Pražské jaro začalo kapitulací Sovětského svazu, srpen 1968 byl akcí globálních zájmů (3. díl)

„Věděl jsem, že Mlynář je vždy dobře informován. Volal jsem mu proto onoho 5. ledna pár desítek minut po zvolení Dubčeka. Tak co, ptám se ho, právě to hlásí v rádiu, ten Dubček, ale já o něm vůbec nic nevím, to je dobře, nebo špatně? Zdeněk se po svém způsobu uchechtl: jak pro koho, milý Petře. Ty znáš moji ruštinu, o mne starost mít nemusíš, já se klidně uživím třeba jako tlumočník vrchního velitele okupačních vojsk. Ale s tou tvou ruštinou, jak ji znám, hochu nevím, nevím, jestli je to i pro tebe dobře… Byl to světový rekord v předpovědi invaze.“

Později se k této citaci vrátím, prozatím zdůrazňuji datum 5. ledna. „Pražské jaro“ je označení pro dění v Československu v době od 5. ledna do 21. srpna 1968. A zatímco srpen 1968 je rok co rok připomínán tím po revoluci zavedeným pojmem „ruská okupace“, leden 1968 jako by neexistoval. Pro pointu článku, o kterou mi nejvíce jde, přitom platí podtitulek:

Zásadní den 5. leden 1968: Sovětský svaz podepsal kapitulaci a v Praze byl do čela vlády jmenován Dubček

Ale popořádku a nejdříve malé shrnutí předchozích dvou částí jako úvod k třetí části článku. Dění 60. let jsem shrnula do tří bodů:

  1. Zlato a dolar
  2. Kulturní revoluce
  3. „Gréta“

A shrnula jsem je s tím, že podle důležitosti můžeme pořadí obrátit na:

  1. „Gréta“ (planetární zdroje)
  2. Kulturní revoluce (sjednocení a ovládnutí lidstva přes neomarxismus plus zrušení kapitalismu)
  3. Zlato a dolar (konec dolaru krytého zlatem a s ním počátek konce hegemonie USA a Západu)

Psala jsem, že všechny body spolu navzájem souvisí, ovšem s tím, že na vrcholu stojí bod „Gréta“ – planetární zdroje (fond WWF, Klub 1001 atd), zatímco kulturní revoluce a peníze (dominující či odepisovaná světová měna) jsou pouze“ nástroji ke globálnímu ovládnutí jak planetárních zdrojů, tak ke globálnímu ovládnutí sjednoceného (marxisticky internacionalizovaného) lidstva.

Dále jsem psala, že kulturní revoluce 60. let se týkala především Západu (jeho rozkladu) a pokud jde o Východ, tak pouze Číny (tam byla přípravou na převzetí role Západu). V neposlední řadě se ale týkala už i Afriky a černošského obyvatelstva vůbec – to když se letní OH 1968 v Mexiku nesly v duchu poselství Pozdrav černých sil (dnes můžeme vidět pod heslem Black Lives Matter.

A protože i ve slovech zakladatele fondu WWF, manžela britské královny prince Philipa, vévody z Edinburgu o tom, že v příštím životě by chtěl být smrtícím virem, můžeme číst, že o lidi nejde tolik, jako o zdroje (zájem pojmenovaný jako tzv. „zlatá miliarda“), tak to hlavní, co nesmíme ztrácet ze zřetele, je Rusko/Sovětský svaz. Jedna šestina planety (tedy zdrojů, srovnatelných s objevením amerického kontinentu!) a na ní jen cca 300 milionů lidí, zatímco svět kolem se přelidňoval a přelidňuje, to z hledáčku především globálních zájmů nikdy a nikam nezmizelo. A protože článek je primárně o roce 1968 v Československu a tím o Rusku/SSSR, máme-li toto dění pochopit, nastal čas podívat se na Rusko/SSSR té doby. Protože až pak bude pochopitelná lednová kapitulace SSSR, která se „náhodou“ tolik shoduje s datem začátku Pražského jara.

Globalistická padesátiletka – plán Liote

Dnes není pochyb, že nebýt Stalina, Rusko už by neexistovalo, ba co víc, neexistovali by ani Slované a Hitlerem budovaná třetí říše, která ve skutečnosti byla o ruských zdrojích, proto o genocidě Slovanů na způsob původního obyvatelstva amerického kontinentu, by říkala „pane“ globálním elitám. Stalin tak globální elity zradil hned dvakrát. Poprvé v roce 1917, když si z marxismu vzal jen znárodnění výrobních prostředků, zatímco internacionální spojení všech národů tak, že budou zrušeny nejen národy, ale i hranice, odmítl a místo toho Rusko zachoval jako stát, a to jako stát mnohonárodnostní. Po VŘSR Rusko už nebylo monarchií a v tomto bodě Stalin šel na ruku globálním zájmům, jejichž cílem bylo 1. světovou válkou zrušit všechny monarchie a místo nich vytvořit republiky – a v nich občany místo poddaných (bohužel, tady Stalin přijal i tu část marxismu, že zatímco poddaný vzhlížel k panovníkovi a k církvi, občanovi tyto modly měly být vymazány z hlavy, což se v případě církve nepodařilo ani v Rusku). V dalším bodě, aby marxistická revoluce z Ruska pokračovala do dalších zemí (nově už také republik) a sjednotila všechny proletáře světa (nově už občany) Stalin zradil. Místo permanentní revoluce vsadil na vlastenectví – další to modlu, která měla být marxismem občanovi vymazána z hlavy.

A Stalinovi se není co divit, protože to byl Marx, kdo řekl, že Slované jsou neposlušná a vzpurná verbež, kterou je třeba zlikvidovat, ba co víc, v Londýně (!) už 22. ledna 1867 prohlásil: „Pro Evropu existuje pouze jediná alternativa. Buď asijský barbarismus z Moskvy exploduje kolem Evropy jako lavina, nebo musíme obnovit Polsko, postavit dvacet milionů hrdinů mezi nás a Asii a získat tak čas pro uskutečnění evropské sociální obrody.“ A podruhé globální elity zradil za 2. světové války, když po všech těch letitých pokusech dostat se k ruským zdrojům přes Švédy, Poláky, Osmany či Napoleona (viz dobový americký dokument z roku 1943) v Rusku/SSSR nepochodil ani Hitler. Úhlavním nepřítelem marxismu (i marxismu reformovaného do neomarxismu, kterým náboženství a vlastenectví mělo/má být občanům z hlav vymazáno kulturou), tak byl Stalin.

Už v roce 1944, když bylo jasné, že ani Hitler v Rusku neuspěl, bylo dohodnuto, že tažení na Sovětský svaz se zopakuje až za padesát let (až se „zapomene na zvěrstva fašismu“ – chtělo by se ale tu větu opravit na „až se přepíše historie“), tentokrát se tak ale nestane vojenskou silou, ale tzv. sametově, tedy ideologicky. Naplno to bylo dohodnuto na schůzkách Bilderbergu, kde zakládajícím členem byl holandský princ Bernhard, tedy ten, který o pár let později založil Klub 1001, pobočku WWF. Z té doby, která pokládala základy vídeňského (zdůrazňuji – vídeňského!) Kalergiho projektu Paneuropa (viz Nacismus a sjednocená Evropa), jsou pozornosti hodná například tato konstatování: „Federalisovaná Evropa bude třetí silou… Německo se opět stane faktorem, se kterou budou muset ostatní počítat….Pokud Evropané zkolonizují Afriku, vytvoříme současně dodavatele surovin pro Evropu“. A z roku 1951 Adenauerův ministr obchodu (předjímaje oblíbenou frázi britské! vlády): „Má si svobodná Evropa připojit Německo? Německo je srdcem Evropy a její údy se musí uspořádat kolem srdce a nikoliv srdce podle údů.“

Takový byl plán pro „padesátiletku“, na jejímž konci měl být tzv. pád komunismu a s ním rozpad SSSR, a to tentokrát sametovou cestou. A zdůrazňuji výraz „sametovou cestou“, k němuž opakovaně dodávám, že nemá logiku, aby útok proti Sovětskému svazu byl veden vojensky z Československa v roce 1968, protože plán byl takový, že to bude Sovětský svaz, kdo země východního bloku rozloží. Pro mě je to potvrzením, že Srpen 1968 byl opravdu jen epizodou v mnohem rozsáhlejším dění a že tedy Pražské jaro nemohlo skončit jinak, než skončilo.

Co je „Plán Liote“

„Plán Liote“ je v Rusku vytvořená teorie o tom, že globální elity své zásadní kroky plánují na spoustu let dopředu, tedy na padesát, sto i více let. Teorie je pojmenována po francouzském maršálovi jménem Liote, který ve francouzské kolonii v Africe nařídil vysadit alej stromů, protože v tom horku poskytnou stín. Na námitku, že potrvá padesát let, než stromy vyrostou, jim odpověděl, že právě proto je s tím třeba začít hned (něco ve videu ZDE, či ve videu ruského analytika Fursova pod názvem Západ proti Rusku. Tu teorii lze přirovnat i k ruské práci „Sad neroste sám“, protože její pointa by se dala shrnout do slov: „Nás štěkání psů na karavanu zajímá jen potud, že když to nejde tak, tak to půjde jinak. Kde je problém, tam suché větve osekáme, protože nás zajímá jen to ovoce, které sad přinese až za padesát let“. Za padesát let přišel Gorbačov a naplánované se stalo realitou – Sovětský svaz se rozpadl, jeho území se zmenšilo a počet obyvatel se snížil na cca polovinu. K tomu byla Rusku odebrána jeho rudá jednobarevná vlajka a místo toho mu byla vnucena vlajka trikolory, nemluvě o tom, že byla zrušena Varšavská smlouva, zatímco NATO se k Rusku přesouvá blíže a blíže i přes slib, že směrem na Východ se rozšiřovat nebude.

Je tady ale důležitý fakt, který říká, že celý tento projekt nemohl být spuštěn, dokud žil Stalin – a to ze dvou důvodů: Stalin měl od konce 2. světové války pod kontrolou jak Vídeň (opět zdůrazňuji Vídeň, tzn. Kalergiho projekt Paneuropy), tak Prahu – tzn. Rakousko i Československo. A chceme-li pochopit 68. rok v Praze, nelze se nepodívat na souvislost s Maďarskem 1956. Je to důležité už proto, že události 1956 v Maďarsku a Pražské jaro 1968 jsou často spojovány. A že tyto události mají společného jmenovatele v tom, že nejen za Pražským jarem, ale už za Maďarskem 1956 stál globální, nikoliv tedy ruský (sovětský) zájem.

Stalin je mrtvý, ať žije Chruščov! Dost bylo stalinismu, Vídeň je svobodná – první krok ke kapitulaci Sovětského svazu

Již za tři měsíce po smrti Stalina došlo k demonstracím v NDR, viz Německo mohlo být jednotné už v roce 1953. Sověti povstání potlačili a dle mého jim to bylo dovoleno, protože k zásadním změnám podle globálních zájmů doba ještě nedozrála – ten hlavní impuls přece měl přijít nikoliv z Evropy, ale sametově ze Sovětského svazu. A na úvod přišel až v únoru 1956, to když Nikita Chruščov na XX. tzv. „tajném sjezdu“ KSSS zrušil kult Stalina. Mělo jít o čtyřhodinový projev, po kterém v sále zůstalo hrobové ticho, něco o tom ZDE (aktuálně se k tomu v Rusku objevila zpráva, kterou v češtině lze vidět ZDE). Psal se rok 1956, bylo tři roky po smrti Stalina a v Sovětském svazu byl zahájen proces destalinizace. Ke Gorbačovovi bylo ještě hodně daleko, důležité ale je, že už tehdy započalo otevírání cesty k ruským zdrojům „sametovou cestou“. Ještě před oním „tajným sjezdem“ KSSS došlo k jiné významné události, to když v roce 1955 proběhlo tzv. osvobození Rakouska.

Po skončení 2. světové války bylo území Rakouska (které bylo od roku 1938 součástí Německa) rozděleno do čtyř částí, takzvaných okupačních zón, spravovaných obdobně jako i okupační zóny v Německu společně vítěznými mocnostmi USA, Velkou Británií, Francií a Sovětským svazem. Vídeň byla (stejně jako Berlín) také rozdělena do čtyř sektorů a toto rozdělení trvalo až do roku 1955.

Když v roce 1945 v rakouských volbách prohrála Komunistická strana, začaly snahy Rakouska o zrušení okupačních zón. „Hlavním cílem snažení rakouských politiků bylo plné nastolení rakouské suverenity a pro své snažení získali dokonce podporu OSN, které v prosinci 1952 apelovalo na vítězné mocnosti, aby okupační status zrušily, hlavní problém ale spočíval v jednom slově – Stalin. V roce 1953 prezident Eisenhower a Churchill vyzvali Stalina, aby byla podepsána státní smlouva s Rakouskem, ten jim cynicky vzato vyhověl tím, že 5. března zemřel.“ Co se nepodařilo za Stalina, to následně prosadil Chruščov, když rozhodující dějství proběhlo na jaře 1955 v Moskvě. Výsledkem všech jednání byla dohoda, že poslední cizí voják opustí Rakousko nejpozději do 31.12. 1955 (zdroj včetně citací ZDE).

Odchod Sovětů z Rakouska a současně prosazená neutralita, to byl zcela nový prostor pro Vídeň, a to jak směrem na Západ (Rakousko trvalo na odchodu i amerických, britských a francouzských vojsk), tak směrem na Východ (Sověti). A stále mějme na paměti, že globalistická Kalergiho Paneuropa má kořeny ve Vídni. Dále mějme na paměti, že Vídeň, to je spojnice mezi Maďarskem a Československem. A asi nemusím vysvětlovat, že tam hledejme i souvislost mezi Maďarskem 1956 a Československem 1968. A už vůbec nemusím vysvětlovat, že tam, kde jsou globální zájmy, tam v případě Ruska jde v prvé řadě o jeho zdroje.

