Královské pocty Putinovi při návštěvě Turecka

…a jak to souvisí s děním mezi Arménií a Ázerbájdžánem

Psal se prosinec 2014 a Putin navštívil Turecko, kde byl přijat s královskými poctami, viz video výše.

Stalo se tak v době, kdy uplynulo více než půl roku od tzv. anexe Krymu v březnu 2014, čímž Putin učinil dvě věci: Napravil to, co udělal Chruščov hned po smrti Stalina, když Krym daroval Ukrajině a udržel vliv Ruska na Černém moři.

Čí bude Černé moře a kudy k němu přivést Írán?

V reakci na to přišly proti Rusku sankce, které měly dvě zásadní podoby – cena ropy klesla z cca 100 dolarů za barel na nějakých cca 40-50 dolarů, což mělo mít na ruskou ekonomiku likvidační dopad (stejný nástroj byl použitý i pro rozpad SSSR). A dále pod nátlakem EU a v něm odmítavém postoji Bulharska, byl zrušen projekt plynovodu South Stream, který měl do Evropy vést právě přes Bulharsko a končit měl v Řecku a kterým mělo Rusko dodávat plyn do Evropy přes Turecko – a přes Černé moře!

Zrušení South Streamu mělo poškodit zájmy jak Ruska, tak Turecka, ač máme-li to chápat polopaticky, tak by se to dalo napsat asi takto: „Putine, přes Krym jsi si sice vliv na Černém moři udržel, ale svoji ropu a plyn přes Černé moře do Evropy nepovedeš, protože my máme jiné plány“. A právě v prosinci 2014 Putin znalý plánů a věcí příštích udělal tu věc, že navštívil Turecko, kde logicky byl přijat s královskými poctami. Média psala, že jde o „událost, srovnatelnou s anexí Krymu“ a aby ne, když svět obletěla tato zpráva: „Dne 1. prosince 2014 během státní návštěvy ruského prezidenta V. Putina v Ankaře bylo Gazpromem a tureckou společností  Botas Petroleum Corporatoin podepsáno Memorandum o porozumění o výstavbě pobřežního plynovodu z Ruska do Turecka přes Černé moře.“

Šlo o plynovod TurkStream, Po sestřelení ruské stíhačky Tureckem v listopadu 2015 byl projekt dočasně zastaven, v létě 2016 však byly vztahy obnoveny a mezivládní dohoda o TurkStreamu byla v říjnu 2016 podepsána, v květnu 2017 byla stavba zahájena a dodávky plynu do Bulharska začaly proudit 1. ledna 2020. Přeloženo do polopatické řeči: „Čí je Černé moře? Ruské a turecké! A to je průšvih, protože Černé moře má patřit Číně, přesněji Íránu“ . Tady připomeňme, že Krym byl ve své dávné historii součástí Hedvábné stezky, dále připomeňme, že Hedvábná stezka má vést po souši i po moři a hlavně připomeňme, že cesta po moři je o tom, že Írán coby hlavní součást nové Hedvábné stezky a spolu s Čínou nové centrum koncentrace řízení má mít přístup na všechny vody.

Ale kudy, kudy íránská cestička na Černé moře, když tam velí Putin a Turecko? Prozaičtěji se to ale dá pojmenovat i jinak „Kudy, kudy cestička íránského plynu do Evropy místo ruského, když všemu velí Putin a za spojence k tomu má Turecko?“ Odpověď je dána dávno tomu – je třeba zrušit Turecko. A když říkám „dávno tomu“, tak na mysli mám už Sèvreskou dohodu z roku 1920, která má být až nyní realizována a z níž je zjevné, že spojení „Írán-Černé moře“ přes Arménii o tom, že konkurenta v boji o islámské vůdcovství, tedy Turecko, vynechá, obejde.

Mapa ZDE.

