Kreténismus (nejen) ruské medicíny (2. díl)

 

Poznámka překladatele: i když se zde píše převážně o Rusku, platí to tak, či onak, i všude jinde. Mimochodem Jurij Muchin má běžně opravdu takový „netolerantní“ styl vyjadřování.

Nevyzvednutá odměna

První část jsem zakončil vysvětlením, že není možné pochopit, zda jste nakaženi jakýmkoli virem, nebo není možné vytvořit vakcínu proti jakémukoli viru, pokud nemáte izolát tohoto viru – tedy pokud tento virus nejprve neizolujete.

A rok a půl jsem společně s tisíci dalších autorů (včetně mnoha skutečných lékařů a vědců) křičel, že notoricky známý virus SARS-CoV-2, který údajně způsobuje onemocnění COVID-19, NENÍ IZOLOVANÝ A JEHO IZOLÁT NENÍ ZÍSKÁN!

Proto nelze za prvé zjistit, zda je člověk nemocný právě diagnózou COVID-19, a za druhé je nemožné vytvořit vakcínu proti této chorobě. To, co se dnes děje, není pandemie. Z lékařského hlediska je to cílevědomý hrůzostrašný a zákeřný blaf! Vystraší vás nemocí, aniž by zjistili, zda její původce skutečně existuje. Cožpak medicína nemůže zjistit, zda je v přírodě virus podobný SARS-CoV-2?

Loni na podzim jsem se obrátil na Pasteurův institut v Petrohradě s požadavkem získat informaci, kdo izoloval tento virus a kdo tak získal „izolát“. Ústav pojmenovaný po Pasteurovi stále hloupě mlčí. Obrátil jsem se na státní zastupitelství v Petrohradě a generální prokuraturu Ruska s žádostí, aby tento „zasraný“ (сраный) institut přinutil odpovědět – „stejní“ (сраные) prokurátoři mlčí.

Napsal jsem nejednou a píšu stále, že v Evropě vyhlásili prémii jeden a půl milionu eur komukoliv, kdo jednoduše a prostě poskytne vědecké důkazy o existenci viru SARS-CoV-2, to znamená, že nabízejí jeden a půl milionu eur za pouhou adresu vědeckého článku, který popisuje získání „izolátu“ viru SARS -CoV -2. A ve Spojených státech soukromé osoby oznámily také prémii v hodnotě jednoho milionu dolarů každému, kdo poskytne vědecké důkazy o existenci viru SARS-CoV-2.  .

A zatím tato ocenění nikdo nepřevzal – virus SARS-CoV-2 nebyl izolován nikde na světě, jeho izolát neexistuje, proto je NEMOŽNÉ VYTVOŘIT VAKCÍNU proti viru SARS-CoV-2! Podle samotného oficiálního postupu samotné oficiální vědy!

Co tedy tito „vědci“ udělali

Takže, co se vlastně děje? Proč vědci a lékaři jednají, jako by znali genom viru SARS-CoV-2? Proč lékaři v nemocnicích tvrdí, že tito lidé jsou nakaženi tímto virem, proč bylo vytvořeno asi 300 „vakcín“ proti kdo ví čemu neznámému?! Jak tomu rozumět?

Tito „vědci“ vynalezli tento virus „čistě teoreticky“! Vymysleli si ho! (Zřejmě jim v tom měl pomoci i známý „starý“ patent Billa Gatese, který si měl patentovat „tento“ virus s mnohaletým předstihem! Pak by vyplývalo, že se na to připravovali dlouho, ovšem pak je vyložený kreténismus tak zvané „elity“, že si nedokázali vytvořit „do zásoby“ aspoň nějak přijatelnou vakcínu … – pozn. překl.)

Mně samotnému je těžko tomu uvěřit, že lze dojít až k takové podlosti, ale je to bohužel tak!

V počítači vytvořili sekvenci 30 tisíc nukleotidů viru SARS-CoV-2 a nyní pokládají genetické detaily tohoto vynalezeného „viru“ do základů testů PCR a vakcín. A protože samozřejmě „všichni vědci jsou chytří“, pak každý vědec má svůj vlastní počítačový genom viru SARS-CoV-2, který sám vynalezl, respektive má pak také vlastní testy PCR (pouze v Evropě a teprve od dubna loňského roku byl tento test prováděn pomocí 78 takových metod!), Každý má proto svou vlastní vakcínu.

