Německo se vyhne nastoupené cestě ke zkáze pouze odpoutáním od angloamerických mocenských elit

Kpl Říkají tomu „usekávání hlav národům“. Tento model anglosaský svět uplatňoval a uplatňuje na evropském kontinentu i mimo něj.

Dne 6. dubna 1917 vstoupily Spojené státy americké do I. světové války. Tím byly vytvořeny předpoklady pro víc jak stoletou nadvládu anglosaských elit nad světem. Důsledky Versailles pro celé 20. století, ale i dnešní dobu se ukazují v plné nahotě dnes. Zajímavou analýzu k souvislosti mezi Versailles a Brexitem, jež uveřejnil Willy Wimmer, předkládáme v překladu pro čtenáře české alternativy ZDE.

Willy Wimmer, člen německé CDU, nar. 1943 v Monchenglattbachu, byl 33 let poslancem Bundestagu, státním tajemníkem na ministerstvu obrany BRD v letech 1985-1992. Od roku 1994 do roku 2000 stále včele Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), do roku 2009 zde zastupoval Německo. Je neúnavným kritikem politiky USA v Evropě a zejména na Ukrajině. V roce 1999 se otevřeně postavil proti účasti německých vojáků ve válce v Kosovu, kterou označil za „ordinérní a útočnou.“ Prohlásil, že kdyby byl kancléřem ještě Helmut Kohl, k válce v Jugoslávii by nedošlo. V roce 2016 napsal otevřený kritický dopis Angele Merkelové a jeho komentáře a vystoupení jsou fundovaným zdrojem informací pro nezávislé aktivisty, publicisty a publikum na jeho přednáškách.


Časově by to sedělo. Sto let po sražení hřebínku Německu Anglií, USA a Francií ve Versailles chce Velká Británie propouštěcí list z EU. V roce 1919 zasely vítězné mocnosti I. světové války svým diktátem ve Versailles setbu pro příští velkou válku. Rok 2019 nás vede opět k evropskému pádu na dno. Jsou obavy v Londýně tak virulentní, že by se mohlo stát, že podobný osud jako Německo v roce 1919 postihne nyní Londýn – nyní v podobě pomsty ze strany zbývajících členů EU? Jinak se nedá vyhodnotit pozoruhodný britský komentář v jednom televizním vysílání ZDF dne 29. března 2017, tedy v den, kdy Velká Británie předala dopis o vystoupení z EU Bruselu. Distingovaný partner německé moderátorky z Británie, historik a politolog Anthony Glees, se vyjádřil v rozhovoru k Brexitu velmi rozpačitě.

Versailles bylo trauma, nic více a nic méně

Abychom porozuměli odkazu na Versailles, je nutno podívat se na historické události té doby pod lupou. Znalí a mezinárodně uznávaní účastníci v zasvěcených kruzích se nechávají slyšet, že evropské dějiny posledních 200 let jsou jednou velikou anglosaskou lží. Tak daleko není potřeba zacházet. Ale americké zdroje mluví zcela otevřeně o tom, jakou pozici zaujímaly USA vzhledem k evropskému kontinentu po celá desetiletí od založení německé říše v roce 1871. Shodou okolností založenou na témže zámku ve Versailles, v jeho Zrcadlovém sále.

Za každých okolností bylo zapotřebí zabránit těsné spolupráci mezi kontinentálními mocnosti Německa a Ruska. Z tohoto důvodu se Washington přimkl těsně k britskému postoji ohledně politiky týkající se kontinentální Evropy, který byl po porážce Napoleona charakterizován nasazením všech sil proti vytvoření Svaté aliance, o kterou usilovali ruský car a rakouský kancléř za účelem mírového řešení konfliktů na znovu zpustošeném území Evropy. Následně sáhly USA a Velká Británie k osvědčené metodě antického Říma „rozděl a panuj“.

Byl to právě jeden historik z Commonwealthu, který otevřel cestu k vyhodnocení událostí, které vedly k vypuknutí I. světové války. Christopher Clark má ve věci absolutně jasno a nemá žádné pochyby o úplné a jediné vině Německa za vznik války. Zcela ostudně a cíleně zlehčuje také britskou odpovědnost za události, které vypuknutí I. světové války zapříčinily. Ti, co stáli na britské straně a odvolávají se jako na hlavní důvod války na nebezpečný vzestup Německa, společně události koordinovali – jmenujme pány Milnera a Rhodese, stojí dnes v záři reflektorů na scéně historie. Jejich odpovědnost za prapůvod a zažehnutí této evropské katastrofy je neoddiskutovatelná a nezpochybnitelná.

