Konspirační teorie versus spiklenecká praxe

Termín “konspirační teorie” je zavádějící. Ale zavedl se a získal hanlivý smysl. To jej handicapuje a znemožňuje použít jej pro výklad výsledků, které jsou podloženy důkazy a nestranným rozborem. Historie zná spousty skutečných spiknutí, především těch, které vedly k různým převratům, revolucím a válkám.


Psali jsme sérii tří článků Studená válka Západ-Rusko a končili článkem Přeměna propagandisty na presstituta. A k tomu je třeba přečíst článek o tom, zda a jak nám lže Česká televize. A celek veřejnoprávního lhaní za naše poplatky je třeba orámovat analýzou o tom, jaké druhy mediálních manipulací se provozují v dnešní době. Z pohledu neomarxismu platí, že společnost masového konzumu řízeného korporacemi převzala demokracii jako základní prodejní artikl. To je všechno pravda, ale nezávislý tisk musí také trvale sledovat, co se děje v oblasti mediálních manipulací prováděných zde a nyní. Korporátní “fake news” nyní jedou na hodně zajímavé vlně.

Trocha teorie nikoho nezabije

Konspirační teorie (spiklenecká teorie, teorie spiknutí) je původně neutrální označení pro jakékoli tvrzení o kriminálním nebo politickém spiknutí. Termín ale časem nabyl pejorativního významu a je používán téměř výlučně pro odkazování na okrajové teorie, které vysvětlují historické nebo současné události jako výsledek tajného spiknutí skupiny mocných činitelů. Zastánci konspiračních teorií obvykle tvrdí, že touto skupinou jsou vlády, tajné služby, mocné korporace nebo mezinárodní organizace, tajné spolky, představitelé určitých národů či náboženství nebo i mimozemské civilizace. Definice na Wikipedii připomíná, že použití pojmu „konspirační teorie“ je do jisté míry problematické, protože tento termín používají především skeptici a odpůrci teorií spiknutí v hanlivém smyslu a hodnocení naivního omylu. Označí-li mluvčí nějaké tvrzení jako „konspirační teorii“, pak tím obvykle dává najevo, že je považuje za smyšlené a nepodložené. Termín bývá tedy používán jako automatické zamítnutí tvrzení, které je považováno za směšné, nesprávné, paranoidní, neopodstatněné, bizarní či iracionální. Zkrátka, termín “konspirační teorie” se dá nalepit na všechno, co se někomu nehodí do ideologického nebo mocenského krámu.

Spiklenecká praxe je označení skrytého či otevřeného jednání, jež je důsledkem spiknutí. Toto spiknutí, velmi často protizákonného charakteru, má svým účastníkům zpravidla zajistit nějaký ekonomický či mocenský prospěch. V právnické řeči se pojem spiknutí používá v souvislosti s účastí v organizované zločinecké skupině. Termíny spiklenecká praxe či spiknutí nejsou v současnosti používány dokonce ani tam, kde je nade všechny pochybnosti prokázáno, že historické/současné události byly/jsou výsledkem tajného spiknutí a jeho účastníci byli odhaleni, či dokonce odsouzeni. Zastánci/odpůrci spiklenecké praxe se k ní zpravidla nevyjadřují, ale pokud už se tak stane, tak se dříve či později dostanou do velkých problémů, někdy do vězení a jindy dokonce nedobrovolně na onen svět. Dnes jsme velice často svědky toho, že zřejmá konspirační praxe je označována v lepším případě jako nezamýšlený důsledek jednání aktérů, sled nesouvisejících náhod, či právě jako konspirační teorie. V tom horším případě je na ni uvaleno informační embargo, takže se o ní široká veřejnost ani nedozví. Další, mnohem rafinovanější metodou je vytváření hyperbolických bajek spojených s danou spikleneckou praxí, které mají za účel odvést pozornost od skutečných důkazů o jejím konspiračním charakteru. Zase platí, že pokud jedno procento provádí konspirační praxi, tak je to pro blaho lidstva složeného z těch zbývajících 99 procent. Ale pokud ji provozuje někdo z této plebejské skupiny, tak je podle tisku vlastněného jedním procentem a provozovaného příslušnými presstituty velmi nebezpečný člověk a může skončit dost špatně.