A na mysli mám i mapy z roku 2006, podle kterých má kus Turecka zabrat Arménie, resp. obnovená Velká Arménie (a může jít dokonce o nějaké spojené území Arménů a Kurdů, protože jak říká kurdský lékař s arménskými kořeny v českém článku: „My, Kurdové, jsme s Armény a Židy byli a stále jsme bratři, sousedé, mučedníci svobodného, tolerantního myšlení v oceánu barbarských řádů“). Zůstaňme ale u toho, že cesta Íránu na Černé moře vede přes zrušení-osekání Turecka. Připomeňme si, že od 1. ledna 2020 funguje plynovod TurkStream, kterým zůstalo ve hře jak Rusko, tak Turecko. A tady už o tři měsíce dříve vstupuje do dění hlavní postava globálních zájmů, D. Trump (a nenechme se mýlit jeho výkřiky proti Íránu ala výkřiky proti Kim-Čong unovi).když oznamuje, že ze Sýrie stahuje americké vojáky. Turecko to pochopilo jako volný prostor pro akce syrských Kurdů a zahájilo operaci tzv. „Pramen míru“ , já jsem to tehdy nazvala: „Tumpova past na Turky zabrala“.

Trumpova past na Turky zabrala i podruhé

Ale aby nebylo málo, nedávno přišla událost, kterou lze nazvat jako „Trumpova past na Turky číslo dvě“ – výstižně to vyjadřuje titulek „Historická dohoda. Izrael navázal diplomatické vztahy s Bahrajnem a SAE.“. Trumpem i médií to bylo podáváno tak, že jde o spojenectví proti Íránu, arabský svět to však vidí jinak – že jde o spojenectví arabského světa proti Turecku, protože škůdcem arabského světa není Izrael, ale Turecko, viz článek „Zamýšleným cílem aliance SAE-Izrael není Írán, ale Turecko, jehož regionální vliv představuje hrozbu pro vládce Perského zálivu“. Stalo se tak v polovině září a hned za dva týdny se rozhořela válka mezi Arménií a Ázerbájdžánem, přičemž za hlavního viníka je považováno Turecko, resp. jeho spojenectví s Ázerbájdžánem.

Nejlepší obrana je útok?

Vraťme se do roku 2014, tedy k úvodnímu videu z návštěvy Putina v Turecku. Tehdy totiž mělo být odepsáno jak Rusko, tak Turecko, Putin to ale vyřešil tak, že si z outsidera vytvořil strategického spojence. A je tady ještě jedno důležité video, které už je z roku 2015 a které potvrzuje Putinovu předvídavost, tedy i jeho krok z prosince 2014. To video se jmenuje „Jestli draka neizbežna, nado biť pervym“ a konkrétně je z doby, kdy Putin po svém zásadním projevu v OSN vstoupil do Sýrie. Ač na ta slova Putina odkazuji mnohokrát, nejsem si jistá, že byl správně pochopen jejich skutečný význam, proto i k nim tentokrát polopaticky: Chcete odstavit Západ od blízkovýchodních zdrojů a tím zrušit petrodolar, dobře, jdu do toho. Ale jestli si myslíte, že ruské zdroje pro Evropu nahradíte íránskými tu přes Černé, tu přes Kaspické moře, tak na to zapomeňte.“ Kdo nechápe, tak v červenci roku 2015 byla uzavřená ona slavná jaderná dohoda s Íránem, která měla především ten efekt, že vývozu íránské ropy a íránského plynu už nic nestálo v cestě – tedy v případě Evropy kromě Černého a Kaspického moře. A hovoříme-li o Černém moři, tam je největší překážkou právě to spojenectví Ruska a Turecka z prosince 2014 ,a hovoříme-li o Kaspickém moři, tam je největší překážkou spojenectví Ruska a Ázerbájdžánu (plus ta Putinova historická Kaspická dohoda).