Žádné rozhodnutí tehdejších mocností středu Německa nebo Rakousko-Uherska, později Osmanské říše a Bulharska, by nemělo být relativizováno nebo odsunuto stranou. Avšak při dnešním pohledu na celkový vývoj je jasné: Odpovědnost za I. světovou válku je potřeba hledat na bedrech těch, kteří ji nesli, a tady je potřeba jmenovat politiku Londýna na prvním místě. Slavná Sykes-Picotova dohoda a následující vstup Američanů do války nepřispěly pouze v průběhu I. světové války k oslabení válečné mašinérie mocností středu. Bez ohledu na odpovědnost za vypuknutí války uvrhli evropský model státu, který reprezentovalo Německo, do pekla, a Rakousko-Uhersko s ním. Nemělo by se zapomínat na to, že v Sarajevu byla díky vraždě odstraněna vedoucí politická osobnost – následník trůnu, který byl pro Evropu nadějným příslibem pro demokratické a sociální evropské uspořádání.

Říkají tomu usekávání hlav národům. Model, který anglosaský svět od té doby uplatňoval a stále uplatňuje na evropském kontinentu i mimo něj. Sleduje-li člověk v těchto dnech akci pořádanou „Německou společností pro zahraniční politiku,“ která se odehrála 3. dubna 2017 (dne 6.dubna 1917 vstoupily USA do války), a poslouchá-li politiky a představitele nevládních organizací dosazené angloamerickými elitami, zatají se mu dech. Ty se nahlas vyznávají, že po celé minulé století stály vždy na té správné straně a osvědčují svou připravenost ke spojenectví vojenských sil. Ostatně jsou to ti, kteří mají být anglosaským elitám proč zavázáni. Pozoruhodná chvála, které ušlo, že od doby napoleonských válek je anglosaský obchodní model platný pro celý zbytek světa. A v těchto dnech vidíme, jak nový americký prezident definuje anglosaskou roli.

Existují vyvolené národy, jejichž právo dané Bohem je, aby si podmanily celý svět. I když narazily na odpor národů jako Rusko, Čína, Indie, Brazílie a Írán. A to poté, co byl Německu přisouzen osud zvaný „Versaillská smlouva“ a „Adolf Hitler“.

Než budeme z role, do které jsme upadli, v příští a snad definitivní válce hnáni na pochod, jsou v Německu na vzestupu síly, jejichž obraz byl vytvořen vítěznými mocnostmi tak, že mají za úkol udržovat pořádek, ať to stojí, co to stojí. Nazývají se „Antifa“ a podniknou všechno, aby udržely obraz Německa, jak ho uměle vytvořili spojenci, vítězové II. světové války. Potřebují „Německo jako obraz nepřítele“. Kvůli své vlastní existenci i kvůli snadnějšímu akceptování kurzu NATO.

NATO překonává důsledky Norimberského procesu: válka probíhá on-line

Britská premiérka Tereza May spojila jednání o Brexitu s otázkou evropské bezpečnosti. Ta má souvislost pouze v návaznosti na jedinou otázku, tedy stále existující vojenské přítomnosti Spojenců na území německého státu. Tuto přítomnost je, bez ohledu na vývoj po roce 1945, možné odůvodnit jedině v logickém kontextu. Totiž že Spojené království zůstane členem EU, evropského mírového procesu. Jestliže se tedy Londýn rozhodl EU opustit, je každý důvod setrvání britských vojenských jednotek na našem území irelevantní. Mimoto nelze popřít aktuální britské snahy oživovat staré obrázky z doby obsazení země po II. světové válce. Proto se Britové snažili dle svého amerického vzoru připojit v přístavu Emden k pochodu NATO směrem na Rusko. „Pásy tanků aliance NATO se musí točit vstříc vítězství“. Jinak se tento popis reality nedá vyhodnotit. A také ne u Američanů, kterým bylo dávno uloženo vrátit do Evropy obraz války.