Termín “konspirační teorie” je zavádějící. Ale zavedl se a získal hanlivý smysl. To jej handicapuje a znemožňuje použít jej pro výklad výsledků, které jsou podloženy důkazy a nestranným rozborem. Historie zná spousty skutečných spiknutí, především těch, které vedly k různým převratům, revolucím a válkám, od harémového spiknutí organizovaného ve starém Egyptě jednou z manželek Ramesse III. přes Pinochetův převrat v Chile až např. po naši celkem slušně zdokumentovanou kauzu Nagyová-Nečasová, v níž byli zapojeni vysocí důstojníci českého Vojenského zpravodajství.

Jednička na trhu “konspiračních teorií”

Zmatení pojmů a vytváření falešných konspiračních teorií, které mají zamést stopy, je obzvláště patrné na události, která změnila dějiny 21. století a bývá označována jako Teroristické útoky z 11. září. Pokud dáme do kontextu vše, co bylo o této události zveřejněno, dospějeme k těmto závěrům:

  • Nevíme, jak se celá věc opravdu stala a kdo jsou její skuteční viníci, ale můžeme s jistotou říci, že tak, jak to líčily oficiální zdroje, se odehrát nemohla. Důležitá zpráva Keanovy komise je v naprostém rozporu s fyzikálními zákony i předchozími zkušenostmi z podobných katastrof. Volný pád letadlem nezasažené budovy WTC7 do půdorysu byl odborníky na demolice a architekty označen za… řízenou demolici. Způsob, jakým padala “dvojčata”, také neodpovídal žádnému z postupně zveřejňovaných vysvětlení (viz neudržitelná teorie palačinkového efektu později nahrazená stejně neudržitelnou teorií průhybu pláště).
  • Chování americké vlády po 11. září bylo v naprostém rozporu se zjištěnými skutečnostmi i se závěry vyšetřovací komise. Podle ní atentáty spáchalo pod vedením Egypťana Muhammada Atty 15 občanů Saúdské Arábie, dva občané Spojených arabských emirátů a jeden občan Libanonu, za hlavního sponzora a organizátora byl označen další saúdský občan Usáma bin Ládin, přesto jimi Spojené státy zdůvodnily napadení Afghánistánu a Iráku. Navíc se chystají odškodnit oběti z majetku zabaveného Íránu, hlavního regionálního rivala Saúdské Arábie, přestože ani Národní komise pro teroristické útoky na Spojené státy přes veškerou snahu nenašla žádné důkazy o zapojení Iráku, natož Íránu do přípravy útoků z 11. září.
  • Útoky z 11. září byly zneužity k bezprecedentnímu rozšíření pravomocí bezpečnostních složek a nastavení nejrozsáhlejšího fízlovacího systému nejen v dějinách USA, ale i v dějinách světa.
  • Spousta na první pohled absurdních konspiračních hypotéz, které se v souvislosti s 11. září vyrojily, má podle mého názoru pouze odvádět pozornost od naprosto nekonzistentní a nelogické konstrukce oficiální verze.

Konspirační praxe barevných revolucí

Barevné revoluce od zemí bývalé Jugoslávie přes země bývalého Sovětského svazu až po tzv. Arabské jaro jsou všechny dělány jako podle kopíráku. Základem byla vysoce koordinovaná práce opozičních organizací a západních velvyslanectví. Barvy se měnily, ale symboly, hesla, metody pouličního boje, používání snajprů střílejících do nevinných demonstrantů, zakrvácené dívky v bílých šatech, zahraniční politici a umělci řečnící na tribunách a rozdávající sladkosti demonstrantům, to vše se naopak opakovalo jako podle jedné šablony. Podívejte se na náš starší článek Po Ukrajině se šíří stejné paramilitantní plakáty jako byly v Egyptě. A tomu odpovídal i příslušný pohádkový příběh (odborně řečeno: narativ) vytvářený propagandisty v západních tiskových agenturách a masmédiích.

Výsledkem těchto revolucí pak nebylo nic z proklamovaných cílů, ale v lepším případě zvýšená míra korupce, zadlužení a bídy, v tom horším rozvrácená země, krvavé nepokoje, občanská válka, statisíce mrtvých a miliony lidí na útěku. O tom, jaké byly a jsou skutečné cíle organizátorů barevných revolucí, se můžeme jen domýšlet, ale o tom, že se v drtivé většině z nich jednalo o konspirační praxi v téměř krystalické podobě, není nejmenších pochyb.

