Migrace – přínos, humanita anebo politická sebevražda?

V mainstreamu se opakovaně setkáváme s obhajováním migrační politiky, s apely na soucit s trpícími, křesťanskou lásku k bližnímu, s tvrzeními, že migranti jsou ekonomickým a kulturním obohacením Evropy, že Evropě pomohou řešit populační problém s vymíráním apod.

Zkusme se nyní podívat na problém migrace v zrcadle nastaveném těmto tvrzením:

  1. Problém migrace úzce souvisí s válkami a s necitelnou politikou bývalých koloniálních velmocí a dnešních imperiálních mocností v zájmových sférách jejich nadnárodních korporací. „Pomoc“, ať již ekonomická anebo politická spojená s korupcí místních politických špiček oficiálně směřující k ekonomické prosperitě, demokratizaci, osvobození, ochraně civilistů apod. má obvykle za následek rozpoutání vlny nekončícího násilí,zadlužení a vysátí ekonomik až do jejich morku, ožebračení místních obyvatel v zemích původu migrantů. Mezi válkami a prohlubující se bídou v těchto zemích a zvyšující se migrací jejich obyvatel do jiných zemí existuje závislost přímé úměry. Čím víc „pomoci“ imperiálních mocností (ekonomického a politického vměšování a válek), tím víc běženců. Jako důkaz lze uvést, že dokud nezačala vlna „osvobozování od krvavých diktátorů“ a barevných revolucí v evropském okolí,  migraci (vyjma ekonomické uvnitř EU a plíživé migrace z mimoevropských zemí spojené s liberály žádanými přesuny levné pracovní konkurence) si Evropané stěží vůbec uvědomovali. Migrace z tzv. politických důvodů, která je těžištěm velkých přesunů populace dnes byla před vypuknutím vlny „osvobozování“ v korporátním zájmu marginální.
  2. Pokud míníme vážně snahu omezit velkou migrační vlnu, je potřeba řešit její příčiny a kořeny uváděné v bodu 1. Je potřeba přerušit politiku válek a necitelného zištného imperiálního zasahování a politického diktátu (násilné „humanizace, demokratizace a osvobozování“) v těchto zemích. Charita v podobě pomoci marginálnímu zlomku postižených, kterým se povedlo utéct ze zemí postižených „humanitou, demokracií a svobodou“ do zemí zaslíbených, jejichž obyvatele – převážně nedobrovolné hostitele a hodnoty většina z běženců srdečně nenávidí a většinově vůbec nectí a ctít nikdy nebude (viz zkušenosti ze západoevropských a severoevropských ghett („no go“ zón) ve skutečnosti nic neřeší. Zdroje migračních vln v původních zemích zůstávají zachovány a další válkou a necitelným vměšováním se násobí. Připomíná to spíš pokus o vykupování černého svědomí „osvoboditelů, demokratizátorů a humanizátorů“. Zde je taky potřebné mít na paměti přísloví „podej psu prst a sežere ti celou ruku“, t.j. dokud trvá politika západního vměšování, která má za následek migrační vlny, je kontraproduktivní přijímat migranty z nekompatibilních zón. Je to jako otevírání stavidel v době šířící se povodně.
  3. Migrace je sekundání – v podstatě uměle vytvořený – problém souvisejí s politikou dominantní imperiální velmoci. Souvisí s Wolfovitzovou doktrinou, programem PNAC, které byly vytvořeny ještě před záminkou (11/9/2001) k destabilizační vlně válek a převratů v okolí Evropy. V jejím zárodku stojí cílená podpora vzniku a politických aktivit hnutí jako byla al-Kájda, al-Núsra, ISIL v zájmu proměnlivé taktiky  při naplňování dlouhodobých cílů politiky USA a jejich vazalů z řad států NATO a sunnitských ropných monarchií.
  4. Politiku muslimské  migrace do EU podporují politické proudy spojené s „pravdoláskaři“ – t.j. zejména křesťanské strany (pokoušející se páchat „charitativní dobro“), „sociálnědemokratické“ pseudolevicové neoliberální strany a liberální strany „genderového multikulti“ typu pokoušející se bortit tradiční konzervativní společenská pravidla. Jak plyne z posledních zpráv, muslimská migrace má významnou finanční podporu amerického konkurenta EU, realizovanou zejména skrze síť pátých „neziskových humanitárních“ politických kolon a je podporována nejkonzervativnějšími think tanky typu Ayn Rand Institute, které v amerických a izraelských podmínkách nemohou přijít migrantům na jméno.
  5. Migrace nic neřeší – naopak je to jenom dalším z problémů, které se v kapitalismu vrší po vypuknutí velké systémové krize odstartované ve finančním sektoru. Neřeší ani populační problém, protože podle zkušeností migranti z muslimských zemí většinově nepřijímají hodnoty „hostitelských“ zemí – je to v podstatě pomalé nahrazování původní populace jinou populací a jejími hodnotovými preferencemi, ke kterému by muselo dojít stejně v případě, že se prokáže její postupné vymírání a neschopnost udržet domovské teritorium. Neřeší ani ekonomický problém, naopak k původnímu ekonomickému chaosu mířícímu k bankrotu přidává další problém a ohrožuje koncepci sociálního a národního státu v „hostitelských“ zemích, protože jak prokazují dlouhodobé zkušenosti (viz články Vlka na Kosa Nostra), migranti jsou spíš dlouhodobou ekonomickou zátěží než ekonomickým přínosem pro státní rozpočet, zejména pak sociální systémy zadlužených zemí. O otázkách jejich podílu na kriminalitě, šíření přenosných nemocí … ani nemluvě.
  6. S výjimkou migrantů křesťanského věrovyznání, kteří nemají v muslimských ortodoxních/nesekulárních (tyto jsou „nositeli židokřesťanské tradice“ naopak cíleně rozvraceny) zemích na růžích ustláno, lze všechny imigranty muslimského věrovyznání považovat za migranty ekonomické. Jako argument lze použít tvrzení, že pokud by šlo o emigranty politické, utíkající před válkou, násilím a ohrožením života, utíkali by v zájmu záchrany života do první nejbližší bezpečné neválečné země bez ohledu na místní sociální systém (t.j. do muslimských zemí) a chovali by se v nich s vděčností za záchranu. Pro země poskytující pomoc migrantům  to vždycky znamená zvýšené výdaje, nároky na zajištění bezpečnosti, nekonfliktní organizaci života komunit (zajisté to bude mnohem jednodušší v případě komunit se stejnou hodnotovou preferencí než u komunit s odlišnými preferencemi), ekonomické ochuzení místní populace a pod.. Migranty, kteří se po svém zachránění nevybíravě domáhají v hostitelských zemích práv domovských obyvatel, (bez toho, že by jakýmkoliv způsobem přispěli k jejich bezproblémové existenci), vyhazují potravu, odmítají se podrobit pravidlům stanoveným v „hostitelském“ státě pro cizí státní příslušníky, chtějí utíkat do jiných zemí se štědřejším sociálním systémem asi lze jenom stěží považovat za migranty válečné.

