Nová úmluva mezi Putinem a Trumpem?

Známý ruský ekonom a prognostik Michail Chazin se na stanici „Hovoří Moskva“ pokouší dát do souvislosti některé zdánlivě spolu nesouvisející události …

Letos jsem už několikrát probíral mezielitní poměry sil a pokoušel jsem se vysvětlit, že ve skutečnosti neexistuje monolitní Západ, stejně jako není u nás monolitní ruská elita. V rámci elity existují vždy různá elitní zájmová seskupení, mezi kterými bývají často i velmi ostré konflikty. V případě dnešního Západu, který my vnímáme naší terminologií jako „západní globální projekt“, je tento konflikt spojen s tím, že základní ekonomický mechanizmus ve kterém se rozvíjela západní a počínaje rokem 1991 i globální ekonomika, je postaven na emisi jediné míry hodnot – amerického dolaru – už negeneruje ekonomický růst. Bylo by možné dlouho polemizovat o tom, jak tento mechanizmus fungoval, kdo ho kontroloval atd. On ale už nefunguje. V souvislosti s tím na Západě začali zvedat hlavu elity spojené s jinými ekonomickými mechanizmy (s reálnou výrobou, s půdou, s kontrolou nad surovinami, atd.) – a tam začíná velmi ostrý konflikt. Nejzřetelnější podoby nabyl v USA, kde alternativní elitní skupiny napadlo protáhnout do Bílého domu jako prezidenta svého člověka. Nebudu se zabývat tím, jak se k moci dostával, když všichni měli za to, že to není možné, a navíc dnes už začínají vyplouvat na povrch informace, že v zájmu zastavení jeho postupu tým Clintonové, mírně řečeno, porušoval zákon. Tedy cosi podobného skandálu „Watergate“ – rovněž organizovanému elitními skupinami, tj. tajnými sužbami podle jasného příkazu – které zařídily pád tehdejšího prezidenta Nixona, protože nabyl příliš velké moci. Bylo to počátkem 70. let a bylo to velmi nezbytné, protože USA prohrávaly ve studené válce. Dnes takovou porážku u nich nezaznamenáváme, a proto je zajímavé sledovat, proč tak najednou…

Z tohoto důvodu jsem pozorně sledoval probíhající události. Už jsem se zmínil, že z hlediska zdravého rozumu odpovídá Trump té části patriotické elity, kterou u nás spojují s jistou částí „silových orgánů“ (obrana, bezpečnost, zbrojní průmysl, atd.) která je v opozici vůči liberální družině, za kterou stojí lidé, kteří stáli za Hillary – tedy – světová finanční elita. Tito lidé jsou s hlediska zájmů naší země přinejmenším sporní a hodně nás nemají rádi. My velmi dobře vidíme, že většina osob, které z liberálního seskupení „rodiny“*) – tedy kolem Jumašova, Volodina a skupiny Gajdar-Čubajsovské, všechny, koho se dařilo nachytat při otevřené zlodějně a kterým se podařilo utéci za hranice (je jich tam celý legion) – se všichni tam na Západě projevovali jako zběsilí rusofobové. Nebudu teď hovořit o dalších lídrech tohoto seskupení, kteří jsou jak ve Velké Británii, tak i v Číně a kteří jsou poněkud oslabení v kontinentální Evropě.

Také jsem vysvětloval, že musí teoreticky existovat spojení mezi Trumpem a Putinem – pokud jsou moje úvahy správné. To může fungovat nejrůznějšími způsoby, nicméně pokud mezi lidmi jsou společné zájmy, tak musí svůj postup nějak koordinovat. A co tedy vidíme: Minulý týden proběhla informace, že hned tři šéfové ruských tajných služeb byli v USA. Pokus liberálně-finančního tábora rozpoutat kolem toho rámus se nepříliš povedl, především proto, že tento tábor inkasoval v posledních dvou týdnech silné údery (Trumpova daňová reforma a onen „Watergate II“, a v tomto smyslu jejich útok nebyl tak silný, jak by si přáli a mohli, protože presidentova administrativa je odmítla asi tímto způsobem: „Podívejte se, mládenci, my tady bojujeme proti terorismu, tak nám nepřekážejte…“