Maďarské povstání 1956

V souvislosti se Srpnem 1968 je Maďarsko 1956 často zmiňováno, tady ovšem nesmíme zapomenout na Polsko, tedy na jeho roli podle Marxe, viz citace z úvodu: „Pro Evropu existuje pouze jediná alternativa. Buď asijský barbarismus z Moskvy exploduje kolem Evropy jako lavina, nebo musíme obnovit Polsko, postavit dvacet milionů hrdinů mezi nás a Asii a získat tak čas pro uskutečnění evropské sociální obrody“. Hned po dění kolem Rakouska v roce 1955 a po Chruščovově projevu k destalinizaci SSSR v únoru 1956, došlo v červnu 1956 k tzv. Poznaňskému povstání, pro které platí: „Poznaňské povstání bylo krvavě potlačeno, bylo však předehrou k destalinizaci Polska“. Co je ale důležité – následné události v Maďarsku byly reakcí na povstání v Polsku. Maďarské povstání (Maďarská revoluce) vypuklo 23. října jako poklidná demonstrace solidarity s Polskem, poté přerostlo v odpor proti stalinistickému režimu. Povstání bylo potlačeno tak, že krvavě, zásadní otázka tady ale zní: Proč přišly demonstrace v NDR hned za tři měsíce po smrti Stalina, proč v roce 1955 nejen Chruščov, ale i západní mocnosti (!) opustily Rakousko a proč v roce 1956 Chruščov pronesl onen projev proti Stalinovi a hned na to došlo k povstáním v Polsku a v Maďarsku?

Tu zásadní otázku totiž můžeme položit i jinak: Jednal Chruščov v zájmech Ruska/SSSR anebo v zájmech globálních (byť možná nevědomě)? Čímž se dostaneme k tomu, že i Srpen 1968 už nebyl o ruských/sovětských zájmech, ale o zájmech marxistických/neomarxistických – tedy globálních. S tím v neposlední řadě souvisí, že v roce 1954 Chruščov tzv. daroval Ukrajině Krym, o jehož historii si můžeme myslet cokoliv, ale podstatným a pro naši dobu aktuálním faktem zůstává, že kdysi byl Krym součástí Hedvábné stezky, o které víme, že její nová podoba má Rusko obejít.

A protože více se mi do tohoto pokračování nevejde, tak ač jsem to neměla v plánu, závěr článku bude až v jeho čtvrté části. Kapitulaci SSSR z ledna 1968 totiž není možné popsat bez popisu souvislostí s děním po smrti Stalina a bez souvislosti se zmiňovanou „padesátiletkou“, po jejímž skončení se rozpadl (a zmenšil) nejen Sovětský svaz, ale i celý východní blok včetně Varšavské smlouvy.

První díl
Druhý díl

5 1 hlas
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
59 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
zart
zart
25. 9. 2020 8:34

Záhuba chce pozřít celý svět, což je zcela zjevný proces gravitačního hroucení vesmíru do sebe, kterému nejprve podléhá organická hmota. Kdo se tomu chce bránit, přirozeně naráží na odpor. Záhuba chce sežrat všechno, jinak nemůže. Měli bychom ji vítat a mít radost, že přichází konec, poslední soud, království nebeské, páč v pekle je čím dále tím více husto, dusno a horko. Přece svým každým úkonem senzorickým, mentálním, fyzickým, sociálním, ekonomickým, politickým a jiným uctíváme a vítáme Evangelium záhuby. Špinavá duševní pěna, která z nás ve slabé chvilce demkoracie kvasí a chce se tomu bránit je marná a zbytečná. Oslavujme elitu… Číst vice »

Admirál
Admirál
25. 9. 2020 19:51

Dubčeka mnozí považují za hrdinu.

Můj názor – politik, nedorost, nedokázal dohlédnout odhadnout důsledky dějů, s jiným, předvídavějším politikem v čele, by věci dopadli lépe.

Patrik
Patrik
Reply to  Admirál
26. 9. 2020 7:09

Mráz přicházel z Kremlu:
Brežněv, Nixon a Kissinger na summitu v Moskvě v červnu 1974 – dílo se 68. zdařilo a Čína vpřed a pal čert Rusko?
comment image

Zdroj obrázku:
https://anna-news.info/o-strategii-karfagen-dolzhen-byt-razrushen/

https://nazory.aktualne.cz/komentare/pribeh-americkeho-upadku-nixon-v-cine-tim-to-zacalo/r~i:article:709377/

De Gaulle to viděl jasně – v roce 1965 při návštěvě Ruska Brežněva obešel a dal přednost Stalinovi
https://www.youtube.com/watch?v=wQg-iL2LTa0
(a ne náhodou bylo na de Gaulla spácháno cca 30 pokusů o atentát)

Dubček byl jen užitečný idiot.
A co teprve Chruščov, co se v USA nechal předvádět jako cvičená opice
https://www.youtube.com/watch?v=AvZ4fMlFU5g

Stalin by nad tím vším zaplakal…

zart
zart
Reply to  Patrik
26. 9. 2020 10:00

Zajímavé, jak jsou ti soudruzi z USA těm soudruhům z SSSR podobní mnohem více, než soudruzi z Kremlu jim. Datum je tam stopro chybné, neboť se to stalo v roce 1984, proto má soudruh Nixon tak zamrzlý obličej. No, který posluha by nebyl šťasten, když jej pozvou žvanit do USA?

Patrik
Patrik
Reply to  zart
26. 9. 2020 12:42

V roce 1984 Nixon už deset let nebyl prezidentem. Stačila aféra Watergate a všechny jeho akce ve světě převzal GLOBALISTA! Kissinger. Jediné, co stihl, bylo že pod vedením GLOBALISTY Kissingera zrušil krytí dolaru zlatem a urovnal vztahy s Čínou – samozřejmě proti Rusku, načež se SSSR a Čína dostaly do vojenského konfliktu. O jakých soudruzích „z USA“ je řeč? Jediným byl Brežněv

zart
zart
Reply to  Patrik
27. 9. 2020 6:40

Chápu, že Vám jde o pravdu, milý pane Patriku, a to o pravdu faktickou, přesnou a nepochybnou, čehož si fakt upřímně vážím, ale jedná o velice závažnou duševní indispozici typu vařené nudle, na které lze každého takového Jana Husa velice snadno utáhnout a případně upálit. Jsou to všechno soudruzi. Nakonec se vždy po sehrání povedené divadelní frašky dohodnou, zatímco proletáři, mezi které se skromně počítám, se nespojí nikdy. Potřebují k tomu kapitalisty a komunisty. Doporučuji si připomenout, když ne V. I. Lenina, tak aspoň G. Orwellovu knihu „1984“ a „Farmu zvířat“ (závěrečnou pasáž). Žijeme totiž stále více a více v… Číst vice »

Patrik
Patrik
Reply to  zart
27. 9. 2020 7:15

@zart Na vařené nudli jedete Vy, jinak byste nemohl obhajovat Dubčeka a k tomu tvrdit, že v roce 1984 byl Nixon prezidentem… „Farma zvířat“ je o vymytých mozcích – přeloženo: o nedostatku informací, resp. o neschopnosti si je spojovat. Zaměření na detail (nejlépe přes kulturu), o to jde, hlavně ať nikdo nevidí mozaiku.“ Informace znamenají moc“ a pokud ty Vaše jsou jen z „Farmy zvířat“, tak se nelze divit, že nevidíte, že na tu farmu nás právě vede Čína (aktuálně přes tu „koronu“). Nebo snad nevíte, kde byl prvně odzkoušen tzv. bodový kontrolní systém, resp. Systém sociálního kreditu? https://cs.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A9m_soci%C3%A1ln%C3%ADho_kreditu https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/cina-kamery-zakaz-cestovani.A190302_213230_zahranicni_chtl… Číst vice »

zart
zart
Reply to  Admirál
26. 9. 2020 9:52

Byl to hrdina. Znáte někoho, mimo Vás, kdo by chtěl stát tenkrát na jeho místě? Nebyl by jiný předvídavější politik v čele zástupu u šibenice (nebo u dálnice), a nedopadly by pak ty věci lépe? Kolik máte křižníků a námořníků Admirále?