Není ale zjevné, co lidem, a to nejenom v Německu, dělá největší starost. Chování USA ve zločinecké válce v Jugoslávii zastiňuje důsledky z Norimberských procesů. Každému, kdo má pochyby, může být jenom doporučeno, aby se podíval na zplnomocnění tehdejších prezidentů k přijetí rozhodnutí o vyhlášení války, kterou chtěly USA. Pak je třeba položit na jednu stranu váhy rok 1939, abychom dostali představu o drzé domýšlivosti, která vedla k dalšímu neštěstí. Přitom hrál Londýn, jak nám předvedli slavní reprezentanti EU jako Tony Blair, vědomě klíčovou roli při prosazování amerických globálních a válečných plánů. Tady se vždy všechno odkývalo.

Až doposud se mohlo Německo v té či oné otázce války vykrucovat. Ale to, co stojí před námi a je proti Rusku, se týká naší existence a tady nepomůže se vykrucovat. To je vyhlášení boje o vlastní existenci a už jenom proto by se měla brát vážně slova Terezy Mayové. „Pryč z Evropy“ znamená: Okamžité stažení britských vojsk z Německa. Washington a Londýn vedou Evropu a svět znovu na okraj propasti. Nemusíme do ní ale skočit.

Německým neštěstím je, že příliš často poslouchalo Londýn

Krátce před francouzskými prezidentskými volbami nemůže nikdo říci, jestli po Brexitu zůstane EU-Evropa, nebo se z nejrůznějších důvodů začne rozpadat. Vedle nás, kteří jsme to jednou v historii zažili, mohou jenom Rusové podat svědectví, co znamená být postiženi americkou hospodářskou megazbraní. Co způsobil harvardský ekonom G. Sachs po rozpadu SSSR zbytkům sovětské ekonomiky, lze srovnat s důsledky pádu Lehman Brothers v roce 2008 na EU. Nezávisle na následné spoluúčasti spolkové vlády na vytvoření dalších trhlin.

Berlín nejedná jako Bonn. Žádný evropský národ neudělil Berlínu nebo Bruselu mandát, aby byl rozpuštěn a aby suverenitu evropských národů určovalo finanční centrum Londýn nebo Wall Street a aby jimi byly národy vydány „globalizovanému řádu“. Občané jsou touto Evropskou unií zcela zbaveni práv a vydáni Sorosům tohoto světa napospas. To může dobře posloužit City of London, ale nikoliv suverénu – lidu Evropy. Proto přichází paralela Versailles a dnešního Londýna? Tak si může někdo myslet, že Versailles bylo a je dodnes instrumentáriem politiky. A v ví se to také v Moskvě, Pekingu, Teheránu a – zcela aktuálně v Damašku, ale nejenom tam.

Překlad: Květa Pohlhammer Lauterbachová


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč
Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
11 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
fajt
9. 5. 2017 16:49

na ruské zdroje už skopčáci nedosáhnou, už je předběhlo jejich americké panstvo, protože turecký paša má taky co evro sajuzu vracet, tak v tomto prostoru to už půjde jenom imámovi. ..)

hudryper
hudryper
9. 5. 2017 20:19

Nezdála se vám ta dnešní vojenská přehlídka tak nějak odfláknuta ? Nemyslím na letectvo,je jasné, že při mlze 150 m nad povrchem Moskvy by její účastníci letadla jen slyšeli,nikoliv viděli. Jakoby bylo cítit jakýsi zdroj nejistoty v samotném Putinovi. Nejen Německo,ale hlavně Rusko se musí zbavit svého amerického mindráku,což nevidím jinak,než že se zbaví svých miliardářských jarmulí. Ve světle jejich zájmů je celá ta vojensko-politická,nutno dodat dokonalá obrana ruských zájmů, jakoby z jiného,než z reálného ruského světa. Zkrátka sociálně politický režim Ruska je v rozporu s elementárními zájmy na přežití Rusů. S tím zřejmě nenadělá nic ani geniální stratég Putin.… Číst vice »

peter.
9. 5. 2017 20:37

hudryper napsal
Nezdála se vám ta dnešní vojenská přehlídka tak nějak odfláknuta ? Nemyslím na letectvo,je jasné,
že při mlze 150 m nad povrchem Moskvy by její účastníci letadla jen slyšeli,nikoliv viděli. Jakoby

Zdala! A slovo „odfláknutá“to plne vystihuje.Aj tí vojaci pochodovali bez elánu,s nasilu – na rozkaz vycerenými zubami v silenom úsmeve.Pre mňa bola najzaujímavejšou šou Moskovskej posádkovej hudby a zaspievanie piesne „Proščanie Slavianky“.
Keď to porovnám s prehliadkami z minulých rokov,tak je zrejmý úpadok tohoto podujatia.A to už ani nehovorím o vojenských prehliadkach v Číne.
Kamera bola tiež odfláknutá.

