Příští íránská revoluce

Svržení režimu je sice po irácké a libyjské zkušenosti toxický výraz, ale v případě Íránu není na vybranou. Íránský režim zůstává revolučním hnutím a nikdy se Spojeným státům nepřizpůsobí. Jeho svržení proto není žádnou radikální bezohlednou fantazií, ale zcela pragmatickým cílem americké politiky, jediná cesta, jak íránské nebezpečí odvrátit. Podpora svržení režimu neznamená obhajobu vojenské invaze do Íránu, ale využití každého nástroje k podvrácení íránského státu.

Píší to Eric Edelman a Ray Takeyh v eseji Příští íránská revoluce publikovaném v květnovém čísle nejprestižnějšího amerického časopisu pro mezinárodní politiku Foreign Affairs. Eric Edelman byl velvyslancem a poradcem pro obrannou politiku ve vládě George W. Bushe, je poradcem viceprezidenta pro záležitosti národní bezpečnosti a poradcem Nadace pro obranu demokracie. Ray Takeyh je členem neokonzervativní Nadace pro zahraniční vztahy, autorem knihy o Íránu a proponentem tvrdé americké politiky vůči němu. Oba jsou členy Iran Task Force Židovského institutu pro národní bezpečnostní záležitosti.

Esej je do té míry informativní, že jsem z ní pořídil tento zkrácený neautorizovaný výtah.

Pokusy o dohodu se za 40 let vyčerpaly. Prezident Trump odstoupil v roce 2018 od nukleární smlouvy s Íránem, zavedl proti němu sankce překračující vše, co bylo dosud známo a v letošním roce přikázal zabít velitele Íránských revolučních gard Kásima Sulejmáního. Jeho záměrem je však působit Íránu bolest, aby získal nátlakové prostředky pro budoucí vyjednávání. Jenže posláním íránských vůdců zůstává šíření íránského islámu bez ohledu na hranice a zvrácení regionálního bezpečnostního řádu zavedeného USA. Proto se nikdy nestanou zodpovědným partnerem, nikdy se nevzdají svých nukleárních ambicí a nikdy neuznají zájmy USA v regionu.

Jedinou smysluplnou politikou proto zůstává svržení režimu – činit vše možné k jeho oslabení a k posílení těch, kdo mu oponují. Pomoci těm, kdo se chtějí vrátit k původním příslibům revoluce, než se jí zmocnil Chomejní a jeho islámská frakce. Islámská republika je ve slepé uličce. Mladá generace ztrácí strach a vyhledává konfrontaci s bezpečnostními složkami. Součástí režimu byli vždy i reformátoři hledající smír rozumu a svobody, uchování kulturní islámské tradice při prosazení demokratických hodnot.

Chamenejí a jeho jestřábi tyto snahy vždy zmařili, ale odvážní vůdci jako Abdollah Nouri, Mostafa Tajzadeh, Saíd Hjjarian v boji přesto pokračují. V roce 2009 přivedlo do ulic nebývalé množství lidí Zelené hnutí a tehdejší vůdce Revolučních gard přiznal, že dohnalo režim na hranici pádu. Jeho vůdci Mir Hosein Mousavi a Mehdi Karroubi jsou dodnes v domácím vězení. V posledních dvou letech otřásají Íránem největší demonstrace od revoluce 1989 za účasti pracujících tříd a chudých, považovaných dosud za oporu režimu.

Je tomu tak díky ekonomickému kolapsu. Sankce USA omezily íránský vývoz nafty na desetinu, což způsobilo, že stát není schopen dostát svým penzijním závazkům a pokračovat v dostupné bytové výstavbě. Demonstranti však jdou dál a vznášejí politické požadavky jako „smrt Chamenejímu“, „ať zmizí klerikové“ a proti angažmá v zahraničních konfliktech. V listopadu zahynulo rukama policie a bezpečnostních sil 1500 lidí.

Po zabití Sulejmáního v lednu 2020 zaplnily ulice truchlící davy a mnozí se domnívali, že útok Íránce a režim sjednotil. O týden později však vypukly další protesty, když režim přiznal sestřelení ukrajinského letadla. Další ránu utrpěl pandemií Covid-19, když nejenže nebyl schopen obyvatelstvo uchránit, ale informace o rozsahu infekce zatajoval, což jeho věrohodnost poškodí na řadu dalších let.

Přes mnohé disidentské skupiny se dosud neobjevilo souvislé hnutí odporu. Washington ho nevytvoří, ale může pomoci roztříštěné směry konsolidovat. Může dál rozvracet íránskou ekonomiku, verbovat přeběhlíky a tajně podporovat ty, kdo se odváží režimu postavit. Bude třeba program skrytých akcí na pomoc odborům, sdružením učitelů, studentských skupinám.

Odstavení reformátoři neustali v publikování otevřených dopisů. Vůdce Zeleného hnutí Mousavi srovnával na webu kaleme.com chování režimu s masakrem spáchaným šáhovými jednotkami v listopadu 1978. Bývalý prezident Mohammad Katami odsoudil potlačení protestů na Instagramu. Vyvolalo to odezvu ve světových médiích, ale nelze posoudit kolik Íránců se to dozvědělo, neboť režim blokuje internet. USA proto musí podpořit oponenty režimu technologiemi a softwarem umožňujícími obcházet cenzuru, navzájem komunikovat a předávat zprávy ven.