Proč se divit, že tyto „vakcíny“ nejenže nezastaví „chřipkové epidemie“ maskované jako COVID-19, ale mnoho lidí po injekci těchto více méně neznámých tekutin zemře? (Nedovedu si představit, jak to nelze pochopit a co dalšího je potřeba k vysvětlení?)

V každém případě to shrnu – je nemožné určit vaši infekci virem, ani vytvořit vakcínu proti viru, POKUD VIRUS NENÍ IZOLOVANÝ.

A ON není vydělen, jinak by odměny za adresu článku, který popisuje jeho izolaci a vytvoření izolátu, již byly vyplaceny. A stále čekají na svého hrdinu (Oni se nebojí těch peněz, ale případného soudního procesu).

Jinak by mi odpověděl Pasteurův institut, který je součástí systému Rospotrebnadzor (Ruský kontrolní úřad)! Ale on mlčí!

Šílená schizofrenie Rospotrebnadzor (a všech podobných institucí po celém světě v každé zemi!)

A co udivuje – na jedné straně vulgární vytí vedoucích Rospotrebnadzoru o hrozné epidemii COVID -19, „odvádění tisíců a tisíců Rusů do hrobu“, a na straně druhé všechny služby a oddělení pracují u toho samotného institutu Rospotrebnadzor, ti kteří tam analyzují epidemickou situaci v Rusku, a některá oddělení Rospotrebnadzor, jak to chápu, dokonce i nadále vydávají tiskové zprávy o této epidemické situaci a zveřejňují je na internetu. V každém případě mě moji čtenáři přivedli na stránky Úřadu federální služby pro dohled nad ochranou práv spotřebitelů a lidským blahobytem v regionu Orenburg.

A tento web nadále zveřejňuje stejná data o akutních respiračních infekcích jako před podvodem s koronavirem, jen snad kvůli politikům, s nástupem hysterie v médiích, v tiskových zprávách přestal zveřejňovat celkový počet případů za týden. Proč? Ale protože za pacienty s koronavirem nyní začali vydávat všechny pacienty, a nejen ty, kteří skutečně měli chřipku nebo měli „jen“ ostatní infekce horních cest dýchacích.

Pohleďme.

Podle hlavy ​Rospotrebnadzoru a hlavní hygienické lékařky Ruska Anny Popové se koronavirus v Rusku začal šířit od 1. března 2020 – tehdy byl údajně stanoven v Rusku první pacient s COVID-19, údajně přenášející infekci ostatním kolem sebe.

A měsíc předtím, v tiskové zprávě „O výskytu chřipky a akutních respiračních virových infekcí v oblasti Orenburg k 28. 1. 2020“ je uvedeno (mnou vyděleno):

V oblasti Orenburg výskyt chřipky a infekcí horních cest dýchacích nadále roste v důsledku zvýšení aktivity chřipkových virů.

Ve 4. kalendářním týdnu (od 20. 01. 2020 do 26. 01. 2020) bylo zaregistrováno 12,5 tisíce případů onemocnění. Poprvé od začátku epidemické sezóny byly v celkové populaci překročeny týdenní epidemické prahy, které činily 27,7 %, včetně osob starších 15 let.

Ve struktuře cirkulujících respiračních virů převažují chřipkové viry s poklesem podílu virů ne-chřipkové etiologie (RS viry, adenoviry, rhinoviry, viry parainfluenzy, koronaviry, bocaviry).

S přihlédnutím k nemocnosti předškolních dětí a školáků byl k 28. lednu 2020 vzdělávací proces ve čtyřech vzdělávacích institucích zcela pozastaven…

Jak vidíte, zatím tu není žádný poplašný pokřik, a přestože koronaviry způsobují stávající Infekci horních cest dýchacích, nikdo na tom nevidí nic neobvyklého. A jak vidíte, v té době neváhali uvést, kolik lidí onemocnělo infekcemi horních cest dýchacích v celém regionu za týden. (Už jsem vysvětlil, co jsou „prahy epidemie“, a těm, kteří o nich slyší poprvé, vysvětlím níže).

A zde je stejná tisková zpráva „O epidemiologické situaci Infekce horních cest dýchacích v regionu Orenburg“, ale rok po začátku podvodu:

Epidemiologická situace ve výskytu respiračních infekcí v regionu Orenburg je považována za neepidemickou. 13. kalendářní týden roku 2021 (od 29. 3. 2021 do 4. 4. 2021) dochází ke snížení výskytu akutních respiračních virových infekcí ve všech věkových skupinách, nejsou překročeny prahové hodnoty epidemie.

