Můj srpen 1968

Okupace

20. srpna 1968 v devět hodin večer se nám narodila dcera. Bylo to tedy dvě hodiny před vstupem (vpádem) vojsk Varšavské smlouvy na naše (suverénní) území. Samozřejmě jsem to narození jako řádný otec šel do hospody oslavit. V té době ve vesnických hospodách nebývala ani televize ba ani rádio. Ráno 21. srpna 68 jsem se probudil až kolem desáté hodiny a pustil si rádio. Televizi jsme tehdy ještě neměli. No a jak tak poslouchám rádio, říkám si: Co tam v tom rádiu zase blbnou a vysílají takovou pitomou divadelní hru – nápodobu hry Orsona Wellese Válka světů či Vpád mimozemšťanů, vždyť to každý zná, na to jim už nikdo nenaletí. Přeladil jsem na jinou stanici a tam totéž, už jsem chtěl rádio vypnout, a že si raději pustím nějakou hudbu z gramofonu. Ale než jsem si připravil gramec a vyhledal vhodnou desku, uvědomil jsem si, že to v rádiu asi není jenom divadelní hra, nýbrž že je to realita. Takže válka! Co dělat? No, co nejrychleji zajít do obchodu a nakoupit zásoby trvanlivých potravin. Ledničku a mražák jsme tehdy také neměli. Tak jsem nasedl na kolo zvané Ukrajina (bez nějaké přehazovačky) a jel do sousední vesnice, neboť u nás obchod nebyl (ani hospoda), nakoupit rýži, kroupy, mouku, sádlo, těstoviny, špek, konzervy apod. Obchod byl plný lidí, neboť i je napadlo totéž co mne, takže už v poledne bylo snad úplně všechno v obchodě vyprodané.

Tenkrát jsem byl velikým ředitelem, což znamenalo, že jsem učil na jednotřídce v naprosto zapadlé vesničce vysoko v horách. Byl jsem sám sobě ředitelem, učitelem, školníkem, uklízečkou a i topičem. Nikdo tam totiž nechtěl jít a tak jsem to vzal. Mělo to ovšem i své výhody. Stovka za ředitelování, sto padesát za přesčasy a dvě stovky za školníka a uklízečku, to je jako dnes 5 tisíc navíc, to nebylo zase tak marné. Jakápak to byla rovnost v platech, jak to furt dokola papouškují pravičáci, ale ani tak o taková místa nebyl zájem. Ovšem ve školním roce 1968 až 1969 jsem řediteloval poslední rok, lidé se z vesničky houfně stěhovali pryč za lepším, takže dětí ve třídě ubývalo a ubývalo a koncem roku jich zůstalo pouze dvanáct, takže školu nemělo smysl udržovat. Dnes je to úplně vylidněná vesnice, z bývalých hospodářských budov jsou rekreační chalupy. Vrátil jsem se pokorně nazpět do maloměsta na větší školu jako řadový učitýlek, sice jsem přišel o tu pětistovku navíc, ale zato jsem žil v „civilizaci“.

Za pár dnů však začínal školní rok a tak jako každým rokem koncem srpna se konala v okresním městě taková porada všech ředitelů škol. Hned při vstupu do konferenčního sálu jsme všichni obdrželi trikolóru a všichni jsme si ji hrdě přišpendlili na hruď. Schůze či porada začala odsouzením vstupu, respektive agrese, vojsk Varšavské smlouvy na naše území. Všichni jsme to odhlasovali, ani jeden jediný hlas nebyl proti a ani se nikdo nezdržel, naprosto jednomyslně jsme vstup vojsk odsoudili. No a potom se probíraly akorát organizační záležitosti k novému školnímu roku, který proběhl naprosto normálně.

Sovětské vojáky jsem viděl poprvé až po dvou letech, když jsem měl nějaké vyřizování v Olomouci. No a asi tak za pět let do našeho maloměsta (větší vesnice) přišlo asi dvacet obyčejných vojáků pomáhat při vyorávání brambor, sbírání trvalo tak deset dnů, takže jsme se s nimi docela spřátelili, ač to byli třeba Kazachové či Turkmeni, domlouvali jsme se samozřejmě rusky. Za celou tu dobu jsem nezaregistroval nějakou sebemenší nenávist či nepřátelství. A samozřejmě spousta mých známých kšeftovala s okupačními důstojníky benzín a naftu, i když tehdy to bylo docela laciné, od nich to bylo ještě o polovinu lacinější. Protože jsem auto nevlastnil, tak jsem se na obchodech s pohonnými hmotami neúčastnil, kdybych ovšem auto měl, tož bych určitě taky kšeftoval. Pro srandu srovnejme s popřevratovým obchodováním s lehkými topnými oleji! Dokonce jsem se zúčastnil i společného plesu s ruskými vojáky-důstojníky, mužstvo nemělo nárok, sál byl přeplněný a nikdo nepronesl sebemenší narážku na okupaci, vše proběhlo v naprosté pohodě. Copak obyčejní vojáci mohou za rozhodování politiků?

Prověrky

Nelze samozřejmě nezmínit se o tzv. normalizačních prověrkách. To přijel oši (okresní školní inspektor) a nějaký člen OV KSČ (Okresního výboru strany), ve sborovně nám udělali půlhodinovou přednášku, takže tím jsme byli všichni prověřeni, pak se odebrali se do ředitelny. Ředitel byl koncem školního roku odvolán, ostatně stejně byl už v důchodu, byl to ještě prvorepublikový kantor a vynikající ředitel. Byla ho škoda, klidně ho mohli nechat ředitelovat ještě alespoň dalších pět let, vždyť byl výborný. A takových bylo dost, vyhazovat je bylo ne příliš vhodné a prozíravé. To se mně ovšem dnes dobře radí, že? Takové ty prověrky a vyhazovy se týkaly pouze těch, co zastávali nějaké vyšší funkce, nás, běžných obyčejných řadových pracovníků se ani v nejmenším nedotkly. A ani ti „uvolnění“ z funkce nešli do vězení, nýbrž jim bylo umožněno najít si jinou práci. To všechna čest tehdejšímu presidentu Gustávu Husákovi, který nedovolil nikoho nechat zavřít, ač takových hlasů na ÚV KSČ byla spousta. Role Gustáva Husáka není dodnes nikde nějak solidně zpracovaná, no, ono to objektivní hodnocení v tomto našem dnešním politickém systému ani nejde a ani nebude možné, takže se o něm alespoň mlčí. Taky řešení, že? No, ještěže tak. Plivnout si na něho si dovolí pouze stupidní blbečci.

Zažil jsem vlastně trojí výměnu vedoucích kádrů, tedy trojí prověrky a vyhazovy. Sice tu první výměnu po roce 1948 jenom jako dítko školou povinné. Samozřejmě vůbec jsem nechápal, o co tehdy šlo. Akorát jsem zaregistroval, že máme jiného ředitele, než byl loni, což mi bylo naprosto lhostejné, nezajímalo mne ani to, že pana továrníka nahradil soudruh ředitel. Zato druhá výměna po roce 68 mne už zajímala, stejně tak i ta třetí popřevratová po roce 89.

Naprostá většina ředitelů škol, ale i šéfů výrobních podniků, byli lidé, kteří získali onu funkci po únoru 48, tedy dělali svou funkci už od doby Stalina a Gottwalda, takže stejně bývalé kádrové opory režimu bylo potřeba po dvaceti letech obměnit, no a tak byli vyměněni a případně vyloučeni ze strany. Co se tolik divili, že byli odstaveni, vždyť oni se také dostali do funkcí, když po roku 48 odstavili prvorepublikové ředitele, přece totéž co prováděli oni, bylo provedeno teď i jim. Ti, kteří vyhazovali před dvaceti lety, byli vyhazováni teď. Nastoupili jiní chtiví funkce, těžko tvrdit, že to byli jenom kariéristé, i když určitě i takových bylo dost, jako ostatně vždycky. Kované komunisty nahradili ještě více kovanější komunisté a taky byli po dvaceti letech vyměněni (po roce 89).

Jenomže tato společensky významnější a slušně finančně hodnocená místa a funkce byly kontrolovány docela ostřížím zrakem a to nejen ROH (tzv. Revoluční odborové hnutí), které mělo docela dost pravomocí, ale i nadřízenými inspektory a i funkcionáři strany, takže nějaký neschopný ředitel, ač třeba kovaný komunista, byl klidně odvolán. Nemylme se, ROH mělo velké a důležité pravomoci, ne jenom zajišťovat kytičky na MDŽ, vánoční kolekce a rekreace, to bylo skutečné a reálné rozhodování „lidu“ – zaměstnanců. A ne že nebylo! Já osobně jsem několik let byl předsedou ZO ROH (základní organizace revolučního odborového hnutí), takže to mohu potvrdit. Dokladuje to třeba už jenom ten fakt, že ředitel musel předložit ROH ke schválení navržené odměny. Však také jeden z prvních a nejdůležitějších cílů popřevratových revolucionářů bylo zrušení odborů. Nu a podařilo se jim to. Silných odborů se kapitalista bojí jak čert kříže.

Osobně znám kantora, který byl z ředitelského místa odvolán a jelikož do průmyslu se mu nechtělo, tak zůstal na škole, sice už ne jako ředitel, ale pouhý řadový kantor, učil dalších dvacet let tělocvik a pracovní výchovu až do převratu, potom byl rehabilitován a rozdíl mezi ředitelským platem a nižším platem učitele mu byl dorovnán, pěknou sumičku dostal. Podobné to bylo s důstojníky ČSLA (Československé lidové armády). Ti, kteří byli propuštěni z armády, byli všichni rehabilitováni a jmenováni o dvě či až tři hodnosti výše, proto máme na kilometr čtvereční nejvíc generálů snad ze všech evropských zemí. A samozřejmě jim byl dorovnán ušlý plat, místo třeba kapitánského platu dostali plat plukovníka. (Znám také osobně dva takové plukovníky.) Taky obdrželi pěkné finanční odškodnění. To se to rozdávalo ze státního rozpočtu po komunistech, co? Ále co, však se to darovalo bývalým komunistům.

No a po roce 89, po převratu, to bylo přece jenom trošku jinak, skoro všichni ředitelé byli straníci, takže nějaké prověrky by nešlo uskutečnit, tož se vymyslela vynikající metoda (finta) – všechna ředitelská místa se zrušila a byly vyhlášeny konkurzy, a tady v těchto případech, nemůžu si pomoci, ale musím konstatovat, že většinou konkurz vyhráli kariéristé toužící po moci a financích, kdepak nějaká odbornost a schopnost. Samozřejmě to musel být v prvé řadě zapálený antikomunista. Znám mnoho případů, kdy adeptovi nebylo umožněno vstoupit do komstrany, platilo totiž pravidlo, že k přijetí jednoho inteligenta musí být zároveň přijati tři dělníci, což někteří marně sháněli, a konkurz suverénně vyhrávali. Jaká byla kritéria k výběru? Stačil antikomunismus, čím hlasitější a nenávistnější, tím byla větší šance úspěchu v konkurzu, nakonec to vidíme na vlastní oči, to je jejich jediná kvalifikace ještě i dnes. Takže na vedoucí místa se ve většině případů dostali neschopní neumětelové, proto školství během pár let neuvěřitelně upadlo. Však už to taky nebyli ředitelé škol, nýbrž manažeři. Na státních úřadech to bylo podobné. No a v průmyslu to bylo naprosto jednoduché, vše se zprivatizovalo, kdo byl schopnější (zloděj) atd. atd.

Pražské jaro čili Obrodný proces

Termín „Pražské jaro“ vymysleli západní novináři, může to být také jakoby odkaz na „Jaro národů“ z roku 1848. Ovšem také existuje hudební festival zvaný Pražské jaro, pořádaný od roku 1946, res. 1904. Takže vhodnější výraz, který se ovšem nějak neujal, by byl Obrodný proces.

