Padouch nebo hrdina, všichni jedna rodina?

Kdo je hrdina a kdo agresor, kdy jde o agresi a kdy o násilí? Pokud bych definovala hrdinu jako osobu, která je schopna konat činy v zájmu své skupiny, činy přesahující její osobní zájmy a hlavně ohrožijící její přežití, pak Hrabalův dědeček hypnotizér z ostře sledovaných vlaků tak trochu až donquijotským hrdinou je. Na rozdíl od bratrů Mašínů, kteří zavraždili chladnokrevně, z osobního prospěchu a cizích zájmů dokonce člověka v bezvědomí.

Je tu ale něco, co spojuje jak odvážné hrdiny, tak chladnokrevné vrahy – zvýrazněné rysy asociální poruchy osobnosti. Pro tenhle druh psychopatů je dost typické, že v okamžicích nebezpečí jsou chladní a neznají strach. K jejich životním stylu patří neustálá stimulace vnějším světem, nepřítomnost realistických dlouhých cílů, impulsivita, vykazují značnou nerovnováhu mezi chováním a současnými sociálními normami, jsou vynikající manipulanti, mívají dobře zdůvodněná vysvětlení pro chování, která je přivádí do konfliktu se společností. Netrpí pocity viny. Neprožívají příliš a dlouho hlubší emoce, což je chrání před úzkostí a depresemi, neutápí se v pochybnostech o sobě, v život ohrožujících situacích ani nemrknou. Dobré uplatnění nachází často v armádě, ty těžší případy z nich ale pak odchází do nejrůznější paravojenských jednotek a ochranek, tam totiž většinou nevyžadují tak přísnou disciplínu a podřízení se.

Při eliminaci strachu se používá mechanismus vystavování postupné expozici strach vyvolávajícím podnětem tak dlouho, až je strach minimalizován. Ovšem nečekejme u takto přeléčeného nebo vycvičeného člověka odvážné činy. ty jsou totiž opravdu typické rychlým dobrovolným překonáním strachu, naučit se to nedá. Nejsem schopna udělat jasnou dělící čáru mezi násilím a hrdinstvím, odvahou a morálkou, nejde tady o černobílé protiklady, ale o prolínající se děje.

Z hlediska neurobiologie nemá násilí a odvaha v mozku nějaké specifické centrum, jde o funkční komplex, systém, který násilné chování ovlivňuje a řídí. Důležítá je amygdala, která přidává k informacím zprostředkovaným smysly emoční náboj, bývá označována jako centrum emoční paměti. Odpovídá za nevědomé zpracování, uložení a vybavování si emočně významných informací a automaticky regitstruje, zda podnětem je něco, čeho se bojíme. Naše ,,nezapomenutelné,, zážitky jsou ty spojené s její vysokou aktivací. Další pak hipokampus, slouží k ukládání a vybavování informací do deklarativní /explicitní/ paměti. Tak si třeba zapamatujete tvář a amygdala nám připomene, že téhle konkrétní se máme bát. U násilných povah je tato struktrura redukována. Corpus callosum se stará o komplexní interhemisférickou regulaci pozornosti, celkového nabuzení a emocí.U asociální psychopatů byla zjištěna jeho abnormní funkce a hypertrofie/ zvětšení/. Současné výsledky ukazují, že zhruba dvě třetiny kalózních axonů jsou během dospívání redukovány, přičemž se redukce týká excitačních, nikoliv tlumivých axonů. /Axon je dlouhý plasmatický výběžek nervových buněk přenášející vzruchy na další buňky/. Pokud se tento proces axonální redukce nedokončí, proběhne jen minimalizovaně nebo neproběhne vůbec, jsou tato excitační vlákna zvýšeně myelizována a dojde k nárústu bílé hmoty v corpus callosum a ke zvýšené funkční propojenosti mezi hemisférami, které jsou, jak výše řečeno, typické pro asociální psychopaty. Podotýkám, že celospolečenský důsledek těchto výzkumů bude mimo jiné ten, že se advokáti obžalovaných vrahů začnou odvolávat na neurovývojovou poruchu jako polehčující okolnost. Je zde ale agresivita, druh agresivity, typický pro nás všechny, v pdostatě nás předznamenávající.

Osobně jsem přesvědčena, že strach z cizího, sklony k utváření uzavřených skupin a podskupin a agresivní reakce na vetřelce jsou vrozené a ne naučené, získané. Tenhle strach je hluboký, instintinktivní, protože odlišnost je historicky signálem ohrožení a nebezpečí, hraje zde roli genetická paměť. Tzv. civilizace a její nástroje – zvláště pak exekutiva – jsou schopny instinktivní intuitivní strach sice do jisté míry překonávat, ale rozhodně ho neodstraní. Kontakt s cizími může sice být někdy vítán jako příležitost k získání nových zkušeností nebo i vědomostí, ale to je tak všechno.

Navíc je zřejmé, že nastanou-li podmínky, kdy začně chybět ústřední instance vykonávající na tyto skupiny tlak, který je nutí se nedopouštět agresivity nebo pokud dojde k ohrožení významnějších životních zdrojů, pak se velmi tenká povrchová vrstva naučených a u mnohých dokonce jen vynucených pravidel rychle zhroutí a na povrch se vyderou genetické a evolucí získané vlohy, které si tak neoblibují humanisté. Z hlediska neurobiologie a etologie je naprosto iluzorní projekcí, nerealistickým snem, předpokládat jako výsledek uskutečňování jakékoliv politiky a ideologie mírumilovné lidstvo. Všechny nám známé společnosti byly ve své podstatě válečnické a xenofobní, válka je v genech, válka je tmel kolektivního nevědomí.

Xenofobie a rasismus jsou jen důsledkem toho hlubokého instinktivního odporu uloženého v nevědomí, kolem něhož je rozložena agresivita jako nepřekonatelná hora. Nepřekonatelná protože nezničitelná. Všichni společensky žijící živočichové mají vyvinutý celý repertoár agresivního chování a vyjímat z toho člověka je prostě jen velmi úsměvné.

Sídlem primitvní agrese je již zmiňovaná amygdala, která má coby součást limbického systému pomocí velmi četných spojení schopnost vyjadřovat nejrůznější emoční stavy od lásky po strach a nenávist. Agrese amygdaly je prudká, intenzivní, neplánovaná, ničivá. Pokud Vás ovládne, jednáte bez ohledu na následky.

Takže odlišné etnické skupiny mohou sice žít i dlouhou dobu celkem mírumilovně, ale stejně nakonec se statistickou pravidelností musí dojít dříve nebo později k výbuchu – mnohdy lavinu spustí naprosto bezvýznamný podnět, který pak naruší kognitivní funkce a kontrolní zpětné vazby prefrontálního kortexu. Všechna ta nahromaděná dřímající intolerance a s ní spojená agrese se projeví náhlým výbuchem šířícího se násilí. Tlupě se zježí chlupy v posvátném nadšení a jde na to. Prostě se probudí to skryté monstrum vespod a začne řádit. Konečně jsme to viděli v Jugoslávii a nyní můžeme pozorovat na Ukrajině – obojí velmi zblízka, pokud to ovšem někdo vidět vůbec chce. V tom je kámen úrazu, že se tak vidět nechceme, že bráníme tomuhle komplexnímu pohledu a voláme, že my takoví nejsme. Jsme.

Národ Senoi Semai žije v Malajsii, čítá dnes asi patnáct tisíc lidí, je to zbytek původní starobylé populace, co žila v deštném pralese v horách, praktikují jednoduché zemědělství, loví. Liší se od jiných tím, že zcela odmítají násilí. Od malička jim vštěpují, že agresivní a nebezpečné můžou být bouřky, sloni a jiné lidé, určitě ne Semaiové. Utéct před konfrontací nepovažují za zbabělost, odvaha a hrdinství u nich nemá žádnou cenu. Vražda se nepovažuje za zločin a zlo je nemyslitelné, protože k němu nemůže dojít. Nepotřebují exekutivu nebo soud, malajské úřady nikdy neslyšely o případu vraždy nebo vzájemného zranění u Semajů. Na sílu reagují pasivitou a udělají všechno, aby se vyhnuli násilí. Nestarají se o to, jak je hodnotí jiní. Ovšem když byli v padesátých letech povoláni do britské armády, aby bojovali, propuklo u nich šílenství, opilost krví, jak to sami nazývají. Později řekli antropologům :,, Zabíjeli jsme a zabíjeli a zabíjeli. Malajci zastavili lidi a brali jim hodinky a peníze, nás to nezajímalo, my jsme o takových věcech nepřemýšleli, my mysleli jen na zabíjení. Wah, byli jsme opravdu opilí krví ./Někteří ji i pili nepřítelům, které právě zabili/,, Po návratu do svého prostředí byli titíž Semajové opět snášenliví, užitečně zbabělí a nenásilní.

Nebo Avatipové, kteří žijí podél řeky Sepik na Nové Guinei se také označují za mírumilovné. Mohlo by se zdát, že je to v rozporu s dlouhou historií jejich vnitrospolečenských konfliktů. Bojují stejně jako okolní kmeny, tedy tvrdě avelmi krutě, ale trvají na tom, že jejich chování nemá co dělat se vztekem a nepřátelstvím, protože oni si jen nasadí tu ,,špatnou tvář,, – dokonce si ji malují na hrudník nebo si vyrobí děsivou masku, aby lépe toto nehezké alter- ego oddělili. Na počátku boje se totiž prohlásí za posedlé duchem svých předků a odpovědnost za vraždění tak nejde na jejich konto. V rámci duševní hygieny je to velmi mazaný jednoduchý fígl, na který se ostatně my už dávno nezmůžeme /maximálně tak na koupi odpustků/.

Ve svém jádru jsme smyslní, poživační, draví a egoističtí, protože však prostě musíme vycházet s ostatními příslušníky minimálně své skupiny, tak jsme od malička nuceni s nimi spolupracovat, ustupovat, ovládat se. Celý život je to ale jen zápas mezi společenskou realitou a tenkým kulturním nánosem slepeným nad vskutku velmi nehezkými pohnutkami. Ten nános je jen jako tenká vrstva papíru na dynamické horké kouli. Je dobré to vědět a přiznávat si svou ,,špatnou tvář,,. Je to totiž jediná možnost, jak s tím vůbec něco dělat.