V rámci laboratorního monitoringu bylo vyšetřeno 152 osob se známkami akutních respiračních virových infekcí, podíl pozitivních nálezů činil 22,4% z počtu studií. Incidence respiračních virových infekcí je způsobena viry bez chřipkové etiologie: parainfluenza, metapnemoviry, bocaviry, sezónní koronavirus a COVID-19. Cirkulace chřipkových virů nebyla stanovena… 

Jak vidíte, celkový počet případů již není v tiskové zprávě, ale stále existuje pevné tvrzení, že neexistuje ani epidemie COVID-19, ani akutní respirační virová infekce, i když přidáme k pacientům s COVID-19 obecně všechny, kteří jsou nemocní chřipkou a SARS spolu se sezónním koronavirem.

Je zajímavé, že ze 152 zkoumaných nachlazení byla infekce horních cest dýchacích nalezena pouze u 34 lidí (22,4 %), zbytek nachlazení byl způsoben, je třeba to chápat, z jiných důvodů, s největší pravděpodobností mikroby nebo houbami (plísněmi). Ale, jak je nyní jasné, všude kvůli chamtivosti lékařů jsou všechna tato nachlazení zaznamenána jako nemoc s COVID-19.

No a další podobná tisková zpráva, zajímavá tím, že mezi původci Infekce horních cest dýchacích se nezmiňuje COVID-19.

Epidemiologická situace ve výskytu respiračních infekcí v regionu Orenburg je považována za neepidemickou. 16. kalendářní týden roku 2021 (od 19.4.2021 do 25.4.2021) dochází ke zvýšení výskytu akutních respiračních virových infekcí ve všech věkových skupinách s mírným překročením prahových hodnot epidemie mezi populací 15 let a starší.

Výskyt respiračních virových infekcí je způsoben viry ne-chřipkové etiologie: metapnemoviry, rhinoviry, bocaviry, viry parainfluenzy, koronaviry.

Slyšeli jste někdy od Popovové nebo jiných vedoucích Rospotrebnadzoru, že ve statistikách oddělují případy COVID-19 od sezónních koronavirů? Slyšeli jste, že týdenní počet pacientů se SARS s COVID-19 překračuje prahové hodnoty epidemie a začala epidemie, a nikoli obvyklá sezónní chřipka?

Ale všechna tato data, jak vidíte, uvnitř Rospotrebnadzoru byla pravidelně počítána a sčítána každý týden, ale občané o nich nejsou informováni (ať už existuje epidemie SARS nebo ne) a místo toho na ně vedoucí Rospotrebnadzoru hromadí nevědecké nesmysly součtu všech nemocných lidí, počínaje 1. březnem 2020 – nesmysl, který nemá žádný význam pro odstranění epidemie a má pouze zastrašit lidi (podle hesla – čím více, tím hůře a tím lépe pro „nás“, jen si dosaďte pro koho…). A z vědeckého hlediska je takový údaj prostě k ničemu. Je to jen žvást. (A teď si to „převeďte na naše podmínky … to nechám zase na vás)

Hlavní sanitární lékařka Popovová

Pokračujme v tématu diskusí o kreténismu „masových“ ruských lékařů a vědců. Jsem si jist, že otázka by měla být položena přesněji tímto způsobem – už nemluvit o jejich negramotnosti, ale o jejich demenci.

I když je samozřejmě nutné hovořit o kreténismu veškeré vědy obecně, včetně té světové, ale co máme my, s naším vlastním kreténismem, společného se světovými problémy? Například já v mnoha zásadních a docela jednoduchých politických problémech zdaleka nedokážu vždy poukázat na toho, komu adresuji svou práci. A co asi tak můžeme říci pak o zdravotních problémech?

Když jsem zvažoval své podání vůči Sobjaninovi (starosta Moskvy), pokusil jsem se soudu vysvětlit, co se zdálo být samozřejmostí, ale podle matných skelných pohledů na masky soudce, žalobce a Sobjaninova zástupce jsem byl plně přesvědčen, že mi nikdo z nich nerozumí ani slovo, a tento můj závěr o jejich kreténismu byl nalezen jako důkaz v Rozhodnutí soudce moskevského městského soudu M. Kazakova – v jeho Rozhodnutí o mých argumentech nepadlo ani slovo.