Pár slov závěrem:  Po mém soudu všechny dosavadní zkušenosti s migranty prokazují, že příjem migrantů z nekompatibilního hodnotového prostředí  je závažný problém v „hostitelských“ zemích, který do budoucna zakládá vážná bezpečnostní rizika. Podpora takové politiky a neřešení příčin migrace znamená páchání postupné politické sebevraždy. Otázkou je proč se politické špičky národních států a evropské unie chovají přes všechny tyto argumenty tak, jak se chovají.

Stanův komentář: V prvních třech bodech se s Bédou shodnu, u těch dalších se dle mého názoru jedná o generalizaci a paušalizaci. Migrace je jenom jedna, muslimové nejsou jednotná a beztvará masa, a to, co se nám vydává za křesťany, jsou často sekty na pomezí obou náboženství s pro Evropana těžko pochopitelnými zvyklostmi. Uvnitř i v okolí konfliktních zemí jsou v uprchlických táborech miliony válečných uprchlíků. Jsem zvědav, kdo a jakým způsobem by si troufl je poctivě vytřídit podle motivů a podle vyznání. Jak by se měla migrace řešit, jsem popsal v diskusi zde. Máme spoustu důležitějších problémů (kromě mnou zmiňované nízké porodnosti například emigraci mladých vzdělaných lidí a „daňové utečence“ z ČR), uměle vyvolaná hysterie kolem uprchlíků nám brání tento pro nás marginální problém racionálně řešit. Místo toho půjdou další zbytečné miliardy na policii a armádu, které budou v prvním případě později použity na represi proti vlastním nespokojeným občanům, v tom druhém z velké části na válčení na druhém konci světa, které migraci generuje.

P. S. Nechci malovat čerta na zeď, ale to, co se děje teď, není nic proti tomu, až se znova obnoví konflikt na Ukrajině a do pohybu směrem na západ se dají miliony Ukrajinců.