Vedle skrytých akcí je třeba oponenty podporovat přímo (ale tajně) finančně, zejména odbory. V průběhu revoluce 1979 paralyzovaly šáhův režim stávky dělníků v naftovém průmyslu a dopravě. V posledních letech narušovaly režim stávky ocelářů, řidičů, železničářů, učitelů a dělníků v cukrovarech. Tajným financováním skupin schopných vyvolávat stávky mohou USA pokračovat v poškozování íránské ekonomiky.

Washington by také měl přizpůsobit svou veřejnou politiku zdůrazňováním porušování lidských práv a varováním jejich pachatelů před postihem v budoucím íránském režimu. Přeběhlíkům je třeba zaručit bezpečí v USA. CIA by měla vytvořit mechanismus kontaktování a vyvedení všech, kdo chtějí odejít. I malé počty šíří nedůvěru a nutí bezpečnostní síly k neustálé ostražitosti a k periodickým čistkám ve vlastních řadách, což oslabuje jejich výkonnost a eliminuje spolehlivé kádry.

USA musí také dělat víc k překonání režimní propagandy zpřístupněním pravdivých informací a poctivých analýz íránskému lidu. V současnosti vydává Washington 30 milionů dolarů ročně na rozhlasové, televizní a internetové vysílání v perštině, včetně Radio Farda a Sedayne America, které sleduje čtvrtina dospělých Íránců. Měl by rovněž dotovat vysílání íránských exilových skupin žijících v USA a věnovat víc pozornosti korupci a špatnému hospodářství na Instagramu, Telegramu a Twitteru včetně jmenovitého uvádění viníků.

USA musí rovněž rozšířit velmi úspěšnou Trumpovu kampaň „maximálního tlaku“. Podle kritiků nemohou jednostranné sankce íránské hospodářství narušit, ale přeceňují přitom ochotu zahraničních korporací riskovat vztahy s USA. Přestože se jejich vlády k sankcím nepřipojily, společnosti jako francouzský Total, německý Siemens nebo dánský Maersk se z Íránu stáhly. USA by rovněž měly zablokovat celý íránský finanční sektor, tlačit na SWIFT, aby vyřadil íránské banky ze své sítě, vynutit sankce proti íránskému nenaftovému exportu a zpřísnit postihy společností obchodujících s Íránem.

Je také třeba zvýšit cenu, kterou Írán za svá vojenská dobrodružství platí. Útok na Sulejmáního byl prvním krokem namířeným přímo proti Íránu, a ne proti jeho regionálním zástupcům. V Iráku demonstrují velké davy proti samolibému vlivu Teheránu. Rozhořčení nad jeho vlivem vyvolalo protesty také v Libanonu. Washington by měl z úpadku prestiže Teheránu těžit podporou – včetně skryté finanční – sil, které se mu staví na odpor, a použít letecké a námořní prostředky k přerušení vojenského zásobování jeho zahraničním zástupcům.

USA by měly udržovat omezenou vojenskou přítomnost v Sýrii k zamezení její proměny v „pozemní most“ na zásobování íránských zástupců a povzbuzovat Izrael, Saúdskou Arábii a Spojené arabské emiráty ke kooperaci ve vývoji obrany proti raketám středního doletu, které by Írán mohl použít v konfliktu se sousedy. To by dále oslabilo jeho snahy o dominanci, neutralizovalo jeho vojenské investice a způsobilo mu další náklady.

Proti agendě svržení režimu existují námitky. Jednou je, že podpora prodemokratických sil, aktivistů za lidská práva a kritiků režimu je v očích Íránců diskredituje. Ale to mohou nejlépe posoudit oni sami. Washington by měl vytipovat nejperspektivnější a ponechat jim rozhodnutí, zda pomoc přijmou. Žádná z demonstrací nemířila proti USA, naopak, mnozí ze Zeleného hnutí 2009 se odvolávali k Obamovi. Ani Trump se nestal terčem protestů. A videa ukazují, jak se demonstranti vyhýbají, aby nepošlapali rozprostřené americké vlajky.

Další námitkou je, že svržení režimu je v rozporu s Alžírskou dohodou z roku 1981, která ukončila krizi kolem amerických rukojmí a zavázala USA nezasahovat do íránských vnitřních záležitostí. USA by měly ujasnit, že se jí již necítí vázány, neboť byla sjednána pod nátlakem a porušena únosy a vraždami amerických představitelů, sponzorováním útoků na americké cíle a podporou teroristických skupin.

Někteří kritici namítnou, že snaha o svržení režimu zmaří naděje na budoucí jednání o atomových zbraních. Předpokládají ovšem možnost dohody, která neexistuje. Předchozí dohoda byla extrémně vadná a poté, co od ní USA odstoupily, íránský režim o nové jednat odmítá. Éra jednání skončila. Nicméně, aby udržely mezinárodní tlak a podporu Kongresu pro agresivní politiku, USA by měly zůstat jednání otevřené i po přijetí cíle svržení režimu.