A o čem byla řeč.

Medicína je povinna připravit opatření proti epidemiím infekcí horních cest dýchacích a k zahájení takových opatření počítá a každých 10 let přepočítává limity výskytu infekce horních cest dýchacích pro každý týden v roce – vypočítává počet případů infekce horních cest dýchacích v daném týdnu, po jejímž překročení lze usoudit, že země neprochází jen obvyklou sezónní chřipkou a epidemie SARS (obecně jakákoliv epidemie) začala, tedy vypočítává „prahové hodnoty epidemie“.

Tyto limity jsou uvedeny v „Metodice pro výpočet prahových hodnot epidemie pro chřipku a akutní respirační virové infekce ve složkách Ruské federace MR 3.1.2.0118-17“, schválené vedoucím Federální služby pro dohled nad ochranou práv spotřebitelů a blaho lidí, hlavní hygienický lékař Ruské federace: A. J. Popovová 28. září 2017. (ZDE) Jak by to mělo být v medicíně, tato technika udává tyto limity samostatně pro období – zvlášť pro každý týden v roce.

Vezměme si nejvíce v Rusku zasaženou oblast epidemie Infekce horních cest dýchacích – Moskvu.

Shrnul jsem data pro Moskvu za 52 týdnů roku a došel jsem tak k závěru, že v Moskvě onemocní infekcí horních cest dýchacích v průměru 23 % Moskvanů ročně. Ale s tolika lidmi, kteří se uzdravili, zdravotnictví nevěří, že v Moskvě byla epidemie. Aby však medicína mohla věřit, že v Moskvě došlo k akutní respirační virové infekci, je nutné, aby se počet případů rok od roku zvýšil a překročil počet 3 911 040 lidí, nebo aby alespoň 31 % populace Moskvanů mělo infekce horních cest dýchacích po dobu jednoho roku (někteří mohou onemocnět několikrát za rok).

Takže k 31. prosinci roku 2020 výskyt infekce horních cest dýchacích s názvem COVID-19 v roce 2020 v Moskvě byl 3,6 krát nižší než výskyt infekcí horních cest dýchacích s obvyklou sezónní chřipkou, s níž se v posledních letech v Moskvě nikdo nepáral! (jinde po světě je to v podstatě v bledě modrém to samé)

Jaké byly důvody pro vedoucího Federální služby pro dohled nad ochranou práv spotřebitelů a ochrany lidských práv, hlavní sanitární lékařku Ruské federace A. J. Popovovou, která tuto Metodiku schválila v roce 2017, vyhlásit protiepidemická opatření, pokud podle její schválené metodiky pro jejich vyhlášení ani v Moskvě nebyla dosažena početně ani čtvrtina potřebné hygienické a epidemiologické situace?

Existuje pouze jedno vysvětlení – jako zdravotnický pracovník, hlavní hygienický lékař Ruské federace A.J. Popova je – nula! Úplný blázen! Schválila lékařský dokument, aniž by tušila, k čemu slouží a jak ho používat!

Posuďte sami, je možné vyvodit nějaký jiný závěr a považovat moji charakteristiku k ní – „bláznu“ – za nespravedlivou?

V krátké poznámce pod nadpisem „Popovová vyprávěla o prvních lidech nakažených chřipkou AH3N2“, Popovová vyzývá ruské občany, aby byli očkováni nejen proti koronaviru, ale také proti chřipce (připomínám, že mezi 200 viry, které způsobují SARS, se čtyři viry nazývají chřipkovými viry).

Vedoucí Rospotrebnadzor Anna Popova uvedla, že v Rusku jsou již registrovány první případy infekce virem chřipky AH3N2, varovala před riziky spojenými s nadcházející epidemiologickou sezónou a vyzvala Rusy k očkování. Informuje o tom „Interfax“.

Popovova spojila rizika nadcházející epidemiologické sezóny s nedostatkem kontaktu ruských obyvatel s chřipkou v roce 2020.

„Imunitní vrstva, která je vytvořena v důsledku setkání s virem v mírných, asymptomatických formách, letos chybí,“ vysvětlila.