0 0 hlas
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
59 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Béda
12. 8. 2015 22:28

Jenom k doplnění článku a Stanova dodatku. – pokud migraci skutečně někdo pomáhá (organizuje), stojí za úvahu položit si otázku co tím sleduje? Podle mého mínění mohou být jeho motivací nejspíš tyto důvody: 1) uměle vytvářeným konfliktem v Evropě oslabuje svého konkurenta 2) migrace je pro něj, resp. s ním související skupiny zdroje, obohacení (byznys s cizím neštěstím) 3) sleduje tím dlouhodobějšíé cíle – rozklad a likvidaci sociálního systému a konceptu národního státu 4) skrze narůstající migraci a známé procesy odporu místních k ní si připravuje půdu pro zavedení totality (nejspíš fašismu) Kdo by mohl být tím hybatelem v pozadí… Číst vice »

Béda
12. 8. 2015 22:35

pokračování – která by jim poskytla útočiště před válkou 2) chovali by se pokorně a vděčně, za pomoc při záchraně života a nezištné poskytnutí potravin, bydlení, bezpečnosti a pod. Jestliže se z první bezpečné země tlačí do bohatších zemí a jestliže se chovají arogantně vůči pomoci která je jim nezištně poskytována na úkor prostředků místního obyvatelstva, nerespektují místní zvyklosti, patrně nejde o válečné běžence ale o ekonomické běžence a měli by bát neprodleně vykázáni do kompatibilního prostředí, ve kterém jsou takovéto zvyklosti hostů běžné. – Další prostředky na armádu a policii půjdou stejně, jestliže se lavinu migrace nepodaří včas zastavit.… Číst vice »

Sasin
Sasin
12. 8. 2015 22:37

Říkám vám pořád, Bédo. Lidi nemají žádný nástroj jakým se před institucionalizovanými psychopaty bránit. Legálně jim nemůžou dát ani do zubů, páč voni mají ochranky a zaKONy. Gdyž navrhuji aby každý měl podíl, čímž by se navždy eliminovali psychopati a lichváři a všechna chípácká zlo dějská verběž, tak to něchápete, páč žijete ve virtuálním světě, který jakmile zhasnou bankomaty, umíráte do 30 dnů. Chápete to? Sio, se posmívá, páč si myslí, že si stihne zvolit stranu, která ho z toho vyseká a mě jemu předhodí aby měl poslední večeři. Neuvěřitelné

Béda
12. 8. 2015 22:41

Sasin napsal Říkám vám pořád, Bédo. Lidi nemají žádný nástroj jakým se před institucionalizovanými psychopaty bránit. Legálně jim nemůžou dát ani do zubů, páč voni mají ochranky a zaKONy. Gdyž navrhuji aby každý měl podíl, čímž by se navždy eliminovali psychopati a lichváři a všechna chípácká zlo dějská verběž, tak to něchápete, páč žijete ve virtuálním světě, který jakmile zhasnou bankomaty, umíráte do 30 dnů. Chápete to? Sio, se posmívá, páč si myslí, že si stihne zvolit stranu, která ho z toho vyseká a mě jemu předhodí aby měl poslední večeři. Neuvěřitelné Proč bych podíly nechápal? Já tvrdím, že určitá… Číst vice »

Kamil Mudra
Kamil Mudra
12. 8. 2015 23:07

Béda napsal
opakovaně se vás táži jakým způsobem byste navrhoval v současném (taky podílovém – kde 1% si časem přisvojí všechno) stavu zrealizovat svoji představu o ideálním podílovém systému?

Bez odstranění toho jednoho procenta to nelze realizovat. Dokud tihle lidé budou u moci tak zablokují cokoli co by vedlo ke snížení závislosti ostatních na systému který jim vyhovuje a plní kapsy.

Sasin
Sasin
12. 8. 2015 23:12

Víte Bédo, já su lidumil, proti svému původnímu přesvědčení, ale naproti jiným, mě stačí aby každý měl podíl, do halířa. Žádnou neviditelnou jitrnici, o které nesmí rozhodovat a kterou taky nigdy nedoběhne. http://www.youtube.com/watch?v=sKGwBAQq_ig Tož tak

abx
abx
13. 8. 2015 5:29

na temu tu prebehla rozsiahla diskusia v ktorej zaznievali podruzne argumenty, casto take, kde emotivnost nahradila zdravy rozum. spravny pohlad na temu je zosumarizovany v tomto clanku v podobe bodov 1,2,3… kto chce, ten pochopi, je to jednoduche a logicke ako parny stroj. ten kto nechce, to nepochopi, bude dalej na slepej kolaji mavat emotivnymi heslami. Bedovi pisem za jedna…

MartinT
MartinT
13. 8. 2015 8:51

abx napsal na temu tu prebehla rozsiahla diskusia v ktorej zaznievali podruzne argumenty, casto take, kde emotivnost nahradila zdravy rozum. spravny pohlad na temu je zosumarizovany v tomto clanku v podobe bodov 1,2,3… kto chce, ten pochopi, je to jednoduche a logicke ako parny stroj. ten kto nechce, to nepochopi, bude dalej na slepej kolaji mavat emotivnymi heslami. Bedovi pisem za jedna… kolo je jednoduché … na parní stroj se muselo hodně čekat a přemýšlet než jsme ho měli…a tato otázka už není vůbec jednoduchá…imigranti jsou již v takovém počtu, že na tuto situaci nejsou směrnice ani zákony ani vůle… Číst vice »

adriana
adriana
13. 8. 2015 9:46

řešení je jednoduché. Jsou zde odpůrci i příznivci migrace. Pokud migrace bude mít tyto následky
http://svobodnenoviny.eu/velke-varovani-od-cloveka-ktery-ma-zkusenosti-s-francouzskymi-muslimy-v-ceske-republice-to-pry-muze-byt-brzy-velmi-drsne/avedlnosti
není problém nasměrovat budoucí migranty do sídel majitelů webů propagujících migraci, majitelů tiskovin, majitelů neziskových organizací, a samozřejmě jejich potomků. Ať ví, co propagovali , a multi mix si užijí v plné míře

adriana
adriana
13. 8. 2015 9:53

takže v případě tohoto webu je nutno nasměrovat migranty do bydliště majitele tohoto webu případně jeho potomků. Jak jednoduché

Točmistr
Točmistr
13. 8. 2015 10:51

Béďo, teď jste to trefil. Ten seriál na kose jsem četl taky, velmi dobré. A nejzajmavější byl ten díl „proč s tím nic nedělají ?“ Jen to vidím poněkud jinak než Vlk, Stan to trefil s použitím pojmu korporátní fašismus, a teď vy. Docvaklo mi to když jsem slyšel o tom volebním právu, které se pro imigranty v Evropě chystá. Proč by jim ho jinak dávali tak rychle, a zároveň vytvářeli podmínky pro to aby jich sem dostali co nejvíc ? I když to nemůžou dělat úplně otevřeně, vlkova analýza na to jasně ukazuje. Až jich tu bude víc, budou… Číst vice »

peter.
13. 8. 2015 10:55
Točmistr
Točmistr
13. 8. 2015 11:11

-pokračování- Německo. Takže v tomhle s vámi nesouhlasím Béďo. To neustálé svalování všeho na američany je jen krycí manévr. Stejně třeba jako že IS vyhrožoval Merkelové. To určitě, fašisti a islamisti byli vždycky jedna ruka. Ostatně většina států je dnes už jen fasáda, hrajou na nás pimprlový divadýlko. Ve skutečnosti tihle fašističtí pankharti co tahají za nitky působí nadnárodně. Státy EU v čele s Německem jsou jima koupený stejně jako US, ne-li víc. Před válkou taky němci kňourali jak jim všici ubližují – francouzi, britové, židi…jen divadlo. Možná že Rusko a státy BRICS si na ně dávají větší pozor, podle… Číst vice »

Točmistr
Točmistr
13. 8. 2015 11:13

-pokračování-
https://www.youtube.com/watch?v=S9_fyDV7Mnk
https://www.youtube.com/watch?v=cbUAwCE7JVY
Někdo tvrdí že mluvil o mimozemšťanech, jiní tvrdí že o vojensko-průmyslovém komplexu a podle dalších byl v té době prostě už jenom senilní.
Jo, Ike, stejně jako Patton (!), ten asi věděl o nacistech (korporátním fašismu) svoje.

PPK
PPK
13. 8. 2015 11:29

Osobně spatřuji v soudobé imigrační vlně záměrně zinscenovanou modifikaci již mnohokrát vyzkoušené metody vytváření atmosféry chaosu, generujícího politickou destabilizaci pomocí akcí tajných služeb v zájmových zemích nejen u protivníků vojenských, ale i konkurentů ekonomických, politických a sociokulturních. Jinými slovy, jakousi stále opakovanou operaci Splinter Factor (faktor rozštěpení, volně přeloženo Rozděluj a panuj). Jako zajímavé se přitom jeví, že v akcích kruhů kapitálu jde vždy o otevřený nebo skrytý útok na politický systém druhé strany s perfektně zkoordinovanou akcí politickou a zároveň tomu adekvátní masivní propagandou. Naopak u protistran jde vždy jen o obrannou (a často dost bezradnou reakci) bez odpovídající… Číst vice »

peter.
13. 8. 2015 13:52

V Londýne odchytávajú nelegálnych migrantov z Ukrajiny a posielajú ich domov.Domov majú byť poslaní všetci migranti z Ukrajiny nachádzajúci sa na území EU.V Poľsku ich je už 800 tisíc.
http://ukraina.ru/news/20150813/1013956096.html
http://www.kresy.pl/wydarzenia,spoleczenstwo?zobacz/w-polsce-znaczaco-wzrosla-liczba-ukraincow
Odchyt sa týka Ukrajincov no nie Afričanov a ázijských migrantov.

Arbed
Arbed
13. 8. 2015 18:48

Šíření islámu ve státech EU už asi nezabráníme. Ale opravdu masivní začne v okamžiku, kdy synové a dcery dnešních „uprchlíků“ udrží v ruce samopal. :-)
Škoda, že občané i politici 10 roků ignorovali podnět http://www.podnety.cz/podnet-cislo-20050123123000.

Točmistr
Točmistr
13. 8. 2015 19:59

Musím se opravit, výše uvedený výrok o skrytých silách patří JFK, nikoliv Eisenhowerovi: https://www.youtube.com/watch?v=ClKcaPbm6C4

Béda
14. 8. 2015 5:42

Točmistr, Německo (i Claus ve své přednášce to přiznává) je jenom protektorátním (nesvéprávným) vazalem USA. USA to mají prý obšancováno jakousi tajnou doložkou, každý přestavitel Německa prý podléhá americkému schválení a politickému vedení – a na každého významného německého politika vedou američtí zpravodajci (viz aféra Merkelová) vydírací složku s odposlechy, v Německu je od války americká armáda (v USA německé vojsko není)… Krom toho kapitalismu doposud dominující USA (nikoliv Německo – to je jenom regionální ekonomický hegemon) jsou klíčovým politickým hybatelem v zemích odkud proudí do Evropy migranti. Mají klíčové slovo v NATO, mají v klíčových funkcích v Evropě své… Číst vice »

Béda
14. 8. 2015 5:47

pokračování: a hegemonie dolaru, dominance USA opravňující je diktovat světu svou politiku je to oč se zde především hraje. V přetahování mocností je Německo (s neporovnatelně slabší armádou v okupačním a podřízeném politickém režimu) tím slabším hybatelem, který se musí podřizovat a musí koordinovat své politiky s dominantním hráčem. To ovšem neznamená, že Německé naní na evropské úrovni významnou a klíčovou ekonomickou mocností.

Béda
14. 8. 2015 7:46

Česká republika ratifikovala Úmluvu o účasti cizinců na veřejném životě na místní úrovni. Oznámila to v pátek 17. července 2015 Rada Evropy.

Právo všech cizinců z kteréhokoli světadílu budovat v České republice svá místní sdružení pro obhajobu svých zájmů a projevů své kulturní svébytnosti, právo cizinců zakládat vlastní odbory, právo cizinců volit v místních volbách nebo povinnost České republiky seznámit cizince s jejich právy se stane od 1. listopadu 2015 realitou.

aram
aram
14. 8. 2015 8:20

Béda napsal
Německo (i Claus ve své přednášce to přiznává) je jenom protektorátním (nesvéprávným) vazalem USA.

https://www.youtube.com/watch?v=gaWy0WJLGwg&feature=youtu.be&spfreload=10
O podřízenosti Německa (nejen) od 1:07:00. Zvláště pak doporučuji zpozornět ve 1:32:31, kde Claus
natvrdo říká komuže je Německo podřízeno už od IIWW – USA VB. Podle něho existuje smlouva, kdy má
jakousi volnost rozhodování ve věcech ekonomických a obchodních nikoli však politických.
Německá vláda je prý pouze správní orgán jakési firmy a německé obyvatelstvo personálem.
Dokonce nazev identifikačního průkazu Němců není občanský (jako např. u nás), ale personální.

Sio
Sio
14. 8. 2015 8:26

Sasin napsal Říkám vám pořád, Bédo. Lidi nemají žádný nástroj jakým se před institucionalizovanými psychopaty bránit. Legálně jim nemůžou dát ani do zubů, páč voni mají ochranky a zaKONy. Gdyž navrhuji aby každý měl podíl, čímž by se navždy eliminovali psychopati a lichváři a všechna chípácká zlo dějská verběž, tak to něchápete, páč žijete ve virtuálním světě, který jakmile zhasnou bankomaty, umíráte do 30 dnů. Chápete to? Sio, se posmívá, páč si myslí, že si stihne zvolit stranu, která ho z toho vyseká a mě jemu předhodí aby měl poslední večeři. Neuvěřitelné Sasine, co já si myslím, to se vám… Číst vice »