Kolem nás všech je spousta lidí, kteří se snaží vypadat při každé příležitosti co nejlépe, co si dávají záležet, aby byli vzhledem k okolí vždycky tzv. ti dobří, ale on je velký rozdíl mezi tím být něčím opravdu a snahou pokrytce nějak působit. Ujišťuji všechny, že pokud dojde na lámání chleba, pak právě od nich můžete čekat jen to nejhorší.

http://janica9.files.wordpress.com/2014/07/90cde-amygdala2.png?w=571&h=429

Převzato z ostrova Janiky

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
85 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
leho
leho
29. 7. 2014 15:12

Z článku: „Nejsem schopna udělat jasnou dělící čáru mezi násilím a hrdinstvím, odvahou a morálkou, nejde tady o černobílé protiklady, ale o prolínající se děje.“ To je velmi zásadní autorčin problém. Vzdělaní lidé musí mít vyvinuté morální vlastnosti neboť jinak nejsou schopni předat své znalosti ke prospěchu společnosti, ba naopak, vzdělanci s pokřivenou morálkou mají potenciál být pro společnost její zkázou. Viz například dr. Goebbels či dr. Mengele a v komunistickém Kocourkově např. náčelník StB soudruh generál ing. Alojz Lorenc, CSc. Všichni velmi vzdělaní a chytří lidé, ale jakou katastrofu svému okolí způsobili, je, doufám, všeobecně známo. Nemyslím ale že… Číst vice »

orinoko
orinoko
29. 7. 2014 15:54

Ty vole, ty máš dost. A navíc génius blbství. A šikula : Z hovna jsi upletl bič. …“To je velmi zásadní autorčin problém. Vzdělaní lidé musí mít vyvinuté morální vlastnosti neboť jinak nejsou schopni předat své znalosti ke prospěchu společnosti, ba naopak, vzdělanci s pokřivenou morálkou mají potenciál být pro společnost její zkázou. Viz například dr. Goebbels či dr. Mengele …“ … Kategorie „vzdělaní lidé“ už je sám o sobě vstupní aušus do polemiky. Kdo rozhoduje o „vzdělanosti“ , popř. jejím stupni? Leho-visti? Nebo příslušný obolus či šukačka u zkoušky? Taková Plzeň se kromě piva a Fernetu stala mj. také… Číst vice »

Libor
Libor
29. 7. 2014 16:24

Srdan Dragojević ve filmu „Hezké vesnice hezky hoří“ symbolizuje zlo jugoslávské války jako netvora, který žije v tunelu v zapadlé bosenské krajině. Dva mladí hoši (děti), Srb a Muslim se bojí podívat do tohoto tunelu, protože se povídá, že občas se netvor probudí a pak začne válka. Nechtějí ho probudit… Jako dospělí svedou o tento tunel bratrovražedný boj, kdy stojí proti sobě v krvavé občanské válce.

nikdo
nikdo
29. 7. 2014 16:42

leho napsal Z článku: „Nejsem schopna udělat jasnou dělící čáru mezi násilím a hrdinstvím, odvahou a morálkou, nejde tady o černobílé protiklady, ale o prolínající se děje.“ To je velmi zásadní autorčin problém. Vzdělaní lidé musí mít vyvinuté morální vlastnosti neboť jinak nejsou schopni předat své znalosti ke prospěchu společnosti, ba naopak, vzdělanci s pokřivenou morálkou mají potenciál být pro společnost její zkázou. Viz například dr. Goebbels či dr. Mengele a v komunistickém Kocourkově např. náčelník StB soudruh generál ing. Alojz Lorenc, CSc. Všichni velmi vzdělaní a chytří lidé, ale jakou katastrofu svému okolí způsobili, je, doufám, všeobecně známo. Nemyslím… Číst vice »

merlin
merlin
29. 7. 2014 16:51

leho napsal Z článku: „Nejsem schopna udělat jasnou dělící čáru mezi násilím a hrdinstvím, odvahou a morálkou, nejde tady o černobílé protiklady, ale o prolínající se děje.“ To je velmi zásadní autorčin problém. Vzdělaní lidé musí mít vyvinuté morální vlastnosti neboť jinak nejsou schopni předat své znalosti ke prospěchu společnosti, ba naopak, vzdělanci s pokřivenou morálkou mají potenciál být pro společnost její zkázou. Viz například dr. Goebbels či dr. Mengele a v komunistickém Kocourkově např. náčelník StB soudruh generál ing. Alojz Lorenc, CSc. Všichni velmi vzdělaní a chytří lidé, ale jakou katastrofu svému okolí způsobili, je, doufám, všeobecně známo. Nemyslím… Číst vice »

merlin
merlin
29. 7. 2014 17:02

pozn. pro později narozené My Lai – masakr 500 neozbrojených věsničanů, všichni byli osvobozeni mimo výše zmíněného, jenž si odseděl čtvrt roku, pak mu byl trest změněn na domácí vězení a pak mu dal Nixon milost.:-)
Když vraždit bezpečně, tak pod štítem uS army.

