Retro: Demokracie nemá obranu proti novým tajným technologiím (1. díl)

17. července 2009

Proč jsou Rusko i USA ochotné zříci se jaderných zbraní?

V americkém vojenském dokumentu z roku 2000 Znovuvybudování americké obrany, vydaném neokonzervativní organizací Projekt pro nové americké století, se píše: „Existuje všeobecná shoda, že informační a jiné nové technologie … tvoří dynamiku, která může ohrozit schopnost Ameriky uplatňovat svou dominantní vojenskou moc. Potenciální rivalové, jako Čína, jsou dychtiví využít široce těchto transformačních technologií, zatímco nepřátelé jako Irán, Irák a Severní Korea spěchají s vývojem balistických střel a jaderných zbraní … účinky informačních a jiných pokročilých technologií slibují revolucionizovat povahu konvenčních ozbrojených sil.“ (1).

V roce 2000 zveřejnil  ruský deník Segodňa článek Jezdci psychotronické apokalypsy, ve kterém se psalo, že v roce 1996 informovali pracovníci ruské vládní informační agentury FAPSI, že účinek použití tzv. informačních zbraní je srovnatelný s účinkem zbraní hromadného ničení a vypracovali zprávu nazvanou Informační zbraň jako hrozba národní bezpečnosti Ruska. Ruská Státní duma a potom i Meziparlamentní shromáždění Svazu nezávislých států na to reagovaly tím, že se v roce 1997 obrátily na OSN, Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a Evropskou radu s návrhem, aby byla uzavřena mezinárodní konvence zakazující informační válku a cirkulaci informačních zbraní. Podle deníku Segodňa (2) byla v březnu 1998 tato otázka prodiskutována s generálním tajemníkem OSN Kofi Ananem a ruská iniciativa měla být zahrnuta do pořadu jednání Valného shromáždění OSN. Iniciativa se nedostala na pořad jednání, protože jí vetovaly USA.

Doktríně informační bezpečnosti Ruské federace, podepsané ruským prezidentem Vladimírem Putinem v září 2000 je mezi nebezpečími, která ohrožují informační bezpečnost Ruské federace uvedena „hrozba ústavním právům a svobodám lidí a občanů v oblasti duchovního života … individuálního, skupinového a společenského vědomí“ a „ilegální použití speciálních prostředků působících na individuální, skupinové a společenské vědomí“. Mezi hlavními směry mezinárodní spolupráce k zajištění informační bezpečnosti je uveden „zákaz výroby, šíření a používání ‚informační zbraně‘ “ (3).

Deník Segodňa ve zmiňovaném článku psal převážně o „mysteriózních informačně-psychologických“ prostředcích, které jsou schopny poškodit zdraví, způsobit smrt nebo „zablokovat na podvědomé úrovni svobodu lidské vůle, způsobit ztrátu schopnosti politické, kulturní a jiné sebeidentifikace lidské bytosti“ a dokonce způsobit „destrukci nedělitelného informačního a duchovního prostoru Ruské federace“. Pod článkem uvedl deník Segodňa přehled zbraní působících na lidskou psychiku, který dostal od ruského ministerstva obrany. Kromě ultrazvukové a mikrovlnné zbraně je v něm i „psychotronická zbraň“, která je, kromě schopnosti „přenášet informace mezi lidmi“ schopná působit i na komunikační a elektronické systémy.

V USA v říjnu 2001 kongresman Dennis J. Kucinich předložil návrh zákona, který žádal amerického prezidenta, aby podepsal mezinárodní dohodu o zákazu rozmísťování zbraní ve vesmíru, který zahrnoval i zákaz manipulace lidské psychiky a lidského zdraví. V návrhu zákona byly vyjmenovány následující technologie dálkového ovládání činnosti lidského mozku, poškozování zdraví či zabíjení lidí: „systémy umístěnými na zemi, na moři nebo ve vesmíru, používající záření, elektromagnetické, psychotronické, zvukové, laserové nebo jiné energie, směrované na jednotlivé osoby nebo populace za účelem informační války, ovládání nálady nebo mysli jednotlivých osob nebo populací“ (4).