Ale vraťme se k dnes tolik obviňovanému Turecku a stejně tak obviňovanému Ázerbájdžánu, zatímco v mediální sféře vítězí obhajoba Arménie. Nebudu zde popisovat, jak už několik let je Arménie zviditelňována především uznáním turecké genocidy Arménů, k čemuž se přidal i papež, a jaké jsou další záměry toho dění (uvedu v odkazech pod článkem), nyní zůstanu u toho, že Turecko by mělo pochopit, že jeho odpis se blíží ze všech stran. A že v souboji islámu „Osmanská říše“ (druhý džihád) vs. „Perská říše“ (třetí džihád) prohrálo a že má-li se jakž takž zachránit, tak jedině s pomocí Ruska. „Nejlepší obrana je útok“ v tomto případě proto nemusí platit, protože to může napáchat více škody, než užitku. Na druhou stranu je zcela pochopitelné, že Rusko se nestaví ani proti Turecku ani proti Ázerbájdžánu – v boji s globálními zájmy jsou to totiž jeho spojenci, byť někteří věří tomu, že Rusko tím podporuje islám, resp. že tím je proti tzv. křesťanské Arménii. A tady je na místě důležitá připomínka, související právě s onou větou Putina „Jestli draka neizbežna…“ Zásadním bojem v Sýrii byla bitva o Aleppo, která zásluhou Ruska skončila v prosinci 2016 po takřka čtyř letech bojů vítězstvím Sýrie.

Hned na to íránský prezident uskutečnil cestu po Blízkém východě a kam vedly jeho první kroky? Do Arménie – viz video. „V průběhu dne oba prezidenti podepsali pět memorand o porozumění a dohod o spolupráci mezi Teheránem a Jerevanem v různých oblastech. Ruské stránky však k návštěvě přinesly obsáhlejší komentář, cituji část: „Návštěva íránského prezidenta v Arménii se ukázala bohatou nejen ve smyslu podpisu dokumentů, rozšiřujících spolupráci obou zemí, ale i ve smyslu vybudování geopolitického rámce, který v budoucnu může mít velký vliv na další dění v regionu. Pro Arménii, blokované Tureckem a Ázerbájdžánem, může být perspektiva, že se v budoucnu stane koridorem, spojujícím Černé moře s Perským zálivem, motivujícím stimulem k ekonomickému rozvoji a novým investicím. A pro Írán, který přes Arménii a Gruzii může získat přístup na Černé moře a do Evropy, je to událost značného významu“ . Tak na závěr se znova

ptejme: „Kudy, kudy cestička Íránu na Černé moře?“ A ptejme se pohledem na tento obrázek, který řekne více, než tisíce slov:

Anebo na tento, kde je jasné, jak by to všechno mohlo být vyřešeno obnovením Velké Arménie, tzn. zrušením části Turecka a celého Ázerbájdžánu:

Ale hlavně se ptejme: Potřebuje Rusko Írán na Černém moři? Nebo ještě jinak: Potřebuje Evropa íránský plyn místo ruského?

Útok na ázerbájdžánské území, kde leží infrastruktura pro dopravu ropy a plynu

A ani bych článek asi nepsala, protože na toto téma už jsem svým pohledem napsala snad všechno, ale včera na mě z ČT vyskočila zajímavá informace: „Útok na druhé největší ázerbájdžánské město Kandža, které leží dlouhých 50 kilometrů od Náhorního Karabachu, tzn. hluboko v ázerbájdžánském území a leží nedaleko infrastruktury, která dopravuje nerostné bohatství plyn a ropu z Kaspického moře, resp. z Ázerbájdžánu, a dále přes Gruzii a Turecko (!) až do Evropy“, čas od 3:40:30 zde. Myslím, že tím se vše vysvětluje, resp. potvrzuje to, o čem tento můj článek je. Zbývá snad ještě doplnit, že Turecko je skutečně v koncích, protože nástroj, který v rukou třímá co by hlavní, tzn. že do Evropy vpustí všechny uprchlíky, se ve skutečnosti může stát přesně tou službou, na kterou Írán (resp. globální zájmy) tolik čekají – islamizaci Evropy tzv. nesprávným islámem, aby poté nastoupil islám íránský, tzn. ten správný. Erdogan by tak vlastně naplnil volání íránského prezidenta: „My přijali 3 miliony uprchlíků a nestěžujeme si, Evropo, pouč se, vzkazuje íránský prezident“.