merlin
merlin
29. 7. 2014 17:03

a hlavně beztrestně, jsem zapomněla dodat

leho
leho
29. 7. 2014 17:18

merlin: „Přeju Vám Vaše jistoty např. při letmé vzpomínce na rotu C 23. pěší divizi us army a Williama Calleyho:-)“ My Lai masakr byl naprosto ojedinělý a viníci byli většinou potrestáni. Asi nevíte, že vojáci jiných jednotek intervenovali na straně civilistů proti vlastním vojákům z 23rd Infantry Division. Byli to zvláště piloti helikoptér 123rd Aviation Batallion. Není bez zajímavosti, že podobné masakry byly naprosto na denním pořádku na druhé straně konfliktu. Zatímco US Army vždy přísně dodržovala Ženevskou konvenci tak zvláště ve Vietnamské válce to byl Vietcong kdo cíleně masakroval civilisty aby je donutil k podřízení se komunistickému režimu. Ono… Číst vice »

Gatta
Gatta
29. 7. 2014 17:32

Jo, jo není nad Ženevské konvence … napalm a bílý fosfor na ně …

http://www.navratdoreality.cz/index.php?p=view&id=8377

merlin
merlin
29. 7. 2014 17:39

leho napsal merlin: „Přeju Vám Vaše jistoty např. při letmé vzpomínce na rotu C 23. pěší divizi us army a Williama Calleyho:-)“ My Lai masakr byl naprosto ojedinělý a viníci byli většinou potrestáni. Asi nevíte, že vojáci jiných jednotek intervenovali na straně civilistů proti vlastním vojákům z 23rd Infantry Division. Byli to zvláště piloti helikoptér 123rd Aviation Batallion. Není bez zajímavosti, že podobné masakry byly naprosto na denním pořádku na druhé straně konfliktu. Zatímco US Army vždy přísně dodržovala Ženevskou konvenci tak zvláště ve Vietnamské válce to byl Vietcong kdo cíleně masakroval civilisty aby je donutil k podřízení se komunistickému… Číst vice »

Gatta
Gatta
29. 7. 2014 17:46

Když jsme u toho Jižního Vietnamu … doufejme, že ta „vietnamizace Ukrajiny“ bude dost rychlá a krátká a ta Saigonská loutková vláda brzy padne:

http://www.novarepublika.cz/2014/07/ukrajina-proziva-vietnamsky-syndrom.html

leho
leho
29. 7. 2014 17:58

merlin, klidně si své propagandě a lžím věřte, ono to zas tak nevadí, když vás poslouchá a čte na tomto světě nějaká ta desítka či dvě individuí. Ale i tak vina za ty opravdové masakry v minulosti, přítomnosti a i budoucnosti padá také na vás i když váš příspěvek k jejich uskutečnění je zcela mizivý. Idioti, kdo například klidně vystřelí na civilní letadlo, jdou vedeni „inteligenty“ bez morálky právě takovými jako jste vy…

peter.
29. 7. 2014 18:05

leho napsal merlin: „Přeju Vám Vaše jistoty např. při letmé vzpomínce na rotu C 23. pěší divizi us army a Williama Calleyho:-)“ My Lai masakr byl naprosto ojedinělý a viníci byli většinou potrestáni. Asi nevíte, že vojáci jiných jednotek intervenovali na straně civilistů proti vlastním vojákům z 23rd Infantry Division. Byli to zvláště piloti helikoptér 123rd Aviation Batallion. Není bez zajímavosti, že podobné masakry byly naprosto na denním pořádku na druhé straně konfliktu. Zatímco US Army vždy přísně dodržovala Ženevskou konvenci tak zvláště ve Vietnamské válce to byl Vietcong kdo cíleně masakroval civilisty aby je donutil k podřízení se komunistickému… Číst vice »

merlin
merlin
29. 7. 2014 18:09

leho napsal merlin, klidně si své propagandě a lžím věřte, ono to zas tak nevadí, když vás poslouchá a čte na tomto světě nějaká ta desítka či dvě individuí. Ale i tak vina za ty opravdové masakry v minulosti, přítomnosti a i budoucnosti padá také na vás i když váš příspěvek k jejich uskutečnění je zcela mizivý. Idioti, kdo například klidně vystřelí na civilní letadlo, jdou vedeni „inteligenty“ bez morálky právě takovými jako jste vy… Hehe, Vy se ve mně snažíte výše uvedenou konstrukcí probouzet pocity viny a autoakuzace takovouhle simplexní manipulací? Vymyslete aspoň něco méně prvoplánovitého. Strategičtějšího :-) Další… Číst vice »

Gatta
Gatta
29. 7. 2014 18:23

Re merlin

Jen jiný pohled na ta slova.
„Agresorem“ se dnes může jevit třeba, v boji u letohrádku Hvězda v roce 1620, i mladíček násilím naverbovaný do Císařské armády a „hrdinou“ něměckký žoldnéř pod „moravským praporem – hrdině do posledního muže“, který padnul především proto, že si zavčasu neudělal ústupovou díru v té slavné zdi.

