Několik slov o farmaceutických zázracích

„Bezostyšněji naplánovanou akci si lze jen těžko představit!“

Níže prof. V. Katasonov pokračuje v sérii svých článků na téma nechvalně známé epidemie. Tento článek je jakýmsi shrnutím a zpřehledněním vývoje kolem ní…

Odborná literatura o vývoji vakcín uvádí, že celý cyklus takového vývoje, včetně všech testů, zkoušek na zvířatech a na lidech trvá 10 až 15 let. Rekordy, které farmaceutické společnosti v souvislosti s vývojem vakcíny COVID-19 zaznamenaly, proto nemohou nevzbuzovat údiv.

WHO vyhlásila „pandemii“ v březnu 2020 a řada vakcín dostala do konce roku zelenou k výrobě a použití. V USA daly úřady začátkem prosince zelenou vakcíně společnosti Pfizer/BionTech. Důvodem pro schválení bylo, jak uvedl americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), že „vakcína prokázala ve studiích účinnost 95 %„. Výrobek byl schválen švýcarskými úřady v polovině prosince. Před novým rokem WHO vakcínu schválila s tím, že splňuje potřebná kritéria. „Zjistili jsme, že vakcína splňuje všechny požadované parametry bezpečnosti a účinnosti. Její přínos v boji proti COVID-19 převažuje nad možnými riziky,“ uvedla WHO ve svém prohlášení.

Zdaleka nejprodávanějšími vakcínami na světě jsou vakcína Pfizer/BionTech a vakcína Moderna americké společnosti. Americká analytická a ratingová společnost Morningstar, odhaduje, že celosvětový prodej vakcín COVID-19 bude v roce 2021 činit 67 miliard USD a v následujícím roce 61 miliard USD. Tyto dvě vakcíny budou tvořit přibližně 2/3 všech prodejů.

Na internetových stránkách amerických farmaceutických společností Pfizer a Moderna se uvádí, že jejich projekty nových vakcín byly dokončeny během 11 měsíců! Tento časový rámec je 11-16krát kratší než dříve uznávaný normativní časový rámec (10-15 let)! Skutečný farmaceutický zázrak! Z nějakého důvodu se mnoho lidí, dokonce i někteří lékaři, nenechali tímto „zázrakem“ zmást. Nejsem lékař, ale mám otázky. Tím spíše, že podle WHO jsou dnes na světě schváleny asi dvě desítky vakcín. Ve vývoji je přibližně 100 dalších léků.

Moje první otázka zní, kdy začal vývoj? Pokud se podíváme na vakcíny Pfizer/BionTech a Moderna, ukáže se, že byly uvedeny na trh na přelomu let 2019 a 2020. Ve světových médiích však v té době nebyla o COVID-19 žádná zmínka. Teprve koncem ledna 2020 se objevily zprávy o koronaviru. WHO použila slovo „pandemie“ až 11. března 2020 (první případ úmrtí na COVID-19 byl zaznamenán také v Irsku 11. března 2020).

Světová banka se začala připravovat na „pandemii“ ještě předtím, než ji vyhlásila WHO. A Světová banka použila termín „pandemie“ ve svých dokumentech dříve než WHO.

Předpokládejme, že by farmaceutické společnosti jako Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson a Novavax zahájily neohlášený vývoj vakcín v roce 2019 nebo dokonce 2015. Aby však mohl vývojář vyvinout vakcínu proti určitému viru, musí mít tento virus před sebou. To, co se dělo v uplynulém roce, lze pak nazvat lacinou podívanou. Vedení společnosti Big Pharma se v lednu minulého roku tvářilo, že virus COVID-19 je pro ně nový a nečekaný. WHO dokonce provedla zvláštní „vyšetřování“, aby zjistila povahu viru. Závěr pracovní skupiny byl následující: COVID-19 je přírodní virus, nikoli virus vytvořený člověkem.

V únoru loňského roku WHO a Peter Daszak, prezident americké neziskové organizace Ecohealth Alliance, která rozděluje americké vládní granty na výzkum léčiv a biotechnologií, zajistili zveřejnění prohlášení 27 předních mezinárodních vědců v uznávaném časopise The Lancet. Vyvrátili v něm domněnky, že Covid-19 není přírodního původu. Zastánci plošného očkování dnes publikaci raději nepřipomínají. Zaprvé proto, že se za rok a půl nahromadilo příliš mnoho důkazů o původu COVID-19 z lidské činnosti. Za druhé se ukázalo, že Většina signatářů Prohlášení 27 je tak či onak spojena s velkými farmaceutickými společnostmi. A zejména pan Peter Daschak.