Izrael – náš konspirační vzor

Lze si jen stěží představit, že by za mediálním obrazem Izraele v ČR nebyla široce založená konspirace. Vzdálená země s naprosto odlišnou kulturou, v níž žije pouze několik set občanů českého původu a jejíž obrat zahraničního obchodu s ČR je naprosto marginální (1,31 mld. USD, necelá 4 promile celkového objemu), je nám prezentována jako jediná demokracie na Blízkém východě a náš nejlepší spojenec. Naše a izraelská vláda společně opakovaně zasedají (ZDE a ZDE) a naše země patří k těm, které na mezinárodních fórech téměř bezvýhradně podporuje izraelskou vládu ve všem, co činí, i kdyby proti ní a jejím apartheidním praktikám hlasitě protestoval zbytek světa. Ještě horší je situace ve Spojených státech. Na ICH k tomu píšou:

Je ironií, že vyšetřování Roberta Muellera o nějaké tajné dohodě mezi ruskou vládou a volební kampaní Donalda Trumpa nic nepřineslo, zatímco důkazy o vměšování Izraele do amerického politického systému, které se neustále objevují, nepobuřují ani média, ani americké politiky.

Rusové měli pomocí 50 twitterových a 470 facebookových účtů podpořených 50 tisíci dolarů vynaložených na politickou reklamu ovlivnit americké prezidentské volby, na něž lobbisté vynakládají v souhrnu miliardu dolarů. Podobné tvrzení je analogické tvrzení, že někdo potopil jadernou ponorku pomocí dětského praku.

O ovlivňování voleb ze strany Izraele prostřednictvím AIPAC toho sice bylo v odborných politologických kruzích napsáno mnoho, ale masmédia tomu, na rozdíl od “ruské stopy”, žádnou pozornost nevěnují. V této souvislosti pozorujeme zajímavou anomálii: Čím větší je v ČR podpora TOP09 na Twitteru a Facebooku, tím nižší je její reálný volební výsledek. Ve Spojených státech je však všechno naopak: Rusové manipulací sociálních sítí protlačili Trumpa. Zkrátka, jeden lže stejně, jako druhý tvítuje.

Saúdská Arábie – konspirace mlčením

Lze si jen stěží představit despotičtější, agresivnější a arogantnější zemi, než je Saúdská Arábie. Přesto je nám našimi masmédii prodávána jako spojenec bojující proti terorismu a země, v níž fakticky vládne mladý reformátor, který dokonce povolil ženám řídit auta. To, že jiné ženy jsou bičovány za porušování přísných náboženských předpisů a další odsuzovány k smrti za kritiku vládnoucí monarchie, je pro naše masmédia a lidskoprávní neziskovky tabu.

Stejně tak je tabu saúdská invaze do Jemenu a krutá válka, kterou saúdští šejkové vedou proti svému chudému sousedovi. Petrodolary, které Saúdové investovali na obou stranách Atlantiku do západních korporací, a reklamy, jež si zaplatili ve velkých světových médiích, s tím zcela jistě nemají nic společného.

Závěr

Na téma konspirační praxe by se toho dalo napsat ještě spousta, od ukrajinské krize, přes sestřelení MH17 až po kauzu Skripalových a 120denní (sic!) hladovku Olega Sencova, takže vše ukončím příslibem dalších článků na toto téma a jeho shrnutím v několika bodech:

  • Pokud lidé v diskusích či v alternativních médiích vyjádří názor, který je v rozporu s názory vládnoucích elit, bude velmi pravděpodobně označen za fake news či za konspirační teorii.
  • Pokud vrcholný představitel západní mocnosti bude v souladu se zájmy vládnoucích elit lhát, až se mu bude od huby prášit, bude to vydáváno za nezpochybnitelnou pravdu až do chvíle, kdy už s následky lhaní nepůjde nic udělat (viz lež o ZHN v Iráku).
  • Zavádějící interpretace pojmu konspirační teorie brání tomu, aby skutečné dění mohlo být podrobeno důkladnému kritickému zkoumání a tím usnadňuje konspirační praxi.
  • Západní elity se v posledních letech už ani nenamáhají tím, aby jejich tajné operace měly dostatečné krytí a jejich obvinění vůči jiným zemím byla vnitřně konzistentní.
  • Černou práci v tomto směru za ně odvádějí nekritická a zkorumpovaná masmédia.
  • Přesto všechno se blýská na lepší časy a pravda a láska jsou stále blíže k tomu, aby zvítězily nad lží a nenávistí.