peter.
29. 7. 2014 18:35

Niečo pre pani Merlin
Rád by som poznal váš názor na to,či je to s našimi politikmi naozaj také zlé:
http://www.hnutisocialneslabych.cz/news/lekar-vedecky-vladnou-psychopati-a-bestie-obcane-z-nich-stunou/

ducatista
ducatista
29. 7. 2014 18:37

Americká armáda vždy ctící Ženevské konvence? Co to berete za matroš pane Leho? Co třeba Agent orange, to byla zábava ho na ty žluťáky shazovat, co? Jeden z nejodpornějších zločinů za celou historii lidských konfliktů, řízená genocida, nikdy a nikdo nebyl volán k zodpovědnosti… Odumřelé rostlinstvo, zamořená půda, 400 tis. mrtvých jako přímý důsledek promoření defolianty, 500 tis. mrtvých, zmrzačených či předčasně narozených dětí, 2 mil. lidí postižených rakovinou či jinými závažnými chorobami. Bohužel „joesixpack“ o tomto nemá ani tušení.

merlin
merlin
29. 7. 2014 18:49

Gatta napsal Re merlin Jen jiný pohled na ta slova. „Agresorem“ se dnes může jevit třeba, v boji u letohrádku Hvězda v roce 1620,i mladíček násilím naverbovaný do Císařské armády a „hrdinou“ něměckký žoldnéř pod „moravským praporem –hrdině do posledního muže“, kterýpadnul především proto, že si zavčasu neudělal ústupovou díru v té slavné zdi. Jo. Taky. ale mě celkem mrzí, že za hrdinu se nepovažují lidi jako matka Tereza, která pomáhala jiným aspoň slušně umřít. Nebo třeba typ jaký líčí jindřich šimon baar v Janu Cimburovi, nebo matku, která sama vychová pět dětí, mají se všichni rádi a ony se… Číst vice »

merlin
merlin
29. 7. 2014 19:01

peter. napsal Niečo pre pani Merlin Rád by som poznal váš názor na to,či je to s našimi politikmi naozaj také zlé: http://www.hnutisocialneslabych.cz/news/lekar-vedecky-vladnou-psychopati-a-bestie-obcane-z-nich-stunou/ ,,V té souvislosti také odmítl názor, že je ohrožena naše demokracie, jak tvrdí politolog Jiří Pehe. „Nemůže být ohroženo něco, co neexistuje. U nás vládne skupina psychopatů dosazených různými finančními podnikatelskými skupinami ve prospěch těchto skupin na úkor občanů. To není demokracie, to je patokracie, což je speciální termín pro vládu psychopatů,“ Tak co na to můžu říct? Vždyť má v zásadě pravdu. A nové tváře zajedou jen do starých kolejí a nepřizpůdobivý vyštípou nebo to sami… Číst vice »

bublin
bublin
29. 7. 2014 19:26

„Kdo je hrdina a kdo agresor, kdy jde o agresi a kdy o násilí? Pokud bych definovala hrdinu jako osobu, která je schopna konat činy v zájmu své skupiny, činy přesahující její osobní zájmy a hlavně ohrožijící její přežití, pak Hrabalův dědeček hypnotizér z ostře sledovaných vlaků tak trochu až donquijotským hrdinou je“. Agrese bez násilí? Snad korespondenčně? Násilí bez agrese? Snad v zastoupení, pro lepší pocit? Tyto pojmy jsou synonyma. Srovnáváte vyfabulovanou postavu pošuka ze špatné povídky špatného spisovatele s bestiálním činem až příliš reálných Mašínů? Trochu nesouměřitelné až nevkusné, že? Podle vaší definice hrdiny jste si jeho výběrem… Číst vice »

peter.
29. 7. 2014 19:32

merlin napsal ,,V té souvislosti také odmítl názor, že je ohrožena naše demokracie, jak tvrdí politolog Jiří Pehe. „Nemůže být ohroženo něco, co neexistuje. U nás vládne skupina psychopatů dosazených různými finančními podnikatelskými skupinami ve prospěch těchto skupin na úkor občanů. To není demokracie, to je patokracie, což je speciální termín pro vládu psychopatů,“ Tak co na to můžu říct? Vždyť má v zásadě pravdu. A nové tváře zajedou jen do starých kolejí a nepřizpůdobivý vyštípou nebo to sami vzdají. to systém změní fakt těžko. Ďakujem.Ja som vždy zastával názor,že každý kto chce vstúpiť do politiky,by mal postúpiť odborné vyšetrenie… Číst vice »

Gatta
Gatta
29. 7. 2014 19:39

merlin napsal Jo. Taky. ale mě celkem mrzí, že za hrdinu se nepovažují lidi jako matka Tereza, která pomáhala jiným aspoň slušně umřít. Nebo třeba typ jaký líčí jindřich šimon baar v Janu Cimburovi, nebo matku, která sama vychová pět dětí, mají se všichni rádia ony se pak postarají ve stáří o ni. Prostě takové normálnější věci, kterých ubývá. Někdy je odvaha zůstat naživu a bojovat s nemocí, starat se o svoji rodinu, někomu pomoct atd. Jak u Janiky tak tady všichni v první řadě vidí vojáky a hrdiny a boj, skoky s granáty pod tanky atd…/Možná vlastně hudryper ne,… Číst vice »