Kritici teze o přirozeném původu viru nelenili a prostudovali aktivity neziskové organizace Ecohealth Alliance, kterou vede Daschak. Ta rozdělovala peníze z rozpočtu USA americkým společnostem a laboratořím působícím v oblasti farmacie a biotechnologií. Mnoho projektů je klasifikováno jako tajné a jejich koncovými zákazníky jsou Pentagon, CIA a další tajné agentury. Ecohealth Alliance převedla americké granty do čínské biologické laboratoře ve Wuhanu, kde se realizoval společný americko-čínský projekt. O tom, že v laboratoři ve Wuhanu byl virus COVID-19 vytvořen člověkem, již není pochyb. Washington se navíc snažil tento argument použít k tomu, aby od Pekingu požadoval „satisfakci“ ve výši bilionů dolarů. Hloubkové zkoumání vazeb na Ecohealth Alliance však ukazuje, že se jednalo buď o společný (americko-čínský) projekt, nebo dokonce o americký projekt, v němž USA vystupovaly jako objednatel a Čína jako realizátor. Aniž bych čtenáře ponořoval do podrobností, podotýkám, že prizmatem aktivit „Aliance pro ekozdraví“ lze zřetelně spatřit myšlenkový přesah, do něhož jsou zapojeny americké velké farmaceutické společnosti, americké bezpečnostní agentury (Pentagon, CIA a další tajné služby) a četné americké tajné biolaboratoře v zahraničí (na světě je asi 200 takových laboratoří).

Tyto skutečnosti se zřejmě staly základem pro prohlášení tajemníka ruské bezpečnostní rady Nikolaje Patruševa z minulého měsíce: „Existují jasné známky toho, že nebezpečné patogeny jsou využívány k politicko-vojenským účelům. Ve skutečnosti jsme svědky procesu oživení biologických zbraní“. Podle šéfa Rady bezpečnosti RF se problém biologické bezpečnosti neomezuje pouze na koronavirus. Podle něj existují i další biologické hrozby. Patrušev upozornil na činnost biologických laboratoří v jednotlivých zemích a na skutečnost, že v oblastech, kde se tyto laboratoře nacházejí, dochází ke vzniku nebezpečných onemocnění. Již dříve, v dubnu, Patrušev naznačil, že biologické laboratoře, které se nacházejí v blízkosti ruských hranic a jejichž počet se počítá na desítky, by mohly vyvíjet biologické zbraně.

Vrátím-li se k tématu překvapivě rychlé přípravy vakcín proti koronaviru americkými farmaceutickými giganty, zformuluji svou verzi: vakcíny byly připraveny s předstihem před uměle vytvořeným virem COVID-19. Zde je příklad z nedávné historie prasečí chřipky v USA:

V roce 2009 byly hlášeny případy nákazy virem prasečí chřipky po celém světě včetně USA. Země oznámila hrozbu pandemie a nutnost urychleného očkování americké populace. To vše je podrobně popsáno v rozsáhlém článku britského novináře Davida Icke „Chřipka není tak zlá jako její vakcína!„, který byl napsán v roce 2009. Tehdy, před 12 lety, stejně jako dnes, se světu zjevil „zázrak“: lidstvu umírajícímu na prasečí chřipku nabídla americká nadnárodní společnost Baxter International život zachraňující vakcínu. Zde je výňatek z článku Davida Icke:

Tato bezpochyby důvěryhodná společnost je nyní jedním z hlavních dodavatelů vakcíny proti prasečí chřipce, kterou vlády celého světa vnucují veřejnosti bez sebemenšího seriózního testování bezpečnosti. Vakcína se plnou rychlostí dostala přes překážky zdravotních kontrol, které se v nejlepším případě omezily na testy trvající méně než týden“. 

Informoval o tom deník The Times of London: „Podle informací Evropské agentury pro léčivé přípravky byl zrychlený postup testování proveden na vzorcích blízkých vakcíně, která má být použita v programu hromadného očkování lidí všech věkových kategorií. Klinické testy budou pokračovat současně se zahájením plošného očkování populace.“ Ve skutečnosti nejsou „testy“ potřeba, kromě ujištění veřejného mínění. Organizátoři očkování jsou si dobře vědomi jak složení vakcíny, tak jejích účinků. Zvláštní dokument podepsaný členkou administrativy Baracka Obamy, ministryní zdravotnictví a sociálních služeb Kathleen Sebeliusovou, navíc předem prohlašuje, že farmaceutické společnosti jsou v případě úmrtí nebo nenapravitelného poškození zdraví očkovaných osob  beztrestné. 

Vedení společnosti Baxter International tehdy uvedlo, že koncem července začne dodávat vakcínu proti prasečí chřipce do celého světa. Očekávané zisky jsou fantastické, ale skutečnou výhrou nejsou ani tak peníze, jako spíš realizace dlouhodobého plánu na snížení světové populace.

