Nová úmluva mezi Putinem a Trumpem?

Známý ruský ekonom a prognostik Michail Chazin se na stanici „Hovoří Moskva“ pokouší dát do souvislosti některé zdánlivě spolu nesouvisející události …

Letos jsem už několikrát probíral mezielitní poměry sil a pokoušel jsem se vysvětlit, že ve skutečnosti neexistuje monolitní Západ, stejně jako není u nás monolitní ruská elita. V rámci elity existují vždy různá elitní zájmová seskupení, mezi kterými bývají často i velmi ostré konflikty. V případě dnešního Západu, který my vnímáme naší terminologií jako „západní globální projekt“, je tento konflikt spojen s tím, že základní ekonomický mechanizmus ve kterém se rozvíjela západní a počínaje rokem 1991 i globální ekonomika, je postaven na emisi jediné míry hodnot – amerického dolaru – už negeneruje ekonomický růst. Bylo by možné dlouho polemizovat o tom, jak tento mechanizmus fungoval, kdo ho kontroloval atd. On ale už nefunguje. V souvislosti s tím na Západě začali zvedat hlavu elity spojené s jinými ekonomickými mechanizmy (s reálnou výrobou, s půdou, s kontrolou nad surovinami, atd.) – a tam začíná velmi ostrý konflikt. Nejzřetelnější podoby nabyl v USA, kde alternativní elitní skupiny napadlo protáhnout do Bílého domu jako prezidenta svého člověka. Nebudu se zabývat tím, jak se k moci dostával, když všichni měli za to, že to není možné, a navíc dnes už začínají vyplouvat na povrch informace, že v zájmu zastavení jeho postupu tým Clintonové, mírně řečeno, porušoval zákon. Tedy cosi podobného skandálu „Watergate“ – rovněž organizovanému elitními skupinami, tj. tajnými sužbami podle jasného příkazu – které zařídily pád tehdejšího prezidenta Nixona, protože nabyl příliš velké moci. Bylo to počátkem 70. let a bylo to velmi nezbytné, protože USA prohrávaly ve studené válce. Dnes takovou porážku u nich nezaznamenáváme, a proto je zajímavé sledovat, proč tak najednou…

Z tohoto důvodu jsem pozorně sledoval probíhající události. Už jsem se zmínil, že z hlediska zdravého rozumu odpovídá Trump té části patriotické elity, kterou u nás spojují s jistou částí „silových orgánů“ (obrana, bezpečnost, zbrojní průmysl, atd.) která je v opozici vůči liberální družině, za kterou stojí lidé, kteří stáli za Hillary – tedy – světová finanční elita. Tito lidé jsou s hlediska zájmů naší země přinejmenším sporní a hodně nás nemají rádi. My velmi dobře vidíme, že většina osob, které z liberálního seskupení „rodiny“*) – tedy kolem Jumašova, Volodina a skupiny Gajdar-Čubajsovské, všechny, koho se dařilo nachytat při otevřené zlodějně a kterým se podařilo utéci za hranice (je jich tam celý legion) – se všichni tam na Západě projevovali jako zběsilí rusofobové. Nebudu teď hovořit o dalších lídrech tohoto seskupení, kteří jsou jak ve Velké Británii, tak i v Číně a kteří jsou poněkud oslabení v kontinentální Evropě.

Také jsem vysvětloval, že musí teoreticky existovat spojení mezi Trumpem a Putinem – pokud jsou moje úvahy správné. To může fungovat nejrůznějšími způsoby, nicméně pokud mezi lidmi jsou společné zájmy, tak musí svůj postup nějak koordinovat. A co tedy vidíme: Minulý týden proběhla informace, že hned tři šéfové ruských tajných služeb byli v USA. Pokus liberálně-finančního tábora rozpoutat kolem toho rámus se nepříliš povedl, především proto, že tento tábor inkasoval v posledních dvou týdnech silné údery (Trumpova daňová reforma a onen „Watergate II“, a v tomto smyslu jejich útok nebyl tak silný, jak by si přáli a mohli, protože presidentova administrativa je odmítla asi tímto způsobem: „Podívejte se, mládenci, my tady bojujeme proti terorismu, tak nám nepřekážejte…“