Jak jsem to prožíval? Bylo dvacet let (přesně 23 let) po válce. No, byl jsem nadšením bez sebe, tak jako snad všichni občané. Bylo to přímo opojné, jsme středem světa. Se zaujetím jsem hltal články z Literárních novin, které vycházely v nákladu málem dvousettisícovém a bývaly okamžitě rozebrány. Našim tehdejším novinářům z Literárek, Mladého světa, Studenta apod. jsem věřil každičké jejich slovo. Češi jsou kingové a ukáží celému světu, jak se to má dělat. Byla zrušena cenzura, řvali jsme sláva, sláva, sláva, komunisté konečně přišli k témuž, co udělal už Josef II. před dvěma staletími. V podtextu to znělo – jak jsou ti komunisté zaostalí, že udělali to samé, ale o dvě století později. Jenomže už se neříkalo, že Josef II. sice zrušil cenzuru, ale velice brzy byl nucen ji znovu zavést, protože vycházely všelijaké sprosťárny a oplzlosti… Holt lidi dovedou zneužít všecko.

Ale můj otec nesdílel mé nadšení, byl rezervovaný a měl obavy, jak to dopadne. Dnes mu dávám za pravdu.

O tzv. Pražském jaru či o Socialismu s lidskou tváří, nebo Obrodném procesu jsou toho napsány obrovská kvanta, samé intelektuálské řečnění o humanitě, lidských právech, jaké my Češi jsme světu dali ideje a jak nám to Rusové překazili, jak jsme chtěli být neutrální, jací jsme pacifisté, kteří chtěli vystoupit z vojenského paktu Varšavské smlouvy, také vystoupit z RVHP a být naprosto nezávislí na Sovětském svazu. No byli jsme kingové, jaké svět nikdy neviděl a už nikdy ani neuvidí.

Kdyby tehdy jakž takž pravdivě informovaly sdělovací prostředky, o co vůbec jde v obrodném procesu, tož to by byla jiná. Jenomže to bylo sice velice líbivé, ale naprosto jednostranné, samá humanita, lidská tvář, svoboda, suverenita, neutralita, životní úroveň bude během roku či dvou stejná jako v Německu a podobné žvásty. No jo, ale my tomu skutečně věřili a nepochybovali jsme o tom ani trošičku. Že cílem bylo znovunastolení kapitalismus, to říkal veřejně akorát Vasil Biľak, kterého dokonale televize a noviny zesměšňovaly. Takový dogmatik a stalinista! Samozřejmě jsme Vasila Biľaka odsuzovali, přece my nechceme žádný kapitalismus, my chceme socialismus, ale s lidskou tváří. Všichni ti Pražskojaristi ukázali svou pravou tvář a své skutečné úmysly hned po převratu 89. Tehdejší novináři podporující obrodný proces dnes pracují v pravicových denících, to také něco vypovídá.

Výše jsem uvedl, že prezident a první tajemník KSČ Gustáv Husák nedovolil zatýkání. Přesto, jak všichni dnes víme, byl zavřený „přeslavný“ Ivan Martin Jirous Magor a jeho kapela Plastic People of the Universe. Takové obrovské ublížení! Jenomže ti byli odsouzeni za výtržnosti, zpolitizovala to až Charta 77. Byl to jinak úplně stejný případ jako dnes Pussy Riot, všimněte si, že ony pusinky byly také zpolitizovány, třeba knížetem. Stará známá metoda.

Velice zajímavý je případ Petra Uhla, dlouholetého vězně komunistického režimu, ten asi za výtržnosti nebyl žalářován dlouhých devět let, vždyť je to docela solidní pán dodnes. Že byl trockista a vedl ilegální trockistický kroužek? Ale probůh, vždyť nejsme v době Lenina, současní trockisté jsou naprosto neškodná okrajová záležitost. Ovšem trockista ve službách CIA? Rád bych si přečetl rozsudek, kterým byl odsouzen k tak dlouhému devítiletému vězení. Uhl sehrál zásadně důležitou úlohu v roli mrtvého studenta Šmída. Prý mu zprávu o mrtvole studenta, když už byl účel splněn, předala nějaká bláznivá ženská, tomu ovšem může uvěřit pouze človíček příliš mdlého ducha, spíše ta bláznivá ženská byla z CIA, to je mnohem pravděpodobnější. Wikipedie uvádí: Uhl se podle vlastních slov před rokem 1989 nehlásil přímo k trockismu, ale k revolučnímu marxismu. Podílel se na vzniku Levé alternativy, což bylo radikálně levicové uskupení. Členem IV. internacionály byl až od roku 1984, vystoupil v roce 1992, když ho jeho pařížští soudruzi přesvědčovali, že už není marxista. Takže komunisté zavřeli marxistu, to jsou ale věci!

Nemůžu si pomoci, ale pořád mi vychází, že ono Pražské jaro byl první pokus o tzv. barevnou revoluci, že se nezdařil, že nebyl dotažen do zdárného konce (tedy do nastolení kapitalismu) není vůbec důležité a podstatné, z chyb se přece člověk učí. Navíc Západ nebyl připraven na válečné střetnutí, však taky žádnou podporu jaru nedával. Když výsledky jara důkladně analyzovali odborníci CIA, tak už jim bylo jasné, jakým způsobem to udělat příště, a jak je vidět v realitě, daří se jim to docela úspěšně, nedělají už chyby, mají to perfektně propracované. I s těma mrtvýma studentama to opakují furt dokola. Na začátku akce musí být mrtvola, ať se lidi pořádně naštvou.

O patnáct let později Gorbačov v Sovětském svazu začal provádět totéž, co probíhalo u nás, tedy to, co bylo vyzkoušeno už v Pražském jaru. Západní analytici museli jásat! Proč si Gorby alespoň nepřečetl „Poučení z krizového vývoje v ČSSR“ (Československé socialistické republice)? To takový Teng Siao-pching (22. srpna 1904 Sie-sing – 19. února 1997 Peking) to dle všeho pročetl a poučil se. Gorby ne, dělal to samé co Pražskojaristi, tedy v podstatě to, co si přála CIA. A nikdo ho na to ani neupozornil, to měl tak mizerné poradce? Nebo vlastně vynikající, ovšem z ciziny, že? No a jeho nástupce Jelcin jako první zásadní krok zakázal a zrušil Komunistickou stranu (což zajisté chtěli i Pražskojaristé) a vítězství Západu bylo dokonáno.

