice, které stanovilo Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy (COŽP) na úrovni rekordních 51 mld. korun ročně.  Podle Komory OZE by měl být pozitivní příspěvek OZE ke snižování emisí skleníkových plynů dostatečným impulsem pro vypracování jasného plánu postupného odstavování zdraví a životnímu prostředí škodlivých uhelných elektráren. Komora OZE se ráda bude na takovém plánu podílet.

Automobilová doprava a lokální spalování uhlí jsou největšími zdroji jemného polétavého prachu (PM10 a PM2,5, viz graf níže), který patří z hlediska lidského zdraví mezi nejnebezpečnější látky emitované do ovzduší. Suspendované částice pronikají do horních a dolních cest dýchacích, jemnější částice frakce PM2,5 pak pronikají do plicních sklípků, čímž zvyšují respirační a kardiovaskulární nemocnost a následně také úmrtnost. Na ultra jemné suspendované částice se váží PAH, které mají mutagenní a karcinogenní účinky.[2]

Stát by měl proto definovat jako prioritu z pohledu ochrany lidského zdraví ukončení spalování uhlí v domácích topeništích a jeho náhradu za obnovitelné zdroje pro vytápění a podstatně rychlejší obnovu vozového parku za elektromobily napájené čistou elektřinou z OZE a biopalivy, dále podporovat rozvoj železniční dopravy využívající opět čistou elektřinu z obnovitelných zdrojů .

O Komoře OZE

Komora obnovitelných zdrojů energie (Komora OZE) sdružuje profesní asociace jednotlivých obnovitelných zdrojů energie, provozovatele i výrobce zdrojů aj. Sdružení sleduje obecně prospěšné cíle v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie. Podporuje využívání obnovitelných zdrojů energie, trvalé zvyšování jejich podílu na spotřebě energií v ČR a jejich udržitelný rozvoj. Sjednocuje a obhajuje zájmy členů. Šíří odborné informace a osvětu o využívání obnovitelných zdrojů energie.

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
9 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Admirál
Admirál
5. 2. 2017 10:13

Spolek odkloňovačů kope za dotovanou štěpku a fotovoltaiku. Nesmysl.

Plyn a elektřina z jádra doplněno dřevem.

Béda
5. 2. 2017 11:49

„…Požadujeme po státu okamžité kroky ke zlepšování kvality ovzduší prostřednictvím podpory rozvoje obnovitelných zdrojů, jako jsou KOTLE NA BIOMASU z kotlíkových dotací, nebo TEPELNÁ ČERPADLA A SOLÁRNÍ KOLEKTORY a samozřejmě také úspory energie. Nesmíme také zapomenout na globální emise oxidu uhlíku, proto by stát měl omezit také výrobu elektřiny z uhlí a podpořit výrobu elektřiny v nových VĚTRNÝCH ELEKTRÁRNÁCH např. formou aukcí. … …Stát by měl proto definovat jako prioritu z pohledu ochrany lidského zdraví ukončení spalování uhlí v domácích topeništích a jeho náhradu za obnovitelné zdroje pro vytápění a podstatně rychlejší obnovu vozového parku za elektromobily napájené čistou elektřinou… Číst vice »

Béda
5. 2. 2017 11:50

Samo taky Toyotu Prius anebo Teslu nezavrhuji. Jsem přístupný novátorským myšlenkám. Když to požadujete – zaplaťte to!

idiotronic
5. 2. 2017 14:58

Pokud se týká solárních tepelných kolektorů, jejich výrobu jsem shlédl v Band-Erbisdorfu (Narva, bývalá NDR). Evakuované trubky jsou, po technologické stránce čistým dědictvím před několika lety ukončené výroby zářivkových trubic T12 (přešlo se na menší průměry) , jinak je výroba vázána výhradně na tradiční technologie zpracování kovů a zátavů do skla( materiály tu vyráběly např Kovohutě Rokycany). I u nás šlo přejít na takovouto výrobu ,namísto toho jsme vše zahrnuli buldozerem a lidi poslali na úřad práce. Vakuové kolektory poskytují asi 40° C teplou vodu až do okolní teploty několika stup’nů pod nulou, pokud svítí slunce, i přes mlžný opar.… Číst vice »

Bety
Bety
5. 2. 2017 16:10

Opravdu by mě zajímalo, za koho ti zelení přesně kopou – jelikož mají plnou hubu obyvatel a přitom by na ně chtěli hodit nemalou finanční zátěž, tak to obyčejní obyvatelé asi nebudou. Elektroauta pokud vím, neberou energii z ovzduší, někdo ji spalováním něčeho vyrábí a fuj, fuj, fuj ošklivý plyn z Ruska nechceme, tak co? Do pytle s takovou svobodou, když vám zelení byrokrati chtějí kontrolovat i to,co házíte do kamen. S tímhle přístupem by časem mohli dojít k názoru, že bychom se bez tepla a teplé vody taky mohli obejít úplně, pokud jim nějaká lobby stojící za výrobci spacích… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
6. 2. 2017 0:11

Za skutečnou ochranu přírody a krajiny „zelení“ ve smyslu politické strany asi opravdu nekopou paní Bety. V posledním proslovu („rozhovoru“) ml. Stropnického mi stačilo se dočíst, že „…je ohrožen liberální svět demokracie a svobody“ (parafráze, ale ten pojem „liberální svět“ byl užit doslova) abych pochopil zcela zřetelně, že jde o nazelenalou odnož „liberalismu par excelence“… Po tom co však „liberalismus“ všech „odnoží a typů“ – ve světě i u nás – dokázal „zrelativizovat“ tak, že lidský život jednotlivce, rodina, stát, atd. zcela ztratil cenu, ve prospěch fanatické prezentace převahy jakýchsi pseudoglobálních „zájmů a hodnot“, se mi osobně liberalismus zcela zhnusil… Číst vice »

Béda
6. 2. 2017 0:20

Martin (už bez taky m) napsal Za skutečnou ochranu přírody a krajiny „zelení“ ve smyslu politické strany asi opravdu nekopou paní Bety. V posledním proslovu („rozhovoru“) ml. Stropnického mi stačilo se dočíst, že „…je ohrožen liberální svět demokracie a svobody“ (parafráze, ale ten pojem „liberální svět“ byl užit doslova) abych pochopil zcela zřetelně, že jde o nazelenalou odnož „liberalismu par excelence“… Po tom co však „liberalismus“ všech „odnoží a typů“ – ve světě i u nás – dokázal „zrelativizovat“ tak, že lidský život jednotlivce, rodina, stát, atd. zcela ztratil cenu, ve prospěch fanatické prezentace převahy jakýchsi pseudoglobálních „zájmů a hodnot“,… Číst vice »

racek
racek
6. 2. 2017 20:48

Budu velmi stručný. Obnovitelné zdroje jsou fajn, akorát nemáme co obnovovat. Takových zdrojů totiž u nás existuje převelice málo.
Opět klasické demogogie. Panebože, tohle je fakt terorismus horší toho islámského.