Proč bylo nutné, aby v zájmu boje proti terorismu do USA cestovali šéfové tří hlavní ruských tajných služeb skoro současně, je otázka jiná, ale tu nikdo nepoložil, protože s hlediska finančníků demonstrace reálných vztahů jim neprospívá, protože rating Ruska stoupá a tak reprezentativní návštěva z ruské strany bude ve veřejném mínění pro Trumpa spíš plus. To, že tam ti tři cestovali, znamená, že tam jsou kontakty (ty tam ostatně byly vždycky). Detaily samozřejmě neznáme, ale to, že jistá součinnost byla, je naprosto zjevné. Na otázku, zda je možné – byť nějak nepřímo, se domluvit a byl-li výsledek (tedy, zda se vůbec na něčem dohodli), vidíme odpověď v tom, že v následujících dvou dnech sportovní tribunál ve Švýcarech zbavil většinu ruských sportovců všech obvinění. To je velmi silný výsledek – nemusím vysvětlovat, že v MOV a WADA sedí rusofobové, stejně jako na soudech, před nimiž se naši sportovci pokoušeli proti nim bojovat. Stačí si připomenout případ některých ruských sportovců, kteří nemohli jet na LOH v Riu – vezměte třeba olympijskou vítězku, tyčkařku Isinbajevovou, které nedovolili bojovat o medaili další. A v této situaci jeden z těchto soudů nečekaně rozhodne v náš prospěch. S hlediska člověka, který chápe, jak se skládají poměry a který to celé sleduje, je odpověď až směšně banální. A vypadá takto: Bylo nejspíš přijato rozhodnutí, že se Spojené státy jako stát distancují od protiruské politiky – přinejmenším na nějakou dobu. A proto jdou na některé ústupky. Mimochodem, proběhl další jev, a tím byl útok na řadu našich oligarchů, kteří buď utekli do Londýna, nebo tam odvezli svůj majetek, zatímco pokračují v bohatnutí na území Ruska. Zákon byl jistě přijat dřív, nicméně víme, že proti některým platil, zatímco proti jiným ne. A najednou začaly nájezdy, přičemž první figurou byl vicepremiér Šuvalov, který už velmi dávno zastupuje ve vládě zájmy tzv. „rodinné“ skupiny.

Už jsem hovořil o tom, že naše liberální seskupení sestává ze dvou částí: Z „rodiny“ a z části gajdaro-čubajsovské, které byly hlavními „výherci“ privatizace v 90. letech. Takový je obrázek. Já v žádném případě netrvám na tom, že je to obrázek správný a jedině možný, a že nebudou jiná vysvětlení. Sám o sobě ten obrázek ale vyvolává jisté podezření, že nějaký proces začal…

S hlediska anglosaské logiky – je-li přijato nějaké rozhodnutí, je třeba ho plnit. A tedy konkrétní rozhodnutí a konkrétní podpisy pod konkrétními listinami vyvolají vyšetřování konkrétních osob: Tedy, vy jste mě nepozvali… tady máte předvolání k soudu – morální újma, atd. A soud nebude vycházet z nějakých představ p. Bacha (předsedy MOV) nebo zpráv WADA, které nemají právní sílu, protože jsou to vnitrokorporátními dokumenty. V tomto smyslu ti, kteří to vše způsobili, budou mít nejspíš vážné problémy. Pokud ale konají v rámci této složité elitární konfigurace, musí prosazovat svoji linii i dál, protože chápou, že svoje postavení nedostali proto, že jsou tak chytří a dobří – ale protože byli součástí týmu, který je prosadil. A musí nadále plnit pokyny oné liberální skupiny a útočit na Putina. Já už jsem tady v tom studiu mnohokrát dokazoval, jak ruská vláda podráží Putina, jak agresivně je veden útok na Grudinina (jeho nejvážnější protikandidát za Komunistickou stranu RF a spol.), protože všichni kandidáti liberálů dohromady nenabírají ani tolik hlasů jako on sám. Vidíme, jak centrální banka cílevědomě brání bankám komerčním ve financování reálného sektoru, tedy cíleně vhání Rusko do velmi tvrdé hospodářské krize. To vše jsou kroky koordinované onou liberální skupinou. A vidíme, jak přes vážná osobní rizika pokračuje vedení MOV v útoku proti nám. Nevím, čím to skončí, ale tato historie je nejspíš potvrzením toho, že se rozhodnutí nepřijímají v rámci nějakých právních procesů, ale v rámci mezitýmových her. Nejsem velkým expertem v politice, já jen sleduji tendence – a je zřejmé, že lidé, se kterými jsem na to téma mluvil, kteří tu hru viděli (bývalí diplomaté, bývalí pracovníci ÚV KSSS, nebo velcí podnikatelé, kteří viděli, jak jsou na Západě přijímána ta či ona zásadní rozhodnutí), to tak vidí. U nás se můžeme domnívat, že jsou to korupční schémata, ale vidíme-li, že stejným způsobem se rozhoduje i na Západě, nabízí se otázka, zda se místo korupčního schématu nejedná o model…

Pokud jde o vývoj vztahů Rusko-Západ a vzájemný poměr elit, je třeba si připomenout, že dohody počínajících 90. let typu „my vám dáme všechno, co je venku, za to, že nám dovolíte loupit všechno uvnitř“, tak tyto dohody předpokládaly některé vzájemné závazky. Například nerozšiřování NATO, zajištění bezpečnosti, atd. No, a odpověď na porušení těchto dohod zatím nebyla – upřímně řečeno, liberálové je ani požadovat nemohou, protože jsou sami součástí onoho liberálního seskupení. Putin ale do liberální skupiny nepatří, a tak se někde od roku 2007 začal ptát: „Proč porušujete dohody?“ A odpověď byla asi taková: „Kdo vůbec jste? Prohráli jste válku, takže my si teď můžeme dělat, co chceme.“ Ovšem, pokud oni pravidla porušují, můžeme je porušovat i my. Jiná věc ale je, že toto porušení pravidel musí jít ve správné variantě – a hlavně s jasnou představou, co budeme dělat dál… Nebylo by nic jednoduššího, než okamžitě odklidit Nabiulinu (šéfka centrální banky). Musíme si ale odpovědět na otázku: – jak budeme podporovat investice do hospodářství? Takže já bych nespěchal. Mám takový pocit, že Putin se svým nejbližším týmem o tom přemýšlí, ale jestli už má připravena řešení, to jasné není. Pokud jde o vládu, tak ta rozvojový program nemá, protože ho nemá ani to finanční seskupení, které za ní stojí. Takže nejspíš v důsledku prezidentských voleb prohraje.

Před volbami nejspíš bude Západ hrotit situaci kolem Ruska (Ukrajina, atd.) a nebude se čemu divit, protože se říká, že zaženete-li krysu do kouta, tak zuřivě kouše. Takže nebudu překvapen, jestliže se ukáže, že nám chystají kupu nepříjemností, a nejen nám, ale mohou být po celém světě. Například dnes se objevila informace, že v Ázerbajdžánu posunuli volby z podzimu na jaro. Příčin může být řada, nicméně si dovedu představit proč. Je totiž velká pravděpodobnost, že bojovníci přivezení z Blízkého Východu, Sýrie, Iráku a Afghánistánu nejspíš toto léto půjdou podél kaspického pobřeží do Střední Asie – do Turkménie a západního Kazachstánu. To znamená pro Ázerbajdžan silné narušení logistických toků a silný pokles i úrovně psychické odolnosti lidí. Proto je rozumné provést prezidentské volby na jaře – to je ale jen moje hypotéza.

*) „rodina“ – zájmová skupina oligarchů zformovaná kolem rodiny prezidenta Jelcina

P. S. V průběhu vysílání vyhlásil M Chazin dvě telefonické ankety. Výsledkem první bylo přání 60 % účastníků, aby Rusko přerušilo veškeré styky s MOV. Ve druhé anketě se k názoru, že existuje možnost dohody existence mezi Putinem a Trumpem přiklonilo 37 %, ale odmítá ji 39% účastníků…

Překlad: st.hroch 180206

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
16 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
senil
senil
7. 2. 2018 7:50

Trump si přeje dobré vztahy s Ruskem, ale americký deep state ne. To je důvod proč je taky konflikt mezi USA a Ruskem. Proto si i deep stzate vymyslel že Rusko ovplyvnilo volby, co bylo fake news. http://www.epshark.cz/clanek/122/snazi-se-soros-a-cia-svrhnout-trumpa

fajt
fajt
7. 2. 2018 9:37

tak my se na vás chvíli budeme trochu usmívat a vy nám zase pustíte naše liberály k moci – tak takové politikaření Rusko vždycky prohrálo, rozumím, že svět je dnes ( opět) mentálně v hlubokém středověku, ale místo toho si pouštět nepřítele do pelechu a doufat, že tím otupíte jeho nepřátelství a možná vám z toho i něco kápne ( i když vás vždycky bodl do zad), je hodně zoufalá strategie … ale na druhou stranu, do ruské politiky a mocenských vztahů trochu vidět je už zázrak sám o sobě, novodobý car ( byť je nového energického střihu a jakési… Číst vice »