Dolmen
Dolmen
25. 9. 2020 20:14

Dubček byl slaboch, který si nevěděl rady ani sám se sebou, natož se státem. Právě pro tyto vlastnosti ho postavily v KSČ soupeřící klany do čela strany, vědomy si toho, že jim v jejich půtkách nebude překážet. Opravdu žádný hrdina. Hrdinskou gloriolou ho ověnčili ti samí, co vyrobili kult osobnosti z Havla. Za léta „demokracie“ ti bystřejší už pochopili, jak se to dělá.

zart
zart
Reply to  Dolmen
26. 9. 2020 9:43

Milý omdruzi a soudruzi! Dubčeka měli lidi rádi. Myslím, že Dubček sám byl tou láskou lidu překvapen a byl z toho rozpačitě nejistý. Pamatuji Dubčekovy soboty a Svobodovy neděle. Dnes by nikdo pro tu slizkou a kluzkou sebranku u moci nehnul zdarma ani prstem. Na volebních plakátech jsem takových silných slizkých pitomců (ve službách mafie, dříve STB) našel více, některé osobně znám od dospívání a vím, jaké jsou to zoufalé sra.ky. Nevyčítám jim to, jenom tiše slzím nad ztracenými syny. A jelikož jsem sra.ka největší, nekandiduji. Navrhuji, aby se ti, kteří nejsou slaboši, přihlásili, že bychom je jako voli před… Číst vice »

Botičky od Diora
Botičky od Diora
Reply to  Dolmen
26. 9. 2020 11:00

Milan Žitný, bezp. analytik:
Deň po demonštrácii k prvému výročiu „okupácie“ prijalo vtedajšie predsedníctvo Federálneho zhromaždenia zákonné opatrenie, ktorým “spätne to všecko odobrilo a zreteľne načrtlo ďalší vývoj: ‘Buď budete držať papule a poslúchať, alebo vás umlátime k smrti.’ Pod opatrením bol aj podpis Alexandra Dubčeka….
„Darebák to bol, nič viac. A zbabelec, dodávam ešte raz. Vzápätí, keď si s ním konkurenčný gang vytrel zadok, poslali ho na krátky čas do vyhnanstva na veľvyslanectvo do Turecka. A potom šup do civilu medzi prostý ľud, ktorý ho stále miloval a ktorých on opakovane zradil,“

zart
zart
Reply to  Botičky od Diora
27. 9. 2020 6:53

Analityky miluji. Nebýt analityků (od slova „anál“), tak bychom vůbec nic nevěděli. Jsou to skuteční profíci, profesionální kněží, ti dnešní vykladači dnešní televizní bible. Je to úžasné, jak po každé TV zprávě vždy vystoupí nějaký analitik a vysvětlí nám debilům, co jsme právě viděli a slyšeli, a co si máme správně myslet. Sám jste uvedl, jaký to byl s. Dubček chudák, jak s ním všechno vytřeli (i kus dálnice). Vy jste nikdy nemiloval nějakou ženu, nebo muže, jak je dnes pravidlem), který/která vám dal/a košem nebo kopačky (do analitycké části těla)? O co více bychom měli milovat ztracené syny, když… Číst vice »

Patrik
Patrik
26. 9. 2020 7:21

Rakousko nic, Rakousko muzikant… Vídeňská Kalergiho Paneuropa, v čele s Otto von Habsburkem Chruščov vyhnal z Rakouska Sověty, sovětská okupační zóna na hranicích Rakouska s Československem a na hranicích s Maďarskem zmizela – vídeňský směr Maďarsko a směr Praha byl otevřený, obnova Rakouska-Uherska mohla začít. Dopad to o pár let později mělo i ten, že rusofobský multi-kulti Vídeňák Schwarzenberg přišel v 89. dělat hlavního poradce Havlovi. Ale i takový, že po 89. bylo Maďarsko první zemí, která zavedla bezvízový styk s Čínou Sovětská okupační zóna v Rakousku za Stalina (dokud nepřišel Chruščov) – červeně na severu s Československem, na východě… Číst vice »

Patrik
Patrik
Reply to  Patrik
26. 9. 2020 7:41

Taková perlička z doby, kdy část Rakouska ještě byla pod sovětským vlivem – tedy do doby, než to Chruščov zrušil:

https://pbs.twimg.com/media/EMGMjQNXkAIfvD0?format=jpg&name=small

zdroj: https://twitter.com/posledniskaut/status/1207401134874386433

Patrik
Patrik
Reply to  Patrik
26. 9. 2020 9:13

„Český korunní princ On ještě byl korunní princ rakouský, uherský a ČESKÝ, nesmíme na to zapomenout,“ připomněl dnes Schwarzenberg. „Kromě toho to byl významný europoslanec, zajímavý člověk. Musím říci, že do vysokého věku sloužil jako poslanec evropského parlamentu, nakonec byl doyenem,“ pokračoval ministr. Otto von Habsburg byl dlouholetým poslancem Evropského parlamentu za bavorskou konzervativní stranu CSU. Často se zasazoval o ZÁJMY SUDETSKÝCH NĚMCŮ vysídlených po válce z Československa. Respekt k jeho osobnosti vyjádřili dnes i jeho političtí odpůrci. https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Otto-von-Habsburg-bojoval-i-za-nas-mini-Schwarzenberg-201908 Jó, Paneuropa, která na jedné straně nemá ráda Spojené státy, ale stejně tak nemá ráda Rusko… A proto bude mít v… Číst vice »

Patrik
Patrik
Reply to  Patrik
28. 9. 2020 19:55

To by jeden nevěřil, kolik tady mají Schwarzenberg a zájmy sudetských Němců příznivců…. Ale to je pochopitelné – plusy a mínusy se nedávají podle obsahu komentáře, ale podle jeho autora. Tož jen houšť za Schwarzenberga a Sudeťáky, hlavně že je to proti Patrikovi…

PPK
PPK
26. 9. 2020 16:00

Tento seriál mi připadá jako dokonalá aplikace přísloví: Čo sa Pozorovatelke chcelo, to sa jej aj zdalo.