Článek začíná slovy: „Společnost je zjevně důvěryhodná…“. Je v tom hořká ironie, protože David Icke již dříve podrobně popsal některé „úspěchy“ společnosti „Baxter“. Například na začátku roku 2009 se stala nechvalně známou tím, že „neúmyslně“ poslala do evropských laboratoří virus kuřecí chřipky, který byl následně smíchán s virem sezónní chřipky, čímž vznikla mnohem nebezpečnější směs. V roce 2008 zemřelo 81 lidí po injekční aplikaci heparinu, léku na ředění krve kontaminovaného společností Baxter International (lék byl vyroben v Číně). Zdravotní stav dalších stovek lidí, kteří dostali heparinové injekce, byl vážně ohrožen. David Icke ke skandálu s heparinem říká: „Zdá se, že ani americké, ani čínské úřady pro ‚ochranu‘ veřejného zdraví před skandálem ani po něm neprovedly inspekci v prostorách výrobce.“

V červenci 2009 společnost Baxter Healthcare (dceřiná společnost Baxter International) vrátila státu Kentucky dva miliony dolarů za to, že prodávala své intravenózní léky místní agentuře pro zdravotní péči v Kentucky za značně nadhodnocenou cenu (1.300 procent!).

Tyto a další případy umožňují označit činnost společnosti Baxter Corporation za bioterorismus.

A nyní ta nejzajímavější a nejzlověstnější část příběhu. David Icke píše: „Bylo nám řečeno, že farmaceutické společnosti a Světová zdravotnická organizace nepřetržitě pracují na vývoji vakcíny proti ‚novému‘ podtypu viru prasečí chřipky s kódovým označením H1N1. Ve skutečnosti se nejedná o nic víc než o lacinou show. Ukázalo se, že společnost Baxter International si nechala patentovat vakcínu proti H1N1 již 28. srpna 2008! Článek cituje text patentové přihlášky číslo US 2009/0060950 A1. Patent byl zveřejněn v březnu 2009, tedy měsíc předtím, než se virus objevil v Mexiku, ale patentová přihláška byla zaregistrována sedm měsíců předtím, než se o „novém“ podtypu vůbec vědělo“. Patent obsahuje následující upozornění na toxicitu složek: „…toxicita závisí na vlastnostech těla subjektu a může se pohybovat od nulové po vysokou.“ David Icke uzavírá: „Bezostyšněji naplánovanou akci si lze jen těžko představit!“ 

A nevztahují se tato slova na akci, která se odehrává před našima očima, zvanou očkování COVID-19?

Zdroj: Fondsk.ru

Překlad: st.hroch 20210726

4.8 24 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
10 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Alva
Alva
Reply to  Irena
29. 7. 2021 19:52

https://www.pokec24.cz/politika/ruska-dole-hlavy-hore-centrum-bratislavy-je-uplne-paralyzovane/ Centrum Bratislavy je úplně paralyzované. Protestující „odstavili“ sedm linek MHD. Slováci opět zvedli ohnuté hřbety, postavili se na nohy a mohutným protestem před Prezidentským palácem zablokovali dopravu. Bratislavské centrum zkolabovalo a ochromena byla celá doprava. Tisíce lidí v ulicích troubí, píská a volá protivládní hesla, schytala to i hlava státu. „Zrádkyně!“ Křičel rozvášněný dav na Zuzanu Čaputovou před Prezidentským palácem……. Protestující vyhlásili „Generální stávku“ pro omezování práv a proti genocidě národa. Demonstrují také proti pandemickým opatřením a odmítají očkování proti onemocnění Covid-19 či testování na onemocnění. Pandemii označili za podvod. xxxx Tak Slováci zvedli ohnuté hřbety. Kdy MY? My zřejmě naplníme do posledního písmene… Číst vice »

orinoko
orinoko
29. 7. 2021 11:15

Večer sem vložím odkaz, kde by se mělo pojednávat o felcarsko-chmatacke chobotnici v naší banánOVCE. Na tabletu nemůžu za boha zjistit okénko s webovou adresou.

PPK
PPK
29. 7. 2021 17:40

Jaká by asi byla přirozená logika správného vládního řízení života jakékoliv množiny lidí, v níž by se vyskytla např. hrozba terorismu nebo zdravotnicky prokazatelná epidemie nakažlivé nemoci? Inu, byla by naprosto jednoduchá: Oblast území života té množiny lidí se uzavře a hledají se příčiny a centra vzniku terorismu nebo té epidemie. U nákazy se ihned oddělí nemocní od zdravých a nemocní jsou okamžitě léčeni. Logika totiž velí, očkovat jen ty dosud nenakažené a zdravé a to pouze a jen kvůli prevenci dalšího šíření. Proč? Inu proto, že ten kdo nemoc překonal, ten má přirozené protilátky, jinak by už byl dávno… Číst vice »

Last edited 1 rok před by PPK
orinoko
orinoko
Reply to  PPK
29. 7. 2021 19:34

Něco mě napadlo: Covid 911. Periodické opakování čísel, které jen mění pořadí, nemůže mít nic společného s nějakou náhodou, obzvláště, když nesou ověřená POSELství a SIGNály operace BARbarosa.
Kromě už známých faktů bychom měli vnímat, kolik nám covid prasata vyměřila útočných módů na Rusko.
Půjde o boj proti hybridním hrozbám. A pokud to nevyjde, tak je na řadě digitální válka proti volebnímu vyměšování.