Sio
Sio
14. 8. 2015 8:35

Kamil Mudra napsal Bez odstranění toho jednoho procenta to nelze realizovat. Dokud tihle lidé budou u moci tak zablokují cokoli co by vedlo ke snížení závislosti ostatních na systému který jim vyhovuje a plní kapsy. Kamile, konečně někdo z Janiky, kdo z toho nechytil amok, jako vittta, doufám. Obávám se, ale vy to asi víte, že problém je horší. Dokonce ani prosté odstranění elit nemusí vést k řešení. Musejí být nahrazeny jinými elitami, o tom není sporu. Ty elity se musejí opírat o jasně artikulovanou vizi, jako třeba bolševici o marxismus. K tomu navíc se musí naučit chápat procesy a… Číst vice »

Sio
Sio
14. 8. 2015 8:44

adriana napsal

řešení je jednoduché. Jsou zde odpůrci i příznivci migrace. Pokud migrace bude mít tyto následky
http://svobodnenoviny.eu/velke-varovani-od-cloveka-ktery-ma-zkusenosti-s-francouzskymi-muslimy-v-ceske-republice-to-pry-muze-byt-brzy-velmi-drsne/avedlnosti
není problém nasměrovat budoucí migranty do sídel majitelů webů propagujících migraci, majitelů tiskovin, majitelů neziskových organizací, a samozřejmě jejich potomků. Ať ví, co propagovali ,a multi mix si užijí v plné míře

To tedy nevím, jak byste chtěla někoho někam směrovat, když to není problém.

Sio
Sio
14. 8. 2015 9:21

Možná to někomu bude připadat směšné, nerealistické nebo dokonce paranoidní. Popravdě, poslechl jsem si toho Konvičku v rozhovoru s Veselovským. Jednak mi připadal jako blbec a dokládal to svými výroky, které Veselovský vykopal na fejsbuku, a jednak je to přinejmenším protofašista, ať už se k tomu hlásí nebo ne. Ale na jeho místo se v případě potřeby najde někdo chytřejší a nelítostnější. Teď k té vizi. Přistěhovalci z muslimských zemí jistě mohou být vzělaní a kultivovaní. Někteří. Ale ne všichni, obrovská ghetta v západních zemích, no-go zóny jsou jasným důkazem. Společnost je jako každý živý organismus, má svůj imunitní systém.… Číst vice »

Sio
Sio
14. 8. 2015 9:29

Ano, co dál? Ta vize má pokračování. Jmenuje se sjednocená fašistická Evropa. Se silnými armádami, možná i s jedním vůdcem a jednou armádou. Německý reich už tu byl, ale EU reich ještě ne. Ve válce s cizím elementem může vzniknout jakési evropanství, evropský národ. Americký národ je v podstatě co? No a taková nabušená evropa s diktátorem v čele se rozhlédne a zjistí, že je mocnější, než US a dokonce i než Čína nebo Rusko. Nicméně všechno jsou to jaderné mocnosti, válčit s nimi nebude. Pokud nepočítám počtem obyvatel a ekonomikou v podstatě zanedbatelnou Austrálii a nehostinnou Antarktidu, zbývá tu… Číst vice »

Sio
Sio
14. 8. 2015 9:32

Poslední připomínka, spíše dvě otázky. Jak se tyto změny dotknou superelity, nebo řekněmě GP a nakolik má na nich GP podíl?
A jak se dotknou nás, kteří se budeme probouzet ve fašistické Evropě a nebudeme z toho mít zrovna dobrý pocit?

Béda
14. 8. 2015 9:42

Sio, 1) pro ta kdo argumentují vzdělaností: je potřeba aby ty, kteří používají tyto argumenty doložili statistikou, jaké procento z příchozích migrantů tvoří jaká vzdělanostní skupina – nezaškodí porovnat s domovskou populací v „hostitelské“ zemi. A také se skupinou „alklimatizovaných“ přistěhovalců, kteří již žijí v západní Evropě nějakou dobu. Tyto praktické zkušenosti zde zajisté budou. 2) migrace je další z problémů na podobné téma, které si kapitalismus (krom jiného díky liberálnímu přístupu hájícímu volný pohyb osob, kapitálu a práce (konkurence, off shorů…) vyrábí. K původnímu konfliktu světa práce a kapitálových vlastníků, práce a parasitismu, polarizaci vztahu světa bohatství a světa… Číst vice »

Ibrahim Ag Alhabib
Ibrahim Ag Alhabib
14. 8. 2015 10:12

ať je to tak nebo tak, člověk člověku pomůže, jestli se bojíte války, tak vězte, že váš postoj ji pomůže zahájit…..opravdu nechápu zlobu a nenávist v lidech, kteří se takto nedokázali zlobit na superzloděje bílé rasy českého občanství, a třeba i breivik je zapomenut, vždyť je náš, bílý a křesťan…