Ještě zbývá dodat, jak se asi dění bude vyvíjet. Rusko má v Arménii vojenské základny až do roku 2044 a v této souvislosti je zajímavá zpráva, jak nikým nevolený arménský premiér Pašinjan prohlásil, že Rusko by v tomto směru mohlo být Arménii nápomocné. Na to Rusko odpovědělo tím, že se může stát mírovou silou, ale „pouze za souhlasu obou stran„. Bez Ruska situace nemá řešení, tak či tak to vidím tak, že kolem dvou důležitých spojenců Ruska – Turecka a Ázerbájdžánu – byl právě rozpoután souboj o Černé moře (a v neposlední řadě i o Kaspické). A že v hlavní roli jsou zdroje, v tomto případě ropa a plyn z Íránu místo z Ruska, a to vše v rámci Nové Hedvábné stezky, tedy v globálních zájmech, které nově má naplňovat Čína (a Írán s ní, o končící roli Vatikánu a nastupující roli Arménie nemluvě).Souvislostí ale vidím více, ale to bych se opakovala, proto malý výběr v odkazech pod článkem.

Související:

5 1 hlas
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
22 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Botičky od Diora
Botičky od Diora
7. 10. 2020 9:36

Vše nejlepší k narozeninám, Vladimire Vladimiroviči :-)

Botičky od Diora
Botičky od Diora
Reply to  Botičky od Diora
8. 10. 2020 7:29

comment image

Botičky od Diora
Botičky od Diora
Reply to  Botičky od Diora
8. 10. 2020 7:30

comment image

orinoko
orinoko
7. 10. 2020 10:05

pozorovaTELKA s coolkami a pytlíkem
Nikdo nemá stud, nic není problém a zjevné hovadiny jsou nejspíš IN.
Vybrabčené zdroje pochybného původu spojené slátaninami všeho druhu, z nichž se do této chvíle nepotrvdilo vůbec nic. A až zase nějaká pozorovaTELKA za 6 let bude blábolit na podobné téma, tak už poběží o Libyi anebo Arktidu , kde budou odkazy na NATO, jak Irán se hodlá etablovat na Severní točně.

orinoko
orinoko
7. 10. 2020 10:14

Tohle ovšem smysl dává“

“ Článek „Ozbrojená mezinárodní policie míří na Ukrajinu“ zase jeho autorka, podepsaná jako „Pozorovatelka“, uzavírá slovy: „Obávám se, že Evropa právě vstupuje do války proti Rusku. Bůh ochraňuj Rusko a Evropu obzvláště!“ V rubrice Esoterika se zase objevuje text s titulkem „Obama je Antikrist“.

Kdypak to bylo napsáno? Místní aktiv myslících třeba trefí rok tohoto potratu.

orinoko
orinoko
7. 10. 2020 10:29

Případní zájemci si můžou zajít zaonanovat na konkrétní adresu. A můžou také finančně přispět finančně obskurní personě, které má kozy a kulicha zároveň.