Takže Pražské jaro nebylo tak úplně zbytečné, ukázalo alespoň Tengovi, že taková cesta nikam nevede, akorát nazpět k návratu kapitalismu. Takže jaké poučení si vzal Teng? Tož my takovou cestou nepůjdeme.

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
152 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Vodník
Vodník
20. 8. 2014 8:59

Srovnani Pussy Riot a PPU je nesmyslne! Pussy Riot delaly brajgl v chramu, zatimco Plastici hrali posleze na soukromych oslavach, takze se o zadnou vytrznost nejednalo, ale byli pronasledovani za sve texty a postoje. To se o Pussy Riot rict neda!

Vodník
Vodník
20. 8. 2014 9:00

Navrch zatykani Husak dovolil: na zacatku 70. let sli sedet Silhan, Muller, Tesar a dalsi.

severočech
severočech
20. 8. 2014 9:14

příliš optimistické vidění, autor asi narazil jen na ty slušné, ale moc hajzlíků tu dobu plně využilo pro sebe a šlapalo pod sebe. Červená knížka byla pro tyhle hajzlíky glejtem ke špinavostem.

aram
aram
20. 8. 2014 9:25

Vodník napsal

Srovnani Pussy Riot a PPU je nesmyslne! Pussy Riot delaly brajgl v chramu, zatimco Plastici hrali posleze na soukromych oslavach, takze se o zadnou vytrznost nejednalo, ale byli pronasledovani za sve texty a postoje. To se o Pussy Riot rict neda!

No to tedy promiňte „letím s hovnem proti plátnu, do plátna to hovno zatnu….“. Kde je tam postoj a hodnotný (ať už proti čemukoliv)text, to mi tedy hlava nebere.

PB
PB
20. 8. 2014 9:29

Povídalo se: Brežněv přišel po čase kontrolovat Husáka jak zatočil s kontrarevolucionáři. Husák ho dovedl k oknu a ukázal mu hejno vrabců na stromě. Potom zatleskat a vrabci ulétly a Husák řekl: Takhle. Za chvíli se Brežněv podíval z okna a řekl: Ale oni jsou tam zpátky. Husák mu odpověděl: No to jo, ale každý na jiné větvi.

lomikel
lomikel
20. 8. 2014 10:39

dekuji za clanek, nedavno jsem podobny smer uvah psal nekde v diskusi :).
Mlynar Gorbacovovi radil.

68ty a dale byla tragedie pro levici a jasne viteztvi pravice. Amerika nemohla prohrat at uz by to dopadlo jakkoli. Urodu zne dodnes v ramci PR v kause Ukrajina, stotozenim RF s SSSR.

Uvahy o moznosti nastavit system skrze nekoorinovane jako neco mezi socikem a kapikem se zodpovedeli sami. Muj nazor je ze rizene uvolneni s mantinely (predem domluvene a dodrzovane) by Breznev aceptoval, protoze PR cena za vstup do CR byla velka. Obavam se ze nikdo z muzu ledna takto neuvazoval.

lomikel
lomikel
20. 8. 2014 10:40

Uvahy o moznosti nastavit system skrze nekoorinovane jako neco mezi socikem – tam melo byt

J. Hruška
J. Hruška
20. 8. 2014 11:18

Myslím si, že to autor se snahou vylíčit tehdejší dobu jako idylku dost přehání. Například můj kamarád po vyhození v devětašedesátém vystřídal asi pět kopáčských zaměstníání – pokaždé byl po několika týdnech vyhozen jako politicky nespolehlivý. Až skoro po dvou letech mu bylo milostivě dovoleno vydělávat si v dělnické profesi. Na druhé straně má pravdu v tom, že spoustě věcí, které se nám tehdy zdály jako velmi špatné bychom se v dnešní době zasmáli. Také je jisté, že ti, kteří se po převratu velmi hlasitě prohlašovali za pronásledované chudáky se ukázali se ukázali v mnoha případech být notní šupáci. Jde… Číst vice »

brtník v brlohu
brtník v brlohu
20. 8. 2014 11:35

Tvrdit že někdo byl vyhozený z pozice roboše jako politicky nespolehlivý – proboha netlučte nám pamětníkům klíny do hlavy, spíš bych si ho tipnul jako nemakačenka. Za rok 68 opravdu nikdo do basy nešel – pokud si vysloužil „krym“ tak za „pozdější zásluhy“.
A to podstatné – dneska jsem přesvědčený – a to až díky prožité skutečnosti – že pokud bychom se nedočkali „bratrské pomoci“ tak jsme měli současné vymoženosti o 20 let dřív.
Apropo – článek má k hysterickému tónu opravdu daleko HOWGH.

J. Hruška
J. Hruška
20. 8. 2014 11:56

brtník v brlohu napsal

Tvrdit že někdo byl vyhozený z pozice roboše jako politicky nespolehlivý – proboha netlučte nám pamětníkům klíny do hlavy, spíš bych si ho tipnul jako nemakačenka. Za rok 68 opravdu nikdo do basy nešel – pokud si vysloužil „krym“ tak za „pozdější zásluhy“.
A to podstatné – dneska jsem přesvědčený – a to až díky prožité skutečnosti – že pokud bychom se nedočkali „bratrské pomoci“ tak jsme měli současné vymoženosti o 20 let dřív.
Apropo – článek má k hysterickému tónu opravdu daleko HOWGH.

No, když to víte líp, než já….

J. Hruška
J. Hruška
20. 8. 2014 11:58

Krom toho jsem psal o hysterickém odsuzování normalizace.

peter.
20. 8. 2014 12:21

J. Hruška napsal

Krom toho jsem psal o hysterickém odsuzování normalizace.

S tým vyhodením z kopáčskej roboty ste to teda poriadne prehnal.
Vlastne s brtníkom v brlohu musím súhlasiť do posledného písmena.

Irena
20. 8. 2014 12:31

A já do posledního písmenka souhlasím s celým článkem.