Béda
14. 8. 2015 10:22

Ibrahim Ag Alhabib, – nebyl zde nikdo, kdo by schvaloval chladnokrevné vraždění psychopatického nacisty Breivika – není zde nikdo, kdo by chtěl používat násilí vůči muslimské komunitě (pakliže sama nepřichází s násilím. Téměř všichni (anebo úplně všichni) zde jsou proti imperialistickým válkám a koloniálnímu vměšování mocností – válka již běží, otázkou je, kdy se rozšíří i sem a co dělat aby se to nestalo. Jedni tvrdí, že je potřeba skončit s politikou válek a pomoct by měli adresně ti, co iniciovali a provádí válečnou a imperiální politiku v místě původu migrantů. Druzí, že migrační charita něco vyřeší – nevyřeší vůbec… Číst vice »

Béda
14. 8. 2015 10:24

dovětek – a pokud se prokáže, že migranti jsou nějaké obohacení a zisk, tak se s nimi o jejich zisk za svoji dobročinnost podělte. Ale ne na úkor nějakých dotací a státu. Vypiplejte si je a až začnou vydělávat tak se obohaťte společně.

Béda
14. 8. 2015 10:34

Ibrahim Ag Alhabib,

samozřejmě, na superzloděje ať jakéhokoliv původu a zbarvení se zde (myšleno OM – i v předešlém vstupu) zlobili všichni.

adriana
adriana
14. 8. 2015 10:36

je to hloupé a ubohé dávat rovnítko – odpůrce migrace je automaticky rasista. Je spočteno, že vynaložené náklady na jednoho migranta v Evropě se rovnají pomoci šesti občanům v jejich zemích.
Nicméně se musíme smířit s tím, že EU si migraci přeje, bude probíhat, a zda výsledkem bude fašismus, válka v Evropě, či nastolení evropského chalifátu, se uvidí
jako vždy, občané a jejich názor není podstatný

Sio
Sio
14. 8. 2015 11:06

@Béda: ad1) Nic proti zpřesňujícímu průzkumu. Nicméně, i kdyby to bylo 50:50, což rozhodně není, tak i těch 50% nezaměstnatelných zvládne vyrobit ohromný problém. Příjde mi to už naprosto zřejmé, informací je dost. ad2) Klíčovou otázkou není, zda si kapitalismus tyto problémy vyrábí, pro mě je to evidentní. Klíčovou otázkou je, zda je migrace za a) řízeným anebo b)neřízeným procesem. Podle mého a) je správně. A pak je na místě se ptát komu to prospěje, a jaký je motiv. Přitom neopomenout fakt, že některé věci jsou řízeny dlouhodobě po desítky let. ad3) při solučasných procesních trendech je fašismus v podstatě… Číst vice »

Béda
14. 8. 2015 11:09

Béda napsal http://www.novarepublika.cz/2015/08/velke-varovani-od-cloveka-ktery-ma.html „Žil jsem v Paříži mezi lety 1993 a 1996. Tehdy byl Arab s nožem v ruce na Place de Clichy to nejmenší zlo, co mohlo toto město potkat. Ovšem dnes jsou tam gheta, která jsou fakticky státem ve státě. Ani policisté tam už raději nejezdí. Za prvé z obav o vlastní život a za druhé by stejně nebyli schopni nic vyřešit.“, … „Stačí, když se na sídliště v Bezons do paneláku nastěhuje rodina z Afriky. Je úplně jedno, z jaké země. Za nedlouho je celé patro v domě prázdné. Ten zápach, křik a nepořádek normálně člověk nevydrží… Číst vice »

Sio
Sio
14. 8. 2015 11:10

adriana napsal

je to hloupé a ubohé dávat rovnítko – odpůrce migrace je automaticky rasista. Je spočteno, že vynaložené náklady na jednoho migranta v Evropě se rovnají pomoci šesti občanům v jejich zemích.
Nicméně se musíme smířit s tím, že EU si migraci přeje, bude probíhat, a zda výsledkem bude fašismus, válka v Evropě, či nastolení evropského chalifátu, se uvidí
jako vždy, občané a jejich názor není podstatný

Občané EU si imigraci ve své většině nepřejí a politikům už cvaká u zadku.

merlin
merlin
14. 8. 2015 17:19

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Buh-je-sadisticky-curak-Milan-Kohout-ktery-vylil-sperma-v-kostele-se-opet-ozval-A-nejen-to-395163
co udělá příště, aby se zviditelnil, půjde k iSIL řezat hlavy evropanům? Dorovnává pussy riot? at jde camrt sperma do mešity, at už ho máme z krku. To je hovado.

merlin
merlin
14. 8. 2015 17:30

neprošel mi příspěvěk o kohoutovi, který nacamral sperma do svěcené vody a měl radost, že se tím lidi křižovali. bylo to asi selekcí sprostých slov stanova servru – byly v nadpisu článku, ne u mě. pussy riot stejně nedotáhne. je to prostě jen obyčejné zviditelňující se hovado – za každou cenu. Čekám, že skončí u isil, aby si tam uříznul hlavu nějakému nejlépe bílému heteresexuálnímu evropskému katolíkovi a dal tak konečně dostatečně průchod svým citům..