Vedoucí Rospotrebnadzoru poznamenala, že zatím je situace s výskytem Infekce horních cest dýchacích v zemi stabilní. Mezi těmi, kteří měli COVID-19, je však riziko nákazy další respirační infekcí vyšší.

„Lidé, kteří po určitou dobu co prodělali novou infekci koronaviry, mají sníženou imunitu a sníženou odolnost,“ varovala Popova.

„Očkování 60% obyvatel země umožní vyhnout se případným obtížím“, shrnula. Rospotrebnadzor dříve prohlásil, že masové očkování zabrání vzniku nových kmenů.

Pokud v tomto textu slyšíte nejen zvuky některých slov, ale také se snažíte proniknout do toho, co bylo řečeno, pak nevíte, jak reagovat – přesto tyto zvuky vydala dáma, která zastává pozici Hlavního sanitárního lékaře Ruska.

Faktem je, že na začátku letošního roku, jak jsem již uvedl v článku Očkování: Statistika se vysmívá, Popovová již oznámila, že očkování na chřipku, 60 % populace Ruska v roce 2020 vedlo k tomu, že v roce 2021 nebyla žádná chřipka a v roce 2019 bylo proti chřipce očkováno 46,4 % ruských občanů a chřipka nebyla ani v roce 2020.

A to navzdory skutečnosti, že A. A. Smorodincev, který je podřízený jejímu Výzkumnému ústavu chřipky a kontroluje výskyt chřipky v Rusku, uvedl, že na začátku roku 2020 byl výskyt chřipky až 7,5 krát vyšší než průměrná dlouhodobá úroveň a klesl pouze až v květnu (kvůli podvodu s koronaviry o tom mlčeli a připisovali mu všechno), a počátkem roku 2021 byl výskyt chřipky 2,5krát vyšší než dlouhodobý průměr.

Ale o to nejde. Koneckonců, 60 % očkovaných znamená, že 6 z každých 10 ruských občanů v loňském roce bylo očkováno proti chřipce (ne proti koronaviru, ale proti chřipce – očkování proti koronaviru je samostatné téma). Ale koho a kdo očkoval v loňském roce proti chřipce ?? Kdo se očkoval proti chřipce, au! O čem je řeč?

Tento sanitární gang, s největší pravděpodobností, obdržel peníze na organizaci těchto očkování proti chřipce, gang zcela „běžně“ ukradl peníze a poté klidně hlásí, že za tyto peníze jsou občané Ruska zcela očkováni. Jak jinak tomu rozumět? „Tohle je Rusko, děcka!“

A jak porozumět lékařským perlám Popovové?

Očkování má koneckonců vyvolat reakci těla na samotnou nemoc, očkování je přenos nemoci očkovaným v mírné formě, „bezpříznakové“. Vždyť i v případě, jak v případě nemoci, tak jako po očkování se v krvi objevují protilátky. Pokud ale lidé poté, co byli nemocní COVID-19, „mají sníženou imunitu, sníženou odolnost“ a „riziko nákazy jinou respirační infekcí je vyšší“, proč sakra očkujete proti COVID-19 nebo chřipkovému viru, čímž děláte tyto lidi bezmocnými před 200 dalšími viry?! Je to otázka?

Otázka to je! Ale komu ji zadat?

Jaký pop, taková je i farnost a dnes ať jaký druh lékařské prezentace v médiích vezmete, nevíte, zda se máte smát nebo zda plakat.

Hrdinové pod jménem Čumakova

Výše jsem popsal, jak je virus izolován a jak je získán jeho izolát podle verze učebnic pro lékařské univerzity. A na konci května 2021 se noviny Izvestija zeptaly, a ne jen tak někoho, ale předního výzkumníka Federálního výzkumného centra pro výzkum a vývoj imunobiologických přípravků pojmenovaného po V. I. M. P. Čumakovovi Ruské akademie věd Ljubov Kozlovské:

Ljubov, ty jsi byla tím, kdo se podílel na izolaci SARS-CoV-2, aby byl získán průmyslový kmen a aby na jeho základě vytvořili inaktivovanou vakcínu“ CoviVac „. Bylo to těžké?