Thor
Thor
20. 8. 2014 13:40

1968 je na knihu,ne pár řádek.Vietnamská válka,studenské bouře v Evropě oteplily Studenou válku,a to bylo blbě.A tak Splincter Factor a masová mobilizace atlantických Chazarů a jejich zdrojů,hlavně médií.Jaro,geopoliticky,nebylo o změně,platila Jaltská ujednání uzavřená na 50 let,bylo o okopávání kotníků sklerotické sovětské věrchušky Západem v rámci posílení image studené války vyhovující oběma stranám.Také je třeba si uvědomit, že USA byly finančně na huntě,a v 1971 to potvrdily zrušením zlatého standardu USD,konfiskací zlata cca 120 státům světa a odchodem of Bretton-woodu.Pražské jaro bylo tedy i prostředkem odvedení pozornosti od finančních problémů Impéria, nátlakem USA na Evropu k přijetí nových pravidel hry při… Číst vice »

hudryper
hudryper
20. 8. 2014 14:20

J. Hruška napsal brtník v brlohu • 20. Srpen 2014 Tvrdit že někdo byl vyhozený z pozice roboše jako politicky nespolehlivý – proboha netlučte nám pamětníkům klíny do hlavy, spíš bych si ho tipnul jako nemakačenka. Byl jsem nedoporučen ke studiu ma vysoké škole,a tedy pokusil jsem se “ získat důvěru dělnické třídy“ tím,že jsem se vyučil po maturitě horníkem. To bylo v létech 1958-60. O 10 let později jsem se pokoušel v Praze o jakékoliv zaměstnání.V roce 1071 jsem byl 11x zaměstnán,většinou jako ekonomický náměstek a nejpozději 27.den po nástupu propuštěn bez udání důvodů,což umožńoval zákon v paragr. o… Číst vice »

Thor
Thor
20. 8. 2014 14:23

Od Husa tu nebyla revoluce inspirovaná zevnitř.Ideově.Vždy šlo jen o koryta,mamon a drobty ze stolu Velkého Bratra.Z pohledu ulice nešlo v 1968 zase o nic jiného+rozkradení destabilizovaného státu.Nekradl jen Šejna.Je vskutku kouzelné,jak atlanticky internationální česká média zmanipulovala veřejnost, otrávenou stagnací,dogmatismem a neúspěšnými reformami(hospodářské oslabení kolem roku 1964)za Novotného,rozdmýchala nacionalismus(vlastní antitézi)a zbytky demokratické tradice z 1.republiky a pod cizí vlajkou „lepšího“ socializmu(který nikdy nedefinovali)dovedli národ až k hysterii/nenávisti.Nebožtík táta to definoval takhle:“Každá revoluce je jako když hodíš granát do rybníka-nejdříve gejzír emocí, společenské bahno se vyvalí na hladinu,a pak se bahno pomalu vrací na mí kam patří.Jsou ale i případy, kdy… Číst vice »

bergpora
bergpora
20. 8. 2014 14:30

Clanek zajimavy, ale s vice nepresnostmi, bohuzel to vypada, ze zamerne tendencnimi.
Treba PPU nemeli byt odsouzeni za vytrznictvi jako Pussiny, protoze od 73. roku nevystupovali na verejnosti.
KSSS nezrusil Jelcin, ale nejvyssi sovet pri svem hlasovani.

Hudrypere, takze z delnicke pozice vas nevyhodili, ale nedali vam delnickou praci o kterou jste zadal, to je docela rozdil…urcite bylo vice lidi, kteri nedostali manualni pozici o kterou meli zajem.

Sio
Sio
20. 8. 2014 15:03

Samotné události hodnotit nebudu, byl jsem ještě malý kluk, co měl v hlavě spíš kuličky.
Nicméně mě napadlo – odkud se vyvalila po listopadu všechna ta špína, co se chopila moci a rozkradla, co se dalo? Patrně z tenkrát aktuálních vysokých funkcionářů KSČ, SSM atd. Ale pozor, také z těch vyloučených bývalých, ať už zůstali doma nebo emigrovali. No a také z těch nesmiřitelných nepřátel socíku, pochopitelně. Ale těch zase nebylo tolik, pokud odečteme ty, co prošli KSČ nebo ano?

Vodník
Vodník
20. 8. 2014 15:12

aram napsal
No to tedy promiňte „letím s hovnem proti plátnu, do plátna to hovno zatnu….“. Kde je tam postoj a hodnotný (ať už proti čemukoliv)text, to mi tedy hlava nebere.

Nebyla rec o hodnote postoje, textu atd., ale o tom, ze Pussy Riot mohly verejne protestovat proti Putinovi na Rudem namesti a sly brucet az za skutecnou vytrznost v chramu, zatimco Plastiky zavreli za to, kdyz zpivali sve texty na soukromych oslavach a tedy nepohorsovali nikoho krome pozvanych.

lomikel
lomikel
20. 8. 2014 15:22

tak jako vstup vojsk byl zcela predvidatelny, nevaham rici ze to bylo unosne vychodisko z velmi ozehave situace,
a vedeni zeme si o nej koledovalo a to nejvysi ktere s nim pocitalo jako s alternativou.

Tak zbytecna tvrdost normalizace, kdy realne nebezpeci prevratu bylo jasne zazehnano vytvarela/prohlubovala nepratelstvi lidi k rezimu, spoluvytvarela legendu 68 a sebedestruovalo system. Tak jako reformiste nepochopili geopolitickou situaci tak normalizatori nepochopili ze po vyhre je treba se ztahnout a uvolnit srouby tam kde to lze.

bergpora
bergpora
20. 8. 2014 15:23

„odkud se vyvalila po listopadu všechna ta špína“ To byla generacni obmena, Sio. Skoncila prva revolucni etapa, budovatelske generaci dosly sily a misto ni nastoupili lide, co uz nemeli naladu na to neco budovat, ale uzivat si. Lide obsazovali kapitalisticke pozice a tezili ze sveho postaveni, etos kolektivismu se zmenil na boj o vyhody. Podle meho socik selhal, protoze v prve generaci neprinesl to, co lide ocekavali. Sice se udelalo strasne moc, ale lidem to nestacilo a prot zacali vlastnicky vyuzivat sve pracovni pozice a ti, kteri na vyznamnou pozici nemeli, proste a jednoduse prestali pracovat, aniz by na ne… Číst vice »