https://www.matrix-2001.cz/autor/pozorovatelka-1233

Patrik
Patrik
Reply to  orinoko
8. 10. 2020 7:25

@orinoko Díval jste se na ten odkaz? Kdybyste byl čestný, tak byste v komentáři na NR netvrdil, že Pozorovatelka psala pro nějakou Gaiu, když všechny články v odkaze jsou převzaty(!) z Aeronetu. Autor jakéhokoliv článku přitom vůbec nemusí vědět, kde všude se jeho článek objeví. A pro Vaši informaci – tento článek má na jiném webu už přes 30 sdílení (a to je co říct), takže co teď? To budete hledat po celém internetu, kam na Pozorovatelku něco nakydat? Ale hlavně – to je všechno, co jste schopen k tématu článku sdělit? Nemáte co, protože Vám jde jen o soupeření… Číst vice »

no one
no one
Reply to  Patrik
8. 10. 2020 20:21

@Patrik Nevýhoda diskuzí na webech různých médií je opakovaná srážka s (navedeným) blbcem, kdy autorovi může tento blbec až znechutit jeho zálibu v hledání informací, jejich šíření a přínosné diskuzi. Naštěstí je možné využít i jiné platformy, např. soc. sítě, kde si můžete „diskutující“, kteří ve skutečnosti nediskutují, ale jen úpěnlivě bečí (prezident Zeman to jednou krásně nazval, ale teď to tu nebudu zveřejňovat), sami usměrňovat. Takový pan P. Novák na svém Facebooku šíří už poměrné značné informační pole (velký dosah), když obsah jeho příspěvku využívá dokonce i Okamura. Stejně tak paní Šťastná, kterou jsem si taky oblíbil, ačkoliv zatím… Číst vice »

no one
no one
Reply to  no one
9. 10. 2020 16:54

Tak tento můj předešlý komentář jsem psal včera v domnění, že píšu pod článek nějakého pro mne neznámeho autora, a až teď mi došlo, že to je článek Váš! No když člověk (já) dělá dvě věci naráz a přitom to neumí, tak pak vznikají takováhle nedorozumění.
Každopádně po prvním zběžném přečtení při krátké volné chvíli musím opět říct: Skvělá práce!

Patrik
Patrik
Reply to  no one
9. 10. 2020 18:40

@no one K Vašim oběma komentářům – opět děkuji za Vaši podporu. Ale to hlavní, na co u Vás teď reaguji, je Vaše věta, cituji: „…a navíc (pokud si dobře pamatuju) nemáte nastudovanou KOB ani DOTU, na metodologii doplněnou o znalosti vesmírné geometrie jste si přišla sama“. Tak za tohle Vám děkuji ze všeho nejvíc!!! Za léta mého psaní mě většina bere tak, že vycházím „jen“ z Pjakina, jenže skutečnost je taková, že Pjakin mi „pouze“ zapadl (rozšířil, obohatil a neustále doplňuje) do mého již mnohem dříve vzniklého pohledu, popsaného například zde https://outsidermedia.cz/globalni-prediktor-mini-pan-buh-meni-rusko-na-prahu-nove-epochy/ A citaci z Vašeho komentáře použiji ještě… Číst vice »

no one
no one
Reply to  Patrik
10. 10. 2020 15:30

@Patrik K tomu FB je to naprosto pochopitelné. Děkuji za informaci o článcích. Popravdě snažil jsem se je najít, ale narazil jsem pouze na převzaté články na NWOO a NR, takže budu hledat dál, veřím, že je najdu, až bude ten správný čas, protože tak je to v životě se vším. Po tom nepěkném incidentu na AE jsem Vás hledal několik měsíců, než jsem objevil stopu na jednom webu v podobě dvou Vašich článků zveřejněných na konci minulého roku a rozebírajících globální situaci a koncepci s ohledem na procesy na Blízkém východě a na procesy jim přidružených včetně doplnění o… Číst vice »