Honza999
Honza999
29. 7. 2014 19:49

leho napsal merlin: „Přeju Vám Vaše jistoty např. při letmé vzpomínce na rotu C 23. pěší divizi us army a Williama Calleyho:-)“ My Lai masakr byl naprosto ojedinělý a viníci byli většinou potrestáni. Asi nevíte, že vojáci jiných jednotek intervenovali na straně civilistů proti vlastním vojákům z 23rd Infantry Division. Byli to zvláště piloti helikoptér 123rd Aviation Batallion. Není bez zajímavosti, že podobné masakry byly naprosto na denním pořádku na druhé straně konfliktu. Zatímco US Army vždy přísně dodržovala Ženevskou konvenci tak zvláště ve Vietnamské válce to byl Vietcong kdo cíleně masakroval civilisty aby je donutil k podřízení se komunistickému… Číst vice »

merlin
merlin
29. 7. 2014 20:16

peter. napsal Ďakujem.Ja som vždy zastával názor,že každý kto chce vstúpiť do politiky,by mal postúpiť odborné vyšetrenie u psychológa a psychiatra.Veď ani uchádzač o vodičák ho nedostane ak nie je psychicky zdravý.Na druhej strane tovysvetľuje často nepochopiteľné jednanie našich rádoby vodcov národa.Keď si ale uvedomím,že taký exprimátor prahy Bém je psychiatrom a náš politológ,analytik a poslanec Šebej(niečo ako kríženec vášho Štetinu s Kalouskom) sa živil ako psychológ,tak mi to dôvod k optimizmu nedáva. Erik Best položil v souvislosti s Bémem vtipný dotaz zda není náhodou součastí výběrového řízení na evropského protidrogového koordinátora také drogový test. Čímž naráží na to, že… Číst vice »

mirror
mirror
29. 7. 2014 20:21

merlin napsala velmi zajímavé odborné pojednání, díky za ně. Dovolím si však zapochybovat, jestli bylo vhodné, aby mentálně vyšinutí lidé, kteří se s oblibou pletou do diskuze na OM, dostali možnost svého duševního striptýzu. Přirovnal by to ke školení jak rozdělávat oheň nepoučitelnému pyromanovi.

hudryper
hudryper
29. 7. 2014 21:04

Merlin: Můj příspěvek na janice mohu zveřejnit i zde : hudryper Skuteční hrdinové bývají málokdy známí široké veřejnosti.Lidé,kteří dostávají od politických režimů titul hrdiny a s ním drobné vylepšení životní úrovně jsou většinou ti,kteří v pro sebe vhodné situaci předloží státu svou do značné míry vyfabulovanou příhodu, a protože to bývá v souladu s právě panujícím systémem oblbování veřejnosti,dostane se jim titulu.Třeba za tzv.3. odboj. Vzpomněl bych zde skutečně neokázalého hrdinu,který nastavil zrcadlo samotnému Rotschildovi poté,když ten odmítnul Hitlerovu nabídku pustit z Německa všechny Židy co kus to 1000 marek.Mám na mysli sira Wintona,jehož skromný a neokázalý pomník na Hlavním… Číst vice »

hudryper
hudryper
29. 7. 2014 21:07

pokr. Mohl bych uvést ještě jiné příklady skutečného sebeobětovacího hrdinství,o těch si ale můžete přečíst sami.Smutné je ,že jejich boj s psychopaty končí vítězně většinou v těch knížkách,zejména v pohádkách. Ale
přesto se podaří tu a tam,že dobro zvítězí nad zlem.Kdybychom tomu nevěřili,neměli bychom už dávno šanci žít kulturně.

Sio
Sio
29. 7. 2014 21:54

Gatta napsal

Když jsme u toho Jižního Vietnamu … doufejme, žeta „vietnamizace Ukrajiny“ bude dost rychlá a krátká a ta Saigonská loutková vláda brzy padne:

http://www.novarepublika.cz/2014/07/ukrajina-proziva-vietnamsky-syndrom.html

Pozoruhodné, díky.

Dana
Dana
29. 7. 2014 21:56

Agresorem bylo ale i nacisticke Nemecko, takze dle clanku byli v ceskem odboji vetsinou psychopate… Hmmm. Stav bezmocnosti a osobni neschopnosti se casto krystalizuje do odmitani nasili, protoze jedinec se neumi branit. Ne, ze by nechtel, ale nema v sobe dostatecnou vyspelost a vuli.. Vietnamska vala byla i v Americe kontraverzni, ovsem vetsi nasili a zverstva se konaly jasne na vietkongske strane… Prumerni Vietnamci si toho byli vedomi, pri ustupu ze Saigonu se statisice zoufalych snazilo dostat na americkou ambasadu, statisice se hrnuli do lodek, nuznych plavidel a radsi riskovali zivot na mori, nez byt zarucene zahuben komunistickou chatrou. Tech… Číst vice »

Sio
Sio
29. 7. 2014 21:58

merlin napsal Jo. Taky. ale mě celkem mrzí, že za hrdinu se nepovažují lidi jako matka Tereza, která pomáhala jiným aspoň slušně umřít. Nebo třeba typ jaký líčí jindřich šimon baar v Janu Cimburovi, nebo matku, která sama vychová pět dětí, mají se všichni rádia ony se pak postarají ve stáří o ni. Prostě takové normálnější věci, kterých ubývá. Někdy je odvaha zůstat naživu a bojovat s nemocí, starat se o svoji rodinu, někomu pomoct atd. Jak u Janiky tak tady všichni v první řadě vidí vojáky a hrdiny a boj, skoky s granáty pod tanky atd…/Možná vlastně hudryper ne,… Číst vice »

mirror
mirror
29. 7. 2014 22:01

Dana napsal
Prumerni Vietnamci si toho byli vedomi, pri ustupu ze Saigonu se statisice zoufalych snazilo dostat na americkou ambasadu, statisice se hrnuli do lodek, nuznych plavidel a radsi riskovali zivot na mori, nez byt zarucene zahuben komunistickou chatrou.