Patrik
Patrik
Reply to  PPK
26. 9. 2020 19:42


„Během studené války zaujala Panevropská unie ofenzivní postoj vůči socialistickým státům střední a východní Evropy a podporovala tamější opoziční hnutí. Vytvořily se podskupiny Panevropské unie, které v zemích východního bloku napomáhaly zhroucení komunistického systému. Tak byla například založena ještě před sametovou revolucí Panevropská unie Čechy a Morava (Paneuropa-Union Böhmen und Mähren).
„V Bamberském programu z roku 1996 byly stanoveny nové politické cíle pro Evropu. Poté se Panevropská unie zasazuje za sjednocování Evropy na základě práv národnostních skupin a menšin stejně jako za právo na vlast“.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Panevropsk%C3%A1_unie

zart
zart
Reply to  Patrik
27. 9. 2020 7:16

Zatímco nám stanovovali politické cíle a stavěli stan pro Evropu, my jsem sbírali céčka, zavažovali zeleninu, lepili chmlonové dečky, poslouchali K. Boha, M. Davida, sháněli bony a obaly od žvýkaček ze Západu, poslouchali Svobodnou evropu a kašlali na 1. máje a závěry sjezdu KSČ. Byla to krásná doba, všechno doberé musí jednou skončit. Zachovejme si živou vzpomínku! Po smrti je každý nebožtík dobrý. O mrtvých jen dobré – je to o nás. Zapomněl jste, že před pádem Železné opony se sešli nakrobaroni a rozdělili si svět podle svých sfér zájmů. U nás vyměnila STB bony za koks, a SSM pomohla… Číst vice »

zart
zart
Reply to  PPK
27. 9. 2020 7:04

Zdravím. Čert nám byl dlužen ty bojovníky za pravdu. Vzdělanost působí závažně újmy na zdraví duševním i tělesném (např. narušuje trávení, působí imobilitu a impotenci). Proto bývalo dříve vyhrazeno jen určitým lidem. Jak se stalo povinné, stali se z nás lidí idioti. Ti hledači pravdy mají trnitou cestu. Často je upálí nebo oběsí, než dojdou při hledání všech lhářů, lumpů, podvodníků, zlodějů a zločinců k poznání, že takovými jsou úplně všichni, včetně jich samotných, než dojdou k té Pozorovatelce nebo telce. Víte, jak by bylo na světě krásně, kdyby všichni věděli, že jsou lháři a že všichni lžou? Nikdo by… Číst vice »

PPK
PPK
27. 9. 2020 10:39

Tak tedy Pozorovatelko alias Patriku, odpovím jen obecně, beztak to už bude dlouhé… I když, na přání mohu být i přesnější a konkrétnější v rozboru Vašich citátů z tohoto seriálu. Proto uvažte při logicky možném předpokladu, že občas ještě žijí pamětníci nějaké historické doby, kteří tehdy byli už lidé dospělí: Víte, psát o událostech roku 1968 z pozice papežské neomylnosti, to není ani skromné, ani uvážlivé. Rovněž není uvážlivé a už vůbec ne poctivé, propagandisticky strkat do jednoho pojmového pytlíku nesouvisící a záludně vytvořené protikladné pojmy typu marxismus a neomarxismus, bolševismus či leninismus a zároveň trockismus a to všechno mít… Číst vice »

PPK
PPK
27. 9. 2020 10:42

Víte, pozorovatelko, ledacos jsem prožil a proto je mi z duše protivný styl oddaných fandů jakékoliv politické doby, pokud je to doba, která právě mo-mentálně mocensky vládne kormidlem politiky a proto (zatím) i mocensky dočasně existuje. Začínám být pozorný, když někdo vzpomene díla spisovatelů typu Pavla Kohouta anebo v tv např. uvidím poslance pirátů jménem Jan Lipavský a přitom si pamatuji z doby tzv. „totality KSČ“ ohnivé články někdejšího redaktora RP též se jménem – Jan Lipavský. Je to jenom shoda jmén anebo, že by tatínek? Inu, paměť je holt sviňa, řekl by můj děda. No a také, nelíbí se… Číst vice »

orinoko
orinoko
Reply to  PPK
27. 9. 2020 11:47

Jo , díky. Bylo mi to divné už dlouho. Ale má to genderové vyrovnané, to se musí nechat. A to tu co co ti nu přebrali i jinde. Ale kdo ví, možná je to jeden ze způsobů , jak naprosto okecat a odKLONIT dobu , která ještě nemá tak úplně fousy.
Dějiny a a historie. Ptákoviny a hysterie. Kdo by se v tom babral.
Celé to šustí papírem, je to kožené , klaka nahazuje palcáty, a přitom jde jen o blábol , který si už dávno začal protiřečit. Není to Kartous? Blbost by tomu nasvědčovala.

Patrik
Patrik
Reply to  PPK
27. 9. 2020 13:14

@PPK Víte, v čem asi je můj problém? Že totiž to, co Pjakin strategicky a takticky řekne jen několika slovy a navíc jen tzv. „mezi řádky“, si můžu dohledat tak, že se dostanu k obrovské přehršli informací! Zatímco to, co jste jako protiargument uvedl Vy, jako např. „svazačka sekernice vylučovala spolustudenty ze své fakulty na VŠ “ , či „vůbec nic neví o prožitcích a o paměti tehdejších otců a matek obyčejných občanských rodin“, mi informačně – a z hlediska vyšší perspektivy – nedává vůbec, vůbec nic! Pikniky na louce – viz článek a v něm video o Desáté mocnině… Číst vice »

Patrik
Patrik
Reply to  Patrik
27. 9. 2020 13:34

Pokud jde o 68., dám Vám ukázku mozaiky:
comment image

Pokud Vám to nedochází, tak Z. Mlynář je ten, který Dubčeka uvedl do funkce předsedy vlády, a to – jaká to „náhoda“ – zrovna 5. ledna 1968…. A aby nebylo málo, tak Z. Mlynář následně emigroval kam? Do Rakouska! A aby nebylo málo, tak kdo přišel v 89. řídit Havla? Rakušan Schwarzenberg… Ale Vy dál řešte, co udělala „svazačka sekernice“….

Patrik
Patrik
Reply to  Patrik
27. 9. 2020 14:10

Aktuálně se podívejte na dění v Arménii
„Arménské úřady zavedly stanné právo a vyhlásily obecnou mobilizaci“
https://ria.ru/20200927/karabakh-1577835391.html

To totiž je také mozaika a týká se nás a ne, že ne. Ale ve Vašem stylu to vysvětlujte, resp. chápejte tou Vaši „svazačkou“. Kdybyste ale náhodou tápal, tak si dovolím připomenout své komentáře (o spoustě svých článků nemluvě) např. zde
https://outsidermedia.cz/v-v-pjakin-otazky-a-odpovedi-ze-dne-6-7-2020/

orinoko
orinoko
Reply to  Patrik
27. 9. 2020 16:18

Hele, ty le BRAKU. Už máš sešikmený voka? Pozdějc to bude drahý. Ty nejsi sběrna zpráv, ty jsi opravdový de BILL. Diskusní autista. A co jako z Arménie prudí? V Mali se válčí, válčí se ve Venezuele, válčí se v USA, Bělidlo právě není aktuální, Nigérie, Sudán, Palestina, Bogota, Ohňová zem …. a je to pořád dokola. „Pjakin strategicky a takticky“ …. to by mi fakt prask. Takže my jsme ofce, de BILLE, zatímco, ty , kuJEBÁKU, jsi Nostradamus. Ty seš, ty ole, bystrozrakej. Největší civilizační katastrofou jsou hovada tvého druhu. Dle Bible falešný prorok, dle Kartouse, tvůrce fejků, dle… Číst vice »