Proč bylo nutné, aby v zájmu boje proti terorismu do USA cestovali šéfové tří hlavní ruských tajných služeb skoro současně, je otázka jiná, ale tu nikdo nepoložil, protože s hlediska finančníků demonstrace reálných vztahů jim neprospívá, protože rating Ruska stoupá a tak reprezentativní návštěva z ruské strany bude ve veřejném mínění pro Trumpa spíš plus. To, že tam ti tři cestovali, znamená, že tam jsou kontakty (ty tam ostatně byly vždycky). Detaily samozřejmě neznáme, ale to, že jistá součinnost byla, je naprosto zjevné. Na otázku, zda je možné – byť nějak nepřímo, se domluvit a byl-li výsledek (tedy, zda se vůbec na něčem dohodli), vidíme odpověď v tom, že v následujících dvou dnech sportovní tribunál ve Švýcarech zbavil většinu ruských sportovců všech obvinění. To je velmi silný výsledek – nemusím vysvětlovat, že v MOV a WADA sedí rusofobové, stejně jako na soudech, před nimiž se naši sportovci pokoušeli proti nim bojovat. Stačí si připomenout případ některých ruských sportovců, kteří nemohli jet na LOH v Riu – vezměte třeba olympijskou vítězku, tyčkařku Isinbajevovou, které nedovolili bojovat o medaili další. A v této situaci jeden z těchto soudů nečekaně rozhodne v náš prospěch. S hlediska člověka, který chápe, jak se skládají poměry a který to celé sleduje, je odpověď až směšně banální. A vypadá takto: Bylo nejspíš přijato rozhodnutí, že se Spojené státy jako stát distancují od protiruské politiky – přinejmenším na nějakou dobu. A proto jdou na některé ústupky. Mimochodem, proběhl další jev, a tím byl útok na řadu našich oligarchů, kteří buď utekli do Londýna, nebo tam odvezli svůj majetek, zatímco pokračují v bohatnutí na území Ruska. Zákon byl jistě přijat dřív, nicméně víme, že proti některým platil, zatímco proti jiným ne. A najednou začaly nájezdy, přičemž první figurou byl vicepremiér Šuvalov, který už velmi dávno zastupuje ve vládě zájmy tzv. „rodinné“ skupiny.

Už jsem hovořil o tom, že naše liberální seskupení sestává ze dvou částí: Z „rodiny“ a z části gajdaro-čubajsovské, které byly hlavními „výherci“ privatizace v 90. letech. Takový je obrázek. Já v žádném případě netrvám na tom, že je to obrázek správný a jedině možný, a že nebudou jiná vysvětlení. Sám o sobě ten obrázek ale vyvolává jisté podezření, že nějaký proces začal…

S hlediska anglosaské logiky – je-li přijato nějaké rozhodnutí, je třeba ho plnit. A tedy konkrétní rozhodnutí a konkrétní podpisy pod konkrétními listinami vyvolají vyšetřování konkrétních osob: Tedy, vy jste mě nepozvali… tady máte předvolání k soudu – morální újma, atd. A soud nebude vycházet z nějakých představ p. Bacha (předsedy MOV) nebo zpráv WADA, které nemají právní sílu, protože jsou to vnitrokorporátními dokumenty. V tomto smyslu ti, kteří to vše způsobili, budou mít nejspíš vážné problémy. Pokud ale konají v rámci této složité elitární konfigurace, musí prosazovat svoji linii i dál, protože chápou, že svoje postavení nedostali proto, že jsou tak chytří a dobří – ale protože byli součástí týmu, který je prosadil. A musí nadále plnit pokyny oné liberální skupiny a útočit na Putina. Já už jsem tady v tom studiu mnohokrát dokazoval, jak ruská vláda podráží Putina, jak agresivně je veden útok na Grudinina (jeho nejvážnější protikandidát za Komunistickou stranu RF a spol.), protože všichni kandidáti liberálů dohromady nenabírají ani tolik hlasů jako on sám. Vidíme, jak centrální banka cílevědomě brání bankám komerčním ve financování reálného sektoru, tedy cíleně vhání Rusko do velmi tvrdé hospodářské krize. To vše jsou kroky koordinované onou liberální skupinou. A vidíme, jak přes vážná osobní rizika pokračuje vedení MOV v útoku proti nám. Nevím, čím to skončí, ale tato historie je nejspíš potvrzením toho, že se rozhodnutí nepřijímají v rámci nějakých právních procesů, ale v rámci mezitýmových her. Nejsem velkým expertem v politice, já jen sleduji tendence – a je zřejmé, že lidé, se kterými jsem na to téma mluvil, kteří tu hru viděli (bývalí diplomaté, bývalí pracovníci ÚV KSSS, nebo velcí podnikatelé, kteří viděli, jak jsou na Západě přijímána ta či ona zásadní rozhodnutí), to tak vidí. U nás se můžeme domnívat, že jsou to korupční schémata, ale vidíme-li, že stejným způsobem se rozhoduje i na Západě, nabízí se otázka, zda se místo korupčního schématu nejedná o model…