A tak skončeme citací našeho článku Mediální manipulace z pohledu neomarxismu (I.)

„…veřejnost neví, co se děje, a ani neví, že to neví.“ (Noam Chomsky)

Žijeme v systému, který je schopen manipulovat lidmi víc, než kterýkoli jiný systém v minulosti. Parlamentní metody jsou za těchto okolností jen nesmyslnou vitrínou na udržování ideologické iluze, že existuje účinná lidová kontrola tvorby státní politiky. Ve skutečnosti jde o politiku prosazování soukromých ekonomických zájmů a stát plní v tomto procesu především tři imanentní funkce, které jsou podle neomarxisty Jamese O’Connora odvozené od požadavků výrobního procesu: 1) udržování pořádku; 2) podpora akumulace kapitálu; 3) utváření zdání legitimity.

A máte jasná kritéria k tomu, kdo je hlavní konspirátor a kdo potřebuje vytvářet mediální iluzi konspiračních teorií.


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 500 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!

Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
34 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Petrc
Petrc
11. 9. 2018 4:00

Jak mnohým známo, major Jurij Gagarin nebyl Rusy vyslán na oběžnou dráhu Země a vůbec ji neobletěl. Američané to ihned zjistili, ale místo toho, aby tuto sovětskou blamáž odhalili světu, dělali, že tomu věří a pak vyslali svoji posádku na Měsíc. Byl to samozřejmě také podvod, neboť Američané na Měsíci nikdy nebyli, ale Rusové nad tou neomaleností ztratili dech. Poslat ruské astronauty na Mars, to by už bylo moc všechny. A tak ti i oni dali s tímto hecováním pokoj, a věnovali se jinému klamání vzájemnému a podvádění veřejnosti. Neexistuje důkaz, že by tomu tak nebylo, ale pouze víra v… Číst vice »

LiL
LiL
11. 9. 2018 7:54

Je zarážející kolik se vynakládá úsilí na ovládání pocitu svobody. V době internetu a chytrých telefonů jsme vystaveni stálému špehování a poskytování informací těm,kteří za to platí a používají informace na cílené manipulace,, davu,, . Manipulace s jedincem je složitá a časově náročná, ale ,,dav,, to je jiné kafe. Nejvíce prostředků od druhé světové války se věnovalo na výzkum psychologie,psychiatrie a sociálních vazeb ve společnosti. Výsledky výzkumu ve spojení s moderními technologiemi je ohromující. Takže jak s tím naložíme? To je velice těžké jen na to pomyslet, ale záleží jen na,, Nás,,.

Gatta
Gatta
11. 9. 2018 10:09

Re LiL:
Už nedlouho plyšáku jsem si utvořil jedno poučení:
„Komunisti nám zakazovali – tihle se budou snažit z nás dělat blbce“.

No a dnes už nám sice pořád ještě až tak nezakazují, ale o to více nám dříve nepředstavitelně přikazují a všemožně náš život regulují … takže to vyjde vlastně na stejno.

Irena
11. 9. 2018 10:33

Petrc: Až na to, že na oběžné dráze jsou dnes kosmonauti běžně a na Měsíci si to nikdo nezopakoval, že? Takže Jurij tam byl, a Amíci jako obvykle ne, pokud je tam někdo nevyveze.

orinoko
orinoko
11. 9. 2018 13:10

Velmi dobrý článek. Nenapadá me nic, co dodat.
Snad jen tolik: Mel by patřit /stejně jako mnoho jiných a dalsich / do FONDU KAUZALITY. … Či jak to nazvat.

Gagarin nebyl na orbitu? S tím se setkavam poprvé. Ale kdo ví, možná žijí v jiné dimenzi intuice.
V každém případě emericky měsíční horizont je vskutku divadelní emíra , pokud je myšlena vážně.
Vůbec se nedivim, ze to svěřili Kubrikovi. Dělal co mohl. Ale s rozpočtovým horizontem byl na tom podobně jako NASA s tím měsíčním.

