Michail Veličko: Rozmluvy o životě XI

Obsah: 0:00:00 – Michail Gorbačov se prořekl o objednavatelích perestrojky 0:02:20 – absence všeplanetární historie 0:04:04 – historii psali ateisté 0:05:57 – stopy řízení ze strany Boha 0:08:08 – různé interpretace a údaje historických zdrojů 0:18:35 – vytvoření biorobotů pro skoupení světa 0:22:06 – kvůli čemu dělají obřízku 0:28:45 – projekt monopolu na lichvu 0:33:15 – kde je zapsáno účení Krista? 0:35:47 – hereze nebo pravda? 0:38:05 – příčiny zániku dávných civilizací 0:38:50 – shody a rozdíly mezi Biblí a Koránem 0:42:08 – ukřižování podle Bible a podle Koránu 0:46:25 – informační mnohovrstevnost Koránu 0:49:07 – rozdíly mezi koránickou a biblickou globalizací 0:50:57 – islám příliš neodpovídá Koránu 0:51:33 – Čingischán proti biblickému projektu 0:52:03 – škodlivost vědeckotechnického pokroku 0:54:00 – biokapsle přežívání pro pány Země 0:56:00 – kastová společnost jako omezující faktor závodů ve spotřebě 0:58:08 – všepožírající kapitalizmus 1:00:00 – biblický marxizmus 1:01:56 – neadekvátnost politické ekonomie marxizmu 1:04:37 – proč Stalin posílal do vězení kněze? 1:09:20 – plánované sjednocení Ruska a Západu 1:11:28 – likvidace kapitalistických zemí 1:12:58 – „svobodné“ otroctví budoucnosti 1:13:25 – výchova společnosti biorobotů

Překlad a titulky: Irena

Obsah: 55Hox

Přejít do diskuze k článku 5 komentářů