Pokud jde o vývoj vztahů Rusko-Západ a vzájemný poměr elit, je třeba si připomenout, že dohody počínajících 90. let typu „my vám dáme všechno, co je venku, za to, že nám dovolíte loupit všechno uvnitř“, tak tyto dohody předpokládaly některé vzájemné závazky. Například nerozšiřování NATO, zajištění bezpečnosti, atd. No, a odpověď na porušení těchto dohod zatím nebyla – upřímně řečeno, liberálové je ani požadovat nemohou, protože jsou sami součástí onoho liberálního seskupení. Putin ale do liberální skupiny nepatří, a tak se někde od roku 2007 začal ptát: „Proč porušujete dohody?“ A odpověď byla asi taková: „Kdo vůbec jste? Prohráli jste válku, takže my si teď můžeme dělat, co chceme.“ Ovšem, pokud oni pravidla porušují, můžeme je porušovat i my. Jiná věc ale je, že toto porušení pravidel musí jít ve správné variantě – a hlavně s jasnou představou, co budeme dělat dál… Nebylo by nic jednoduššího, než okamžitě odklidit Nabiulinu (šéfka centrální banky). Musíme si ale odpovědět na otázku: – jak budeme podporovat investice do hospodářství? Takže já bych nespěchal. Mám takový pocit, že Putin se svým nejbližším týmem o tom přemýšlí, ale jestli už má připravena řešení, to jasné není. Pokud jde o vládu, tak ta rozvojový program nemá, protože ho nemá ani to finanční seskupení, které za ní stojí. Takže nejspíš v důsledku prezidentských voleb prohraje.

Před volbami nejspíš bude Západ hrotit situaci kolem Ruska (Ukrajina, atd.) a nebude se čemu divit, protože se říká, že zaženete-li krysu do kouta, tak zuřivě kouše. Takže nebudu překvapen, jestliže se ukáže, že nám chystají kupu nepříjemností, a nejen nám, ale mohou být po celém světě. Například dnes se objevila informace, že v Ázerbajdžánu posunuli volby z podzimu na jaro. Příčin může být řada, nicméně si dovedu představit proč. Je totiž velká pravděpodobnost, že bojovníci přivezení z Blízkého Východu, Sýrie, Iráku a Afghánistánu nejspíš toto léto půjdou podél kaspického pobřeží do Střední Asie – do Turkménie a západního Kazachstánu. To znamená pro Ázerbajdžan silné narušení logistických toků a silný pokles i úrovně psychické odolnosti lidí. Proto je rozumné provést prezidentské volby na jaře – to je ale jen moje hypotéza.

*) „rodina“ – zájmová skupina oligarchů zformovaná kolem rodiny prezidenta Jelcina

P. S. V průběhu vysílání vyhlásil M Chazin dvě telefonické ankety. Výsledkem první bylo přání 60 % účastníků, aby Rusko přerušilo veškeré styky s MOV. Ve druhé anketě se k názoru, že existuje možnost dohody existence mezi Putinem a Trumpem přiklonilo 37 %, ale odmítá ji 39% účastníků…

Překlad: st.hroch 180206

Přejít do diskuze k článku 16 komentářů