Honza999
Honza999
9. 5. 2017 23:45

peter – „Aj tí vojaci pochodovali bez elánu,s nasilu – na rozkaz vycerenými zubami v silenom úsmeve“

No ještě loni byli veselí – to si ještě v srdci uchovávali naději, že Amíci nejsou takoví šílenci a že schopnosti Ruské armády budou dostatečně odstrašující. Teď už jim ale začíná docházet, že podpindosníkům ten zadek přece jen asi budou nuceni natrhnout… A že to bude drahé. To na úsměvech nepřidá. Ano, nesmáli se. Ale nezdálo se mi, že by v jejich očích a výrazech tváří byl strach.

fajt
10. 5. 2017 4:44

byla umírněná ( a poměrně minimalistická) a taková ( na ruský způsob ) dost nezvykle uvolněná, jinak ale Putin vypadal v klidu a bez nervozity, s lidmi na tribuně se hezky přivítal ( místy byl hodně srdečný) a bez nějakého stresu přečetl svůj projev, Šojgu vypadal taky vyrovnaně a bez zbytečného napětí, no a lidi okolo ( jsem chvíli sledoval ruské tv kanály ) vypadali taky, že to maj za super prázdnik, který má smysl a který ukazuje na velikost ruských dějin – prostě mi letošní ročník oslav vítězství nad fašismem přišel hodně civilní ( a hlavně pouze sovětský, tedy… Číst vice »

peter.
10. 5. 2017 4:57

Honza999 napsal
Teď už jim ale začíná docházet, že podpindosníkům ten zadek přece jen asi budou nuceni

Ale nie!
Tí vojaci určite nemysleli pri parádnom pochode na „podpindosníkov“alebo na vojnu.Skrátka…tá prehliadka bola v porovnaní s minulými prehliadkami…odfláknutá.Tie násilné a hrané úsmevy sa na tvárach pochodujúcich po prvý krát objavili už pred dvoma alebo troma rokmi.Kto bol na vojne vie,že pri parádnom pochode,keď musíte trieskať nohami o dlažbu,je ťažké mať na tvári široký úsmev s vycerenými zubami…Prosto tento rok to nebolo tak slávnostné ako po minulé roky.

Honza999
Honza999
10. 5. 2017 7:34

peter

a také to mohlo být tím, že se pochodu zúčastnili již po několikáté. Kdo šel poprvé, nadšeně se cenil (bylo tam i o dost takových). Koho staršinové už čtvrtý rok cepují, přičemž on sám je již druhý rok přesvědčen že se v tom vyzná lépe než oni, ten může vypadat otráveně.
To už je ale odbočka – co jsem měl hlavně na mysli bylo, že bez ohledu na to jak se tváří to pořád jsou chlapi, co v případě potřeby půjdou a svou práci udělají.

Velekněz Ratata
Velekněz Ratata
10. 5. 2017 12:11

Bez ohledu na vyznění přehlídky, hudryperova zásadní připomínka je asi správná. Dořekněte prvek dynamiky: sociálně politický režim Ruska – ve své stávající, dosud nedotčené podstatě – je v rozporu s elementárními zájmy na přežití Rusů zásadně a dlouhodobě – a, přes nesporné taktické mistrovství putinské komandy aktuální vývoj směřuje spíš k akceleraci krize (míněno: „rozhodující okamžik“), plus spíše se množí problémové okruhy, kde to může vybublat, a Putin může být dotlačen k odehrání trumfů. Nebo přiznání barvy. Z oligarchů prostě neuděláte nic lepšího než obdobu carské věrchušky. A i v ní byli inteligentní lidé, kteří to mysleli dobře. Ruští vojáci… Číst vice »

fajt
10. 5. 2017 21:11

https://cz.sputniknews.com/svet/201705105263791-Peskov-nizky-pocet-zaharnicni-lidri-oslavy-Den-viteztvi/ – kdyby raději chlapsky řekl, že vyhověli američanům, aby nebyla přehlídka moc demonstrativní a okázalá a oni mohli bez okolků realizovat setkání Lavrova s Trumpem. ..)