Gatta
Gatta
11. 9. 2018 13:14

Re:

Kdo ví ? – jestli jsou na Měsíci vůbec nějký stopy … :-)
https://www.youtube.com/watch?v=1mNzUzUIijo

orinoko
orinoko
11. 9. 2018 13:27

V TV kraksné jsem viděl nekolik zvláštních poradu pojednávajících o přistání na Lune, takto Moonu. Tolik neuvěřitelných pitomosti předkládaných divákovi znamená jediné: Těm debilum už je úplně jedno, jestli jim někdo věří. Ale forma zdání musí byt zachována. Tak například lunární modul … Soukrome ho nazývám penisem evokace … tak ten byl původně tak těžký, ze z něj sundavali i 10 deka materiálu. Az byl úplně papírový. A tu nastoj!!!!!!!! Najednou na Moon odletělo i lunární vozidlo. Gumy z pryže, motor z papíru, realita z virtuální … A žádná nadvaha pro Saturn 5 myslím. A nic se neděje, don’t worry,… Číst vice »

Gatta
Gatta
11. 9. 2018 13:34

Nechápu, jak je možný, že „Popírání přistání kosmonautů USA na Měsíci“ ještě není trestné.
Koukám, že ještě jsou v systému rezervy …

orinoko
orinoko
11. 9. 2018 13:56

Gatta, Kabát mel s tím songem určité problémy. Ale snáší zlata vejce, nebylo možné ho zariznout jak Veskrna pravdu.
Ten text je skoro geniální, a věr , spousta muzikantů si mysli svoje. Jen kvůli kseftum raději drží hubu. Karel Gott se s tím ovšem nes-ral už před mnoha lety. O iluminatech mluvil v době, kdy I P B byla lvem ve světě financí.
Hmm … Zajímavá úvaha!!
Popírání emika na Měsíci.
Lze konspiračne kontrovat. Somnabulne na Lůně zajisté byli.

Gatta
Gatta
11. 9. 2018 14:13

Re
Už koncem 80. roků, když přišla řeč na soudy, tak kamoš říkal:
„Pravda je na světě to nejcennější – proto taky stojí tolik peněz“.

orinoko
orinoko
11. 9. 2018 14:13

U Davida ma admin tentýž článek …. Opakují , je skvělý!!
Tam jde diskuse trochu jiným směrem.
Proč na Měsíci nebyly vidět hvězdy? Dodavam za sebe … i planety?
Dvě věci jsou v rozporu. Na zaznamech prý kvůli expoziční době. Jsem laik, beru.
Ale proč je neviděli emericti univers pionýři? Téma, o němž nic nerikali. Na Moonu vesmír přece musí byt nádherný!
Dokonce bych pr-dnul, ze dechberouci.

orinoko
orinoko
11. 9. 2018 14:17

Co je to pravda?
Jen ameba hledaná?
Hledá ji i Gatta!
Je totiž …
pozehnana!

Pravda je ton.
Bohužel jej obklopuje ozon.

Gatta
Gatta
11. 9. 2018 14:48

Re orinoko – na odlehčení:
„Má milá“ – fan video chytlavé písně ve svižném tempu, jejíž tex se zabývá některými problémy, jenž přináší emencipační proces dnešních moderních žen :-)
https://www.youtube.com/watch?v=h64s506-AAM

Admirál
Admirál
11. 9. 2018 16:38

S přistáním – nepřistáním na Měsíci bych byl opatrný. Můžou byt indicie, že to bylo nepřistání, ale Amíkům viděli pod ruce Rusové, takže…

Něco jiného je to s 11.9. Tam sice nemohu říct jak to bylo, ale spolehlivě s podporou znalosti přírodních zákonů mohu říct, jak to nebylo a mohu prohlásit, že největší konspirační teorie co svět oběhla, je ta americká oficiální.

Dej Pane Bože lehké spočinutí na naší Zeměplacce, která je středem vesmíru, všem, co věří na Jezinky, neviditelnou ruku trhu a oficiálnímu vysvětlení událostí 11.9.

LiL
LiL
11. 9. 2018 16:39

Mám pocit,že se tu někdo snaží odvést pozornost jinam a na jiné téma – také zajímavá metoda. Ale možná je to jen má konspirační teorie.

J. Hruška
J. Hruška
11. 9. 2018 17:04

„Dej Pane Bože lehké spočinutí na naší Zeměplacce, která je středem vesmíru, všem, co věří na Jezinky, neviditelnou ruku trhu a oficiálnímu vysvětlení událostí 11.9.“
Vy nevěříte na neviditelnou ruku trhu? Po tom všem, co nám ukradla?