fajt
fajt
7. 2. 2018 9:51

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/duda-podepsal-kontroverzni-zakon-o-holokaustu-za-pricitani-spoluviny-polsku-hrozi-az-tri-roky-vezeni-42443?dop-ab-variant=&seq-no=3&source=hp – klobouk dolů před Dudou, tohle asi v Izraeli nečekali, v rzeczipospolitej se historie podle rabího přepisovat nebude, kdo by přeci neodolal jejich zlatu, půjde za katr. ..)

fajt
fajt
7. 2. 2018 10:47

https://politikus.ru/video/104432-kandidat-v-prezidenty-rf-sobchak-provodit-press-konferenciyu-v-vashingtone.html – co kdyby si Kreml pozval do svého sídla nějakého levicového kandidáta na amerického prezidenta a tam mu dal možnost se programově vyjádřit + s přáním úspěchu v nastalých us prezidentských volbách – nemá tenhle koňský ksicht mluvit hlavně k ruským občanům? není tohle jasný signál, že bude ignorovat ruské zájmy a vydá ruskou zemi američanům? není tahle její aktivita jasná zrada své země a naprosto neoddiskutovatelný důvod ji vyhodit z kandidatury na ruského prezidenta ( krom toho na ní pověsit všechny ruské zpravodajské služby a státní orgány , aby prověřily jestli její činnost nezakládá skutkovou podstatu vlastizrady)?? .… Číst vice »

peter.
7. 2. 2018 12:37

https://cz.sputniknews.com/svet/201802076735855-izrael-utok-damasek/
Vedia,že si to môžu dovoliť,lebo celý svet je pred nimi posratý a nemusia sa báť ani Trumpa,ani Putina.Teraz sa ukazuje,že aj za ISIL stál Izrael.

fajt
fajt
7. 2. 2018 21:44

http://www.rmf24.pl/raporty/raport-spor-ustawe-ipn/fakty/news-prezydent-nowelizacja-ustawy-o-ipn-to-nie-nowa-ustawa-rozmaw,nId,2518721 – no podepsal, ale sporný paragraf dává k ústavnímu soudu – židé tlačili neskutečně, jericho ambasadorka ostentativně balila kufry a židovský kneset 61 hlasy , tedy většinou, chce Polsko žalovat za popírání holokaustu – a v českých ohlupovadlech jako obvykle velké h0vn0. ..)

Admirál
Admirál
8. 2. 2018 12:44
fajt
fajt
8. 2. 2018 18:21

https://cz.sputniknews.com/svet/201802086746552-exper-syrie-usa-koalice-pvo-agrese-ministerstvo-obrany-rusko-rf-is-washington-osn/?utm_source=https://t.co/8AA8GftWbs&utm_medium=short_url&utm_content=gFju&utm_campaign=URL_shortening – tohle je taky úplně na prd, amíci vezmou své žoldáky a zabijí přes stovku vojáků pravidelné syrské armády na jejich území a ruská strana jenom pokrčí rameny a dá to pouze do statistiky – ta neskutečná nechuť , přímo až bázlivost nejít do přímého kontaktu s americkým agresorem je prostě otřesná, už jim předali přes třetinu syrského území a dokonce nechávají americké specialisty brázdit i přes území, které garantují a dělají, že je prostě nevidí ( teď na netu vyšly další nepravosti a podivnosti při posledním sestřelení ruského letadla, ale nechci to tady ani náznakem zmiňovat, protože tohle… Číst vice »

Gatta
Gatta
9. 2. 2018 8:38

Admirál napsal
http://neviditelnypes.lidovky.cz/usa-podivne-americke-vyviny-d1l-/p_zahranici.aspx?c=A180206_164856_p_zahranici_wag
Odborník žasne a laik se diví…

Re Admirál:
V článku se píše: „Tentokrát prezidentské vavříny získal Donald Trump, absolutní outsider, dřív nebažící po jakékoliv politické roli.“

Zde odkaz na toto téma:
https://www.youtube.com/watch?v=uOxf7OuTYHw#t=8.11313

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
10. 2. 2018 14:45