Otevřený dopis Magistrátu hlavního města Prahy z 25.1.2015

Otevřený dopis Magistrátu hlavního města Prahy z 25.1.2015,
odbor živnostenský a občanskosprávní

V Praze dne 25.1.2015

K rukám JUDr. Evy Novákové,
ředitelky odboru

K Vašemu vyjádření č.j. S-MHMP 1820135/2014, zde dne 16.1.2015 ve věci Petice k události dne 17.11.2014 na Albertově, sdělujeme:

Podle Vašich údajů byla svolavatelem shromáždění na Albertově dne 17.11.2014 Univerzita Karlova. Prosíme v souladu  se zákonem č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
-o sdělení jména a příjmení toho, kdo byl zmocněn jednat jménem Univerzity Karlovy,
-o opatřeních, které svolavatel učinil, aby se shromáždění konalo v souladu se zákonem, zejména o počtu pořadatelů starších 18 let a způsobu jejich označení
-o tom, zda svolavatel požádal Váš odbor nebo Policii ČR o poskytnutí ochrany
-jak řídil svolavatel průběh shromáždění, aby neztratilo pietní ráz
-jaké pokyny dával pořadatelům a jak dbal na pokojný průběh shromáždění
-požádal svolavatel, jakmile došlo ke známkám narušení pokojného průběhu shromáždění, o potřebnou pomoc váš odbor nebo, pokud je Vám známo, Policii ČR k obnovení pokojného průběhu shromáždění?
-jaké důsledky nese svolavatel za neplnění zákonem mu stanovených povinností a kdo jmenovitě za jejich neplnění odpovídá?

Pokud na některou z uvedených otázek neznáte odpověď, prosíme o jejich postoupení, v souladu s petičním zákonem, jinému příslušnému orgánu. Uvedené zákonné povinnosti měl svolavatel plnit. Svolavatelem byla Univerzita Karlova, pořadatelé zřejmě byli studenti UK, agresivní demonstranti se z části rekrutovali z řad studentů UK, někteří z nich ještě dříve konspirovali a jistě ne v přísném utajení. A přesto pořadatelé, sami studenti UK, nic nezmohli proti studentům, kteří přeměnili pietní ráz akce na zavrženíhodnou demonstraci? Je tady již příliš náhod najednou.

Pokud svolavatel neplnil zákonem stanovené podmínky, pak ani Vám nemohla být lhostejná tato skutečnost. Podle našeho názoru od Vašeho úřadu bylo možné očekávat, pokud byste se předmětnou záležitostí nezabývali přímo, že vám známé údaje postoupíte Policii ČR. Vy jste přece přesně věděli, jaké konkrétní opatření se svolavatel zavázal plnit při zajišťování pořádku shromáždění. V oznámení o konaní shromáždění ze dne 25.7.2014 své povinnosti uložené mu zákonem svolavatel konkretizoval. Pokud by tak neučinil, jistě byste jeho oznámení nepovažovali za platné. Postoupili jste Policii ČR tyto podklady k vyšetřování? Pokud ano, pak komu, a kdy, pokud nikoliv, pak proč?

S podivem jsme vzali na vědomí sdělení, že Vaši zástupci se 17.11.2014 zúčastnili celkem 11 shromáždění v Praze, ale akce na Albertově nikoliv, ač vám bylo známo, že pietního shromáždění se zúčastní M. Zeman, prezident republiky, a další čtyři hlavy sousedních států. V médiích se objevilo již někdy počátkem listopadu varování, že 17. listopad může být zneužit k jiným cílům než deklarovaným vzpomínkovým. Když se díváme na vše obyčejným selským rozumem, vezmeme-li v potaz všechny informace, které máme, tak bychom jednoznačně očekávali, že nejdříve budou vaši zástupci na Albertově a teprve potom na dalších místech, podle možností úřadu.