Béda
14. 8. 2015 18:10

merlin,

na Pravém sektoru považují Kohouta (také je mám pouze za sebezviditelňujícího se exhibicionistu typu Davida Černého, který chce jakýmkoliv způsobem a za jakoukoliv cenu na sebe přitáhnout veřejnou pozornost) kdovíproč za Marxistu. Co by asi soudil Marx o takových „následovnících“ svého učení? Asi že někomu pěkně hráblo.

Jan Kristek
Jan Kristek
14. 8. 2015 18:52

Myslím, že jste toho Kohouta nepochopili. Mám za to, že vším, co dělá, se snaží upozornit na to, že největším nebezpečím v současné době u nás, potažmo v Evropě je klerofašismus. A všichni jsou, podobně jako byli před válkou, hluší, a podobně, jako si tenkrát mysleli, že fašismus je dobrá protiváha, případně spojenec proti rudému Rusku, mají dnes někteří takové nesmyslné nápady, jako, že by se měli spojit ateisté s klerofašisty proti islámu. …A přitom na rozdíl od klerofašistů ještě ani ISIS neprohlásili, že by byl chrám sv. Víta původně jejich mešitou.

Béda
14. 8. 2015 18:58

Jan Kristek napsal Myslím, že jste toho Kohouta nepochopili. Mám za to, že vším, co dělá, se snaží upozornit na to, že největším nebezpečím v současné době u nás, potažmo v Evropě je klerofašismus. A všichni jsou, podobně jako byli před válkou, hluší, a podobně, jako si tenkrát mysleli, že fašismus je dobrá protiváha, případně spojenec proti rudému Rusku, mají dnes někteří takové nesmyslné nápady, jako, že by se měli spojit ateisté s klerofašisty proti islámu. …A přitom na rozdíl od klerofašistů ještě ani ISIS neprohlásili, že by byl chrám sv. Víta původně jejich mešitou. Jedni považují za projevy fašismu… Číst vice »

merlin
merlin
14. 8. 2015 19:15

Kristek já vám budu vyjímečně oponovat. Má z toho jednak pocit zhnusení. Když se od něho oprostím/ obtížně/ a přečtu text znovu, tak nabývám dojmu, že si vyžizuje s bohem svouje účty. Takže jaký marxista a ateista. a ještě do toho sporu tahá lidi kteří mu nic neudělali a vyvolává u nich až psychické trauma . Nemám co na tom chápat jako člověk , snad jen jako psychiatr.

Jan Kristek
Jan Kristek
14. 8. 2015 19:40

Vývoz imigrace je věc umělá a s islámem ani nesouvisí. Jak říkám, kdyby nebyly rozbombardovány Libye a Sýrie, dnes by spíš emigrovali Evropané do těchto zemí – sekulárnějších než jejich evropské domoviny – před rostoucí zvůlí církve. …Pochybuji, že by nějaký imám v Iráku, Libyi nebo Sýrii mohl ukrást 160 miliard a prošlo by mu to jako u nás. Také islamismus podle mě s islámem moc nesouvisí, a s trochou nadsázky říkám, že je to americká forma katolicismu, neboť byl uměle vytvořen jako zbraň právě americkými (navenek) katolíky. …Viz například ISIS – vojáci naverbovaní Američany, vycvičení Američany, vyzbrojení Američany, placení… Číst vice »

Béda
14. 8. 2015 19:55

Kristek,

ten postřeh o cílené islamizaci, kterou provádí „svoboda, humanita, demokracie“ a nositelka „židokřesťanské tradice“ v islámských zemích záměrnou likvidací sekulárních států i v Evropě její plíživou islamizací považuji za velice trefný.

Jan Kristek
Jan Kristek
14. 8. 2015 20:11

merlin napsal Kristekjá vám budu vyjímečně oponovat. Má z toho jednak pocit zhnusení. Když se od něho oprostím/ obtížně/ a přečtu text znovu, tak nabývám dojmu, že si vyžizuje s bohem svouje účty. Takže jaký marxista a ateista. a ještě do toho sporu tahá lidi kteří mu nic neudělali a vyvolává u nich až psychické trauma . Nemám co na tom chápat jako člověk , snad jen jako psychiatr. Merlin, také v tom může být to, že Milan Kohout žil přes dvacet let v Americe, kde je přese všechno přece jen přípustné nebrat katolictví jako něco posvátného a nedotknutelného, na… Číst vice »