Gatta
Gatta
11. 9. 2018 18:07

re LiL – mohu Výs ujisti, že všichni co v tomto případě snad utekli od tématu diskuze nejsou ani v nejmenším hodni nějakého paranoidního podezírání.
Prostě jsme jen … lidi.

Admirál
Admirál
11. 9. 2018 20:34

A abych nezapomněl: Mezi velmi nebezpečné konspirační teorie považuji smyšlenku, že prodejem a kupováním emisních povolenek snížíme podíl CO2 v atmosféře a zamezíme tím možnému vzestupu teploty na zemi.

Dále konspirační teorii, že je prospěšné přimíchávat řepkový olej do nafty a biolih do benzínu (dodám, možná, stejně jako v případě solárních elektráren – jak pro koho).

Admirál
Admirál
11. 9. 2018 20:36

J. Hruška napsal

„Dej Pane Bože lehké spočinutí na naší Zeměplacce, která je středem vesmíru, všem, co věří na Jezinky, neviditelnou ruku trhu a oficiálnímu vysvětlení událostí 11.9.“
Vy nevěříte na neviditelnou ruku trhu? Po tom všem, co nám ukradla?

To bude proto, že je neviditelná.

orinoko
orinoko
12. 9. 2018 13:32

A další konspirace. Jednu jsem zasadil patrně na jiné vlákno.
Syrská provincie /?/ Idlib je prospikovana neskutecnym počtem Asadovych špiónů. Maji sledovat nejen islámský dobytek , ale také emericke a englicke dobrosery v oblasti. Vše se dokumentuje, natáčí, kdo ví , zda nedojde k nějaké občanské revoltě.
Kvůli chemii se na Sýrii chystá už i ta bitch Merkel. Němci spekulují, ze Asad s Rusy v zemi nebude svobodný. Ty brdo, a to zvaní německy Švejk , okupovány už asi milion let emerickymi Dougy Badmany.

PPK
PPK
12. 9. 2018 13:42

Admirál napsal S přistáním – nepřistáním na Měsíci bych byl opatrný. Můžou byt indicie, že to bylo nepřistání, ale Amíkům viděli pod ruce Rusové, takže… Něco jiného je to s 11.9. Tam sice nemohu říct jak to bylo, ale spolehlivě s podporou znalosti přírodních zákonů mohu říct, jak to nebylo a mohu prohlásit, že největší konspirační teorie co svět oběhla, je ta americká oficiální. Zdravím všechny při podzimní zářijové středě a proto ohledně Měsíce také přidám malou úvahu: Jestliže víme, že stopa po lidské noze na Měsíci může vzniknout jenom tehdy, pokud měsíční povrchový materiál, do něhož ta noha vstoupila,… Číst vice »

orinoko
orinoko
12. 9. 2018 14:25

PPK, zdraví vinsuju, ….
To je argument!! S takovým jsem se doposud nesetkal. Trochu souvisí s tím, co říkal kosmonaut Leonov: Kde se vzala ta kamera, která tu nohu natáčela? Míněn sestup po žebříku papírového modulu.
Ten mel brzdit přistání raketovým motorem. Neexistenci takovéto stopy emericky barnum vysvětloval tak nějak vlhkosti. Zvláštní. … Ale botu emerickeho okupanta Moonu by vysvětlil patrně historickou nutnosti.

Bety
Bety
12. 9. 2018 20:11

Přidám jednu konspirační teorii:
Jakmile lidé zapnou TV noviny, nebo jiný pořad podobně vzdělávacího typu vypne se jim mozek.

Admirál
Admirál
12. 9. 2018 20:14

PPK napsal Zdravím všechny při podzimní zářijové středě a proto ohledně Měsíce také přidám malou úvahu: Jestliže víme, že stopa po lidské noze na Měsíci může vzniknout jenom tehdy, pokud měsíční povrchový materiál, do něhož ta noha vstoupila, byl původně sypký a zároveň byl ještě alespoň trošíčku vlhký a jestliže přitom lunární atmosféru lze prokazatelně považovat za vakuum, čili prostor bez vlhkosti, tak jak mi někdo logicky vysvětlí, že naše státní televize nám na ČT2 mezi pořady téměř denně ukazuje nohu amerického kosmonauta, jak zanechává na Měsíci krásnou šlápotu? Je tedy trasologie vědou blbů, anebo nám redaktoři televize téměř denně… Číst vice »