Patrik
Patrik
Reply to  orinoko
27. 9. 2020 16:35

@orinoko „Sešikmený voka“ máte Vy, mě do toho netahejte, já tady nejsem z těch, kteří tleskají Číně a Íránu… A pro mě jste jen sexuálně frustrovaný hlupák, pasující se do role vševěda a maskující to do rádoby „uměleckého“ projevu, kterému nerozumí vůbec nikdo, tedy ani Vy sám…“Hovada tvého druhu“, tomu se říká opravdu „diskusní argument“, ale na tuto rovinu mě nedostanete, byť se o to dlouhodobě snažíte, seč Vám Vaše zoufalé (protože slepé) síly stačí… PS: Kdyby Vaše síly nebyly zoufalé a slepé, neptal byste se mě, jak konflikt kolem Arménie dopadne… PPS: Odpověď díky dlouhodobému sledování mám, ale Vám… Číst vice »

orinoko
orinoko
Reply to  Patrik
27. 9. 2020 17:19

Ty nemáš žádné diskusní argumenty, klabane. Kompiláty tu pastuješ ty, jako absolvent plzeňskýho práva. Pokaždé dort od pejska a kočičky. Hlavu a patu to má jen tvém lebečním lubrigačním gelu. Tam, kde nelze vést nic argumentačně , tam logicky nastupuje systém ad personam. Anebo pitomce ignorovat. To není můj styl. Třikrát tu klidně zas@reš prostor jednou a tou samou co co ti nou , jen jí doplníš nějakým odkazem, a žádný problém. Ty nemáš žádný názor. Ty máš jen odvozeniny, ale ještě hůř – odmocniny z názorů jiných a perlíš: Vím, ale nepovím. Házel bych perly sviním. Divím se, že… Číst vice »

orinoko
orinoko
Reply to  Patrik
27. 9. 2020 16:20

Zvěstuj světu, jak konflikt dopadne , anebo si vyliž….

Bety
Bety
27. 9. 2020 17:13

Také se mi zdá, že autorka v tom má nějaký mišmaš. Marxismus = neomarxismus? Stalin zradil proletáře, protože nestál o permanentní revoluci? Stalin „bohužel“ přijal tu část marxismu, kde mělo být zrušeno u občanů vzhlížení poddaných k panovníkovi a církvi? ( asi proto tedy pěstoval kult osobnosti, který „zrušil“ Chruščov?) A sametový útok proti SSSR nemohl být podniknut protože měl Stalin pod palcem Prahu a Vídeň? ( To asi napadení SSSR mohlo být uskutečněno hlavně proto, že v té době Stalin Prahu a Vídeň – ta esoterická střediska – pod palcem neměl?)
Plky.

orinoko
orinoko
Reply to  Bety
27. 9. 2020 17:36

To není mišmaš. Je to jako ve Švejkovi.
– Ty rozkazy se zdají být nějaké zmatené.
– Šéf divize se zbláznil , ale to víte… Než to na generálním štábu zjistí, tak to chvíli trvá.
Já to nečetl. Stalin neměl něco pod palcem? To nemusel. Důležité bylo, že měl pod palcem Beriju.
Stalin měl především na nočním stolku tři knihy: Machiaveliho Vladaře , Ignáce z Loyoly, a ta třetí? To jistě ví oko z Bulerbinu.

Patrik
Patrik
Reply to  Bety
27. 9. 2020 22:23

„(To asi napadení SSSR mohlo být uskutečněno hlavně proto, že v té době Stalin Prahu a Vídeň – ta esoterická střediska – pod palcem neměl?)“ Napadení SSSR nedopadlo úspěšně proto, protože Stalin odhalil, že Rakousko a Německo nejsou nepřátelé, viz Hitler po anšlusu Rakouska: „Jisté zahraniční noviny říkaly, že jsme vpadli na Rakousko s brutálními metodami. Na to mohu říci jediné: ani ve smrti nepřestanou lhát. Během svého politického boje jsem již vyhrál mnoho přízně od lidu, ale když jsem překročil bývalé hranice [do Rakouska] byl jsem zavalen takovým proudem přízně, že jsem takový do té doby nezažil. Ne jako… Číst vice »

PPK
PPK
27. 9. 2020 19:08

Tak ještě podruhé a snad už naposledy Pozorovatelko – a jen o těch největších výmyslech a nesmyslech v tomto Vašem seriálu: To „Pražské jaro“ (výmysl novinářů okolo Karla Jezdinského, Slávy Volného, Karla Kyncla a Heleny Štovíčkové pod vedením Milana Weinera a Jany Šmídové, matky nemrtvého studenta Šmída z Národní tř. a dalších) – tak tehdy to „Pražské jaro“ NEzačalo žádnou kapitulací Sovětského svazu, protože žádná kapitulace SSSR ve smyslu toho slova se tehdy ještě ani zdaleka nekonala. Srpen 1968 NEbyl akcí globálních zájmů, protože svět ve svých zájmových teritoriích dál ovládaly poválečné vítězné velmoci v souladu s protokolem z Jalty.… Číst vice »

Patrik
Patrik
Reply to  PPK
27. 9. 2020 20:37

„Jsem dnes stejen, pravím Vám, jako kdysi. Nejin. Tiše sobě zahnívám na smetišti dějin…“ Zdroj: https://citaty.net/citaty/278769-karel-kryl-jsem-dnes-stejen-pravim-vam-jako-kdysi-nejin-t/ Je fajn, jak alternativa vždy jede ve smyslu „Nejlepší opozice je naše opozice“, viz marxista z Václaváku – „Stalin zradil revoluci“ https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Mlady-levicak-z-Vaclavaku-Stalin-zradil-revoluci-Vlada-krade-za-bileho-dne-254281 viz stejný marxista ve videu u Jílkové v článku zde https://aeronet.cz/news/stalin-zradil-marxistickou-revoluci-aneb-vice-o-tom-o-cem-hovori-v-v-pjakin-a-o-uprchlicke-vlne-a-komunismu-napric-svetem/ Spěte dál. PS: Říká Vám něco sibiřské zlato a jeho souvislost s 5.lednem 1968? Pokud k tomu nemáte názor a odpověď, tak mě ze svých diskusních komentářů vynechte , protože pro mě nejste hoden další diskuse. A to není o mém povyšování se nad Vámi, ale o Vašem povyšování se nade… Číst vice »

orinoko
orinoko
Reply to  Patrik
28. 9. 2020 7:26

Jj, škoda , že tu není Karel Kryl. S GP a globalizatory by si poradil stejně jako se Sametem.
Ale jinak dobrý : Stejen Nejin – pro patrika vulgo pozorovaTELKU případný nickita. Dovoláfky na antisemitský /dle Nejina/ Aeronet, kydáty a bulvární PL – pozoruhodný to zdroj světa chodu. Takový děd vševěd … ústřední výbor si plete s vládou, ale problém žádný,
Praha jako zlato na Sibiři, a esoterika siločar minulosti jako nový obzor Hubbleova civilizačního TELEskopu , a skopová hlava jako Kartousův porno výlet.