Měli jsme štěstí. SARS-CoV-2 je pohodlný virus, se kterým lze pohodlně pracovat. Snadno roste v buněčné kultuře. Ne všechny viry to dělají, obvykle trvá dlouho, než se vyberou buňky, médium, teplota… Doslova z první dávky stěrů se nám podařilo izolovat dostatečný počet izolátů (varianty viru propagovaného v buněčné kultuře pod laboratorní podmínky – Izvestija), abychom s nimi mohli pokračovat v další práci. A pak už jsme jen nahromadili kmeny, které byly jednoduše posouzeny: „Možná je to tenhle, nebo možná tento je lepší.“

Chápete, co že to v Čumakovově ústavu vyrobili? Klidně si tom přečtěte několikrát a snažte se pochopit smysl těchto slov.

Zavedli pacientův „hlen“ do kultury určitých buněk a viděli spoustu nějakých částic, které sami považovali za odrůdy (kmeny) SARS-CoV-2. A v chápání tohoto specialisty je „izolát“ variantou viru. I podívat se do Wikipedie je příliš líná!

A jak ONI zjistili, že se jedná o kmen SARS-CoV-2, a ne o těch šest, které stále způsobují chřipku nebo některý ze 43 již známých koronavirů? Nakonec jeho genom vůbec nesekvenovali, o sekvenování genomu tu není ani slovo.

A neskrývají to – virus „izolovali“ do izolátu tím, že ZAČALI SE DOHADOVAT: „Možná tento, možná ten támhle je lepší ! “

Virus SARS-CoV-2 byl „izolován“ věštěním?! D.B.L, K.RV.!(slova)

A našli „moji rádcové“ vakcínu? Ano, našli ji!

A nyní bude tato tekutina vstříknuta staříkům a stařenkám, aby otestovali svoje odvážné odhady – co když se něco opravdu povedlo?

A zaznamenejte – toto hlásí hlavní specialistka Ruska na otázku, jak se viry uvolňují do izolátu!

A vyvstává otázka, proč Ajdar Išmuchametov, generální ředitel Čumakovova centra, který izoloval virus SARS-CoV-2, nespěchá, aby získal ocenění a spoustu peněz za tento nebývalý počin ve světě? Je dost chytrý na to, aby pochopil, jaký šunt, šmejd udělali – natolik chytrý, aby pochopil, že budou zesměšňováni?

Kochův institut v Německu neizoloval virus SARS-CoV-2 a neví, zda to udělal někdo jiný na světě; Američané virus neizolovali a jsou si JISTI, že izolát SARS-CoV-2 neexistuje; Číňané neizolovali virus SARS-CoV-2 … A Ajdar Išmuchametov to udělal za pomoci hádání ze skleněné koule!

Co je na tom špatné? S takovými pitomci u moci, jako v Rusku, bude každý Ajdar vynikajícím vědcem.

Nyní otestují jeho „vakcínu“ na starých lidech a přiběhnou k Putinovi pro bonus.

Vakcinátoři

„V současné době je v Rusku vyvíjeno 47 vakcín proti koronaviru na 14 platformách,“ uvedla ruská vicepremiérka Tatjana Golikovová.

S vakcínou je obecně úplná idiocie.

„Vakcína“ „Sputnik V“, kterou vyrobil Gamaleyův institut stále „nějak vypadá“. Tento institut dostal peníze na sedm let na výrobu vakcíny proti koronaviru MERS připojením proteinu z MERS k mrtvému ​​adenoviru. Ústav ale s touto vakcínou neuspěl, poté ústav oznámil, že toto „manželství“ pro MERS bylo nádhernou vakcínou proti SARS-CoV-2.

Je jasné, že to není vakcína, ale aspoň je tam nějaká logika. Podle oficiální verze virus SARS-CoV-2 ničí epiteliální buňky plicních sklípků, neovlivňuje zbytek buněk – není to jejich nepřítel. Proto vzali pro vakcínu adenovirus – ještě strašnější virus, který způsobuje SARS a postihuje plíce, zejména dětí.

Jak jinak vyrobit vakcínu, když ne na základě toho, co je pro tělo škodlivé?

Koneckonců, pacientům se injekčně podá injekce a do žil se vstříkne celá řada látek – a léků a solných roztoků a glukózy, ale navzdory těmto injekcím lidská imunita v reakci „nevyzařuje“ protilátky. Proč? A všechny tyto látky NEPOŠKOZUJÍ tělo! To znamená, že aby imunita nabyla účinku, musí vakcína ukázat své poškození a vakcína SARS-CoV-2 může ukázat své poškození pouze v plicích.

A vy se podívejte, co se stane.

