Přenos nemoci COVID-19 aerosolem je problém pro veřejné zdraví

Toto je vzkaz expertů, informující lidi o přenosu COVIDU-19 aerosolem a vysvětlující jim, co to znamená. Zdá se totiž, že někteří evropští ministři zdravotnictví a premiéři tomuto pojmu nerozumí.

Jsme mnohooborovou a mezinárodní skupinou expertů prohlašující, že nedbat či popírat přenos COVID-19 aerosolem je příčinou rozdílu mezi zeměmi, které zvládají či nezvládají šíření koronaviru.

Když je člověk nositelem viru, pak nejen jeho zakašlání a kýchnutí, ale i jeho hovor a zpěv budou z jeho úst či nosu vysílat mrak kapiček. A podle velikosti těchto kapiček se pak stupeň zamoření virem dělí do tří kategorií.

  • Jestliže jde o kapičky velké a jsou na vás vysílány ze vzdálenosti kratší, než jsou ony slavné dva metry, pak dopadají přímo na vás (jako zdravou osobu).
  • Tytéž velké kapičky dopadají na povrch věcí a kontaminují je. Jestilže se pak těchto věcí dotknete, vážně riskujete, že vir z nich se přenese na vás.
  • Avšak pro malé kapičky platí, že zůstávají vězet ve vzduchu a šíří se hodně přes onu hranici dvou metrů. A právě tohle je onen infekční aerosol, kterého když se nadechnete, vede k vaší nákaze.

Doporučení, kterých se v současnosti lidem dostává v zájmu toho, aby se epidémie nerozšiřovala, si všímají oněch prvních dvou možností přenosu COVID-19 – a přehlížejí možnost třetí.

Co je aerosol?

Aerosol sestává z mikroskopických kapek, které zůstávají viset ve vzduchu. Pohyb těchto mikrokapek, produkovaných normálním rozhovorem či zakašláním či kýchnutím, je laserovým osvětlením zobrazen na obrázku pod tímto odstavcem. Obrázek dokazuje, že aerosolový mrak se může šířit mnohem dál, než jednotlivé mikrokapky, a to díky vzájemnému působení mezi kapičkami a plynnou podobou aerosolového mraku. A že třeba kýchnutí může vyslat tyto kapičky až do vzdálenosti šesti metrů.

Proto je též nošení masek na veřejnosti povinné v několika asijských zemích, které právě díky této skutečnosti zvládají šíření viru na svých územích nejlépe. A v Evropě je Praha jedinou metropolí, kde bylo nošení masek nařízeno všemu obyvatelstvu země už 28. března.

Praha – město k následování

Petr Ludwig je tvůrcem didaktického média prokazujícího nezbytnost nosit masku nejen pro ochranu vlastní, ale i pro ochranu jiných v případě, že nositel masky je infikován, aniž by o tom věděl. Ludwigovo video vedle toho cituje i prohlášení vědců Cambridgské univerzity o tom, že chirurgické masky jsou proti nákaze nemocí COVID-19 třikrát účinnější než masky doma vyráběné, nicméně doporučují i ty pro případ, že jiné nejsou k dispozici.

Namísto toho, abychom si před nebezpečím nekontrolovatelného šíření COVID-19 zakrývali oči, zakryjme si tedy ústa a nos, a to tak účinně, jak je jen možno. S tím, že cílem nejvyšším je ovšem zajistit výrobu masek typu N95/FFP2 pro všechnu světovou populaci.

Podepsáni:

Marc Wathelet, Giovanna Borsellino, Etienne Decroly, Nathanael Goldman, Philippe Koch, Bertran Rowe, Jang Čao

Zdroj: Paul Craig Roberts

Vybral a přeložil Lubomír Man

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments