Diskuze k článku


 • Sio • 20. října 2016

  Není to úplně elementární článek, asi je potřeba jej číst vícekrát. Nicméně, co mě u toho čtení napadlo. Většina z těch tvrzení je buď zaobalénou tezí z Kapitálu, nebo snaha odvést od něj pozornost nebo něco zamlžit. Nedávám to za vinu autorce, myslím, že se poctivě snaží v tom zorientovat.
  Namátkově:
  „Peníze jsou nadřazeny zboží.“
  Ano, ale z jiných důvodů. Kapitalismus, narozdíl od předchozích formací funguje podle vzorce, který je uveden v Kapitálu:
  Vlož peníze > vytvoř zboží a prodej ho > získej větší peníze.
  Jinými slovy, v kapitalismu je jediným důvodem k pohybu ekonomiky zisk. Není zisk, není podnikání, ekonomika stojí. Toť vše. Peníze jsou nadřazeny zboží. Práce sama o sobě není zbožím, zbožím jsou její výsledky, které se dají se ziskem prodat.
  Před kapitalismem fungoval jiný vzorec, ekonomika se hýbala ne díky zisku, ale důvodem ekonomické činnosti bylo vytvořit zboží.
  zboží > peníze > jiné zboží
  Řemeslník něco vyrobil, přebytky prodal a koupil třeba jídlo.
  Specifikem kapitalismu se stalo, že samotné peníze se staly zbožím.
  peníze > půjčka peněz > větší peníze. Tedy někdo si koupí peníze za úrok. Odsud všechny ty deriváty atd.

 • Sio • 20. října 2016

  „Knauer dochází k závěru, že peníze nejsou kapitál, kapitál jsou pouze výrobní prostředky a lidská schopnost vyrobit zboží.“
  Pokud vím, pojem „kapitál“ definoval poprvé Marx. Pravda, ne každé peníze jsou podle něj kapitál. Kapitál jsou pouze ty peníze, které jsou investovány do určité ekonomické činnosti za účelem získání většího množství peněz – zisku. Tedy peníze jsou kapitál jen ne všechny. Ty, se kterými jdeme do samoobsluhy nakoupit rohlíky nejsou kapitálem.
  Kapitálem v původním pojetí, jak je definován tvůrcem tohoto termínu Marxem tedy rozhodně nejsou výrobní prostředky a lidská schopnost vyrobit zboží. Protože tyto jsou jen prostředkem k vytvoření nadhodnoty – zisku. Jsou jen zhmotněním části kapitálu.

 • Gatta • 21. října 2016

  Tolik vysokoškolsky vzdělaných ekonomů, tolik docentů, tolik nositelů „Nobelovi ceny“ za ekonomii … a přitom není v odborných kruzích jasno v těch nejzákladnějších otázkách.
  (tím nemyslím autorku)

 • Irena • 21. října 2016

  Gatta napsal
  a přitom není v odborných kruzích jasno v těch nejzákladnějších otázkách.

  Ono kdyby bylo jasno, jak by se potom mohli hrát hry s nenulovým součtem?

 • Sio • 21. října 2016

  Irena napsal
  Ono kdyby bylo jasno, jak by se potom mohli hrát hry s nenulovým součtem?

  Jasně, je v tom úmysl, zanést zmatek do terminologie. Zrovna včera jsem slyšel u Jílkové, že neomarxismus (tam to bylo nazváno jinak) byl vytvořen extrémní radikální levicí v 60-tých letech. Nic není vzdálenější pravdě, neomarxismus slouží velkokapitálu, bankám a korporacím. Svého času ho tu propagoval Fagan pod názvem „moderní evropská levice“.