PF 2016

Vážení čtenáři,

za redakci OM vám všem přeji v novém roce mír, štěstí, zdraví, lásku a odvahu.

Při této příležitosti obzvláště děkuji všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na fungování těchto stránek v osmém roce jejich existence, ať už to bylo vlastní tvorbou, překlady, sponzorskými příspěvky, účastí v diskusích, doporučeními, pravidelnou četbou atd. To vše mi dává naději, že i v příštím roce budeme moci v naší sisyfovské činnosti pokračovat.

Děkuji touto cestou také všem, kteří mi poslali osobní blahopřání.

S pozdravem

Stan

Přejít do diskuze k článku 9 komentářů