Utíkají jen krysy, které se obávají trestu za spáchané zločiny.

Sio
Sio
29. 7. 2014 22:05

Dana napsal Agresorem bylo ale i nacisticke Nemecko, takze dle clanku byli v ceskem odboji vetsinou psychopate… Hmmm. Stav bezmocnosti a osobni neschopnosti se casto krystalizuje do odmitani nasili, protoze jedinec se neumi branit. Ne, ze by nechtel, ale nema v sobe dostatecnou vyspelost a vuli.. Vietnamska vala byla i v Americe kontraverzni, ovsem vetsi nasili a zverstva se konaly jasne na vietkongske strane… Prumerni Vietnamci si toho byli vedomi, pri ustupu ze Saigonu se statisice zoufalych snazilo dostat na americkou ambasadu, statisice se hrnuli do lodek, nuznych plavidel a radsi riskovali zivot na mori, nez byt zarucene zahuben komunistickou… Číst vice »

idiotronic
29. 7. 2014 22:58

Několikrát se tu v diskusi mihlo slovo ,,Vietcong“ .
Co to bylo za lidi, co tam vlastně pohledávali? Odkud přivandrovali?
A kde je jim dneska konec?

Dana
Dana
29. 7. 2014 23:32

Vy papirovi proletari :-)) Po stazeni Spojenych Statu z Vietnamu dostali jiho-vietnamsti politici, jejich elita, automaticky politicky asyl. Tito nemuseli nasedat bez prostredku do rozpadajicich se plavidel, ale pohodlne letadlem dorazili do USA. Pisi o obycejnych lidech, kterych se zde mnoho diskuteru pokrytecky zastava, ale, kdyz jsou proti komunismu a nesvobode, tak veskera emphatie konci. Opakuji, byli to prosti Vietnamci, oni byli obeti krutosti Vietkongu. Samozrejme Rude Pravo necetli, cliz netusili, ze Amici jsou ti zli..:-) USA reagovaly vietnamskou valkou na rozpinani se sovetskeho kommunismu, coz bylo urceno dodrzovanim spojeneckych zavazku… Po nejakou dobu byl Vietnam v komunistickem koncentraku a… Číst vice »

Béda
30. 7. 2014 0:47

Dana,
vzpomínáte na vietnamské Gliwitze? Vzpomínáte na Tonkinský podvbod? Vzpomínáte na zvěrstva proti božím i lidským zákonům s kobercovým bombardováním, napalmem a Agentem Orange? Vzpomínáte proč museli podvodníci a násilníci, kteří stáli za Tonkinem nakonec z Vietnamu?

Dana
Dana
30. 7. 2014 1:45

Ne, nevzpominam, Bedo, ale videla jsem aktualni filmove zabery z Tolkin zalivu.. Lod USS Maddox se pravem obavala, ze vietnamske ozbrojene ponorky se neunosne priblizuji a vystrelila napred varovne rakety. Situace uz byla dele napjata, bylo jen otazkou casu, kdy neco bouchne. To je proste historie, knucive obvinovani na mne neplati. Zvlaste, kdyz se Spojene Staty s Vietnamem usmirily. Amerika valci a po slozeni zbrani na valku zapomene. To neni Cesko, kde se jeste dnes omila bitva na Bile hore. V te dobe byly Spojene Staty clenem organisace statu v SEATO, za Studene valky, vazane mezinarodnimi smlouvami. Americka lod blizko… Číst vice »

Béda
30. 7. 2014 5:19

„Milá(ý)“ Dano, Tonkinský podvod patří do celého seriálu amerických Gliwitz (namátkou 11/9/2001, ZHN v Iráku, zneužití Saddámových chemických zbraní, napadení Afghánistánu kvůli 11/9 a nevydání Usámy – přitom nabídl že ho vydá do Pákistánu, „ochrana“ civilistů v Libyi – dnes již jsou „chráněni“, střelba na 2 strany na majdanu, možná i sestřelení malajského Beingu). Na těch podvodech je společné jedno – vždycky skvěle poslouží svému účelu (je zcela jedno jestli šlo o záměr anebo o nehodu, mnohé nasvědčuje tomu že při tom vždy šlo o záměr – vždycky jsou „správně“ využity pro zavlečení do války, násilí, chaosu, občanské války a… Číst vice »

Béda
30. 7. 2014 5:19

oprava zneužití Asadových chemických zbraní…

bublin
bublin
30. 7. 2014 5:44

Tedy s novým jitrem dále:

„Nejsem schopna udělat jasnou dělící čáru mezi násilím a hrdinstvím, odvahou a morálkou, nejde tady o černobílé protiklady, ale o prolínající se děje“

Co má násilí společného s hrdinstvím a odvaha s morálkou?
Odvaha a norálka jsou v protikladu? Morálka, odvaha a hrdinství jsou děje?