Vodník
Vodník
20. 8. 2014 15:29

lomikel napsal tak jako vstup vojsk byl zcela predvidatelny,nevaham rici ze to bylo unosne vychodisko z velmi ozehave situace,a vedeni zeme si o nej koledovalo a to nejvysi ktere s nim pocitalo jako s alternativou. Tak zbytecna tvrdost normalizace, kdy realne nebezpeci prevratu bylo jasne zazehnano vytvarela/prohlubovala nepratelstvi lidi k rezimu, spoluvytvarela legendu 68 a sebedestruovalo system. Tak jako reformiste nepochopili geopolitickou situaci tak normalizatori nepochopili ze po vyhre je treba se ztahnout a uvolnit srouby tam kde to lze. Zajimavy nazor a myslim, ze mate z velke casti pravdu. Dalsi faktor, ktery cinil normalisaci tak nesnesitelnou, byla ceska predposranost… Číst vice »

Alena
Alena
20. 8. 2014 15:33

Sio. odkud se vzala ta špína po roce 89? Touha po konzumu, odklon od vlastenectví a národního cítění. Romány Švejdy jsem nečetla, ale pracovní morálka je podle mne ještě horší, než byla. Personalisté mají problém sehnat lidi, kteří jsou ochotni za nabízenou mzdu dost tvrdě pracovat. Vznikla nám už druhá generace lidí, která nežije v rodině s pracovními návyky a ty pracovní návyky už dávno nemají

lomikel
lomikel
20. 8. 2014 15:37

Plastik a Pussy – ono bude asi rozdil tom ze mira svobody projevu v soucasnem rusku je vetsi nez byla v CR po roce 70. Ne ? Takze to srovani neni uplne nejvhodnejsi. Take si nemyslim ze platici vedome pripravovali pudu pro puc jako to delaji pussiny.

Proc po plastikach tolik sli by me zajimalo, zrozeni charty 77 s nimi uzce souvysi. V roce 89 pak byla charta pouzita jako jedna z klicovych struktur pro zdarne provedeni plysaku, po ramcove dohode Regan Gorbacov prakticke provedeni dohodle KGB CIA a operacne zajitila zast STB a 13.oddělení UV (R. Hegenbart).

peter.
20. 8. 2014 15:38

Sio napsal

Samotné události hodnotit nebudu, byl jsem ještě malý kluk, co měl v hlavě spíš kuličky.
Nicméně mě napadlo – odkud se vyvalila po listopadu všechna ta špína, co se chopila moci a rozkradla, co se dalo? Patrně z tenkrát aktuálních vysokých funkcionářů KSČ, SSM atd. Ale pozor, také z těch vyloučených bývalých, ať už zůstali doma nebo emigrovali. No a také z těch nesmiřitelných nepřátel socíku, pochopitelně. Ale těch zase nebylo tolik, pokud odečteme ty, co prošli KSČ nebo ano?

Tak ako napríklad tento osem a šesťdesiatnik,vždy revolucionár a vždy na tej správnej strane:
http://novysmer.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1310:kady-ma-narok-na-svj-nazor-ale-mnozi-doopravdy-perli&catid=39:historie&Itemid=50

mirror
mirror
20. 8. 2014 15:43

Sio napsal Samotné události hodnotit nebudu, byl jsem ještě malý kluk, co měl v hlavě spíš kuličky. Nicméně mě napadlo – odkud se vyvalila po listopadu všechna ta špína, co se chopila moci a rozkradla, co se dalo? Patrně z tenkrát aktuálních vysokých funkcionářů KSČ, SSM atd. Ale pozor, také z těch vyloučených bývalých, ať už zůstali doma nebo emigrovali. No a také z těch nesmiřitelných nepřátel socíku, pochopitelně. Ale těch zase nebylo tolik, pokud odečteme ty, co prošli KSČ nebo ano? Sio, před léty vyzval disident Václav Žák v BL čtenáře, aby oznámili jména okresních tajemníků, kteří se přerodili… Číst vice »

bergpora
bergpora
20. 8. 2014 15:49

„pracovní morálka je podle mne ještě horší, než byla“
Aleno, socik skoncil na tom, ze zkolaboval. Urcity aspekt neschopnosti rizeni tam samozrejme byl, a ne maly (alibismus, obavy, lenost atd.). Ale, alespon podle meho, socik skoncil na pracovni letargii- na jeho konci uz nebylo mozno sehnat legalne zadnou sluzbu, vse fungovalo jen na podkladu „ochoty pana mistra“ vubec neco udelat, nakonec nefungovaly snad ani uplatky, lide zili z nakradeneho (a jeho smeny), bydleli zadarmo, zdravotnictvi meli zadarmo; zivotni uroven, merena v pomeru pracovni vykonnosti vudci zivotnimu standardu byla nejvysii v historii lidstva 8-)

bergpora
bergpora
20. 8. 2014 15:53

Mirrore: vitezem normalizace a pozdeji i privatizace byla bezpochyby seda zona „tretich vzadu“, tedy estebaku na neviditelnych, ale vlivnych pozicich. A pokud byl uspesny nejaky komunista (treba Dlouhy), pak jen proto, ze byl take u nich a ze marketingove vyuzili jeho nevinneho obliceje 8-)

Alena
Alena
20. 8. 2014 16:09

bergpora napsal „pracovní morálka je podle mne ještě horší, než byla“ Aleno, socik skoncil na tom, ze zkolaboval. Urcity aspekt neschopnosti rizeni tam samozrejme byl, a ne maly (alibismus, obavy, lenost atd.). Ale, alespon podle meho, socik skoncil na pracovni letargii- na jeho konci uz nebylo mozno sehnat legalne zadnou sluzbu, vse fungovalo jen na podkladu „ochoty pana mistra“ vubec neco udelat, nakonec nefungovaly snad ani uplatky, lide zili z nakradeneho (a jeho smeny), bydleli zadarmo, zdravotnictvi meli zadarmo; zivotni uroven, merena v pomeru pracovni vykonnosti vudci zivotnimu standardu byla nejvysii v historii lidstva zkolabování socíku převedeno do ekonomické řeči… Číst vice »