„Psychotronické záření“ z Kucinichova návrhu zákona je popsáno jako “torzní záření“ v knize Psychotronická zbraň a bezpečnost Ruska ruského vědce Vladimira Cygankova a Vladimira Lopatina (ruského politika, který pracoval v bezpečnostních výborech Ruské federace, ruské Státní dumy a Meziparlamentního shromáždění Unie nezávislých států). Mezi možnými zdroji dálkového působení na lidskou psychiku autoři uvádějí „generátory fyzikálních polí … známé i neznámé podstaty“ (5). V 70. letech minulého století prováděly CIA a KGB rozsáhlé pokusy v oblasti psychotroniky. Není vyloučeno, že jejich vědci odhalili fyzikální podstatu psychotronických jevů. Vladimír Lopatin a Vladimír Cygankov ve své knize výslovně tvrdí, že psychotronické jevy jsou způsobovány „torzním zářením“. Vědecká literatura, která by ověřitelným způsobem vysvětlovala princip torzního záření, však není dostupná veřejnosti.

O tom, že světelné a zvukové frekvence mohou ovlivnit činnost lidského mozku, svědčí úspěšný prodej přístrojů pro stimulaci mozku, používajících světlo a zvuk. To, že je možné působit na lidský mozek elektromagnetickými vlnami je potvrzeno v Rozhodnutí bezpečnostního výboru ruské státní dumy (6), a svědčí o tom i publikované vědecké výzkumy.

Jak funguje lidský mozek a proč může být ovládán i zvenčí?

Signály v nervových vláknech mozku a celého těla probíhají jako slabé elektrické impulsy, které jsou při přechodu z jednoho vlákna do druhého převáděny chemickými reakcemi. Tyto děje probíhají v určitých charakteristických frekvencích, Vědci, kteří zaváděli do mozku tenké drátky, pomocí kterých tam vysílali slabé, kmitavé elektrické proudy dosáhli pozoruhodných výsledků. V roce 1969 publikoval Jose Delgado, španělský profesor fyziologie, pracující v té době na špičkové americké univerzitě v Yale, knihu Fyzikální ovládání mozku, na cestě k psychocivilizované společnosti, která shrnovala výzkumy těchto vědců. Podařilo se jim zmapovat vztah různých míst v mozku k činnostem, funkcím a pocitům lidí i zvířat. Býk při sto stimulacích příslušného nervu 100krát zabučel. Když byl člověk, u kterého bylo stimulováno zvednutí ruky, požádán, aby jí narovnal, řekl: „Myslím, že vaše elektřina je silnější než moje vůle“. Elektrickým podněcováním mozku byl ovlivněn rytmus dýchání, tep srdce (který byl i zastaven), vyměšování žaludečních šťáv, funkce většiny vnitřností a velikost očních panenek. Bylo vyvoláno mračení, otevírání očí a úst, žvýkání, zívání, spánek, závratě, vyměšování i epileptické záchvaty.

Pasivní, deprimovaná žena, u které bylo drážděno centrum vzteku, roztrhala kus papíru a potom řekla: „Chtělo se mi vstát a trhat. Neovládla jsem se.“ Při podněcování center slasti nabízely pacientky terapeutům manželství (7). Sám Jose Delgado získal světovou proslulost tím, že se s malou černou skříňkou postavil proti býkovi a nejprve ho stisknutím jednoho knoflíku rozzuřil tak, že na něj zaútočil, a když doběhl skoro až k němu, stisknutím druhého knoflíku ho zastavil.