Patrik
Patrik
Reply to  no one
11. 10. 2020 18:21

@@@ no one „než jsem objevil stopu na jednom webu v podobě dvou Vašich článků zveřejněných na konci minulého roku“ – na mysli jistě máte dva články zde: https://naseveru.org/2019/12/20/svata-valka-zide-izrael-biblicka-kultura-a-krvave-uplnky-druha-cast/ Vysvětlení je jednoduché – oba ty články stojí na vesmírné symbolice, což, viz můj komentář výše, zdejší stránky neberou (a znova opakuji, že to respektuji). Ty dva Vámi zmiňované články byly odbočkou v hledání prostoru, kde vesmírná symbolika nevadí a za ten prostor jim ode mě patří stejná vděčnost, jako zdejšímu webu. Problémem se pro mě ale stalo, že tam není možnost diskuse, moje články proto nadále vycházely pouze zde. Protože… Číst vice »

no one
no one
Reply to  Patrik
15. 10. 2020 19:31

@Patrik Omlouvám se, že reaguji až teď, dříve jsem se kvůli vytížení bohužel nedostal. Ano, byly to články ze serveru naseveru, a kdyby to náhodou byly ony stránky, jsem je ze stejného důvodu jako Vy nechtěl zveřejňovat. Po Vašem komentáři, za nějž mockrát děkuji (a děkuji hlavně proto, že i přesto, že jste zpočátku stránky nechtěla jmenovat, jste je přece jen zmínila a to i za tu cenu toho, že by se to zdejšímu webu nemuselo líbit), je to pak vše jasné. Já se totiž z nějakého důvodu domníval, že i nwoo přebíral zdejší Vaše články stejně jako NR, tak… Číst vice »

Patrik
Patrik
Reply to  no one
16. 10. 2020 7:44

@no one „Fotbal ČR nad Izraelem vyhrála 2:1“ Narychlo Vám odpovím jen na Vaše „PS“ – překvapilo by mě, kdyby vyhrál Izrael, nemělo by to totiž logiku s tím, že symbolický klíč od Prahy předalo Česko Číně. A Čína, to je Nová hedvábná stezka, kde spojnici tvoří „Čína-Írán-Arménie“. Což když si přeložíme, tak se potvrzuje, že Arménie má nahradit Izrael a proti čemuž se Izrael logicky brání, viz například tato nedávná zpráva https://denikn.cz/minuta/455167/ či například tato https://plus.rozhlas.cz/armenie-si-kritiku-kvuli-antisemitismu-nezaslouzi-pravda-je-jinde-mysli-si-8146210 Za Arménii u nás nejvíce bojují Schwarzenberg a Štětina (Schwarzenberg už dokonce vystupuje proti Izraeli a obhajuje Palestinu), nově nejvíce Ivan David. To… Číst vice »

Patrik
Patrik
Reply to  Patrik
16. 10. 2020 7:59

@@@ no one Doplnění: rok 2006 – Česko, Štětina a Arménie: „201. USNESENÍ STÁLÉ KOMISE SENÁTU PRO PRÁCI KANCELÁŘE SENÁTU z 14. schůze, konané dne 29. 3. 2006 k akci – MEZINÁRODNÍ konference „Arménská genocida“ Na základě podkladů, předložených vedoucím Kanceláře Senátu komise 1.​ souhlasí s pořádáním mezinárodní konference „Arménská genocida“, jako akce typu A, Pravidel pro užívání a pronajímání prostor sídla Senátu. Akce se zúčastní cca 120 osob a uskuteční se dne 4. dubna 2006 v Hlavním sále Valdštejnského paláce v době od 9.00 do 18.00 hodin. 2.​ bere na vědomí, že uvedenou akci POŘÁDÁ SENÁTOR JAROMÍR ŠTĚTINA.“ https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/webNahled?id_doc=38179&id_var=32194… Číst vice »

orinoko
orinoko
Reply to  no one
9. 10. 2020 17:10

Pravil Covid 19.

orinoko
orinoko
7. 10. 2020 10:35

Tady jeden konkrétní příklad, jak vypadá jasnozřivost té s kulkami. Docela zajímavý úkaz – kolik lidí tu ze sebe nechá dělat idioty.

https://www.matrix-2001.cz/clanek/na-mariupol-kdo-ovladne-mariupol-ovladne-cestu-ke-krymu-7949

Patrik
Patrik
Reply to  orinoko
7. 10. 2020 16:15


I stalo se:
https://outsidermedia.cz/prazske-jaro-zacalo-kapitulaci-sovetskeho-svazu-srpen-1968-byl-akci-globalnich-zajmu-3-dil/#comment-100031
A to neuplynuly ani dva týdny….