Alena
Alena
20. 8. 2014 16:18

ještě jeden příměr- dle vás socík zkolaboval, ale těsně po převratu měli Rakušáci pré- jezdili k nám pro kvalitní a levné potraviny- k nám, do toho dle vás zkolabovaného socíku. Teď je situace taková, že Rakušáci skoupili pole v příhraničí, hnojí tam sajrajty ,po kterých chřadnou ovocné stromy u silnic a naši lidi k nim jezdí zpracovávat zeleninu, protože naše- dříve mochovská zelenina a jiné se už vyrábějí u nich. už lidi- PŘESTAŇTE OBLBOVAT- už těch keců o špatném socíku mám fakt dost

bergpora
bergpora
20. 8. 2014 16:29

Pracovat vas nauci dobry kapitalist za den, to neni o nejakem odvykani. Ovsem v Cesku dobri kapitaliste nejsou, protoze sami nepracuji tak, jak by vyzadoval „kanon“ a tudiz ani nevidi nepracovitost svych podrizenych.

Bez uplatku se samozrejme zit dalo, ale na urovni, o kterou statisticky vyznamna vetsina naroda nestala, proto ty zlodejny. Ja za 1+1 platil nejakych 69 korun, pokud si dobre vzpominam…kolik byla dan z nemovitosti za prumernou vilku/ chatku? Stovka za rok? Sazba dane podle zak. 143/ 1961 o domovni dani cinila 1- 5 korun za zastaveny m2 plochy. V 80. letech byla od dane osvobozena druzstevni zastavba.

bergpora
bergpora
20. 8. 2014 16:33

Kolaps neni bankrot, Aleno. Pokud oblbuji, ptam se vas tedy, proc prisel Listopad, jez podporovala naprosta vetsina obyvatel? Tesim se na vasi odpoved.

Alena
Alena
20. 8. 2014 16:34

pohrdání vlastním národem – to je to správné slovo pro vás

Alena
Alena
20. 8. 2014 16:37

Analýza událostí 17.listopadu pana Dolejšího vypovídá o té době komplexně a pravdivě

merlin
merlin
20. 8. 2014 16:44

aram napsal No to tedy promiňte „letím s hovnem proti plátnu, do plátna to hovno zatnu….“. Kde je tam postoj a hodnotný (ať už proti čemukoliv)text, to mi tedy hlava nebere. ono na basu mi to přijde hodně málo kdykoliv. A navíc tohle bylo v Mladé frontě – tenkrát. Aby demonstrovali zkaženost, nemaje po ruce patrně nic lepšího. Kdyby zavřeli každého za to, že mluví sprostě, kolik lidí by bylo venku? Nikdo, protože ten tzv slušně hovořící zbytek, ti tzv. solidní lidi by musel hlídat ty zavřený. Jirka Dienstbier je slušný chlapec, úplnej Mirek Dušín, když ho poslouchám, a co… Číst vice »

lomikel
lomikel
20. 8. 2014 17:08

merlin napsal ono na basu mi to přijde hodně málo kdykoliv. A navíc tohle bylo v Mladé frontě – tenkrát. Aby demonstrovali zkaženost, nemaje po ruce patrně nic lepšího. Kdyby zavřeli každého za to, že mluví sprostě, kolik lidí by bylo venku? Nikdo, protože ten tzv slušně hovořící zbytek, ti tzv. solidní lidiby musel hlídat ty zavřený. Jirka Dienstbier je slušný chlapec, úplnej Mirek Dušín, když ho poslouchám, a co je to za vola. Souhlasím s Vodníkem, ač nemám plastiky nijak oblíbené, spíš se mi nelíbí vůbec. zda se ze mluvite kazdy k necemu jinemu 1. esteticky/kultuni pocin plastiku je… Číst vice »

bergpora
bergpora
20. 8. 2014 17:09

„Analýza událostí 17.listopadu pana Dolejšího vypovídá o té době komplexně a pravdivě“

Ted jsem se ovsem dovolil zeptat vas a ne pana Dolejsiho. Pokud mne podezirate z manipulace, tak prosim odpovezte: proc naprosta vetsina obcanu CSSR vitala Listopad?

Alena
Alena
20. 8. 2014 17:15

odpověděl jste si sám. Na jedné straně barikády manipulace, na druhé straně (většina obyvatel) víra v lepší život, neboli hojnější konzum. Naprostá většina obyvatel je kolik procent ze sta?

Béda
20. 8. 2014 17:23

bergpora napsal „Analýza událostí 17.listopadu pana Dolejšího vypovídá o té době komplexně a pravdivě“ Ted jsem se ovsem dovolil zeptat vas a ne pana Dolejsiho. Pokud mne podezirate z manipulace, tak prosim odpovezte: proc naprosta vetsina obcanu CSSR vitala Listopad? Kontrolní otázka. No já nevím. Nevšiml jsem si, že by k tomu proběhl nějaký aktuální celoplošný průzkum. Podle mně ty tisíce či desetitisíce, možná i statisíce lidí na náměstích 2 hlavních měst ČSSR nepředstavovalo většinu ze 14 milionového národa. POdle mně šlo maximálně o jednotky procent. Těch ostatních se v té době nikdo neptal a pak, když došlo k převratu… Číst vice »

lomikel
lomikel
20. 8. 2014 17:25

bergpora – ale notak, mate na vic podle vasch prispevku :). Mnohi lide vcetne me vitali listopad proto ze ocekvali pozitivni zmeny v ramci soubehu toho lepsiho ze socialismi a kapiku. Bylo to najivni, bylo, ale od lidi to bylo uprimne, ne tak od kontraelity . jeden souvusejici clanek z lepsich dob BL ( je to skoda ten minuly cas) http://blisty.cz/art/36371.html Sam jsem se v ramci svych sil podilek na rizeni stavky v ramci stredni skoli, distriboval letaky, chodil na demonstrace, prijimal rezoluce na snemu srednich skol ;o). Dnes z toho mam lehky pocit nekonseksuanliho sexu do konecniku :), ale… Číst vice »

peter.
20. 8. 2014 17:26

Alena napsal

odpověděl jste si sám. Na jedné straně barikády manipulace, na druhé straně (většina obyvatel) víra v lepší život, neboli hojnější konzum. Naprostá většina obyvatel je kolik procent ze sta?

Alena
Pre toto vítali občania(vôbec som si nie istý,že to bola väčšina)november.Pre nádej,že sa naplní to,čo im sľubovali:
http://www.mordechajkapusta.com/2011/12/slavne-prejavy-vaclava-havla.html

bergpora
bergpora
20. 8. 2014 17:31

No ja si tu jen na znamych okolnostech sonduji, zda- li ma cenu se s vami bavit o necem aktualnejsim…zda se ze ne, vy „odpovezte si sam v jednotkach procent“ 8-)

„Nevšiml jsem si, že by k tomu proběhl nějaký aktuální celoplošný průzkum.“
No ano, probehl:

„Generální stávka mezi 12. a 14. hodinou proběhla na celém území ČSSR, ve všech městech a obcích, ve většině továren, podniků a institucí. Nepřetržité provozy projevily solidaritu manifestačně….Dle průzkumu Ústavu pro výzkum veřejného mínění se stávky zúčastnilo 75% občanů.“
http://www.totalita.cz/1989/1989_1127.php

Béda
20. 8. 2014 17:33

Ještě něco. Zrovna tak Majdanovci nepředstavovali žádnou většinu, která rozhodla o změně na Ukrajině. Byla to naprostá menšina, která provedla neparlamentní převrat v zemi. Opět se nabízí otázka. Jestliže byl neparlamentní (pouliční) „sametový“ (Zifčákovský) převrat a podvodný parlamentní Majdan demokratický, proč byl únorový parlamentně „pouliční“ převrat nedemokratický? Kdyby dnes chtěla „ulice“ provést podobný pouliční neparlamentní převrat, bylo by to v pořádku. Byl by to demokratický převrat?

lomikel
lomikel
20. 8. 2014 17:34

peter. napsal
Alena
Pre toto vítali občania(vôbec som si nie istý,že to bola väčšina)november.Pre nádej,že sa naplní to,čo im sľubovali:
http://www.mordechajkapusta.com/2011/12/slavne-prejavy-vaclava-havla.html

ano ten pocit ze se mno nekdo vy**** ma hodne co docinen s touhle osobou, i kdyz chapu ze byla jen frotmanem podstatne vetsi kapely.

Alena
Alena
20. 8. 2014 17:50

bergpora napsal No ja si tu jen na znamych okolnostech sonduji, zda- li ma cenu se s vami bavit o necem aktualnejsim…zda se ze ne, vy „odpovezte si sam v jednotkach procent“ „Nevšiml jsem si, že by k tomu proběhl nějaký aktuální celoplošný průzkum.“ No ano, probehl: „Generální stávka mezi 12. a 14. hodinou proběhla na celém území ČSSR, ve všech městech a obcích, ve většině továren, podniků a institucí. Nepřetržité provozy projevily solidaritu manifestačně….Dle průzkumu Ústavu pro výzkum veřejného mínění se stávky zúčastnilo 75% občanů.“ http://www.totalita.cz/1989/1989_1127.php tak moment- osobní zkušenost- ta generální stávka, vytvoření OF na pracovištích, to už… Číst vice »

Béda
20. 8. 2014 17:50

Ta dvouhodinová tzv. generální stávka kdy znejistělí ředitelé zastavili na výzvu provoz fabrik a tím do ní zapojili zaměstnace, jak se dočítám proběhla 27.11.

bergpora
bergpora
20. 8. 2014 17:52

Hele, Lomikeli 8-) vy jste roznasel letaky, ja byl predsedou reakcniho revolucniho celozavodniho vyboru ROH 8-) Jsou lide, co po me neustale chteji fakta a presna cisla, pricemz nedokazi odpovedet na zakladni „sedlacke“ otazky: Jak muze druzstevni/ islamske bezurocne bankovnictvi zainvestovat transkontinentalni ropovod (odpoved: Bankovnictvi se musi zmenit!). Jak se muze 75% pracujicich, zijicich udajne v uchazejicich pomerech, ucastnit generalni stavky na odstoupeni vladnouci strany (Odpoved: Zili jsme asi kazdy v jinem state, zjistete si to sam!). Tohle nejde, to je ztrata casu…pricemz dodavam, ze si nemusi odporovat ani protichudna fakta (odkazuji na praci Michala Pullmanna Konec experimentu, kde uvadi,… Číst vice »

Béda
20. 8. 2014 17:58

Pane bergporo,

dovím se od vás někdy odpovědi na vcelku jednoduchou otázku, proč byl únorový převrat z r.1948, kdy komunisté donutili prezidenta přijmout demisi ministrů a ústavním způsobem doplnit vládu nedemokratický a nelegitimní a neparlamentní „pouliční“ převrat z listopadu 1989 legitimní a demokratický a proč je Majdanský „pouliční“ násilný, částečně parlamentní podvod legitimním a demokratickým převratem?

lomikel
lomikel
20. 8. 2014 17:59

Alena napsal tak moment- osobní zkušenost- ta generální stávka, vytvoření OF na pracovištích, to už byla shoranadiktovaná aktivita. To si představte tu scénu, vejde rebel do sálu, rozhlédne se, a ptá se- tady někde má být schůze FO? Jsi tady správně, pojď dál- no to je nějaký omyl, vždyť to je tady samý komunista!! ono zalezelo jak kde, moje zkusenost z prahy je ze lidi na demonstrace po 17.tem nechodlili proto ze jim to nekdo nadiktoval, ostatne tehda to bylo jeste nepovolene a potencialne o hubu. pokud doslo k nejakemu rizeni tak to bylo na zcela jinem koncepcni urovni o… Číst vice »

hank
hank
20. 8. 2014 18:04

Bývalý režim padl proto, že ho položila právě ta šedá zóna. Všichni ti pracovníci PZO, zelináři, automechanici, nákupčí a podobná svoloč, kterou už nebavilo, že musí svůj skutečný majetek tajit a že je o zašmelené a nakradené může připravit svým udáním kdejaký pologramotný pomocník VB.