Patrik
Patrik
Reply to  PPK
28. 9. 2020 9:37


„tak tehdy to „Pražské jaro“ NEzačalo žádnou kapitulací Sovětského svazu, protože žádná kapitulace SSSR ve smyslu toho slova se tehdy ještě ani zdaleka nekonala.“ Konala se a to přesně 5. ledna 1968. A udivuje mě, že to nevíte, když jinak přece víte všechno….

zart
zart
Reply to  PPK
28. 9. 2020 9:58

Ano, byl to problém se dovolat i z Pejřimova do Pejřimova, na tož do Svobodné Evropy. Problém s tím ovšem neměl V. Havel. Měl totiž dobrou ochranku. Jo paměť je svině, kdo se jí zbaví, bude blažen. Netvrdí to jenom MUDr. Alsheimer, ale i velectěná nauka buddhovská. „Bezbřehý je oceán utrpení. Snažte se, dokud je čas, mnichové, snažte se ztratit paměť…“

no one
no one
Reply to  PPK
28. 9. 2020 14:53

Teď si to prosím Vás, PPK, neberte ve zlém, ale vy vůbec neberete do úvahy základní teoretické pojmy. „Srpen 1968 NEbyl akcí globálních zájmů, protože svět ve svých zájmových teritoriích dál ovládaly poválečné vítězné velmoci v souladu s protokolem z Jalty. Srpen 68 jen vojensky zastavil pokusy o změnu Jalty stejným způsobem, jako byly zastaveny podobné pokusy časově o trochu dříve v Polsku, v Maďarsku a v NDR.“ Vy se na věci díváte pouze z pohledu mezinárodní, vnější politiky a co ta globální? Chápete vůbec rozdíl mezi nimi? Z toho, co jste napsal/a, by bylo možné usoudit, že ne. Ty… Číst vice »

orinoko
orinoko
Reply to  no one
28. 9. 2020 15:49

Tak hele, ty druhá blbá hnido zvíci Kartouse… Teoretické pojmy jsou od toho teoretické, protože se jim říká teoretické. Teorie je jen odvar z praxe, a ráda si hraje na výklad. Kdyby Pán Bůh dodneška teoretizoval, tak jsme byli ušetřeni takových oblud jako je Kartous a jeho poskoci. Co bylo dříve? Blb anebo teorie blba? Kdyby se vývoj zasekl na roku 1968, tak dementi z vaší čeládky by se nikdy nedostali k základním teoretickým pojmům globální predikce. Nikdo tehdy nic podobného nepsal, jelikož ani nemohl. Stav poznání nelze oddělit od praktických kroků člověka. Jára Cimrman – tudy ne , přátelé.… Číst vice »

PPK
PPK
27. 9. 2020 19:11

Neomarxismus byl jen v několika hlavách pár západních filosofů a ti ještě ani nevěděli, že se to tak jmenuje. Že by tehdy prý UŽ probíhal postupný konec kapitalismu a že by prý UŽ nastávalo jeho nahrazování neomarxismem, tak to je jen Vaše (pardon) pusté fantazírování, vhodné leda tak do rámce nějaké psychiatrické léčebny. Že existoval Huxleyův nápad na založení WWF a na atraktivnější ideologické a propagandistické přejmenování zrůdné eugeniky na „ochranu životního prostředí“ (vznikl v roce 1961), tak o tom vím ale nikoliv od Vás. No a že globální oteplování způsobené skleníkovým plynem CO2 neexistuje a že smyslem lží o… Číst vice »

Patrik
Patrik
Reply to  PPK
28. 9. 2020 9:17

@PPK „VIDEO: Kulturní marxismus – konec národů. Patrick Buchannan, americký konzervativní spisovatel, politik a publicista, který se v minulosti dvakrát pokoušel získat nominaci republikánské strany pro prezidentské volby, ve videu hovoří m.j. o tom, jak kulturní marxismus porazil Ameriku bez jediného výstřelu“ https://aeronet.cz/news/neomarxismus-bez-vymyvani-mozku-to-nepujde-a-nejvetsi-brzdou-je-zidokrestanstvi/ Co podle Vás bylo hnutí hippies a co svrhlo de Gaulla? (viz hesla v druhém díle článku). A že Vy máte své informace o roce 1961, to má znamenat, že nikdo jiný o tom nesmí psát? A proč o tom nenapíšete Vy? A výsledek neomarxismu v USA a stěhování moci do Číny si můžete přečíst i ve… Číst vice »

orinoko
orinoko
Reply to  Patrik
28. 9. 2020 12:03

Právě nám Stejen Jinan sdělil, že je opravdu totožný s pozorovatelským volským vokem , a lež je jeho běžným prostředkem komunikace.
Už během opiové války se malokreténi nacpali do Číny , čímž vyvolali coolturní revoluci soudruha Maa, který samozřejmě nelenil a okamžitě vyvolal povstání Boxerů. V ringu pobíhá malý sionistický sudí , kterého pronásleduje inkarnace Ády nomenklaturního.
Nový prvek v boxu. V ringu čtyři borci. Komentuje Aeronet.

orinoko
orinoko
Reply to  Patrik
28. 9. 2020 12:13

Tam budou asi nějaké jinotaje. Já tam žádný transfer moci z bodu A do bodu B nenašel. Tedy transkontinentální. Těžko něco exportovat, když doma běží o kolíkování ringu v USA. Už ani na globalnoje není spolehnutí, když se doma srazilo mlíko.

zart
zart
Reply to  PPK
28. 9. 2020 10:09

PPK, nebo NPK (což bylo či je hnojivo), připadáte mi tady nejfundovanější. Upřímně. Tedy z mojí opačné subjektivní pozice zde nejblbějšího. Vašich znalostí je škoda, měl byste je určitě souhrně zaznamenat, než jejich abstraktní síť časrozmetá. Dávat dohromady obraz minulost na základě informací je jistě kompilát. Dokonce pokud by zahrnul i všechny informace světa, správné poznání tím nevznikne. Západní představa, že z informací vznikne poznání a pravda je šílená. Ale netvrdím, že jsou informace úplně špatné. Jejich suma by se měla postupně snižovat na nulový objem. Pak vzniká šance nahlížení přímo do mysli, respektive světa. Poznatky tako získané se nemusí… Číst vice »

Patrik
Patrik
Reply to  zart
28. 9. 2020 19:15

@zart Pod každým článkem orinoko plus cca až pět(!) jeho stabilních příznivců. Ti určují, co si kdo má o zdejších článcích myslet. A nějak mě přestalo udivovat, že do zdejších diskusí nikdo další nevstupuje. Jsou tací, kteří by chtěli diskutovat o informacích a o vždy aktuálním dění , ale pod vedením orinoka, nejmoudřejšího z moudrých a posedlého pornem, tady každý takový raději mlčí. Jako příklad uvedu aktuální dění v Arménii, které zde pouze a jen orinoko informačně „bohatě“ vysvětlil: „Navalenej byl navelen do Nahorniho Karabachace. Tam se bude úspěšně zotavovat.“ https://outsidermedia.cz/v-v-pjakin-otazky-a-odpovedi-ze-dne-21-9-2020/#comment-99974 No, není to sqělé? Je to sqělé – konečně… Číst vice »

Patrik
Patrik
Reply to  Patrik
28. 9. 2020 19:36

Ale jinak pohoda – mě orinoko scházet nebude, zatímco já jemu scházet budu. Ale co jiného s děbilama, než nechat je se umlátit o prázdný prostor (a orinoko moc dobře ví, o čem je řeč – vždyť i tu teorii o ringu převzal ode mě….)