Docela hloupě žvaníte.

bublin
bublin
30. 7. 2014 5:45

Oprava : morálka

hudryper
hudryper
30. 7. 2014 5:50

Leho se nechal přeoperovat na Danu a přitom si někteří nepovšimli,že ona jaksi nemohla(alespoň tenkrát)být na us.politickém školení mužstva. To
by muselo být polizické školení ženstva vedené Palinovou,nebo Psaki.

merlin
merlin
30. 7. 2014 5:54

Sio napsal
To vám ještě bzučí v hlavě, jak dlouho to do ní vtloukali, ne? Možná i šplouchá, nebo už vymyto? Povězte nám, co tam ti hodní Amíci hledali? Snad tam nepřišli jako kdysi misionáři k indiánům s darem víry a demokracie? No, víme, jak to s indiány dopadlo, že …

Někdo rozdává deky prolezlé neštivicemi, někdo hází napalm a řeže hlavy.
Rozdíl je jen v té vrstvičce civilizačního nánosu, britské neštovice jsou takové sofistikovanější a šetří životy britské armády, jinak je to ale úplně stejně odporné.

bublin
bublin
30. 7. 2014 6:12

Třetí odstavec je plný odborných pojmů a popisů funkcí jednotlivých částí mozku. Vzpomněl jsem si na jednu z přednášek profesora Koukolíka, který hned v úvodu říká : přednáším tady pro pregraduální studium, jestiže sklouznu do hantýrky, zastavte mě.
Váš pseudoodborný žvanivý popis skončil zřejmě až vyčerpáním všech vašich vědomostí o tématu. „Pseudoodborný“ pro absenci upozornění, že o mozku a jeho funkcích se toho ví příliš málo.
Znalosti o mozku, stejně jako o vesmíru jsou podle tvrzení skutečných odborníků na samém počátku.

bublin
bublin
30. 7. 2014 6:28

„Navíc je zřejmé, že nastanou-li podmínky, kdy začně chybět ústřední instance vykonávající na tyto skupiny tlak, který je nutí se nedopouštět agresivity nebo pokud dojde k ohrožení významnějších životních zdrojů, pak se velmi tenká povrchová vrstva naučených a u mnohých dokonce jen vynucených pravidel rychle zhroutí a na povrch se vyderou genetické a evolucí získané vlohy, které si tak neoblibují humanisté.“ Perla, co? – jinak řečeno : když nastane chaos, lidé se začnou chovat přirozeně. Legenda o kmenu Senoi Semai je sice zajínavá, ale nepravdivá, protože se příčí lidské přirozenosti : „zabiju pár lidí, vrátím se domů a jsem zas… Číst vice »

bublin
bublin
30. 7. 2014 6:31

V posledních dvou odstavcích jste objevila Ameriku.

Arbed
Arbed
30. 7. 2014 7:31

Autor podnětu http://www.podnety.cz/podnet-cislo-20140429080000 cíti potřebu nově definovat „DOBRÉ MRAVY“ a měli bychom ho podpořit. Úpadek mravů je patrný i v zahraniční politice států, zvláště těch „vyspělejších“.

mirror
mirror
30. 7. 2014 7:47

bublin napsal
„zabiju pár lidí, vrátím se domů a jsem zas hodnej kluk. Ne, těch pár vražd na mě nemá žádný vliv, vůbec mě to nezměnilo“.

Napadla mne drobná úprava pro hrdiny z Majdanu

… „zabiju pár lidí, zajedu do Bruselu a jsem zas hodnej kluk. Ne, těch pár vražd na mě nemá žádný vliv, vůbec mě to nezměnilo“.

Díky bubline!

fajt
fajt
30. 7. 2014 8:04

hezky jsem si početl ( velmi čtivé ), pojmologie není bezúčelná, autorka píše s velkým přehledem ( a má načteno), svými postřehy nutí k zamyšlení, nikým hloupě nemanipuluje… Jekyll & Hyde je v každém v nás, někteří jsou nastavení pouze na Hydea a ( jsou s tím naprosto spokojeni – bez morálky a pozitivních, vlastně všech emocí si žijí svůj brutální svět )a někteří si zase svého netvora umí odůvodnit ( klidně generacema předávaným rituálem ) a v případě potřeby i vyvolat…jenom pan Jekkyl má dnes ( a vlastně vždy ) tak trochu méně prostoru pro existenci, protože Hyde je… Číst vice »

Ibrahim Ag Alhabib
Ibrahim Ag Alhabib
30. 7. 2014 10:29

proč se lidi nedomluví?

Béda
30. 7. 2014 10:45

Selhala jedna sprostá lež (střílení na dvě strany na majdanu), přijde další (sestřelení malajského civilního dopravního letadla) a po ní další (ostřelování Ukrajiny Ruskem) až dojde účel naplnění.

http://www.novarepublika.cz/2014/07/maji-rusko-humanita-budoucnost.html