… Šéfe, nějak se nám nedaří.
… Co to meleš? Teď už jen otevřít ten trezor.
… Když oni TAM uložili bitcoiny…

Dolmen
Dolmen
29. 7. 2021 19:30

Z nadšených tirád redaktorů plédujících za očkování, které jsem letmo zaslechl během propagandistických ČT zpráv, jsem usoudil, že tady vůbec nejde o zdraví národa, nýbrž že probíhá olympiáda v očkování a Jurská Kakánie (trefné Orinokovo pojmenování) se přece chce umístit mezi očkovacími favority. Mezi nepřáteli Ruska se umístila na „čestném“ druhém místě, tak teď se ještě vklínit mezi největší covidiány. Blbiš dostane pochvalu z Brusele za úspěšné zavádění coronafašismu ve všech disciplínách. Heil covid!

Alva
Alva
29. 7. 2021 19:42

Včera na Novinkách,cz článek: „Na koronavirus zabírá v laboratoři osmnáct existujících léků! Tým se zaměřil na již schválené léky proti jiným nemocem, protože to významně zkracuje schvalovací proceduru u regulátorů. „I když byly schváleny pro jiné indikace, máme například přesné údaje o jejich vedlejších účincích,“ vysvětlil Arkin. Arkin a jeho tým nyní připravují klinické studie všech 18 léků, které prošly jejich sítem. „Bez nich žádný z léků nemohu doporučit,“ řekl s tím, že si je ale vědom, že „arzenál proti covidu-19“ by měl být co největší. Izrael mezitím kvůli neustávajícími růstu počtu nově nakažených obnovil některá omezení. https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/na-koronavirus-zabira-v-laboratori-osmnact-existujicich-leku-40366925#utm_content=ribbonnews&utm_term=Izrael%20testuje%2018%20l%C3%A9k%C5%AF%20na%20Covid&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz Jako přes kopírák… Číst vice »

orinoko
orinoko
Reply to  Alva
29. 7. 2021 20:18

Něco jsem poslal adminovi k posouzení. Sám bych měl mít pocit ANO či ne. Ale je to delší a já fakt nemusím mít odstup. Je to z domácí kuchyně, a já o tom vůbec neměl zdání. Počítadlo shlédnutí ovšem má také vypovídací hodnotu. To nemyslím špatně. Tak to bohužel chodí. Algoritmus Trubky vyhledává především nosné kousky, které mají reklamní potenciál.
A kupodivu ruské zbraně dneska tuto záležitost mohutně přikrmují.

PPK
PPK
Reply to  orinoko
29. 7. 2021 20:38

K té poslední větě, že „A kupodivu ruské zbraně dneska tuto záležitost mohutně přikrmují.“ tu je něco přímo z Ruska od prezidenta Putina:

Putin se táže Ginsburga: „A kdy už bude to očkování (školních dětí)?“
Срочно!!! Детская прививка от СОVID уже осенью! Внимание родителей!
141 625 zhlédnutí 16. 6. 2021
https://www.youtube.com/watch?v=176ZmiEXSKY
https://www.youtube.com/watch?v=EUCbNzJsF6Q
К 15 сентября в России будет готова детская вакцина от коронавируса.
22 804 zhlédnutí 12. 6. 2021
Новости на Первом Канале
1,97 mil. odběratelů

PPK
PPK
Reply to  PPK
29. 7. 2021 20:42

… a ještě jedna zajímavost: После церемонии Владимир Путин пообщался с лауреатами в неформальной обстановке. Во время такого  неформального общения часто обсуждаются чрезвычайно важные темы. Так было и на этот раз. Полный выпуск смотрите здесь https://youtu.be/r52iYWBwr8Q Подписывайтесь на официальный канал «Новости на Первом Канале» на YouTube, будьте в курсе всех новостей и  не пропустите новые выпуски. https://www.youtube.com/channel/UCKon… OTEVŘÍT POPIS Komentáře jsou vypnuty. Další informace Informace o tom, proč jsou komentáře zakázány? Komentáře mohou být u videí zakázány z následujících důvodů: Vlastník videa použil nastavení „Deaktivovat komentáře“. Služba YouTube mohla u některých videí vypnout komentáře z bezpečnostních důvodů, například kvůli ochraně … Číst vice »