orinoko
orinoko
Reply to  Patrik
28. 9. 2020 19:53

Ty lejne, ty jen stále dokazuješ, že vlastně ničemu nerozumíš. Ty tu nekonáš žádnou službu stran informací, ty tu prostě jen zasíráš prostor. Jinde bys byl už dávno vymeten buďto adminem anebo ostatními. Nad tvými prefabrikáty se nedá diskutovat , protože jsou to kompiláty , výcucy a kydáty , jejichž výběr slouží předem danému záměru, totiž dezinterpretaci, pomatenosti a tvrzení, že ty jsi pochopil siločáry světa chodu, zatímco ostatní jsou telata, která budou zírat na osvícené výklady. NATO stačí Pjakin, a je toho , co hrdlo ráčí. Takových , jako seš ty , se tu snažilo už nepočítaně. A někteří… Číst vice »

Patrik
Patrik
Reply to  orinoko
28. 9. 2020 20:10


Já Vás vyhledávat nebudu, informačně jste pro mě za nula bodov (ač přesnější by bylo jen nula), že Vy budete vyhledávat mě, to už je jen Váš problém. Takže pro Vás a pro Vašich cca pět fandů už jen takto :
https://www.youtube.com/watch?v=dVesXSjzNXc

orinoko
orinoko
Reply to  Patrik
28. 9. 2020 20:20

papa, teleblbíz … a nezapomeň s sebou vzít i všechna svoje alter ega … volské pozorovací voko příšery zvané no one … žádný ring jsem od tebe nepřevzal, zase tvoje nabubřelá minela … ring existuje zcela nezávisle na tvojí utkvělé představě …
Popravdě řečeno, neznám moc tak kvalitních volů, jako seš ty. A to už je co říci.

no one
no one
28. 9. 2020 20:38

Omlouvám se, ale až teď jsem se dostal k poděkování za Vaše tři články (ke kterým jsem se dostal o víkendu) týkající se roku 1968 a souvislostí s ním. Kromě toho Vám chci vyjádřit obrovskou podporu pro závěrečný díl, na nějž se opravdu těším. Nikde jinde jsem neviděl tak dobře shrnutou faktologii k roku 1968 na jednom místě, právě v tomto tato série článků nemá obdoby. Bohužel, pro dav už je 21. srpen dávno pryč s tím jsou pryč i touhy se rokem 1968 zabývat. Ta přijde zase až za rok. Teď pro něj budou atraktivní volby do krajů, Prymula,… Číst vice »

Patrik
Patrik
Reply to  no one
28. 9. 2020 21:48

@no one To já velmi děkuji Vám! Svého času a energie nelituji, když se najde byť jediný člověk, kterému moje psaní něco dá – a to z mé strany nikoliv z potřeby nějakého vůdcovství, ale pouze a „jen“ v rámci sdílení pohledu/informací. No, ono když informace, které běžně mívám nastřádané jen tzv. „v šuplíku“ a pak čas a energii věnuji tomu, že je poskládám do souvislého celku, tak to v podstatě dělám i pro sebe a proto nikdy žádného svého psaní nelituji. Přece jen ale je mi velmi milé, když dostanu byť jedinou pozitivní zpětnou vazbu. Proto Vám velmi děkuji,… Číst vice »

Patrik
Patrik
Reply to  no one
28. 9. 2020 22:18

Moje plus pod Vaším komentářem už bylo přebito…. Tak já jen, abyste to věděl.

no one
no one
Reply to  Patrik
29. 9. 2020 21:23

@Patrik To jsem moc rád, že to berete takto sportovně a vlastně i vyspěle. Za plus děkuji, ale o plusy a mínusy v diskusi (a vůbec v diskuzích zde) mi nejde. Důležitější je jiné číslo, a sice počet přečtení tohoto článku, který už se pohybuje kolem 1000! K tomu si myslím, že diskuze pročítá jen malá část těchto čtenářů a ještě menší počet z nich v ní hlasuje pro jednotlivé komentáře. A co je oproti tomu jeden nebo dva mínusy od jedinců, kteří ani neví, čí jsou. Ten můj komentář byl pro jednoho člověka, pro Vás, ostatní, kteří se rozhodli… Číst vice »

orinoko
orinoko
Reply to  no one
29. 9. 2020 4:24

Enteligenti v akci: No blb děkuje soudruhu p@trikovi za tři články, jejichž autorem je oficiálně pozorovatelka. Je věcí admina, jestli ze sebe nechávává dělat toho onoho. A ten bzukot mouchy, to už jsem tu kdysi četl. Velmi podobně se vyjadřoval jakýsi hudryper, perkusní parťák emerické transky. Tím bychom měli jaxi plasticky shrnuto, oč ve skutečnosti jde v seriálu vycucaném na podporu existence GP. Ono „hodnotné dílko“ má svůj život ještě na NWOO. Tam je diskuse jako řemen. V jednom případě nějaký cvok ojediněle blábolí přesně na úrovni předmětného článku, a pak jsou tam pod dalším kusem ještě nějaké další výkřiky.… Číst vice »

Patrik
Patrik
Reply to  orinoko
29. 9. 2020 11:31

@orinoko Tak ještě poslední dovětek – Patrik byla asi blbost, protože můj rukopis je naprosto rozpoznatelný (viz komentáře PPK). Ale můj článek, který převzaly i ruské stránky https://inosmi.ru/social/20160225/235527714.html a jiný článek, který byl rovněž převzatý ze zdroje, pro který byl původně napsán „nějakou Ludmilou Orieško“ https://www.pokec24.cz/nezarazene/turkmenistan-obnovil-dodavky-plynu-do-ruska-izolace-od-nej-se-mu-nevyplatila/ o dalších článcích, přeložených i do slovenštiny a dokonce i do angličtiny, nemluvě, tak o tom se Vám může jenom zdát. S Vašimi cca pěti fanoušky a Vašimi informačně „bohatými“ komentáři si tady dál lečte své sexuálně pošramocené ego. A bylo by mi to i jedno, ale pokud jste se rozhodl urážet i ty,… Číst vice »

orinoko
orinoko
Reply to  Patrik
29. 9. 2020 12:08

Blahoslavený blbý bohatý nevědomostí …. Část mých věcí se už ocitla v literatuře, část jich je v Paměti národa, a možná je na řadě Památník národního písemnictví. Byl jsem přizván ke tvorbě webových stránek, jejichž současnou největší bolestí je přihláška domény. Očekává se, že převezmu redakci jiných, do čehož se mi nechce, a dále se budu podílet na obsahu městského měsíčníku v jeho formální , papírové podobě. Webová prezentace je automatická. Nehodlám tu stříkat, kdo výše. Tomu se už věnují jiní … ve svojí nezkrotné pýše. Jen tak na okraj – v Ruském prostoru lze nalézt i neuvěřitelné co co… Číst vice »

Patrik
Patrik
Reply to  orinoko
29. 9. 2020 12:36

Už v roce 2016 vyšel můj článek o dění kolem „Arménie-Ázerbájdžán“, v letech 2017- 2020 vyšlo několik dalších a teď se už jen bavím nad tím slepým tápáním, o co tím konfliktem jde. A stokrát buďte součástí nějaké Paměti národa či Památníku národního písemnictví a nevím čeho dalšího, ale pokud neumíte vysvětlit konkrétní a aktuální děn (a to naprosto a zcela zjevně neumíte), tak pro mě jste jen holé nic – nula! Což by mi nevadilo, pokud by se taková nula nepasovala do role nejmoudřejšího z moudrých, ba co víc, nepovyšovala se a hrubě neurážela všechny, kteří věci vidí jinak.… Číst vice »