Petrohradský institut experimentální medicíny již vynalezl „jogurtovou vakcínu“. A ne jen tak někdo, ale člen Ruské akademie věd, vedoucí oddělení molekulární biologie tohoto institutu, Alexander Suvorov, poskytuje taková vysvětlení podstaty toho, co používají k vydělávání peněz: „Mechanismus vytváření vakcíny v našem případě je velmi jednoduchý. Zhruba řečeno, vezmeme nejběžnější bakterie mléčného kvašení a zavedeme do něj kousek genomu SARS-CoV-2. A bakterie začne produkovat virový protein – dokonce, mimochodem, ne celý protein, ale pouze jeho fragment, který je pro člověka naprosto bezpečný. Imunitní systém to rozpozná a začne produkovat protilátky.“

Když pomineme otázku, jak vzali kousek genomu SARS-CoV-2, pokud tento virus není izolován a jeho genom není sekvenován?

Jednoduchá otázka, pokud lpí na fragmentu RNA, aby izolovali protein, který je pro tělo absolutně bezpečný, a proč by na něj měl imunitní systém vůbec nějak reagovat? Na tento neškodný protein?

A viceprezident Ruské akademie věd a akademik všech ruských akademií obecně Vladimir Čechonin vysvětluje, že tato „jogurtová“ vakcína „může vytvářet imunitu ve střevech. Faktem je, že právě ve střevech virus funguje a vyvíjí se relativně dlouho. “

Co je to „střevní imunita“? A co je sakra pro nás nějaká imunita ve střevech, když jsou postiženy plíce?! O jakém viru akademik „skládá básně“, pokud šlo jen o nějakou molekulu proteinu, a ne o celý virus, nebo alespoň o jeho genom?

Mám nezodpovězenou otázku – chápou tito „specialisté“ obecně, o čem vlastně mluví a co dělají?

Máte odpověď na tuto otázku?

Nezůstávají pozadu za akademiky

Nejde o to, že všechny tyto lékařské „špičky“ mají svůj vlastní „úhel pohledu“ – to je přirozené a užitečné, ale jde o to, že moderní „vědci“ nemají tento úhel pohledu založený na žádných znalostech, dokonce ani na těch, které je nutili učit se na lékařské fakultě.

Zde je kandidátka lékařských věd, profesorka Olga Akimuškinovová, zdá se, vypadá bystře a znající, protože je celkem logické říci, že „dobrou imunitu nelze získat pomocí očkování – je spojena s celkovým zdravotním stavem těla.“ A dokonce nějak její názor, že dobrou osobní imunitu je třeba posílit léky, nevyvolává ani protest, podle jejích slov „interferony jsou neuvěřitelně účinné proti všem virům“. Toto je její úhel pohledu, založený na některých skutečnostech.

Ale na jakých skutečnostech je její přesvědčení založeno o tom, že „marně experti a krajané čekají na vznik kolektivní imunity vůči koronaviru – to je nedosažitelné. Celá rodina koronavirů je náchylná k příliš rychlým mutacím, a proto kolektivní imunitu proti této infekci jednoduše nelze dosáhnout. Obecně jsem proti pojmu ‘kolektivní imunita’“.

Jak se ale potom všechny epidemie SARS zastavovaly a zastavují, včetně jejich části způsobené koronaviry, pokud se vůči nim nevytvořila kolektivní imunita? Koneckonců, pokud tyto viry nikam nezmizí a lidé z větší části přestanou být nemocní, pak je to kvůli čemu?

Nebo je zde doktor lékařských věd, profesor oddělení obecné patologie Denis Ivanov, který řekl, že nepřijal doporučení WHO, protože dnes v Rusku asi 80% hospitalizovaných pacientů jsou ti, kteří dostali jedno nebo dvě očkování:

…Jsme tlačeni a nutí nás podávat injekce, které neprošly celým klinickým cyklem.“ Vidíme, že v zemích, které informovaly o celkovém očkování lidí, začala růst ohniska nemocí a oni se vracejí do uzavírky. Vědci a lékaři v Izraeli jsou šokováni tím, že se zvýšil počet infekcí, které jsou vlastní zimě a postihují děti i dospělé. Proto za tři měsíce bude i tady, v Rusku. … Jako lékař bych měl říci přesně toto. Jinak budeme po všech těch orgiích čelit vážným následkům a žádný lék nepomůže. Proti tomu nelze nic namítat, ale také říká: „Jak to? Dříve bylo oznámeno, že rezistence na antibiotika roste, a nyní najednou přichází doporučení začít s antibiotiky. Jedná se o antimikrobiální léky, ne o antivirotika. Nikdy s nimi neléčili virová onemocnění. Zápal plic (pneumonie) neléčili antibiotiky!“

Pokud se ale nepodíváme ne do učebnic, ale na Wikipedii, do článku „Zápal plic“ (pneumonie) a otevřeme sekci „Léčba zápalu plic“, pak bude první věta znít: „Antibiotika jsou základním kamenem léčby zápalu plic.“

***
A teď jste nedobrovolně zmatení – ruští lékaři mají mnoho akademických titulů a členství v akademiích, a proto tito profesoři a akademici budou vždy vládnoucí kohortou ve vládě a médiích, ale mohou být opravdu nazýváni lékaři a vědci?

A zpět na začátek – nejspolehlivějším důkazem jejich kreténismu není ani tak jejich klábosení, ale strach z toho, že se budou muset postavit svým kolegům, kteří mají jiný úhel pohledu.

Zdroj: Jurij Ignatěvič Muchin

Překlad: Bedřich Vinopalník

4.8 16 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
8 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
orinoko
orinoko
19. 9. 2021 12:15

Jen tak na okraj: Kolik z celkového počtu felčarů je odolných proti covidu? A je jedno, zda lokálně nebo celosvětově. Je jich méně než polovička. Osobně bych tipnul tak 1/3. 2/3 felčarů jsou proKAZATELně infikovaní a vůbec jim nevadí, že svůj bacil-virus šíří dál. Také mě zaujalo, jak s neuVĚŘITELnou lehKOSTÍ bytí se zaměňují výrazy jako Pan Demie a Epi Demie. Je mezi nimi docela výrazný „celostní“ rozdíl. Minimálně takový, že jeden sice tak tak stihne prevíta, ale stihne, zatímco ve druhém případě nestíhá a daří se mu posr@T celý Schoenbrunn. Ale v Kakánii je to jedno. Taková je corona… Číst vice »

Alva
Alva
Reply to  orinoko
19. 9. 2021 14:11

Mně se zas ta změna výrazu zdá logická. Dřív to byly „posilovací“ dávky, teď už se ví, že neposilují, tak těm zvývajícím nebo nově produkovaným „vakcínám“ změníme jméno, prohlásíme za několikanásobně účinnější. Tím, že se PŘEjmenovaly, budou se stejně podávat injekčně, tedy PŘEočkovávat. Ale nakonec – oč jde? „Co růží zveme, zváno jinak, vonělo /(hnusně páchlo) by stejně. Spíš by mě zajímalo, jak jsou na tom politici ve skutečnosti – před kamerami zarouškovaní, ale co jinak? Dodržují striktně ministerská přikázání? Např. jedna zajímavost, kterou jsem ani nesledovala, ale je otázka, jestli by kamery zabíraly všechno: filmový festival v K.V. Představ… Číst vice »

PPK
PPK
Reply to  Alva
19. 9. 2021 19:38

Tohle by nestačilo?

před tiskovkou a hned potom.jpg
Alva
Alva
Reply to  PPK
19. 9. 2021 21:33

Díky, stačilo. :-)))

orinoko
orinoko
19. 9. 2021 17:04
Alva
Alva
Reply to  orinoko
19. 9. 2021 17:25

„Pokud je vakcína opravdu atrapou (jak nasvědčují všechny důkazy), jsou dnes životy tisíců lidí v ohrožení, protože si myslí, že jsou chráněni EpiVacem a odmítají získat normální vakcíny“.

A nebo jsou opravdu před nemocí chráněni vlastní přirozenou imunitou, před úřady pak potřebnou bumážkou.
Viz slova Muchina, navíc ještě konkrétně k A. Popové.

orinoko
orinoko
19. 9. 2021 18:51

Tak jsem si prošel jednu ruskou covid diskusí. Hodně připomíná obecně ceskou. Přesvědčení debilové versus lidé s mozkem. Doktoři jsou vetsinove banda kretenu , falšuje se samozřejmě kdeco.
Nicméně 2 zajímavé věci. Misustin je patrně těžký covidista a někdo použil velmi zajímavý výraz: bilaterální zápal plic.