Loni výrazně vzrostl vývoz elektřiny

Znečištění z uhelných elektráren i plýtvání uhlím jsou zbytečné. Vyvracíme mýty a přinášíme fakta

Tisková zpráva Greenpeace a Hnutí Duha

Podle nejnovější zprávy Energetického regulačního úřadu o provozu energetické soustavy ČR došlo v roce 2017 k výraznému nárůstu vývozu elektřiny oproti předchozímu roku. Export vzrostl o 19 %, z 10,9 na 13 TWh [1]. Po poklesu vývozu menší výrobou v letech 2015 a 2016 potvrzuje ČR svoji přední pozici [2] na žebříčku exportétů elektřiny (i v roce 2015, kdy jsme vyvezli méně, jsme obsadili sedmé místo v celosvětovém srovnání [3]).

Za posledních pět let tak naše země vyvezla třetinu elektřiny vyrobené v uhelných elektrárnách a teplárnách. Toto množství zároveň téměř odpovídá celkové spotřebě všech českých domácností za stejnou dobu [4].

Přitom téměř 60 procent našich obyvatel stále žije v oblastech, kde jsou překračovány zákonné limity pro znečištění ovzduší (které samozřejmě způsobují také domácí kotle a kamna na uhlí či doprava) [5]. Za této situace není obhajitelné, že u nás běží zastaralé uhelné elektrárny s velmi nízkou účinností. A dvojnásob neobhajitelné je, aby tyto elektrárny získaly výjimky z nových evropských limitů pro znečišťování ovzduší, které jsou dokonce výrazně slabší, než jaké platí pro čínské uhelné elektrárny [6].

Proč je naopak dobré výjimkám pro uhelné elektrárny zamezit, shrnují Hnutí DUHA a Greenpeace v infolistu, který najdete v příloze této tiskové zprávy a je také ke stažení zde: http://hnutiduha.cz/publikace/vyjimky-ze-zdravi-dekujeme-nechceme

S návrhem, aby elektrárenské firmy nemohly žádat o výjimky pro velké elektrárny (naopak teplárny by žádat mohly), přišla minulou středu skupina poslanců a poslankyň Výboru pro životní prostředí z Pirátské strany, TOP09 a KDU-ČSL. Předložili jej jako pozměňovací návrh k aktuální novele zákona o ochraně ovzduší [7]. Návrh podporují poslanci, kteří jsou zároveň regionálními politiky v oblastech postižených znečištěným ovzduším. Postavil se za něj např. hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO) či starosta Prahy 7 Jan Čižinský (KDU-ČSL). Podporuje jej i starosta beskydských Trojanovic Jiří Novotný.

Hnutí DUHA a Greenpeace návrh uvítaly [8] a a reagují nyní informačním listem, který objasňuje jeho přínosy a vyvrací některé mýty, jež se v souvislosti se znečištěním ovzduší a uhelnými elektrárnami objevují. Najdete v něm:

  • proč jsou uhelné elektrárny a teplárny hlavním zdrojem prachu v ovzduší
  • proč je omezování znečištění z uhelných elektráren a odstavování zastaralých provozů v souladu se Státní energetickou koncepcí ČR
  • proč by udělování výjimek uhelným elektrárnám ohrozilo české teplárenství
  • jaké jsou skutečné náklady spalování uhlí v uhelných elektrárnách
  • jak nám snížení znečištění pomůže odvrátit hrozící soudní spor s Evropskou komisí
  • proč zákaz výjimek neovlivní ceny tepla a elektřiny
  • co slibovaly politické strany před volbami ohledně povolování výjimek
  • proč je potřeba zároveň řešit i domácí uhelné kotle a kamna

Jan Rovenský, vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR, říká: Česká republika se od spuštění Temelína trvale drží v první desítce největších vývozců elektřiny na světě. Slibovali nám, že Temelín pomůže severním Čechám. Místo toho většinu v něm vyrobené elektřiny vyvezeme po drátech do zahraničí, a špinavé uhelné elektrárny na Severu vesele jedou dál. Povolit jim za těchto okolností výjimky z nových, nepříliš přísných limitů znečištění ovzduší, by bylo horší než trestuhodné – bylo by to pitomé.”

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl: Masivní vývoz elektřiny za situace, kdy šest milionů lidí trpí znečištěným ovzduším a výroba elektřiny z uhlí poškozuje i ekonomiku, je naprostý nesmysl. Výroba z uhlí musí být konečně po létech slibů utlumována. Konec konců s tím počítá i platná Státní energetická koncepce ČR. Zamezit udělování výjimek z limitů pro znečišťování z velkých uhelných elektráren – ale také vytlačit uhlí z domácích kotlů a kamen – je v zájmu našeho zdraví, přírody, ekonomiky a i energetické bezpečnosti.”

Tuto a další tiskové zprávy najdete na stránkách www.hnutiduha.cz/aktualne

Poznámky:

[1] ERÚ: Zpráva o provozu ES ČR (str. 6, tab. 3.2 poslední sloupec) http://www.eru.cz/documents/10540/2298821/Ctvrtletni_zprava_2017_IV_Q.pdf/343cfba7-c121-49a6-9e2d-587cdeb08a04

[2] V letech 2013 a 2014 byl vývoz dokonce přes 16 TWh.

[3] https://findenergy.co.uk/key-world-energy-statistics-2017-pdf/

[4] Dle Zpráv ERÚ o provozu ES ČR vyrobily uhelné elektrárny a teplárny v letech 2013-2017 celkem 204 TWh elektřiny, zatímco ČR vyvezla 70 TWh a domácnosti spotřebovaly 73 TWh.

[5] Zpráva o životním prostředí v České republice v roce 2016: https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/zpravy_o_stavu_zivotniho_prostredi_publikace/$FILE/SOPSZP-Zprava_ZP_CR_2016-20171211.pdf

[6] Nové limity jsou uvedeny v technickém dokumentu Závěry o BAT (Best Available Techniques), který pro modernizaci elektráren bere v potaz nejlepší současně dostupné technologie. Protože uhelné firmy hlasitě promlouvaly už do rozhodování o tomto dokumentu, výsledná verze je kompromisní a k provozovatelům elektráren mírná. Máme tak například mnohem benevolentnější pravidla pro vypouštění škodlivin, než jaké si na ochranu zdraví svých občanů schválila Čína. České uhelné elektrárny nesplňují nové limity především u oxidů dusíku, kde došlo k mírnému snížení z původních 200 na nynějších 175 mg/Nm3. Pro srovnání – v Číně, která je dnes největším znečišťovatelem na světě, platí 100 mg/Nm3. (Podrobnosti v angličitně viz https://unearthed.greenpeace.org/2015/03/05/bref-european-air-standards-worse-chinas/)

[7] https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/tri-lidi-z-peti-dychaji-spatny-vzduch-pirati-maji-reseni.html

[8] http://hnutiduha.cz/aktualne/poslanci-navrhuji-omezit-zakonem-znecisteni-z-uhelnych-elektraren-i-domacich-kotlu

Graf: Vývoj exportu elektřiny z ČR v letech 1989 – 2017

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments