Obrana kancléřky Merkelové

Připadá mi docela zvláštní, že ze všech stran, jak z ortodoxní levice, tak z ortodoxní pravice, se line úplně stejná kritika kancléřky. To ona zavinila tu vlnu imigrantů zaplavující Německo, protože je pozvala. Všichni mají obavy, že ona to doma nezvládne a přidělí imigranty i státům nedotčeným imigrací, do kterých ovšem běženci ani jít nechtějí. Tak proč ty předčasné obavy? Že by si to ti uprchlíci rozmysleli a chtěli by k nám do Česka, Slovenska, Polska, Maďarska, ba že by chtěli až na Ukrajinu a do pobaltských států? Jsem přesvědčen, že jejich obavy jsou liché, běženci prostě nemají zájem o tyto země. Akorát na Ukrajinu se přesunují isilovci a vytvářejí tam bojová seskupení. Už se těším, jak americká armáda bude likvidovat tyto skupiny ISIL na Ukrajině přesnými chirurgickými zásahy bombardérů. Může jim pomoci Štětina, bude jim ukazovat, kam mají ty chirurgické údery zasadit, vždyť zná Ukrajinu doslova jak své boty. Ale jak známe taktiku Američanů, tak určitě to budou spíše kobercové nálety případně práškování jako ve Vietnamu.

Desítka zmatených imigrantů nasedla omylem do jiného vlaku a ocitla se na našem území. Chovanec je okamžitě umístil do vězení. Po propuštění se klidně odebrali do Němec. Copak masově utíkají do Francie či Španělska? Ani náhodou, ani omylem. A do Anglie se pokoušejí dostat pouze ti, co tam už mají příbuzné. Tak jaképak obavy o osud Evropy? Německo tu vlnu bezproblémově zvládne, vždyť má nejnižší počty nezaměstnaných (5,3 %), takže nějaký ten milionek nezaměstnaných navíc nic neznamená. Nepředpokládám, že by imigranti byli celí žhaví chodit do nějakého zaměstnání pravidelně denně, ti nemají ani tušení o nějaké pravidelné pracovní době v továrnách. Zvýší se sice počet nepracujících, ale asi tak na úroveň Francie (10,3 %) či na celoevropský průměr EU (10,8 %). No a to je katastrofické? Dokonce by se nic moc nestalo, kdyby se v Německu zvýšila nezaměstnanost na úroveň Španělska (26,1 %) či Řecka (27,5 %), to už by byl menší problém, ale snadno řešitelný, jak nám předvádí Španělé a Řekové. Takže ani o osud Německa bych neměl žádné obavy. Nechápu, proč se tedy útočí na kancléřku ze států, kterých se migrační vlna vůbec netýká. Copak do jejich zemí se usilovně tlačí tisíce a tisíce uprchlíků? Že se budou tlačit zítra? Velice nepravděpodobné! Copak migranti by chtěli rozšiřovat řady bezdomovců? Samozřejmě Německo to bude stát nějaké ty penízky, to jo, ale je to přece nejbohatší evropská země, bez problémů to zvládne, vždyť má spoustu finančních a zlatých rezerv.

Pořád mi vrtá hlavou, proč ta světová elita, která řídí osudy světa, vybrala právě Německo coby cíl imigrantů. Kancléřka Merkelová, pokud je mi známo, nepodpořila demolici Iráku ani Libye, ba ani nevykřikovala, že Asad musí odejít. Že by to byl trest za tyto její postoje? Ovšem rozbití Jugoslávie zůstane už trvale na kontu Německa. Německo má nesmazatelnou vinu na rozmlácení Jugoslávie.

Obyčejný človíček, do kteréžto množiny se řadím i já, ale uvažuje jinak než ony supererelity. Expresident Sarkozy, expresident Bush a expremiér Tony Blair společně rukou nerozdílnou nechali oběsit (zavraždit) Saddáma, zařídili zlynčování Kaddáfího a chtěli totéž provést s Asadem, také zařídili naprosté zdemolování všech tří těchto funkčních států. Je tedy naprosto logické, že by se postarat o uprchlíky měla hlavně Francie, Anglie a USA. Tito tři váleční zločinci a zločinné vlády jejich zemí se k tomu ovšem nemají, dělají jakoby nic, jakoby s uprchlickou vlnou neměli nic společného. Zde se naskýtá, ba přímo se vnucuje „konspirační“ teorie, že použili něco málo z těch všech ukradených financí a zlata na podplacení kancléřky, aby ona vzala jejich hříchy na sebe. Všimněte si, jak všichni tito tři gangsteři mlčí a vůbec se nevyjadřují k imigrantům. Je to k podivu, přece do těch zemí s dobrými a šlechetnými (ušlechtilými) úmysly přinesli trvalou svobodu a ještě trvalejší demokracii a na věčné časy tam nastolili lidská práva a co hlavně – osvobodili je od krvavých diktátorů. Neměli by to tedy Tony a Sarko aspoň říci těm imigrantům? Pronášet nějaké projevy na náměstích pro shromážděné imigranty by přece bylo působivé. Imigranti možná ani nevědí, jaké dobro jim způsobili tito tři pacholci. No a kdyby náhodou položil někdo otázku, kde jsou ty finance jak Saddáma, tak Kaddáfího, bez zaváhání by odpověděli, že to si vzali jako úhradu za náklady na osvobození, tedy náleží jim to právem.

Proč tedy důsledky má nést Německo, které je pod okupační správou už 70 let? (NDR byla pouze 40 let.) Možná se v Sarkovi hnulo svědomí (silně pochybuji, vždyť on neví, co to svědomí vůbec je), a slíbil či už dokonce věnoval z těch libyjských tun zlata nějakou menší částku kancléřce jako přátelský dáreček k narozeninám. Tak absurdní, jak se to na první pohled zdá, to ale zase není, vždyť Pinochet byl také dosazen USA a našetřil si 15 tun zlata (prý třetinu byl nucen před smrtí vrátit státu). A Francouzi si příště stejně zvolí za presidenta právě Sarkozyho. Možná kancléřce něco přihodil i Tony, ale George Walker určitě nedal nic, Američané jsou skrblíci, ten jí snad akorát tak vzkázal: Pánbůh ti to, Angelo, vynahradí. Oznámil vůbec někdy někdo kolik toho zlata a dolarů měl Kaddáfího stát v depozitech evropských bank? A dovíme se to vůbec někdy? Zveřejní tu částku alespoň Holande a Cameron? Určitě to ví, ale neřeknou, že? Takový ministerský předseda Spojeného království Cameron je absolvent prestižní anglické univerzity, u nás za komunistů by ho nepřipustili ani k maturitě, je to snad jeden z neprimitivnějších ministerských předsedů v Evropě od konce II. světové války.

Třetí možností může být snaha USA poškodit ekonomiku Německa podobným způsobem, jakým poškodily ekonomiku Ruska. U Německa to místo sankcí budou imigranti. Ono to vyjde nastejno. Což by ale mohlo mít dalekosáhlé důsledky, neboť krachne-li německá ekonomika, krachne celá eurozóna, vzniknou nepokoje a z celé EU se stane Ukrajina. Že by právě to bylo cílem USA? Brzy se dovíme, zdali ano, či ne.

Napětí v Evropě zvyšují teroristické útoky a vůbec terorismus jako takový. Není potřeba opakovat pochybnosti o pádu Dvojčat, o podivnostech při teroristických útocích v Londýně, Španělsku a v Paříži. Kupodivu, vždycky při dopadení teroristů jsou všichni mrtví, takže nemohou být postaveni před soud. I Usámu raději rozstříleli, než by mu řekli: „Starý pane, prosím, nasedněte do naší helikoptéry, zavezeme vás k soudu.“ Dokonce i za vlády Hitlera proběhl řádný veřejný soudní proces se žháři budovy říšského sněmu (Dimitrov). Dnes autoři teror útoků jsou pravidelně preventivně postříleni, a mrtví před soud nemohou předstoupit. To je ovšem jenom taková nedůležitá zajímavůstka.

Moc se musím usmívat také nad fantastickými úvahami o tom, že obyvatelstvo EU se promíchá s černými Afričany a vznikne hnědá rasa a ta bude vyznávat islám. Když kdysi dávno u nás řádili Džingischánovi Mongolové, také určitě zanechali nějaké ty geny i v Česku. Takže vylepšování genetických vloh u bílé rasy není přece ku škodě, no ne? A takový několik století trvající obchod s otroky, kdy muslimové ve velkém nakupovali slovanské otroky (z dětí pak vychovali vynikající janičáry), taktéž vylepšil genetický fond Arabů. Však se jenom podívejte na fotografii obličeje nějakého arabského muslima a porovnejte s obličejem třeba nějakého Moraváka, vždyť nelze poznat, který je který. Podobné je to s dovozem služebnictva z kolonií pro anglickou a francouzskou panskou rasu.

Spousta intošů má obavy ze zániku křesťanské víry a katolického boha, pilíře to EU, a nahrazení křesťanských hodnot islámem. Žádná tragédie by to nebyla. Když křesťanský bůh nařídil presidentovi USA: „Běž a oběs presidenta toho či onoho státu“, tak když něco podobného nařídí Alláh nějakému muslimskému potentátovi, tož v tom přeci není vůbec žádný rozdíl, vyšlo by nastejno, všechna náboženství už jsou taková.

Další nesmyslné intošské úvahy porovnávají konec, tedy zánik říše římské s dnešním stavem EU a prorokují tentýž osud Evropě. Že stejně jako germánské a slovanské hordy zničily slavnou antickou říši, tak stejným způsobem zničí Evropu hordy islámské. Je vidět (a v televizi i slyšet), že autoři takovýchto prohlášení vůbec nečetli knihu Úpadek a pád římské říše Edwarda Gibbona (1737-1794), což je už dílo klasické, vyšlo v roce 1788. Český překlad vydalo nakl. Odeon v roce 1983 v nákladu 22 000 ks. Vázaná s přebalem stála 41 Kč. Je to vynikající kniha a čte se jako román.

Dovíme se tam, že žádné germánské ani slovanské hordy nezpůsobily zánik oné slavné říše, nýbrž to bylo křesťanství. Germánské a slovanské kmeny přišly do úplně rozpadlé nefunkční říše už silně zapáchající mrtvolným a hnilobným rozkladem. Tedy nebyly to ani germánské ani slovanské kmeny, nýbrž křesťané, kdo způsobil konec říše římské! Pokud by tihle odborníci tvrdili, že i EU je v rozkladu účinkem a vlivem křesťanských „neoliberálních hodnot“, nikoliv muslimskými imigranty, tak by to přirovnání sedělo. Bylo by tedy vhodnější přijmout realitu, tedy skutečnost, že EU likvidují dnešní křesťané a nikoliv muslimové. Poslední císař Romulus vládl v letech 475 – 476 a na trůnu seděl celkem 10 měsíců. Že by kancléřka asistovala u zániku EU podobně jako Romulus? Že by kancléřku čekal podobný úděl? Pak nastalo pět století temna a obrovského úpadku. Evropa byla tehdy snad nejubožejší a nejbídnější krajinou světa.

Ale zde je potřeba upřesnění – týkalo se to pouze západní Evropy. Římská říše byla rozdělena na Západořímskou s centrem v Římě a na Východořímskou s centrem v Konstantinopoli. Východní část tedy prosperovala dál na vysoké civilizační úrovni. Konstantinopol bylo tehdy největší, nejbohatší a nejlidnatější město na světě. Tedy polovina říše římské celkem v klidu přežila a docela prosperovala až do 2. dubna 1452, kdy přitáhla osmanská armáda před Konstantinopol, což znamenalo konec i byzantské říše. Východní část tedy přežila o tisíc let déle než západní. (Konstantinopol byla až v roce 1930 oficiálně přejmenována na Istanbul.)

Konstantinopol s obtížemi a těžkostmi přežila i nájezd křižáků v roce 1204 (IV. křížová výprava). „Nikdo by nečekal, že se křižáci, západní křesťané, otočí a místo proti muslimům ohrožujícím Svatou zemi vytáhnou na východní křesťany a brutálně vydrancují a zmasakrují křesťanské obyvatelstvo. Konstantinopol byla z poloviny srovnána se zemí, vše, co mělo hodnotu, bylo ukradeno nebo bylo v plamenech. Plenění trvalo 3 dny. Odhaduje se, že křižáci a Benátčané ukradli majetek a cennosti v hodnotě 400 000 stříbrných marek, byla to největší zaznamenaná kořist v historii, což jen svědčilo o bohatství a velikosti Konstantinopole.“ (citace z Wikipedie) Konstantinopol se již nikdy z tohoto šíleného plundrování nevzpamatovala, takže snadné dobytí města muslimy bylo už jenom logickým vyústěním.

Zajímavé zjištění – křesťané zničili nejenom Západořímskou říši, ale i Východořímskou. Křesťané jsou holt frajeři, co? Zničit takové dvě velké říše, to se jen tak kdekomu nepodaří. Je to pekelná cháska, ti křesťané, co?

No a závěrem ještě velice stručně o rozdílech mezi východním a západním pojetím křesťanství. (Americké křesťanství patří spíše do oboru psychopatologie než víry.)

V západním křesťanství se kněz nesmí oženit, má nařízený celibát. Prý aby po knězi nemohl nikdo jiný dědit než církev. Ovšem není to spíše otázka homosexuality než otázka ekonomická?

Východní pop musel být ženatý a mít děti, jinak nemohl být popem.

Naprosto odlišné symboly víry. Západní část křesťanství má kříž a na něm visí zmučená mrtvola, vzývat mrtvolu je poněkud morbidní dekadentní zvrhlost, no ne?

Kdežto východ má ikony, kde z portrétu Krista (Pantokrata) přímo sálá nadzemská krása, vznešenost a spiritualita. Prohlédněte si ty ikony a srovnejte s umučenou mrtvolou na kříži. To jsou nebe a dudy.

Definitivně se východní a západní křesťané rozešli už v roce 1054 kvůli spojce i. Navzájem se prokleli a poslali do pekel. Rozkol trvá dodnes. O čem ta ptákovina byla? Duch svatý vychází z Otce i Syna. Východ trvá na tom, že vychází pouze z Otce, protože o žádném i v evangeliích není zmínka. Trošku srozumitelněji: Duch svatý vychází pouze z Otce a jde přes Syna až k nám lidem. Západ tvrdí, že vychází jak z Otce, tak i ze Syna, tedy z Otce může vycházet úplně jiný Duch svatý, než který vychází ze Syna. Jsou tedy dva různí Duchové svatí. Když může být Bůh Trojicí, proč by nemohl být Duch svatý Dvojicí, no ne? Taková kravina (říká se tomu učeně „filioque“) způsobila vzájemnou nenávist až za hrob!

Takže římská říše už neexistuje, ale má nástupce. Na západě se přestěhovalo centrum z Říma do Bruselu a na východě z Konstantinopole do Moskvy.

Takže udělejme zase analogii.

Západní, tedy EU s Bruselem, se rozpadne a dopadne stejně jako kdysi Západořímská říše. Kancléřka sehraje roli posledního císaře jako kdysi Romulus.

Východní, tedy Rusko s Moskvou, přetrvá stejně, jako přetrvala Východořímská s Konstantinopolí. Dokonce nastala analogická situace i s vypleněním Konstantinopole a s vydrancováním Ruska za Jelcina po zhroucení SSSR. A zase to byli západní křesťané, kteří ten masakr provedli na východních křesťanech.

Pak že se historie neopakuje.

Východ zase zachrání Evropu tak jako vždycky? Proč by to ovšem dělal? Z nějaké solidarity? Jako odměnu za to, co Západ činí Východu? Ty po mně kamenem já po tobě chlebem? Východ se na nás vykašle!

Zakončím výrokem Edwarda Gibbona: Historie je ostatně jen sotva něco víc než soupis zločinů, šíleností a neštěstí lidstva.

Přejít do diskuze k článku 18 komentářů