PS1: Pro mě je ale mnohem důležitější, že např. zdejší článek, napsaný před rokem, je právě velmi aktuální
https://outsidermedia.cz/trumpova-past-na-turky-zabrala/

PS2: Když už jste si odfajfkoval, jak úspěšně jste odsud vystrnadil dalšího diskutéra, tak se nesnižujte k jeho vyhledávání. Stage is yours, jak potvrzujete pod každým článkem, proto i pod tímto – radujte se tedy. Ale k tomu by se snad hodilo předvádět něco více informačně bohatého, než to, co předvádíte.

PS3: Děkuji za dohledání a zveřejnění odkazů

Botičky od Diora
Botičky od Diora
9. 10. 2020 7:50

Rusko zařadilo Juanitu Tikhanowszkaja-Guaidó na seznam hledaných zločinců. Kreml přestal flirtovat se Západem. https://topcor.ru/16826-rossija-objavila-tihanovskuju-v-rozysk-kreml-prekraschaet-zaigryvat-s-zapadom.html „Kašpárkové „turné“ samozvané běloruské „prezidentky“, „droga pani opozycyjna“ Tikhanowszké po evropských zemích zaznamenalo poměrně neočekávaný vývoj. Jak vyšlo najevo, táto běloruská občanka je nyní vedena v databázi osob, hledaných pro trestné činy, Ministerstva vnitra Ruska. Vedení naší země se nakonec rozhodlo přejít od pasivního vyčkávání a pokusů „dohodnout se slušně a po dobrém“ se Západem k odvetné útočné akci.“ „Русские долго запрягают, но быстро едут“, Otto von Bismarck. Ten strejda je musel asi velice dobře znát, jeden nevydařený rakouský malíř také, teď jsou na řadě skopo-makrélo-liberály… Číst vice »

Bety
Bety
10. 10. 2020 14:20

Nechci se motat mezi zastánce Pozorovatelky a její kritiky. Nicméně už dávno jsem došla k názoru, že se nic neděje „samo sebou“, zvlášť když jde o zdroje a možnost přístupu k nim (Černé moře např.). Z literatury (Vajsenberg) si pamatuji, jak se o Azerbajdžán na začátku dvacátých let prali Angličané, Turci a různá muslimská uskupení a všem šlo o dvě věci – vlastnictví naftových nalezišť a vytlačení všech ostatních z tohoto regionu, v první řadě Ruska. O co jim ale nešlo vůbec byli Azerbajdžánci. A Samozřejmě k tomu využívali i náboženství a poštívali Arménce proti Azerbajdžáncům (Dašnakcuťůn) a naopak. Nesmím… Číst vice »

orinoko
orinoko
Reply to  Bety
10. 10. 2020 16:55
orinoko
orinoko
Reply to  Bety
10. 10. 2020 18:45

Nic proti manuálu osudu, ale v době Kopčema a Mamutíka nějaký světový prediktor neměl o nějakých uhlovodíkách vůbec šajna. O naftě a plynu dokonce nekejhala ani tche bájbl. /Mezi námi děvčaty – jeji nekonečný výklad./ Teprve s lidským poznáním přicházely chemické vzorce, aby nám dále sdělovaly , oč běží. Vsuvka – proč už se na Falklandech dávno netěží Brent ? Takový nekřesťanské čmrdlíky a nula od nuly potratila. Kdekdo se pral o kdeco. Šlo to postupně: Nejdříve žrádlo, pak bytí, pak ženské … atd. Všechno vlastně bylo dáno, že!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Už zítra GP rozkáže – zab svojí babu. Proč tedy Hopiové,… Číst vice »