Lumpenburžoazie a lumpenproletariát dnešní doby

Svým textem vlastně tak trochu narážím i navazuji na slavný esejistický článek filosofa a intelektuála Karla Kosíka z roku 1997.

Tenkrát se Karel Kosík pozastavoval nad tím, co tvoří v polistopadové době normu morálních kategorií české společnosti. A z čeho pramení dobová, značně kontroverzní, společenská prestiž. Zatímco prostý lid napříč dějinami bojuje za lepší život a spravedlivější společnost, plody jeho úsilí sklízejí jiní. Dnes je Česká republika kolonií. Zisky z práce a „know-how“ jsou vyváděny do zahraničí. Nadnárodní kapitál vládne Evropě a má své lokaje i ve vysokých politických funkcích jednotlivých vlád.  V současné době se ono lokajství projevuje výrazně v kulturní sféře. Rádoby elity umělecké fronty vytvářejí protinárodně zaměřené filmy, v nichž jsou konstruovány pseudodějiny a karikovány ikony české národní minulosti. Po „erotické sérii“ Božena se zatím posledním anti-vlasteneckým produktem zdá být film Krajina ve stínu vykreslující Čechy jako krvelačné a nenávistné bestie. O předchozím německém zlu se, jaksi účelově, příliš nehovoří. 

Ptám se tedy, komu a čemu slouží soudobé politické a kulturní pseudoelity? Národnímu zájmu určitě ne. Dokonce se setkávám s otázkou, která se dotýká přímo definice pojmu národ: „Řekněte, jak je definován národ?“  Jako by slovo národ již v sobě samém implikovalo cosi negativního, expresivního, záporného. Od panevropanství je však jen krůček k pangermanismu. Snaha o revizi tzv. Benešových dekretů představuje vlastně revizi výsledků 2. světové války. Považuji za zcela nepřípustné manipulovat s výsledky dějin a s výsledky mezinárodních poválečných konferencí. 

Pod pojmem lumpenburžoazie si filosof 20. století Karel Kosík představoval jakýsi mafiánský způsob kapitalistického zbohatnutí. Dnes bych si dovolil poukázat na čím dál větší prorůstání mafiánského podsvětí s veřejnými zdroji státu. Evropská unie a její dotační politika tento fenomén jen umocňují.  Prestiž lumpenburžoazie je přímo úměrná s jejím (v podstatě nakradeným) materiálním majetkem. Jedná se o prestiž „nakradeného“ úspěchu. Za „schopné“ jsou považováni ti „všeho schopní“.  

Pod termínem lumpenproletariát zase rozumějme jakousi spodinu společnosti, která, na rozdíl od pracujícího proletariátu, je korumpována kapitalisty. Tato vrstva představuje dekadentní neproduktivní parazitickou společnost, která je úpadková, a to i bez ohledu na ekonomický útlak. Taková vrstva je dnes masivně umocňována zejména protinárodními Piráty.

Nechci zde podávat pouze deskripci oněch sociálních kategorií. Chci otevřeně vyzvat naši společnost k tomu, aby se vážně zamyslela nad svou rolí při tzv. sociální kontrole celého systému. Řešením je hledání integrity vlastní osobnosti v rámci socioekonomického systému a překročení mantinelů kapitalistického vyděračského mechanismu

Proto je nanejvýš nezbytné přestat být součástí dekadentní Evropské unie. Dále považuji za nutné vystoupit z agresivního mocenského paktu, zvaného NATO, který dnes slouží jen neokolonialistickým zájmům. Pro NATO dnes čeští vojáci hrají jen role žoldácké a lokajské. A v neposlední řadě musíme všichni společně „rehabilitovat“ záměrně a účelově devalvované slovo SOCIALISMUS. Vždyť pojmem socialismus dnes paradoxně nejvíc pohrdají právě ti, kdo sami parazitují na zdrojích ekonomiky tzv. dolováním renty.   

Shrnuji 3 zásadní úkoly:

  1. Vystoupit z EU
  2. Vystoupit z NATO
  3. Rehabilitovat termín SOCIALISMUS a odhalit veřejnosti reálné fungování soudobého kapitalismu v jeho „nahé podstatě“ 

Pokud tak neučiníme, bude nám v budoucnu vládnout jen samá lumpenburžoazie a většina společnosti bude systematicky proměňována v tzv. lumpenproletariát. A pracující proletariát (který dnes vlivem masivní mediální manipulace ani netuší, že je vlastně proletariátem) čeká jen stále se prohlubující materiální i duchovní bída. 