Že by stejné účinky mohly vyvolat elektromagnetické vlny, muselo napadnout každého vědce, který v tomto oboru pracoval. „Analogové“ vjemy jsou totiž v lidském mozku zpracovávány do digitální podoby, když jsou přenášeny množstvím a frekvencí nervových impulsů. Intenzita pocitů odpovídá intenzitě elektrického proudu. Walter J. Freeman, který, pomocí mikroelektrod měřil činnost mozku při jeho reakci na různé podněty, napsal v roce 1975: „…nový vnější podnět je široce přenášen z primární smyslové mozkové kůry nebo z thalamu do jiných částí mozkové kůry… přenos se odehrává v určité charakteristické frekvenci a příjem se odehrává v … souborech, naladěných na tuto frekvenci“ (8). Jinými slovy, když neurony zpracovávají určitou informaci, vysílají impulsy ve stejné frekvenci. V pokusu Wolfa Singera byla reakce na dva rozdílné podněty v mozku reprezentována dvěma soubory neuronů vysílajícími impulsy ve dvou odlišných frekvencích. Elektroencefalografové nepochybují o tom, že se na elektroencefalografech objevují právě tyto synchronizace v mozkové činnosti a jsou schopni z jejich frekvencí vyčíst i jednotlivá písmena vnímaného slova (9). Z toho vyplývá teoretická možnost, že děje v mozku mohou být vyvolány „synteticky“, když je do mozku dodávána dodatečná energie ve frekvencích odpovídajících specifickým mozkovým aktivitám Tyto frekvence v něm potom svým působením vyvolají příslušnou mozkovou činnost.

John Marks, v knize o výzkumu ovládání lidského mozku, který prováděla CIA, citoval jednoho veterána tohoto výzkumu, který si vzpomínal na kolegův vtip: „Kdybyste zjistil přirozenou radiovou frekvenci svalu svěrače nějaké osoby, mohl byste ji donutit opravdu rychle vyběhnout z místnosti“ (10). Protože většina mozkové činnosti se odehrává ve frekvencích od 1 do 100 Hz a elektromagnetické vlny v těchto frekvencích jsou tisíce až stovky tisíc kilometrů dlouhé, a z tohoto důvodu nemohou zasáhnout lidský mozek, začali vědci experimentovat s mikrovlnami pulsovanými ve frekvencích mozkové činnosti. Existují také mikrovlnné frekvence, které proniknou dost hluboko do lidského mozku na to, aby ovlivnily činnost neuronů.

  1. díl
  2. díl

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
35 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
hudryper
hudryper
19. 9. 2016 5:19

Myslím si,že právě tyto poznatky jsou zneužívány pro přípravu a uskutečnění řady teroristických činů jednotlivců kontrolovaných faktickými původci ve formě operace pod cizí vlajkou. Proto se podobá jedna druhé bez ohledu na to,zda je cílem evropská či americká veřejnost,jež bez problémů přijímá vysvětlení,že šlo v daných případech o muslimský fanatismus. Přitom v řadě případů se ukázalo,že pachatelem masakru nebyl věřící muslim. Když se tohle dostane na veřejnost, vysvětlí se motiv takového neočekávaného „chování“ teroristy poruchou mysli,tedy že se snad zbláznil. Co ale je u všech těchto případů symptomatické,pachatel je vždy po teraktu rychle zabit. Názorně to probíhalo v případech pařížských… Číst vice »

Béda
19. 9. 2016 5:45

Hudryper, dá se očekávat, že úměrně tomu jak bude oslabovat zájem veřejnosti o mainstream, jak bude vzrůstat vůči němu nedůvěra a narůstat zájem o alternativní informace, porostou souběžně totalitní autoritářské až fašistické tendence v buržoazní „demokracii“. (= všudypřítomné sledování, čipování, omezování osobních svobod, omezování politických svobod, narůstat ekonomická závislost lidí padajících směrem ke dluhové pasti, provádění těžko vratných změn vzdalujících politickou moc od voličů směrem na nadstátní arbitrární instituce = praktická likvidace podílu veřejnosti na ovlivňování svého osudu a politického směřování). Proti tomu co přijde – zlatí komunisti i s jejich „lidovou demokracií“. Ti nám alespoň nezcizili zemi, ne“transformovali“ (a… Číst vice »

Béda
19. 9. 2016 15:58

Jsem pozitivně naladěn: Víte jakou roli určil Západ slovanským národům v případě, že se USA podaří vyprovokovat další regionální válku v eurasii? http://prvnizpravy.parlamentnilisty.cz/zpravy/politika/forbes-pet-duvodu-proc-usa-prohraji-valku-s-ruskem-v-evrope/ „…….Rusko má geografickou výhodu, uvádí. Bitvy se budou konat na území východní Evropy, které jsou ve větší vzdálenosti od hlavních bodů vylodění amerických vojsk v Evropě. Kromě toho tuto část Starého světa omývá moře, přes něž se lze dostat pouze přes úzké úžiny, které může Rusko snadno kontrolovat….“ Co to znamená? Že jsme pro ně pouze užiteční idioti – předsunutý kanónenfutr, který to všechno odse*e až v první řadě a nezůstane tu kámen na kameni. Hezká vyhlídka.… Číst vice »

hudryper
hudryper
19. 9. 2016 17:20
Béda
19. 9. 2016 17:43
bbb
bbb
19. 9. 2016 17:45

Kromě politických souvislostí lze sledovat i základní otázku – k čemu asi míří věta z článku –
„Analogové“ vjemy jsou totiž v lidském mozku zpracovávány do digitální podoby, když jsou přenášeny množstvím a frekvencí nervových impulsů.“
– k závěru, který ateisty dovede rozčílit. Komplikovanost konstrukce člověka, jejíž hledání zdaleka není u konce, nasvědčuje promyšlenému projektu života. Lze rozlišovat mezi vírou a poznáním. Ale proti gustu …
<
Fungující odkazy na ostatní díly:
http://outsidermedia.cz/Demokracie-nema-obranu-proti-novym-tajnym-technologiim-3-dil/
http://outsidermedia.cz/demokracie-nema-obranu-proti-tajnym-technologiim-2-dil/

Béda
19. 9. 2016 18:11

http://www.novarepublika.cz/2016/09/sdilejte-toto-se-ceske-televizi-vymklo.html Rozhovor, který je nyní na YouTube cenzurován. Reportérka ČT se dozví, že zpravodajci i část vlády USA by rádi napadli Moskvu a neřekne na to ani slovo. Americký žurnalista, oznámí v ČT během rozhovoru další pikantní věci např.: – zpravodajci i část vlády USA litují, že po 9.11.2001 nepřepadli v první řadě Moskvu, – náš (bývalý?) kamarád v NATO Turecko podporoval ISIL ze všech sil, – zbraně které tam dodáváme končí v rukou ISIL a prakticky v Sýrii nikdo jiný než teroristé nebojuje, – Sýrii jsme rozvrátili „omylem“ a byla to vlastně na tamější poměry svobodná země. A novinářka… Číst vice »

karpi
karpi
19. 9. 2016 18:58

Lidi, nebláznil bych z toho… Ten rozhovor je z 8.8.2016 …včera večer jsem to psal na ACčko. A je normálně ke stažení: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10095426857-interview-ct24/216411058040808/ Ten pán mluvil do míry na čt neobvyklé rozumně, někdy snad dokonce až trochu dráždivě, (us nechávali ostatní mučit a dělat špinavou práci, turecko prokazatelně obchodovalo s isil, us všechny sleduje, jak říkal snowden, rusko je v sýrii úspěšné, bin ladina nezabili při tom představení ) ale na druhou stranu to dostatečně vyvážil svým pro usáctvím. Třeba ta zmínka o tom diktátorovi Assadovi, nebo Putin je despota, je strašné, co Rusko dělá na Ukrajině… Proto je to… Číst vice »

Béda
19. 9. 2016 19:30

Béda napsal http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Prusvih-v-Syrii-Americane-a-Rusove-se-hadaji-kvuli-nechtenemu-utoku-na-syrske-vojaky-Analytik-Koller-ma-jasno-454469 …Koncem srpna jsem od jednoho kamaráda dostal zajímavý rozbor personální situace uniformovaných příslušníků AČR, tedy podřízených našeho čackého náčelníka Generálního štábu. Za přesnost na kus vojáka k dnešnímu dni neručím, předpokládám, že se jedná o počty v minulém roce. Armáda měla 21 generálů (což jsou z obecného hlediska důstojníci), 1 942 vyšších důstojníků (plukovníci, podplukovníci, majoři) 3 377 nižších důstojníků (kapitáni, nadporučíci a poručíci), 5 944 praporčíků, 6 963 poddůstojníků, 709 vojáků bez hodnosti (?) a 1 908 jich bylo ve školách. Z toho vyplývá, že na jednoho důstojníka připadá přibližně 2,5 praporčíka, poddůstojníka a vojáka bez… Číst vice »

peter.
19. 9. 2016 19:33

Nie všetci si uvedomujú,že súčasný konflikt medzi RF a USA prebieha viac na psychologickej úrovni ako na úrovni vojny horúcej.Aj napriek tomu,že to čo sa odohráva na Donbase a v Sýrii je strašné.Uvediem dva príklady,ktoré svedčia o tom,aký obrovský vplyv mali Ruskom použité technológie na zmýšľanie a tiež zmenu v rozhodovaní u generality v Pentagone. Prvý príklad je z nedávnej minulosti a ide o použitie rádioelektronickej zbrane „Chibiny“proti torpédoborcu Donald Cook.Nebudem sa o tom rozpisovať,všetci to poznajú a iba pripomeniem,že účinok bol taký veľký,že po príchode do prístavu v Constante,požiadalo 27 amerických námorníkov o prepustenie z armády. Druhým prípadom,ktorý mal… Číst vice »

Béda
19. 9. 2016 19:43

peter. napsal Nie všetci si uvedomujú,že súčasný konflikt medzi RF a USA prebieha viac na psychologickej úrovni ako na úrovni vojny horúcej.Aj napriek tomu,že to čo sa odohráva na Donbase a v Sýrii je strašné.Uvediem dva príklady,ktoré svedčia o tom,aký obrovský vplyv mali Ruskom použité technológie na zmýšľanie a tiež zmenu v rozhodovaní u generality v Pentagone. Prvý príklad je z nedávnej minulosti a ide o použitie rádioelektronickej zbrane „Chibiny“proti torpédoborcu Donald Cook.Nebudem sa o tom rozpisovať,všetci to poznajú a iba pripomeniem,že účinok bol taký veľký,že po príchode do prístavu v Constante,požiadalo 27 amerických námorníkov o prepustenie z armády. Druhým… Číst vice »

děda
děda
20. 9. 2016 16:30

Béda napsal Tato demonstrace ruských možností je taky důvodem, proč již žabák v Bílém wigwamu při jednání s Putinem a obecně americká reprezentace při jednání s ruskou není natolik povýšenecká a Rusové občas zvyšují hlas a již si nenechají s*át na hlavu (viz včera jednání v OSN). Vědí že amík z nich má respekt a ač haraší plechovkama v Mošnově a v pobaltí do žádných rozsáhlejších akcí s Ruskemse nepustí. S amíkovými výsledky z vítězně prohraných válek by toproti zarputilému a dobře vybavenémua vycvičenému ruskému vojákovi nemuselo klapat. Občas je zmiňována jen paralýza fregaty Donald Cook. Ale po této příhodě… Číst vice »

děda
děda
20. 9. 2016 17:42

A ještě k těm tajemným a utajovaným zbraním. Vím o nich dost na to, abych už měl strach o tom psát. Co ale mohu potvrdit je, že vůbec nejde o fámy nebo konspirace, ale o oblast potenciálních ještě i málo tušených objevů, s rizikem netušených následků. Souhlasím s porovnáváním v článku s případem jaderné energie. Oproti té ale realizace zneužití může být o mnoho řádů levnější a dostupnější. Jen na okraj. Všichni víme co to je homeopatie. Neznáme její podstatu, ale známe urputný odpor vědecké obce k ní. Možná už to není jen z důvodu nezájmu a ješitnosti vědců, nebo… Číst vice »

PPK
PPK
20. 9. 2016 19:13

Články o tajných a nebezpečných technologiích VŠECH OBORŮ jsou zajisté atraktivním čtením. Problém č.1 je, že nikdy nejsou psány lidmi, adekvátně vzdělanými v daných oborech, natož aktivně v nich pracujících. Je to logické. Za prvé jde o výzkumy, financované vojáky a proto podléhající utajení, přičemž lidé v tom pracující vědí, že tyto výzkumy a aplikace předbíhají civilně známé produkty o cca 20 let. Příkladem z historie jsou CD, které byly vysokokapacitním relativně levným paměťovým mediem v autonomně řízených raketách do té doby, než byly nahrazeny solid state paměťmi – a to právě těch 20 let kdysi trvalo. Nu a z… Číst vice »

Aleš
Aleš
20. 9. 2016 20:50

https://www.novinky.cz/domaci/415205-predkladate-nejhorsi-rozpocet-v-historii-strhal-vladu-kalousek.html
Přemýšlel jsem o vlnových délkách a frekvencích, se kterými se výplody tohoto génia vkrádají do mozkoven ovcí ještě tupějších než je zbytek stáda, ale hádanku největšího objevu proamerické neoliberální propagandy, našeho nejlepšího ministra financí celé galaxie jsem PROTENTOKRÁT nerozlouskl.

Aleš
Aleš
20. 9. 2016 20:57

pilný poslanec Pilný se nám to snažil vysvětlit, ač určitě správně napálil černou díru směr Bělobrádkových techtle mechtle, nevysvětlil tím celé výdaje.

Sio
Sio
20. 9. 2016 21:12

děda napsal A ještě k těm tajemným a utajovaným zbraním. Vím o nich dost na to, abych už měl strach o tom psát. Co ale mohu potvrdit je, že vůbec nejde o fámy nebo konspirace, ale o oblast potenciálních ještě i málo tušených objevů, s rizikem netušených následků. Souhlasím s porovnáváním v článku s případem jaderné energie. Oproti té ale realizace zneužití může být o mnoho řádů levnější a dostupnější. Jen na okraj. Všichni víme co to je homeopatie. Neznáme její podstatu, ale známe urputný odpor vědecké obce k ní. Možná už to není jen z důvodu nezájmu a ješitnosti… Číst vice »

děda
děda
20. 9. 2016 23:16

Pro PPK: dobře jste to popsal, musím jenom souhlasit. Je to tak přirozené. Ale nedá mně, když jste právě zde zmínil mobil u hlavy, abych se nepokusil být tou malinko chytřejší ovcí (které snad neškodí, ev. jsou trochu užitečné). — Kdysi mě to zaujalo a tak sem si zjistil, podle frekvence vyzařované vysilačem mobilů, jaká je energie jednotlivých kvant onoho elmg. vyzařování. Pak jsem zjistil, že tato energie je s rezervou menší, než energie potřebná k přemístění jednotlivých atomů ve struktuře molekul organických látek živé tkáně. Nedojde tedy k porušování jejich struktury. Intenzita vyzařovaného pole je ale v těsné blízkosti… Číst vice »

děda
děda
20. 9. 2016 23:55

Pro Sio: … chápu, reklama na zapper, … a jak to mám napsat, aby to tak v dnešní přereklamované době nepůsobilo? Zapper je mi „ukradený“, jen mi šlo o funkci metody. Ale, jenom mezi námi, pokud bych chtěl propagovat něco pro zdraví, tak to budou jedině asi 50 let staré a těžko dostupné knihy americké lékařky a biochemičky Adele Davis .Týkající se prevence zdraví a léčení – výživou. Dal bych jí za ně 10 nobelových cen. Holt, takoví už my lidi od přírody jsme. Jak něco poznáme a oblíbíme si to, tak nespravedlivě opovrhujeme tím co neznáme. Jenže jak jinak… Číst vice »

Béda
21. 9. 2016 3:32
Béda
21. 9. 2016 3:42

Béda napsal

Tady něco o „demokracii“: (a opozici v ní)
http://www.novarepublika.cz/2016/09/divejte-se-placte-analyza-politickych.html

Buržoazní parlamentní systém se nám postupně mění v Národní frontu (systémové strany svoji moc formálně monopolizují a opouzdřují – další konkurence je novým zákonem vylučována z mocenské hry)
Ti co už jsou u lizu nedopustí konkurenci a svoji existenční nejistotu. Rozdíly mezi stranami v klíčových otázkách se stále víc stírají. Lobbing a sponzoring (legalizovaná korupce)mají zřejmě stále větší slovo v politice.

Béda
21. 9. 2016 3:50

Je zajímavé jaký Matrix vymysleli pravičáci. Kapitalismus již není kapitalismus ale je to prý voboda. Všechno ostatní je socialismus. – Třeba i TOPka v čele s knížepánem. Všichni oligarchové světa pokud nejsou sociaalisty tak jsou rovnou komunisty. Rockefeller i Rothschield (ti by se nejraději celí – jako věřitelé – celému světu rozdali) , burzovní spekulant a CIA – podnikatel v oblasti politických převratů? Socialista. Anglická královna – taky socialistka a možná i komunistka, saudský král – starý socialista a monarchistický komunista. Fašisti – samo všechno samí komunisti – Pinochet, Jaceňuk, Porošenko, generál Franco, Bushové z Texaských ropných vrtů – všechno… Číst vice »

Béda
21. 9. 2016 3:59

– to je samozřejmě taky čirý socialismus. SVOBODA (tedy kapitalismus) by přece nikdy nikde neválčila. Proč by to taky dělala, že? Podnikaví a šikovní lidé přece nikdy v historii nepošilhávali po cizím majetku, po kořisti u sousedů. Všechny války v historii přece vedli samí socialisti. Kurňa a proč to vlastně dělali, když z toho měli pouze daně, zmrzačené otce rodin, vdovy, siroty…? No to je přece jasné. Dělali ti proto, že jim to nařídili jiní socialisti – Císařové, králové, šlechta, Buržoazní parlamenty, prezidenti… A wo tom to je. Existuje pouze svoboda (=kapitalismus – někdy i s otroky s řetezy na… Číst vice »

fajt
21. 9. 2016 6:06

comment image?oh=b2565e26559fb1f3e73e751d6ba87ff9&oe=58804673

Sio
Sio
21. 9. 2016 7:18

děda napsal Pro Sio: … chápu, reklama na zapper, … a jak to mám napsat, aby to tak v dnešní přereklamované době nepůsobilo? Zapper je mi „ukradený“, jen mi šlo o funkci metody. Ale, jenom mezi námi, pokud bych chtěl propagovat něco pro zdraví, tak to budou jedině asi 50 let staré a těžko dostupné knihy americké lékařky a biochemičky Adele Davis .Týkající se prevence zdraví a léčení – výživou. Dal bych jí za ně10 nobelových cen. Holt, takoví už my lidi od přírody jsme. Jak něco poznáme a oblíbíme si to, tak nespravedlivě opovrhujeme tím co neznáme. Jenže jak… Číst vice »

bbb
bbb
21. 9. 2016 10:28

Nové „technologie“?
Pozor nejvíc na firmu O2, sděluje ČTV. Vnucují zboží hůř než ostatní mobilové firmy:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10117034229-168-hodin/216452801100918/video/493466

peter.
21. 9. 2016 11:08

S tými technológiami na ovplyvňovanie vedomia ľudí to asi nebude nejako obzvlášť horúce.Lebo keby také niečo už na patričnej úrovni existovalo,tak by sa USA pravdepodobne neuchyľovali k brutálnym metódam a technikám mučenia.

PPK
PPK
21. 9. 2016 13:19

děda napsal Pro PPK Spojovat úvahy o kvantové fyzice s biologií mozku a zároveň s elektromagnetickými vlnami na úrovni představ, to samozřejmě lze, ale nic víc. Takže si to především z-analyzujme technicky: Frekvence vyzařované vysílači mobilů jsou v řádu GHz a ve svých účincích na mozek, umístěný těsně vedle antény mobilu, patří mezi ty „nejostřejší“. Přitom intenzita energie mobilu právě vysílajícího (ano – na mozek to má především účinky tepelné) je obvykle o cca tři řády vyšší než energie signálu přijímaného, přičemž pro všechna ta elmag vlnění platí, že jejich energie klesá se čtvercem vzdálenosti od aktivní antény zdroje elmag… Číst vice »

Gatta
Gatta
21. 9. 2016 15:25

Demokracie nemá obranu ani sama před sebou. Je u nás už takový tradiční zvyk, v době předvolební, zvýšit pracovní činnost na veřejných zakázkách – tedy zvláště na opravách a údržbě silnic. Ty jsou ve stavu často žalostném, údržby a oprav není nikdy dost, takže to není nikomu divné … Maslím, že jsem ale postoupili na vyšší level – letos, kudy jezdím, tak to úplně bije do očí. Dříve se ty silnice skutečně opravovaly a mělo to nějaký smysl nejen pro financování politických stran a spřátelených stavebních firem. Dnes pozoruji, že většina oprav se dělá na silnicích, které opravy vyloženě nepotřebovaly.… Číst vice »

hudryper
hudryper
21. 9. 2016 15:58

PPK napsal
internet je studnicí mnoha cenných informací. Ale je také hrobem mnoha naprostých výmyslů. Největším a nejstarším vynálezem lidí je totiž jejich řeč a manipulační oblbování lidské mysli.

Vážený PPK , zaujala mě Vaše poněkud blazeovaná pozice k poctivě míněným názorům a zkušenostem nicka děda. Byl byste tak laskav a vyjádřil se odborně i k následujícímu článku ?
http://myslichvost.blogspot.sk/2014/11/co-jsou-ve-skutecnosti-chemtrails.html
Předem děkuji . Mám zato,že se k mému díku přidá i pár dalších.

Irena
21. 9. 2016 16:03

Gatta napsal Demokracie nemá obranu ani sama před sebou. Je u nás už takový tradiční zvyk, v době předvolební, zvýšit pracovní činnost na veřejných zakázkách – tedy zvláště na opravách a údržbě silnic. Ty jsou ve stavu často žalostném, údržby a oprav není nikdy dost, takže to není nikomu divné … Maslím, že jsem ale postoupili na vyšší level – letos, kudy jezdím, tak to úplně bije do očí. Dříve se ty silnice skutečně opravovaly a mělo to nějaký smysl nejen pro financování politických stran a spřátelených stavebních firem. Dnes pozoruji, že většina oprav se dělá na silnicích, které opravy… Číst vice »

PPK
PPK
22. 9. 2016 12:55

hudryper napsal Vážený PPK , zaujala mě Vaše poněkud blazeovaná pozice k poctivě míněným názorům a zkušenostem nicka děda. Byl byste tak laskav a vyjádřil se odborně i k následujícímu článku ? http://myslichvost.blogspot.sk/2014/11/co-jsou-ve-skutecnosti-chemtrails.html Předem děkuji . Mám zato,že se k mému díku přidá i pár dalších. Vážený hudrypere, momentálně jsem nemocný a tím jsou i dány jen občasné moje příspěvky na OM. Uznávám, že každý má plné právo na vlastní názor. Vy, já, i pán s nickem „děda“. Uznejte proto prosím, že ale stejně tak jako právo na názor, máme každý i právo na určitou názorovou zdrženlivost ve věcech, kde… Číst vice »

Gatta
Gatta
22. 9. 2016 13:14

Pro PPK – přeji brzké uzdravení a posílám jen jeden úplně obecný poznatek z (nejen) mezilidských vztahů.
Často i tady zdůrazňuji že nestačí znát pravdu, ale je nutné také „mít sílu“.
To ovšem nestačí – „Aby byl někdo brán vážně – tak si musí zachovat svoji reálnou nebo alespoň potencionální NEBEZPEČNOST“ .