Bety
Bety
13. 9. 2018 9:42

Admirál napsal Proč Rus nic. Musel by vědět. A kdo by mu to věřil? V té všeobecné euforii „velkého kroku pro lidstvo“ by se maximálně pasoval do pozice závistivce, který neunesl svoji „porážku“. Brežněvovo vedení se konfrontacím vyhýbalo, Gorbačov a Jelcin – o těch raději ani nemluvit. Ostatně i 11. září bylo všeobecně přijímáno , a to pěkně dlouho, jako nezpochybnitelný fakt. Mnoho lidí tomu věří dodnes, maximálně připouštějí, že bylo ze strany USA využito tak nějak pochybně. Když do lidských myslí zasejete něco s dostatečně velkou razancí, humbukem a emocemi už to tam prostě zůstane a pochybnosti, které vyvstanou… Číst vice »

Bety
Bety
13. 9. 2018 12:15

Ještě bych přidala:
Možná Rus prostě oněměl nad tou americkou drzostí? :-)

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
13. 9. 2018 16:11

Čína dobývá Afriku: Etiopie plánuje do konce roku otevřít 4 průmyslové zóny
https://cz.sputniknews.com/svet/201808317983346-cina-etiopie-prumyslove-zony/

Admirál
Admirál
13. 9. 2018 20:06

Bety napsal

Ještě bych přidala:
Možná Rus prostě oněměl nad tou americkou drzostí?

Nedokážu odpovědět, je spousta indicií, že let člověka na měsíc byl mimo tehdejší technické možnosti. Že jsou nesrovnalosti z přenosů z přistání. Ale nerreakce Rusů mě brzdí, abych zaujal nějaký hodnotící postoj.

racek
racek
14. 9. 2018 19:59

Problém je, že řada konspiračních teorií, nebo jak se jim říká … je bohužel sestavena tak dobře, že dost dobře kopíruje budoucí skutečnost. Tu nejznámnější asi znáte.

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
15. 9. 2018 11:30
Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
15. 9. 2018 11:32
Irena
16. 9. 2018 8:24

Admirál napsal Nedokážu odpovědět, je spousta indicií, že let člověka na měsíc byl mimo tehdejší technické možnosti. Že jsou nesrovnalosti z přenosů z přistání.Ale nerreakce Rusů mě brzdí, abych zaujal nějaký hodnotící postoj. Jak ukazuje analýza vzájemných vztahů „elitářské“ státnosti a společenství umělců, spisovatelů, filmových scénáristů a režisérů, prostě profesionálů, pod jejichž vlivem se v mnohém formuje mentalita společnosti, procházejí všichni tito profesionálové a aspiranti na to, že se jimi stanou, svého druhu castingem, často skrytým, neformálním (například na různých těch přátelských „sešlostech“), a výsledkem je, že: • jedni získávají možnost tvořit jakoby svobodně, tj. bez omezení, na základě té… Číst vice »

Irena
16. 9. 2018 8:30

Tohle je úryvek z jednoho dílu Základů sociologie vnitřního prediktoru SSSR, to samé v bledě růžovém platí pro vědeckou obec. Stalin jim do toho hodil poněkud vidle, ale od dob Chruščova se začal zase casting uplatňovat v plné síle. Z velké části to probíhá i bezstrukturně. Navíc s ohledem na vědu je vypracováno hodně nástrojů, jak uřídit nové objevy a svést ty nežádoucí k minimu prostřednictvím financování respektive nefinancování, neudělením patentu, udělením a vykoupením patentových práv atd, atd… Je to celkem dost dobře propracované. Ten úryvek s umělci je něco jako názorný příklad. Potom ti vědci, kteří by se chtěli… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
17. 9. 2018 6:53

Ilona Švihlíková:
Deset let od Velké recese: bohatí jsou ještě bohatší a dobývání renty jen kvete
http://casopisargument.cz/2018/09/14/deset-let-od-velke-recese-bohati-jsou-jeste-bohatsi-a-dobyvani-renty-jen-kvete/
Noviny Financial Times píší, že ekonomičtí experti obou zemí si stěžují, že rozpočtová pravidla nejsou vymahatelná a zhoršují krizi suverénů. Proto obě země požadují změnu rozpočtových pravidel v oblasti dluhu a deficitu.
Němci a Francouzi chtějí změnu evropského rozpočtu
http://casopisargument.cz/2018/09/15/nemci-a-francouzi-chteji-zmenu-evropskeho-rozpoctu/