Jinou námitkou je, že po svržení režimu mohou moc převzít ještě radikálnějšími vůdci z Revolučních gard a změnit Írán ve fašistickou diktaturu. Avšak Revoluční gardy a klerikální oligarchy nelze oddělovat, sdílejí stejnou ideologii a pouze používají různé prostředky ke stejnému záměru.

A konečně kritici varují, že výsledkem může být zhroucení státu jako v Iráku a Libyi. Je zde však velký rozdíl. Írán není produktem evropské postkoloniální kartografie, ale existuje tisíce let. Neutiskuje náboženské menšiny, společnost je převážně šíitská a nesužují ho národnostní ani náboženské třenice. Na rozdíl od arabských zemí má dlouhou historii živé politiky, neformální občanskou společnost, agilní tisk, tvůrčí intelektuální scénu a rozsáhlou vzdělanou střední vrstvu.

Íránské dějiny jsou od počátku 20. století vyplněné boji mezi lidmi toužícími po svobodě a kleriky uzurpujícími si moc. Revoluce 1905 konstituovala první parlament a omezila šáhovy pravomoci až do jeho svržení 1941. V roce 1953 vyvolal premiér Muhammad Mosaddek krizi znárodněním naftového průmyslu. Puč proti němu je často vydáván za americko-britské spiknutí, avšak byl převážně íránskou iniciativou. Po dalším čtvrt století byl Rezá Šáh Pahlaví v roce 1979 svržen revolucí, kterou posléze ovládli a všechny její liberální složky potlačili klerikové. Od roku 1999 dodnes probíhají proti jejich režimu vlny protestů.

Aby USA předešly vývoji jako v Iráku a Libyi, musí jejich politika svržení režimu již dnes zahrnout plány na řízení postteokratického Íránu správným směrem, neboť ponesou velkou zodpovědnost. Po převratu musí okamžitě zrušit všechny sankce a iniciovat mezinárodní finanční podporu. Vliv na příští íránskou vládu si lze udržet jedině dlouhodobými zárukami rehabilitace země a značnými finančními injekcemi. Prezident a Kongres budou muset vysvětlit americkému lidu, že jsou pro regionální stabilitu a americké národní zájmy kritické. A íránské vládě musí být jasné, že zcela závisejí na jejím úplném zřeknutí se nukleárního vojenského programu.

Ačkoliv po kolapsu budou čistky nevyhnutelné, Washington bude muset na nové vůdce tlačit, aby ponechali prostor starým elitám ochotným zapojit se do nových pořádků. Nebezpečné pozůstatky zanechává íránský nukleární program. Ideálně by měla jejich kontrolu převzít Agentura pro atomovou energii. V případě neúspěchu bude třeba jednostranného zásahu americké armády k odstranění jeho nejkritičtějších aspektů.

Svržení režimu nebude hezké a nevyřeší problémy okamžitě. Avšak USA se musí přinejmenším pokusit o pomoc íránskému lidu k typu vlády, jaký si zaslouží. Jinak jsou odsouzeny opakovat chyby a předstírat, že se někdy podaří překonat bezohlednost režimu jednáním – anebo naivně doufat, že revolta zvítězí i bez podpory zvenčí. Tento přístup se neosvědčil 40 let a je na čase zkusit jiný.

Zdroj: http://www.janyr.eu/index.php/79-pristi-iranska-revoluce

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
49 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Honza999
Honza999
21. 5. 2020 4:05

No toto??????

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
21. 5. 2020 6:33

Nejsem žádným podporovatelem „kleriků“. Ale po přečtení části této SLÁTANINY hodné soudruhů 50-tých let jsem dospěl k poznání, že „hloubka“ života v babylonské věži některých „Task force IDIOTŮ“ předstihuje dokonce serózní úsilí duchovního velikána TOP 09 Miroslava Kraďouska který se snaží lidu poté co mu došly SLOŽENKY radit jak má „spořit“ aby oblafl zloducha Babiše… Nemohu si pomoci: „nerežimu“ totálního holywood-chaosu v USA už není pomoci. Již ani nesmírná obětavost Íránských duchovních jej nemůže zachránit… Zhroucení režimu v USA nepochybně ani přes angažmá „bezpečnostních analytiků“ není už bohužel možno zabránit, a nedokáže to ani když americkému „lidu“ budou klerikové zpoza… Číst vice »

orinoko
orinoko
21. 5. 2020 6:38

Emerická hovada takto uvažují běžně. Celkem se divím, že podobné materiály nevznikají jinde. Pojednání typu , podle jakého klíče ovládat území USA po rozpadu USA se celkem nabízí.Emerická současná etnicita je náloží, která de facto jen čeká na svůj doutnák. Pád doláče, přírodní katastrofy v rychlém sledu, nedostatek žrádla apod. jsou ve hře také. Zrovna teď tam prdly dvě přehrady , vody jak za Strejce Noe,
u břehů Kalifornie koberec tankerů naložených ropou a události letí jedna za druhou.

Dana
Dana
Reply to  Stan
21. 5. 2020 20:15

Hezka recese, Stane, to vas kopla muza Clio?
I kdyz ze strany Iranu se neco neco podobneho na ulicich a v mesitach opravdu vykrikuje. Celkove, jeden za za osmnact a druhy za dvecet bez dvou.

racek
racek
Reply to  Dana
21. 5. 2020 21:55

No, od Janýra to asi bude opravdu nějaká aprýlová recese. Irán má režim, který si Iránci sami zvolili a evidentně jim vyhovuje. Navíc, není nijak zvlášť agresivní, má slušné školství a celkem i vzdělané obyvatelstvo. Já s nimi opravdu nemám problém.

racek
racek
Reply to  Stan
22. 5. 2020 19:00

U Janýra se mi to fakt nechtělo věřit. Ten článek je totiž naprosto šílený. Jo, ti socani … co od nich čekat.

Patrik
Patrik
Reply to  Stan
22. 5. 2020 10:54

Cituji z komentáře: „Saíd Tehrání byl velvyslancem při OSN, poradcem prezidenta Ahmadínežáda a je členem Shromáždění učenců. Farzád Šírází je členem Uskupení bojujících duchovních, autorem knihy o potírání satana a proponentem tvrdé íránské politiky vůči západním plutokraciím. Oba jsou členy Strážců islámské revoluce.“ Myslím, že to hovoří za vše. Protože pokud někdo pracuje pro OSN a k tomu byl poradcem Ahmadínežáda, jehož hlavním úkolem bylo vyvolávání nenávisti nejen vůči USA, ale především vůči Izraeli (ač on sám údajně má židovský původ), tak pracuje pro globalisty. A vybavuje se mi velmi obsáhlý Pjakin z 13. ledna, tzn. z doby po vraždě… Číst vice »

racek
racek
Reply to  Patrik
22. 5. 2020 19:05

No, patriku, ono se Ahmadínedžádovi připisovala spousta výroků, která nikdy neřekl nebo byly řádně překrouceny. Docalo dost toho bylo svého času na Zvědavci. Třeba o vymazání Izraele z mapy. Řekl jen !podívejme se na mapu“ v souvislosti s Palestinci. Ale překlad ..

Patrik
Patrik
Reply to  Stan
22. 5. 2020 20:02

Jo, to mi už došlo u slov „Příští americká revoluce“. Tak či tak můj názor je, že USA a Írán jsou jen dvě strany stejné mince – v obou případech je to pro Rusko cesta z deště pod okap. Ba co víc – Írán je o třetím džihádu, tzn. o finální islamizaci světa.

Dana
Dana
Reply to  Stan
22. 5. 2020 21:56

No prave, Stane,
ty kreativni prvky.
Proto mne pripadlo, ze clanek je recese, nepripadalo mi to jako ironie nebo sarkasmus, na nic lepsiho nez recesi jsem neprisla.
Ted mne ale napadlo, ze by to mohla byt zdarena parodie ?

Patrik
Patrik
21. 5. 2020 9:59

„Washington by také měl přizpůsobit svou veřejnou politiku zdůrazňováním porušování lidských práv a varováním jejich pachatelů před postihem v budoucím íránském režimu. PŘEBĚHLÍKŮM JE TŘEBA ZARUČIT BEZPEČÍ v USA. CIA by měla vytvořit mechanismus kontaktování a vyvedení všech, kdo chtějí odejít. I malé počty šíří nedůvěru a nutí bezpečnostní síly k neustálé ostražitosti a k periodickým čistkám ve vlastních řadách, což oslabuje jejich výkonnost a eliminuje spolehlivé kádry. USA musí také DĚLAT VÍC K PŘEKONÁNÍ REŽIMNÍ PROPAGANDY zpřístupněním pravdivých informací a poctivých analýz íránskému lidu. V současnosti vydává Washington 30 MILIONŮ DOLARŮ ročně na rozhlasové, televizní a internetové VYSÍLÁNÍ V… Číst vice »

Patrik
Patrik
Reply to  Patrik
21. 5. 2020 10:30

Článku chybí už jen nějaká ta oslava H. Clintonové, neustále varující před Íránem. A zatímco Saúdská Arábie s nejkrutější vahábistickou verzí islámu jí nikdy nevadila, Írán by bombardovala okamžitě, jakmile by k tomu dostala možnost. Vídeň (Le Cercle?) to ale v roce 2015 zařídila úplně jinak a Clintonové a spol nezbylo, než se odporoučet. https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iran/11729176/Iran-nuclear-deal-live.html Což je sice fajn, ale zákonitě to neznamená, že všemu, co vzejde z Vídně (z Kalergiho „Paneuropy“) je třeba tleskat – tedy nikoliv nejen Íránu, ale nikoliv ani USA. https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iran/9185037/Hillary-Clinton-warns-nuclear-armed-Iran-would-be-destabilising.html (Po Trumpově vítězství v listopadu 2016 se Hillary ještě snažila zachraňovat, co se dalo, ale… Číst vice »

leviathan
leviathan
Reply to  Patrik
21. 5. 2020 21:35

Co čekat od bestie Killary. Její psychika je opravdu lahůdkou pro psychiatra. Írán si své záležitosti vyřeší s možnou inspirací od severu sám, Peršané mají své dějiny a měli by se na ně rozvzpomenout a ne poslouchat GP.

Botičky od Diora
Botičky od Diora
21. 5. 2020 10:07

V Íránu není žádný fanatický Islám jako třeba u Saudů, to by tam například nedovolili žít spoustě židů: Jak žijí Židé v Íránu http://www.youtube.com/watch?v=etKxHEWu7no Charakteristické je, že provokatéři z povolání mají k dispozici nekonečně dlouhý seznam příležitostí k vážné a odůvodněné kritice Spojených států (Hirošima, Nagasaki, Korea, Vietnam, Sýrie, Honduras, Nikaragua, Chile, Východní Timor, Irák, Libye, Jugoška atd., atd. atd.) Nikdy se jí nedopouštějí! Nikdy! Obě oči slepé a obě uši zalité voskem! Specializují se tihle selektivní humanisté a mravokárci výhradně na Rusko, Čínu, případně na další země, které má v dané chvíli v aktuálním kritickém hledáčku Washington. Třeba teď… Číst vice »

Bety
Bety
21. 5. 2020 11:59

Je to svým způsobem umění, vyhlásit takto prasácký program na zničení a zotročení nezávislého státu a to „ve jménu civilizace“. Kdo nás nekrmí je nepřítel!!! Tohle a nic jiného tvoří základ všech jejich akcí. Kdyby skutečně měli v úmyslu vylepšit život lidí kdekoli na světě, nepotřebovali by k tomu klacek v podobě amerických základen a raket, ani podporovat místní (ve velké většině) zmetky, kteří netouží po ničem jiném, než se dostat k lizu. Jediné, co jsou v případě úspěchu schopni nabídnout, je mizerné žrádlo v podobě hamburgerů a Hollywood. Jsou zhnisaný vřed, který v zájmu svého růstu je schopný otrávit… Číst vice »

Patrik
Patrik
Reply to  Bety
21. 5. 2020 21:40

O jakém nezávislém státě je řeč? Írán se nemůže dočkat, až jeho ropa a plyn v Evropě zaujmou roli místo Ruska. Nebo snad někdo věří tomu, že když po červencové jaderné dohodě světových mocností (Británie obzvláště!) v roce 2015 Rusko na podzim 2015 vstoupilo do Sýrie se slovy Putina „Jestli draka neizbežna nado biť pervým“, tak Rusko tak učinilo pro zájmy Íránu??? Resp. pro zájmy těch, kteří Írán do čela světa v roce 2015 (Británie rukou společnou s Vídní) vynesli? A učinilo tak Rusko snad pro zájmy těch, kteří si v rámci dominance Íránu (přes náboženství a uhlík) přejí likvidaci… Číst vice »

Patrik
Patrik
Reply to  Patrik
21. 5. 2020 21:56

Anebo se někomu líbí tato „nezávislost“ Íránu – viz „Evropo, pouč se“ ? https://eurozpravy.cz/zahranicni/eu/143915-my-prijali-3-miliony-uprchliku-a-nestezujeme-si-evropo-pouc-se-vzkazuje-iransky-prezident/ Žasnu nad tím, kolika lidem se najednou líbí Korán (a islám) a kolika lidem se najednou líbí, že Rusko opět má být vyšachováno, jen tentokrát z opačné strany: přes Čínu a Írán. A opakuji ze svého komentáře výše (21. 5. 2020 9:59): „Celé dění je mnohem složitější – síly, které odepisují Spojené státy (a s nimi i Izrael ve prospěch Íránu), jsou tytéž, které v roce 2015 do centra dění vynesly Írán. Toto dění však článek absolutně nebere v potaz, hlavně ale vůbec nebere v potaz… Číst vice »

Patrik
Patrik
Reply to  Patrik
21. 5. 2020 22:38

Plán z roku 2002 nikam nezmizel, jediné co se změnilo je to, že blízkovýchodní uhlík pod centrálou v Íránu nemá říkat „pane“ dolaru a Spojeným státům, ale globalistům. https://cs.wikipedia.org/wiki/Nabucco_(plynovod) Jen tak mimochodem – přes Nabucco jsme u Matrixu, tedy opět u Íránu a tím u Sionu (u „páničků z Londona“ a Británie) https://en.wikipedia.org/wiki/Nebuchadnezzar_(The_Matrix) A jestli si někdo myslí, že je zásluhou Íránu, Kuby a S. Koreje, že tam dosud Rotshsilldové nemají své banky, tak to myslím, že na místě je jedno veliké „Pozor“. A to s tím, že Gordický uzel – logo íránské banky – jde do finále https://aeronet.cz/news/g-jako-globaliste-a-g-jako-gordicky-uzel-jako-alexandr-macedonsky-a-jako-proroctvi-ale-i-jako-velka-ryba-a-g-i-jako-summit-g20-i-summit-g7-8/ A… Číst vice »

Bety
Bety
Reply to  Patrik
22. 5. 2020 16:06

Patriku, šlo o to, že klidně vyhlásí, že ve svém zájmu přeformátují cizí stát. Že je momentálně – a mezi jinými – na tapetě Írán
není to podstatné, o čem můj příspěvek byl.

Patrik
Patrik
Reply to  Bety
22. 5. 2020 18:07

V tomto smyslu beru (a opravuji zpět na „11“ :-) )

Dana
Dana
21. 5. 2020 21:28

Nemyslim, ze Spojene Staty poslechnou pana Janyra a pujdou za nej bojovat pro demokracii v Iranu. Vyzvy jako „Washington by mel, „CIA by mela, “ USA musi, “ Washington bude muset, to jsou dle meho mineni naivni prani neoliberalniho bojovnika. . Demokracie totiz neni nejaky rezim, ale paralelni zpusob svobodneho usporadani dle zakonu.Takze Washington ma sve zajmy a kvuli nim nebude nastolovat v Iranu demokratickou vladu. Mimochodem, ani ji nenastavoval v Iraku. Jen umoznil svobodne rozhodovani Iracanum, coz se uplne nepodarilo, byt usili zdaleka nebylo marne. Z toho vyplyva, ze iranske autoritarske usporadani v Iranu tolik nevadi, vice vadi iranska… Číst vice »

racek
racek
Reply to  Dana
21. 5. 2020 22:03

No tááák… Vy taky kopete jen malého psa, neb ten by Vás nekousl? Rétorika USA proti Iránu je samozřejmě nesouměřitelná, jen asi 100 krát větší a opravdu nebezpečná, tak se nedivte, že se ozvou. Hrozby bombardováním, kybernetické útoky a pod. embyrga a vyhrožování či zásahy proti tem, kteří jednají podle vlastního zájmu, to je ten svobodný obchod a přátelství země Dobra, jak říkal tuším už Reagan? Je to jen svinstvo, a nejen vůči nim. Já jsem jich taky několik zažil, ve své minulé profesi. Zakázali nám vývoz a pak to dodala americká firma. Třeba i do Iránu. Jo, do malých… Číst vice »

Dana
Dana
Reply to  racek
22. 5. 2020 0:04

Racku, Iran je muslimsky stat a jeho ideologie je uz z principu neslucitelna s americkou krestanskou civilizaci. Takze vyroky Ahmadenijada v OSN, mezinarodni konference v Tehranu o zpochybnovani holocaustu , nadavani do Satanu zde vzbudilo odpor. Navic se iransti revolucionari prvne znechutili Americanum, kdyz vzali americke profesory jako rukojmi. Dnes podporuji teroristicke bunky, co skodi Spojenym Statum. I maly pes muze kousnout. Pam Janyr mini, ze :“Esej je do té míry informativní, že jsem z ní pořídil tento zkrácený neautorizovaný výtah.“. …Muzu se mylit, ale dle mne se s Eseji ztotoznuje, protoze proti bojove retorice nema vyhrad. Tak jak tak,… Číst vice »

zedd II.
zedd II.
Reply to  Dana
22. 5. 2020 11:18

„Racku, Iran je muslimsky stat a jeho ideologie je uz z principu neslucitelna s americkou krestanskou civilizaci.“ Proč tedy neměří stejným metrem třeba Saudské Arábii? Asi tam moc nejde o islám, ale o to, zda je ochota vyšpulit řitní otvor klacku s hvězdami a pruhy. Definovat USA jako křesťanskou civilizaci jde tak trochu proti duchu Ústavy. Ostatně nešlo tehdy hodně o náboženskou svobodu? Včetně agnostického a ateistického postoje? Osobně se spíš považuju za dědice antického Řecka a Říma. Ty pastevecký zkazky z pouště mě moc netankujou.

Dana
Dana
Reply to  zedd II.
22. 5. 2020 16:09

Zedde, Americani nejsou bohem, kde berete takovy nazor, chovaji se jako velmoc, protoze je to velky stat-staty. Kdyby bylo Cesko velmoci, chovalo by se stejne. Krestanska civilizace, naprosto. Stale jeste vetsina Americanu veri v nejakou nadprirozrenou moc, a to i kdyz vyjmu dalsi ne-krestanske viry. Kultura nepodleha Ustave, americka ustava je zalozena na zakonech, dusevni kultura je soukroma . Oddeleni statu od nabozenstvi. Ne tak Iran. Iran sam sebe oznacuje nabozensky, jako islamska republika. : „““ the Islamic Republic of Iran (Persian: جمهوری اسلامی ایران…..Nastesti v Americe doposud nemame silnou infiltraci agresivniho islamu, Saudska Arabie, taktez fundamentalisticka, se propaguje v… Číst vice »

orinoko
orinoko
Reply to  Dana
22. 5. 2020 16:22

Emericka kriplostanice v českém sprotoru. Ať žije socialismus. Heil novotny.

https://echo24.cz/a/SwZht/cesi-by-meli-platit-spropitne-minimalne-10–navrhuje-iniciativa

racek
racek
Reply to  Dana
22. 5. 2020 19:25

Bože můj, co vyčítáte Iránu, dělá USA v míře mnohonásobné všem ostatním. Síitská větev islámu je ta nejmirumilovnější v arabském světě. Asi proto se USA tolik kamarádí se sunnity, odkud pochází veškerý terorismus a zejména její nejradikálnější větev, vahhabismus. Ušlechtilá slova slyšíme od USA furt. Činy ovšem už takové poslední dobou rozhodně nejsou. A stálé vyhrožování a ničení světa kolem je fakt úctyhodný počin. No a ti otcové zakladatelé, úctyhodní lidé s množstvím otroků… konec konců, rasová diskriminace skončila de jure v USA kdy? Já už byl nějaký rok na světě. Jo jo, lidská práva. Některých a někde. Mimochodem, nevyhlašuje… Číst vice »

zedd II.
zedd II.
Reply to  Dana
23. 5. 2020 8:34

V podstatě potvrzujete mé příspěvky. Nejde o nějakou morální nadřazenost, jen o projev síly. Velcí kolonizují slabší. Tohle si velmi dobře uvědomuji, jen mě drásá propagandistická omáčka, do které je to zabaleno. Co se náboženství týče, jsou navzájem výlučná pokud se nesoustředíte na hodně abstraktní rovinu. Spousta věřících toho není schopna. Ostatně US evengelikální pastoři jsou světově proslaveni svoji nenávistnou rétorikou a podle mého si nijak nezadají s radikálními imámy. Nehledě k tomu, že je to v rámci US skvělý byznys Věřte si čemu chcete, ale prostě to netahejte do politiky. Argument ostatně spočíval v tom, že když je špatně… Číst vice »

Botičky od Diora
Botičky od Diora
Reply to  zedd II.
23. 5. 2020 9:55

Yankees jsou Zlo v jeho nejčistší podobě. Nejen podle označení usa za „sílu Zla“ (force of Evil) od světoznámého režiséra Olivera Stonea z února tohoto roku. On svých spoluobčanů a politiků zná důvěrně. Jsou to sice primáty, ale s granátem v pazourech.

racek
racek
Reply to  Botičky od Diora
23. 5. 2020 20:47

Ne vždy a ne všichni. Asi jako všude na světě, konec konců jsou směsí národů celé zeměkoule. . Ovšem ztrácejí občas sebekontrolu úměrně počtu raket a síle dolaru, což je značně nebezpečné i pro jejich kolonie. Poslední dobou se to bohužel značně zhoršuje.

zedd II.
zedd II.
Reply to  Dana
22. 5. 2020 11:24

No a pak je tu ten Váš implicitní postoj, že USA jsou (Bohem?) oprávněné k imperiální politice. Pokud mají USA právo prosazovat subverzí i otevřenou silou prosazovat své zájmy na druhém konci planety, proč toto právo upírat Číně, Rusku, Vatikánu nebo San Marinu?

leviathan
leviathan
21. 5. 2020 21:32

USA nemusí vůbec nic. USA čelí bezprecedentnímu krachu a mají svých starostí nad hlavu. Silné řeči Trumpa či kohokoli jiného jsou jen štěkáním psa uvázaného řetězem s pevnému sloupu. 20.06.2020…

racek
racek
Reply to  leviathan
22. 5. 2020 19:28

Myslíte? Tak daleko rozhodně nejsou, z současných problémů vyjdou levou zadní. Já mám spíš hrůzu, co ještě všechno napáchají. A chystají opravdu velkou válku. Bohužel. Všechny ty kecy jsou jen příprava.

orinoko
orinoko
22. 5. 2020 5:51

Citace: Až vytáhnete hlavy z těch amerických prdelí tak si utřete pořádně hlavy ať nesmrdíte jak ty svině,máte tam ty palice až po ramena,dál už to nejde,že?
Rusové vám ještě vytřou zrak blbečci.
Byl jsem rok a půl v Kuvajtu a stačilo mě,američané jsou nafoukané panenky k hovnu,kteří vyvolali stovky zbytečných válek.
Stejně tady píšou samí mladí smradi,kteří by potřebovali na holou.

Botičky od Diora
Botičky od Diora
Reply to  orinoko
22. 5. 2020 7:17

Tak dlouhý ruce nemáme. Komu lezeme do zadku, toho nemůžeme fackovat. Yankees jsou Zlo v jeho nejčistší podobě. Nejen podle označení usa za „sílu Zla“ (force of Evil) a nádor Země od světoznámého režiséra Olivera Stonea. Zpráva podle emerického vzoru: „Rusko tvrdí, že jsou domorodci na Aljašce utlačováni, mluví o neoprávněném násilí a zvýšení napětí: „Nemůžeme stát stranou a jsme nuceni reagovat na četné násilné činy proti domorodým obyvatelům Ameriky.“ Ruské jednotky přistály na Aljašce, rozmístily základny, zřídily blokovací stanoviště. Potlačují místní odpor a nazývají je spolupachateli teroristického režimu. „Byli jsme pozváni lidmi z Ameriky, jimž jsme povinni pomáhat v… Číst vice »

Botičky od Diora
Botičky od Diora
22. 5. 2020 17:33

Přiznejme si, že transgender „dana“ má koule.
Možná i prostatu.
Nedej bože, že dokonce deepstatu.
Taková „naše“ Chelsea Manning :-)

racek
racek
22. 5. 2020 19:30

No, pověst si každý dělá sám.

Patrik
Patrik
22. 5. 2020 20:18

Dnes na obloze není žádný Měsíc – běží tři dny temnoty, nejhlubší fáze novoluní, a je to taková malá obdoba korony. Židé i muslimové budou netrpělivě očekávat nový srpek, muslimům s novým srpkem skončí ramadán. Dnes máme 22.5.2020 (zajímavé datum) a mezi Izraelem a Íránem se to opět jednou hrotí: „Íránský duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí dnes vyzval Palestince, aby pokračovali v odboji proti Izraeli. Označil ho za nádor, s nímž je třeba bojovat, dokud nebudou Palestinci osvobozeni a zmínil íránské dodávky zbraní Palestincům.“ „Boj za osvobození Palestiny je povinnost a věc islámské svaté války. Sionistický režim je rakovinný nádor… Číst vice »

Patrik
Patrik
Reply to  Patrik
22. 5. 2020 20:50

„Boj za osvobození Palestiny je povinnost a věc islámské svaté války.“ Jen nějak už Chameneí nedoplnil, že likvidace sionismu je spojena s antisemitismem. A že antisemitismus tady už jednou byl a že velmi, velmi posloužil Hitlerovi oblbnout davy tak, aby neviděly, že jeho tažení na tzv. židobolševiky bylo ve skutečnosti tažením ke genocidě Slovanů, přesněji ke genocidě ruského národa. A budu se opakovat, ale Putin moc dobře ví, co dělá, když Izrael označil za rusky hovořící zemi. Takže sorry jako Íráne, ale Putin není děbil. A už vůbec není takový děbil, aby šel na ruku Zelenskému, který na Ukrajině právě… Číst vice »

Dana
Dana
Reply to  Patrik
22. 5. 2020 22:44

Patriku, vy jste takovy zaniceny Pjakinovec, az srdce useda. Pjakin je rusky analytik a vidi uplne vse z tohoto uhlu pohledu, ciliz je tez v necem omezeny. (Jako kazdy). Akorat, ze se o politickem deni peclive informuje. Ja nepotrebuji Pjakina, abych chapala islamskou ideologii, muslimove se s ni netaji a pro nas, zaplatpanbu, vzdy, kdyz je zapad zacne litovat, tak to uplne podelaji. Jako ted, kdyz ajatolah , vudce a mluvci Iranu, bez duvodu harasi na Israel, maly stat a vyhrozuje vyriznutim nadoru. Vid, Racku. :-) Kdyz takhle bude Iran pokracovat ve valecnem stvani, tak si uplete opratku. Uz proto,… Číst vice »

Patrik
Patrik
Reply to  Dana
23. 5. 2020 7:03

Četla jste něco z biblioteky autora v závěru zde? https://en.wikipedia.org/wiki/Dane_Rudhyar V předmluvě jedné z těch knih se píše: “Nikdy v průběhu mého školení jsme se nezabývali DŮSLEDKY CIVILIZACE na osobnostní uvědomění. Nekonečně jsme zkoumali individuální životní styl a životní cyklus, avšak nikdy KULTURNÍ ŽIVOTNÍ CYKLUS nebo snad VÝVOJOVÝ CYKLUS SAMOTNÉHO LIDSKÉHO DRUHU. Historie za mých studií obvykle znamenala JEN TO, co se přihodilo před deseti dvaceti roky”. Těch deset-dvacet let, to je tak maximální časový horizont většiny „analiťiků“, zatímco davy berou časový horizont dokonce jen maximálně tak dva týdny. Výsledkem je mediální stav: „aktuální informace mainstreamu vs. vyvracení aktuálních informací… Číst vice »

Botičky od Diora
Botičky od Diora
Reply to  Patrik
23. 5. 2020 10:05

Hrach, stěna, perly, svině…
Stojí Vám za to, reagovat na tu zde vydělávající si na živobytí trollující vtěrku?

orinoko
orinoko
Reply to  Botičky od Diora
23. 5. 2020 12:06

Mezi námi děvčaty takovým říkáme Pitralon.

Dana
Dana
Reply to  Patrik
23. 5. 2020 17:56

Mily Patriku, ja jsem skutecne osobnostne uvedomela, protoze i v Americe existuji ZRECI. A jaky zazrak, volba Globalniho prediktora padla na mne, obycejnou zenu. Priznavam, jsem žrec. Tech dvaadvacet eternalnich bytosti, co jsou situovane v noosfere, si mne velmi oblibily a od urcite doby jsem zodpovedna za cely americky kontinent. Proto pisu na Outsider media, protoze to znamena z vnejsku a GP pracuje z vnjesku, z okraje atmosfery Zeme. Je to velka tiha na mych ramenech, ale komunikace, samozrejme, ze telepaticka, mi vzdy dava novou silu. Uz to, ze obe casti GP- jedenacky- se shodly na mem povyseni byt Zrecem,… Číst vice »

racek
racek
Reply to  Dana
23. 5. 2020 20:41

No, každej jsme nějakej. Já třeba už párkrát věřil kamarádům. Taky to nevyšlo. A zase věřím, no jo …
Třeba mi přijdou na pohřeb, když já jim poctivě chodím. Čím dál tím častěji, sakra.