Hledáme-li „vyšší duchovní pravdu“ (Kosíkův pojem), musíme nejprve umět pojmenovat reálný stav soudobých ekonomicko-materiálních vztahů. Proto bude nezbytné ono „nové čtení Marxe“, ale také jednoznačné a kategorické vymezení se proti tomu, co je dnes falešně nálepkováno slovem neomarxismus. Dnešní „neomarxismus“ nemá s myšlením Karla Marxe pranic společného! Nenechme se tedy oklamat lumpenburžoazií, které nejvíce ze všeho vyhovuje dekadentní lumpenproletariát. Lumpenproletariát je užitečný idiot současné lumpenburžoazie. 

Sociální realita mluví za vše. Největším handicapem soudobého „opravdového proletariátu“ je jeho vlastní sebeklam v tom smyslu, že vůbec nemá ponětí o tom, že právě on je tím vykořisťovaným proletariátem! A svou frustraci přitom obrací jen proti těm nejnuznějším. 

Zjednodušeně řečeno: Dnešní proletariát neví, že proletariátem je! A pokud si toto neuvědomí, nemá šanci ztratit své okovy… 

4.8 18 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
6 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Botičky od Diora
Botičky od Diora
17. 2. 2021 10:14

Komunisté si vždycky přáli diktaturu proletariátu.
Kapitalisté si vždycky přejí diktaturu nad proletariátem.
Co si myslíte, že je pro občana lepší?

Gatta
Gatta
18. 2. 2021 3:39

Jak psal Jan Keller v jedné knize, že na azápadě jsou bezdomovci, třeba i mladého věku, kteří o sobě říkají, že nejsou „homeless“ ale že jsou „homefree“.
To je aspoň lidskyý materiál, s tím se dá dělat cokoliv.

idiotronic
Reply to  Gatta
18. 2. 2021 12:16

Ctěný Gatto, Víte, kdy jsem byl pravý homeless? V letech 1982,3,4,5, kdy jsem bydlel v dřevěné stavbě bez popisného čísla, kam NEŠLO doručit povolávací rozkaz pro vykonání vojenského cvičení, čemuž jsem se tenkrát, jakožto důsledku kombecility strany a vlády upřímně chechtal. Ale podřízení mi ochotně vyhověli, pokud jsem potřeboval pitnou vodu (užitkovou jsem měl z okapu), popřípadě nabít akumulátory pro osvětlení zářivkou z Drážďan 8W , napájení radiopřijímače a gramofonu , opatřeného motorem na 12V z produkce MEZ Náchod. Samozřejmě, že jsem měl zažádáno o byt, ale tenkrát měl přednost obrnický Chanov (brzy se bude stavět znovu). Mělo to svoji… Číst vice »

Gatta
Gatta
Reply to  idiotronic
18. 2. 2021 20:23

Zdravím Vím, že jste neměl lehké období, ale kdybych Vás nečetl pravidelně, tak bych z příspěvku nepoznal, zda si stěžujete, nebo se chlubíte. Mán třeba VŠ přátele co jsou pracovně i společensky opravdu dost vysoko, a ti celý život básní o „alternativním bydlení“. No, a nedávno si jako letní byt tedy pořídili stodolu (dřiíve to byl i takový malý kravín). Do smrti to nezrenovují, to jij to spíš spadne na hlavu. Ale je to opravdu velmi alternativní Tedy lidé jsou růrné … Ten rozdíl „houmless – homefree“ je o tom, že je pro elity jednodušší lidi zblbnout, než jim zajistit… Číst vice »

Last edited 1 rok před by Gatta
idiotronic
Reply to  Gatta
18. 2. 2021 22:18

Ta nejasnost , zda jde to chlubení či stížnost tam skutečně je. Dokud není epizoda uzavřena (změna územního rozhodnutí, ztráta střechy nad hlavou) , je přítomna NADĚJE a ta vydržela na uzavření indexu. Pokud tam tušíte něčí zlou vůli v pozadí, tak ta měla motiv: Dokončením externího studia elektrotechniky vznikala nadřízenému konkurence a tak se bránil vnitrostranickými kontakty (místo mi skutečně bylo po převratu nabídnuto) . Studium elektroniky byla reálná NADĚJE, zblbnutí mas pak najdete mezi zadluženými jedinci v hernách , do kterých jezdí taxíkem. (S výjimkou COVIDové doby, kdy je zavřeno) . Závěrem: Na zvládnutí kontinuity bydlení závisí budoucnost… Číst vice »

idiotronic
18. 2. 2021 12:19

Z autorem zdůrazněných tří bodů má Lukašenko nejméně dva splněné.