Tam, kde je na shromáždění prezident, a ještě navíc nejvyšší ústavní činitelé některých dalších států, tam musí být především vždy upnuta mimořádná pozornost nejen vašeho úřadu. Proč Vaši zástupci na Albertově nebyli? Konstatování, že jste byli na jiných akcích, nepovažujeme za odpověď. Konaly se nějaké důležitější akce?

Jestliže v nepřítomnosti zástupce Vašeho úřadu plní jeho úkoly Policie ČR, jak jste nám uvedli, pak prosíme o sdělení, která policejní složka na Albertově 17.11.2014 úkoly Vašeho úřadu plnila? Jaké informace Vám pak tato policejní složka sdělila o plnění zákonných povinnosti svolavatelem, o plnění povinností jeho pořadatelů, o příp. žádosti svolavatele Policii ČR nebo Vašemu úřadu o poskytnutí ochrany? Pokud Vám policie potřebné informace nepostoupila, požádali jste o ně? Pokud ano, pak koho? Domníváme se, že je Vaší povinnosti v každém případě vědět, jak svolavatel plnil své povinnosti, ke kterým se hlásil ve svém oznámení a které je povinen plnit v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím. Z těchto poznatků jistě vycházíte i při hodnocení jednotlivých svolavatelů, jejich oznámení.

Značná část našeho národa viděla televizí přenášený průběh akce na Albertově dne 17.11.2014 a zřejmě každý z nás pochopil, že se nejedná o pietní akci, ale agresivní demonstraci. Vajíčka demonstrantům nedaly starostlivé maminky na svačinu, červené karty si zřejmě samostatně nekupovali v papírnictví den před shromážděním. Vše měli sebou. Byli připraveni ne na pietní akci, ale na brutální demonstraci. Bylo jich asi několik set. Byli organizovaní. Vykřikovali nejen vulgární hesla, ale také házeli předměty na hlavu našeho státu, na prezidenta M. Zemana.

Bylo proto nutné, jak jsme přesvědčeni, vydat bezprostředně po „albertovské akci“ prohlášení o mnohačetném porušení zákona o právu shromažďovacím a o bezodkladném zahájení šetření. To se nestalo. Odsouzeníhodné protiprezidentské akce pak týž den pokračovaly až do večerních hodin. Nečinností příslušných orgánů jejich agresivitu, jak jsme přesvědčeni, dále jen podnítila. V tomto smyslu došlo k dalšímu vážnému pochybení příslušných orgánů. Nemůžeme se potom divit, že někteří z těch, kteří byli na Albertově nebo průběh albertovské akce viděli v televizi, v neobvyklé pasivitě příslušných orgánů, pokud by nešlo o jejich zásadní neschopnost či celkovou laxnost, spatřovali jistý záměr. Tento pocit díky tomu, že ani po více než dvou měsících, co uplynuly od Albertova, se veřejnost o pachatelích a jejich sankcionováni nic nedozvěděla, sílí. Jsme přesvědčeni, že i váš úřad mohl přispět k větší informovanosti veřejnosti o „albertovském dění“, byť třeba i jen krátkým sdělením, že např. svolavatelem akce byla UK, že některé podklady potřebné k vyšetřování jste poskytli Policii ČR.

Veřejnost má právo být informována třeba jen o dílčích výsledcích celkového komplexního vyšetřování. Když pachatelé se dopouštěli svého protiprávního jednání před televizními kamerami, pak informace o postupu vyšetřování by měly mít adekvátní povahu a odeznít jak v televizi, tak i tisku. Jinak u části naší veřejnosti může vzniknout dojem, že v určitých kruzích je zájem vše hezky v čase potichu zamést pod koberec, či, v tom lepším případě, udělat vše možné, aby vlk se nažral a koza zůstala celá. Takové řešení je však v hrubém rozporu s ústavně zakotveným a deklarovaným charakterem našeho státu jako právního.

Velmi děkujeme za postoupení doplňujících údajů.

S pozdravem

Ing. Pavel Rejf, CSc. JUDr. Ogňan Tuleškov

Kopie : Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 2, Lazarská 4/10, 121 26, Praha 2 – Nové Město, k zn. 2 ZN 482/2014 – 2

Na vědomí: Kancelář prezidenta republiky, Praha – Hrad

www.ceskenarodnilisty.cz,

http://www.conematevedet.cz/Index.htm,

https://www.facebook.com/pages/%C4%8Cesk%C3%A9-n%C3%A1rodn%C3%AD-listy/490810227709170

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
6 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
bmw525i
bmw525i
29. 1. 2015 0:21

Nezlobte se na mě, ale to je naprostá blbost. Co kdo čeká od Magistrátu po dvou měsících? A totéž od státního zastupitelství? Ten otevřený dopis měl být adresován Veliteli (nebo možná po novém Řediteli) služby MV, která má v popisu práce ochranu veřejných činitelů. Ten by měl vysvětlit, proč ochranka totálně zklamala? Přeci účast prezidenta + dalších tří, nebyla rozhodnuta den předem, ale jistě dosti dlouho předem plánována. Tam se měl udělat průzkum prostoru, vybrat vhodná místa pro odstřelovače, vybrat 20-30 příslušníků odpovídajícím věkem, ty pak zamíchat mezi dav ve vzdálenosti od tribuny kam asi normální člověk dohodí atd. No… Číst vice »

Petrpavel
Petrpavel
29. 1. 2015 6:14

Nejsem tak jednoznačný jako bmw525, ale : psaní čehokoli (dotazy, žádosti o informace, petice, prohlášení…) už dávno u nás ztratilo svůj smysl. Je třeba si uvědomit základní věc : nežijeme v demokratickém státu, žijeme v politické mafiopolicejněsoudní totalitě. Ty složky se spojily dohromady a slouží politickému vedení podle jeho přání. Zeman jim překáží, je trochu (trochu!) jiný. Musí z kola ven. Je třeba přemýšlet o jiných způsobech jak nabýt ztracené svobody. Ztratili-li jsme tu ekonomickou a politickou, těžko budeme hledat svobodu tam kde není. V tomto systému nevidím naději. Proto volím jedinou nesystémovou stranu. (Pro kecaly, kteří budou psát, že… Číst vice »

bbb
bbb
29. 1. 2015 8:17

Petrpavel napsal
psaní čehokoli (dotazy, žádosti o informace, petice, prohlášení…) už dávno u nás ztratilo svůj smysl.

– to proto, že je jich málo. Proto dosud nenabyla svůj smysl. Až by kvanta občanů zjistila, že jejich podání nemají smysl, chodila by se ptát osobně.

fajt
29. 1. 2015 8:22

no když se chcete zviditelnit, tak je trebas dobry… jinak efekt na zmenu ( uz vubec ne systemovou) a napravu je nulovy. ..)

Petrpavel
Petrpavel
30. 1. 2015 13:50

bbb – kdepak, že by se lidé chodili ptát. Ti se ani nekouknou na publicistiku kde to mají polopatě podané. Stejně by to s nimi nehlo. Nezapomeňte na podstatnou věc : 90 % lidí u nás nejsou občany, ale ovčany. Ti se budou leda tak chodit ptát Železeného (Nova), teď Dvořáka (Nova, ČT), kdy zařadí ten super nový 238.-dílný seriál … Aktivita má vždy jistý smysl těsně po revoluci, být rok 89 revolucí tak by měla možná šanci i tehdy, ale nebyla, byla to jenom jedna z mnoha usáckých barevek. Bush přijal hlášení od Havla a odletěl. Zbytek zařídila domácí… Číst vice »

petr
petr
2. 2. 2015 16:23

Perfektní článek k danému tématu.
Jak si také počíná naše policie a justice – http://www.novarepublika.cz/2015/02/jak-si-take-pocina-nase-policie-justice.html